Тропарь Креста, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Канон. Творение Григория Синаита. Глас 4. Песнь 1.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Кре́сте всеси́льне, апо́столов похвала́, / преподо́бных утвержде́ние, и ве́рных зна́мение, / и иера́рхов и му́чеников сла́ва, / побе́да и утвержде́ние всех хва́лящих тя.

Кре́сте всечестны́й, четвероконе́чная си́ла, / апо́столов благоле́пие, и му́чеников кре́пость, / немощны́х здра́вие показа́лся еси́, / ме́ртвым воскресе́ние, па́дающим воздви́жение.

Слава: Кре́сте, ты ми си́ла бу́ди, кре́пость и держа́ва, / изба́витель и предра́тник на борю́щия мя, / щит и храни́тель, побе́да и утвержде́ние мое́, / при́сно соблюда́я мя и покрыва́я.

И ныне: На Кре́сте, Всенепоро́чная, Твоего́ Сы́на я́ко узре́ла еси́, / ору́жие ско́рбное утро́бу Твою́ растерза́, / и восклица́ла еси́ рыда́ющи в боле́зни, / но а́бие просла́вила еси́ Креста́ си́лу.

Песнь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный исто́чниче, / лик Себе́ совоку́пльшия духо́вно, утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Кре́сте, преподо́бных ору́жие, обою́дный меч Христо́в, / ве́рных удобре́ние, боля́щих исцеле́ние и заступле́ние, / и воздви́жение уме́рших, Всече́стне.

Кре́сте, основа́ние благоче́стия, / бесо́м показа́лся еси́ губи́тель, Це́рквам благоле́пие, / нечести́вым поги́бель, враго́м посрамле́ние на день су́дный.

Слава: Кре́сте живоно́сный, / ты ми бу́ди кре́пость и побе́да, и щит, / и стена́ нера́туема, бесо́м отгна́ние, / и помысло́м погаше́ние, и ума́ моего́ сохране́ние.

И ныне: Распя́тие поно́сное, Де́во Влады́чице, Твой Сын претерпе́л есть, и сме́рть неподо́бную. / Но возне́сся, низве́рже проти́вныя вра́жия си́лы, я́ко безсме́ртен.

Седален, глас 8. Подобен: Повеле́нное та́йно:

Прообража́ше та́йне дре́вле Иису́с Нави́н Креста́ о́браз, / егда́ ру́це простре́ крестови́дне, Спа́се мой, / и ста со́лнце, до́ндеже враги́ низложи́, противостоя́щия Ти, Бо́гу; / ны́не же за́йде, на Кресте́ Тя зря, / и, держа́ву сме́ртную разруши́в, / весь мiр совоздви́гл еси́.

Песнь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Четвероконе́чный сый мiр, / и я́ко триобою́дный меч, нача́ла тьмы сече́ши, / на́ми вообража́емь, Кре́сте, ору́жие вели́кое Христо́во, / и непобеди́мое победи́тельство всеси́льное.

Твоя́ высота́, Живоно́сне Кре́сте, возду́шнаго кня́зя бие́т, / и глубина́ всея́ бе́здны закала́ет зми́я, / широту́ па́ки вообража́ет, / низлага́я мiрска́го кня́зя кре́постию Твое́ю.

Слава: Возне́сся сопривле́кл еси́ па́дшия, / воздви́гл еси́ естество́ земно́е, / Престо́лу Бо́жию спросла́вился еси́, Кре́сте, / высото́ вели́кая, мiрски́й мо́сте, / ду́шу мою́ от страсте́й глубины́ вознеси́ вско́ре.

И ныне: Крестообра́зно, Пречи́стая Отрокови́це Богоро́дице, / дла́ни Твои́ распросте́рши ко и́же на Кресте́ Воздви́женному, / и моли́твы, Де́во, ны́не принеси́, / за всех ве́рно моля́щихся Тебе́.

Песнь 5.

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Кре́сте, небе́сная ле́ствице святы́ни, степе́нем наста́вниче, / Христо́ва высота́ и сла́ва еси́, / Бо́жий о́браз назнамена́телен мiру, / неви́димому же и ви́димому, единоче́стне.

Кре́сте, о́бразе неиспи́санный си́лою, / освяще́ние вода́м, очище́ние возду́ху, / освяще́ние и просвеще́ние вся́кому, му́жества зна́мение, / и Христо́в ски́птр непрело́жный, проти́вныя в зе́млю попира́я.

Слава: Кре́сте всеси́льне, / злочести́выя низложи́ враги́, ненави́дящия и ху́лящия тя безу́мно, / язы́ки попали́ и угаси́ шата́ния их. / О Кре́сте всесвяты́й и Христоно́сный, / сохрани́ нас держа́вою Твое́ю.

И ныне: Всех Цари́це Влады́чице, ски́птром Рождества́ Твоего́ / разруши́, Деви́це, воста́ние ху́лящих кре́стную си́лу. / Даждь кре́пость и очище́ние, / побе́ду и по́мощь ве́рным лю́дем Твои́м.

Песнь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Кре́сте всех воскресе́ние, / Крест па́дших исправле́ние, / страсте́й умерщвле́ние и пло́ти пригвожде́ние, / Крест душа́м сла́ва и свет ве́чный.

Крест враго́в губи́тель, / Крест злочести́вых я́зва и плене́ние, и ве́рных держа́ва, / благочести́вых храни́тель и бесо́в отгони́тель.

Слава: Крест страсте́й па́губа, / Крест помысло́в отгна́ние, / Крест сокруше́ние язы́ческо искуси́тельно / и духово́м показа́ся лови́тельство.

И ныне: Крест воздви́жется и па́дают духо́в возду́шных чи́нове, / Крест снизхо́дит, и нечести́вии вси ужаса́ются, / я́ко мо́лнию ви́дяще кре́стную си́лу.

Кондак, глас 4. Самоподобен:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

Икос: И́же до тре́тияго Небесе́ восхище́н бысть в рай / и глаго́лы слы́шав неизрече́нныя и Боже́ственныя, / и́хже не леть язы́ки глаго́лати, / что Гала́том пи́шет, я́ко рачи́телие Писа́ний прочто́сте и позна́сте: / мне, глаго́лет, хвали́тися да не бу́дет, то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни, / на не́мже, страда́в, уби́ стра́сти. / Того́ у́бо и мы изве́стно держи́м, Крест Госпо́день, хвалу́ вси: / есть бо нам спаси́тельное сие́ Дре́во / oру́жие ми́ра, непобеди́мая побе́да.

Песнь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.

Неразде́льную Тро́ицу и неслия́нну, / естество́ еди́нством благосло́вим, / Отца́ нерожде́нна, и рожде́нна Сы́на, / и Свята́го исходи́тельнаго Боже́ственнаго Ду́ха, пе́сньми пою́ще: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Незаходи́тельными мо́лниями Твои́ми, Триипоста́сне, / на́ша озари́ у́мныя о́чи, / добро́ту Твою́, Трисве́тне, пресу́щественную зре́ти, / я́же челове́ком недове́домая и непристу́пная А́нгелом.

Слава: Луча́ми све́та Твоего́ / па́дшую мою́ ду́шу возведи́ от глубины́, / благи́й Бо́же, препе́тый и всеси́льный, / попо́лзшуюся от све́та благода́тнаго и во тьму воглу́бльшуюся.

И ныне: Крестообра́зно просте́рши ру́це, Чи́стая, / к распросте́ршему свои́ ру́це на Дре́ве Кре́стнем, / и возне́сшему естество́ на́ше, и умертви́вшему вражде́бныя полки́, / моля́щи не преста́й.

Песнь 8.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́дично спасло́ есть, / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте дела́ / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Высота́ Христо́вых страсте́й и лук, и ору́жие, и меч, / ору́жие непосты́дное, и си́ла непобеди́мая, / Христо́во подно́жие и победи́тельство на враги́, / зна́мения Ца́рствия, ски́птре ве́рных, / показа́лся еси́, Кре́сте победоно́сне.

Воздви́гл еси́ на́ше па́дшее естество́, Христо́м распе́ншимся, совозста́вив; / высото́ Боже́ственная, глубино́ неизглаго́ланная, / Христо́во ты еси́ зна́мение, Кре́сте пребога́те, и широта́ безме́рная, / и зна́мение непостижи́мыя Тро́ицы, жизноно́сче.

Слава: Устна́ми, душе́ю же и се́рдцем Крест Госпо́день лобыза́юще, / прииди́те ны́не вознесе́м вси и возвели́чим, / покланя́ющеся рцем вку́пе, песнь пречи́стую, вопию́ще: / pа́дуйся, вели́кое бога́тство, Кре́сте, церко́вное украше́ние.

И ныне: Дре́во жи́зни и спасе́ния, / Дре́во безсме́ртия, Дре́во ра́зума, / Дре́во трилюбе́зно, нетле́нно и неизнуря́емо, / Крест трисоста́вный, честно́е Дре́во, / Тро́ицы бо но́сит Триипоста́сныя о́браз.

Песнь 9.

Ирмос: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Кто слы́шана сотвори́т, я́коже пи́шется, де́йствия твоя́, мiролюбе́зный Кре́сте, / си́лы и чудеса́, уме́ршим воста́ние; / и мiр весь совозне́сл еси́, вознесы́йся к Бо́гу многожела́емый.

Утвержде́ние ве́рным Крест треблаже́нный, / зна́мение и похвала́, Дре́во всеси́льное, / Крест Христо́в вели́кий и соверше́нный, / апо́столом похвала́, преподо́бным утвержде́ние / и му́чеником кре́пость и держа́ва, / ве́рным побе́да и похвала́.

Слава: Ра́дуйся, Кре́сте, о́бразе неопи́санный и многоимени́тый, / Дре́во требога́тное, стра́шно же и всеблаже́нно; / ра́дуйся, Кре́сте всесвяты́й и всеси́льный; / ра́дуйся, храни́телю жи́зни на́шея, / Госпо́день Кре́сте многопе́тый.

И ныне: Кре́сте Честны́й, храни́тель души́ и те́ла бу́ди ми, / о́бразом свои́м бе́сы низлага́я, враги́ отгоня́я, стра́сти упраждня́я, / и благослове́ние да́руя ми, и жизнь и си́лу, / соде́йствием Свята́го Ду́ха, и честны́ми Пречи́стыя мольба́ми.

Молитва Честному и Животворящему Кресту.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́га жива́го, Тво́рче не́ба и земли́, Спаси́телю мiра, се аз, недосто́йный и па́че всех грешне́йший, смире́нно коле́на се́рдца моего́ пред сла́вою вели́чества Твоего́ преклоня́я, воспева́ю и велича́ю безме́рное страда́ние Твое́, и благодаре́ние Тебе́, Царю́ всех и Бо́гу приношу́, я́ко благоизво́лил еси́ сни́ти с небе́снаго Престо́ла Твоего́ и воплоти́тися от Пречи́стыя Де́вы Мари́и, ра́ди спасе́ния челове́ческаго; безпло́тен сый, плотско́е естество́ Божеству́ совокупля́я; бога́т сый, во́лею обнища́л еси́, да челове́ка во Ца́рствии Твое́м обогати́ши; труды́ и вся́кия челове́ческия беды́, я́ко челове́к, на Себе́ поне́сл еси́, да всем во вся́ких печа́лех и ну́ждах посо́бствуеши; четы́редесять дней пости́выйся, всем к воздержа́нию путь показа́л еси́; мно́жицею от лука́вых искуше́н был еси́, всех от искуше́ний вся́ких избавля́я. Вем, всеси́льный Влады́ко, я́ко вся сия́ Тебе́ непотре́бна бы́ша, но челове́ческаго ра́ди спасе́ния вся претерпе́л еси́: пре́дан был еси́ за три́десять сре́бреник, да челове́ка иску́пиши от лю́тыя рабо́ты вра́жия; от неми́лостивых Иуде́й, я́ко незло́бивый а́гнец, похище́н был еси́, род челове́ческий от поглоще́ния во́лка мы́сленнаго исторга́я; на суди́щи пред А́нною и Каиа́фою предста́л еси́, всех от осужде́ния огня́ ве́чнаго отводя́; свя́зан, пору́ган, оплева́н, от ло́жных свиде́телей оклевета́н и на поно́сную смерть осужде́н, челове́ка от вся́кия напа́сти, муче́ния и от ве́чныя сме́рти свобожда́я; Пила́ту, нико́его зла соде́явый, пре́дан был еси́ и ко И́роду по́слан, и па́ки пору́ган, челове́ка от зла́го обстоя́ния и от поруга́ний вра́жиих избавля́я. Что у́бо возда́м Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, о всех, я́же претерпел еси́ мене́ ра́ди гре́шнаго? Не вем. Ду́ша бо и те́ло, и вся блага́я от Тебе́ суть, и вся моя́ Твоя́ суть, и аз Твой есмь; то́чию на безчи́сленное Твое́ милосе́рдие, благоутро́бне Го́споди, наде́яся, пою́ Твое́ неизрече́нное долготерпе́ние, велича́ю неисповеди́мое смотре́ние Твое́, сла́влю Твою́ безме́рную ми́лость, и́миже преклони́лся еси́ мене́ ра́ди осужде́ннаго, да аз оправда́н бу́ду. К столпу́, Спа́се, привя́зан и без ми́лости бие́н, ми́лостив сый, разреши́ мя, молю́ся, от грехо́в мои́х; те́рнием венча́н, души́ моея́ грехо́вное те́рние искорени́; тро́стию бие́н по главе́, сокруши́ главу́ зми́я, уязвля́ющаго мя жа́лом греха́; в багря́ну ри́зу оболче́н и мучи́телем пре́дан, просвети́ ми, Царю́ Пресвяты́й, одея́ние душе́вное, да вни́ду в черто́г Твой всекра́сный; с разбо́йники вмене́н и Крест на ра́му Свое́ю понесы́й, разбо́йника врага́, и́щущаго ду́шу мою́ уби́ти, Твои́м Кресто́м прожени́. Вем Тя, Иису́се долготерпели́ве, лю́те уя́звленнаго; от верху́ главы́ Твоея́ святы́я, да́же до стопы́ ножны́я, не бе в Тебе́ ме́ста це́ла. Что же возглаго́лю о неизрече́нном человеколю́бии Твое́м, Христе́ Спаси́телю? То́чию в сокруше́нии се́рдца моего́, покланя́яся Твои́м Пречи́стым страсте́м и вселюбе́зно ты́я лобыза́я, вопию́: поми́луй мя, гре́шнаго. На Кресте́ пригвозди́тися изво́ливый, пригвозди́ за́поведем Твои́м се́рдце мое́; воздви́жен со Кресто́м на горе́ Голго́фе, воздви́гни мы́сли моя́ к небеси́, да всегда́ го́рняя му́дрствую; же́лчию со о́цтом напое́н, огорче́нное ми грехо́м се́рдце услади́ любо́вию Твое́ю, и жа́ждуща напо́й пото́ком сла́дости Твоея́; ру́це Свои́ пречи́стеи распростры́й на прия́тие всех, приими́ мя, гре́шнаго; но́зе пригвожде́ны име́вый, хотя́ всегда́ со гре́шники бы́ти, бу́ди со мно́ю, гре́шным, возбраня́я нога́м мои́м от вся́каго пути́ лука́ваго; се́рдце отве́рсто име́вый, яви́ мне благода́ть Свою́, гре́шному; главу́ пресвяту́ю на Кресте́ преклони́вый, услы́ши недосто́йныя моли́твы моя́. О, пречу́дная и неизме́римая глубино́ милосе́рдия, Христе́ Бо́же, за враги́ распина́тели Своя́ Бо́гу Отцу́ моли́выйся, даждь и мне, гре́шному, сию́ благода́ть, люби́ти враги́ моя́ и моли́тися за них; разбо́йнику ка́ющемуся рай отве́рзый, воззри́, Све́те мой, на мя, гре́шнаго, пода́ждь покая́ние и отве́рзи ми две́ри ми́лости Твоея́, и помяни́ мя, недосто́йнаго, во Ца́рствии Твое́м. Наконе́ц, Ду́ха Своего́ Пресвята́го преда́вый в ру́це Бо́гу Отцу́, приими́, Созда́телю, дух мой во вре́мя кончи́ны моея́; со Креста́ снят и во гро́бе я́ко мертв положе́н, Спа́се, живы́й во све́те непристу́пнем, возьми́ от мене́ тя́жкое бре́мя грехо́вное, и не возгнуша́йся, Человеколю́бче, всели́тися во гроб се́рдца моего́ недосто́йнаго, на умерщвле́ние моего́ плотска́го мудрова́ния; я́ко да не ктому́ себе́, бре́нное созда́ние Твое́, но Тебе́, Го́сподеви и Бо́гу моему́ живы́й, Твои́м, о Всемилости́ве, благоутро́бием, слодо́блюся ви́дети Тебе́, Созда́теля и Спаси́теля моего́, за прия́тие сме́рти кре́стныя, сла́вою и че́стию венча́ннаго, во све́те неприкоснове́нныя Твоея́ сла́вы; иде́же со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим и Единосу́щным Твои́м Ду́хом ца́рствуеши пре́жде век, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Припевы к тропарям канонов на утрене

Богослужебный Устав предполагает, что пение канона на утрене в течение всего года (за исключением Страстной и Светлой седмиц) сопровождается песнями Священного Писания. Существует три редакции библейских песней (помещаются в Ирмологии): праздничная («Поем Господеви…»), будничная («Господеви поем…») и великопостная. Однако в обиходе Русской православной церкви утвердилась практика петь канон с библейскими песнями только в дни св. Четыредесятницы, в прочие же периоды года использовать так называемые «молебные припевы».

Пение канона со стихами библейских песней во все дни года, в какие это предписывается Уставом, более соответствует содержанию и историческому развитию богослужения, но во многих храмах выполнение этих указаний Типикона зачастую является трудноисполнимым. Поэтому у совершителей богослужения возникает необходимость иметь под рукой собрание основных припевов для канонов утрени на весь год.

Припевы иногда приводятся в богослужебных книгах, но чаще являются результатом литургической практики, во многом завися от местных традиций. Существует общее правило произносить перед тропарем припев, отражающий содержание канона и связанный по смыслу с последующим тропарем.1

Предлагаемый ниже список припевов, не претендуя на полноту, является попыткой предложить чтецам припевы для канонов. Кроме того, собрание припевов будет полезно священнослужителям при соверщении молебнов.

Припевы к канонам

Господских праздников и каноны Постной2 и Цветной Триоди: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Пресвятой Троицы (и троичны других канонов3): Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Воскресный: Слава, Господи, святому Воскресению Твоему.

Крестовоскресный: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и Воскресению.

Богородичный (и богородичны других канонов4): Пресвятая Богородице, спаси нас.

Умилительные или покаянные каноны Октоиха, Великий канон прп. Андрея Критского: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Честного Креста: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Архангелов, ангелов и всех Безплотных Сил: Святии Архангели и Ангели, молите Бога о нас.

Св. Иоанна Предтечи: Святый великий Иоанне, Предтече Господень, моли Бога о нас .

Апостолов: Святии апостоли, молите Бога о нас.

Всех святых: Вси святии, молите Бога о нас.

Заупокойный: Упокой, Господи, души усопших раб Твоих.

Припевы общие

Пророку: Святый пророче Божий (имя рек), моли Бога о нас.

Апостолу: Святый апостоле (имя рек), моли Бога о нас .

Апостолу и Евангелисту: Святый апостоле и евангелисте (имя рек), моли Бога о нас.

Апостолам: Святии апостоли, молите Бога о нас.

Святителю: Святителю отче (имя рек), моли Бога о нас .

Святителям: Святителие Христовы, молите Бога о нас.

Преподобному: Преподобне отче (имя рек), моли Бога о нас.

Двум преподобным: Преподобнии отцы (имя рек) и (имя рек), молите Бога о нас.

Преподобным: Преподобнии отцы, молите Бога о нас.

Св. первомученику Стефану: Святый первомучениче и архидиаконе Стефане, моли Бога о нас.

Мученику: Святый мучениче (имя рек), моли Бога о нас.

Великомученику: Святый великомучениче (имя рек), моли Бога о нас.

Мученикам, мученицам: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Священномученику: Святый священномучениче (имя рек), моли Бога о нас .

Священномученикам: Святии священномученицы, молите Бога о нас.

Священноисповеднику: Святителю Христов иисповедниче (имя рек), моли Бога о нас.

Священномученику и исповеднику: Священномучениче и исповедниче (имя рек), моли Бога о нас.

Преподобномученику: Святый преподобномучениче (имя рек), моли Бога о нас .

Преподобномученикам: Святии преподобномученицы, молите Бога о нас.

Мученикам и исповедникам: Святии мученицы и исповедницы, молите Бога о нас.

Новомученику: Святый новомучениче (имя рек), моли Бога о нас.

Новомученикам Российским: Святии новомученицы и исповедницы Российстии, молите Бога о нас.

Святому благоверному князю: Святый благоверный княже (имя рек), моли Бога о нас .

Благоверным князьям (двум): Святии благовернии князие (имя рек) и (имя рек), молите Бога о нас.

Страстотерпцу князю: Святый страстотерпче княже (имя рек), моли Бога о нас.

Страстотерпцам князьям (двум): Святии страстотерпцы князие (имя рек) и (имя рек), молите Бога о нас.

Безсребренникам (двум): Святии чудотворцы и безсребренницы (имя рек) и (имя рек), молите Бога о нас.

Праведному: Святый праведный (имя рек), моли Бога о нас.

Блаженному и Христа ради юродивому: Святый праведный (имя рек), моли Бога о нас .

Мученице: Святая мученице (имя рек), моли Бога о нас.

Великомученице: Святая великомученице (имя рек), моли Бога о нас.

Преподобной: Преподобная мати (имя рек), моли Бога о нас.

Преподобным женам: Святыя преподобныя матери, молите Бога о нас .

Преподобномученице: Святая преподобномученице (имя рек), моли Бога о нас.

Праведной: Святая праведная мати (имя рек), моли Бога о нас.

Блаженной: Святая праведная мати (имя рек), моли Бога о нас .

Особые припевы

Архангелу Михаилу: Святый Архистратиже Михаиле, моли Бога о нас.

Семи отрокам Ефесским или Трем отрокам: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Праотцам: Святии праотцы, молите Бога о нас.

Собору отцев: Святии отцы, молите Бога о нас.

В Неделю по Рождестве Христове: Святии Богоотцы, молите Бога о нас.

В субботу сырной седмицы: Преподобнии отцы, молите Бога о нас .

В Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших: Вси святии земли Русския, молите Бога о нас.

_____________________

1 В. Розанов. «Богослужебный Устав…». С. 262.

2 По мнению В. Розанова («Богослужебный Устав…», с. 406—407), к канонам воскресных дней периода пения Постной Триоди, исходя из содержания тропарей, допустимо припевать покаянный припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

3 Кроме предпоследнего тропаря в песни, который обычно исполняется на «Славу».

4 Кроме последнего тропаря в песни, который обычно исполняется на «И ныне».

5 В этом и в подобных припевах возможно добавление слова «наш».

6 Существует традиция в подобных припевах опускать, как подразумевающееся, слово «святый».

БЫЛИННЫЙ ЗАПЕВ

— внесюжентный элемент (см. внесюжетные элементы ) былины: предшествующий зачин у и прямо не связанный с сюжетом фрагмент текста, который выполняет иные, нежели зачин, функции — играет роль обращения к слушателям или рисует величественные картины природы, настраивая слушателя на восприятие чего-то важного, значительного ( «Высота ли, высота поднебесная, // Глубота, глубота, окиян-море, // Широко раздолье по всей земли, // Глубоки омоты днепровския» ). Нередко Б. з. соотнесен с тематическим содержанием былины. Например, Б. з. одного из вариантов былины «Добрыня и Алеша» рисует картину русской земли (Волгу, города, расположенные на ней), тем самым подчеркивая национальный характер былины и указывая, что события разворачиваются именно на Руси: «Из-за гор-то было из-за высокиих, // Из-за лесу-то было лесу темнаго, // Да повышла, повышла-повыкатила // Да широкая-то матушка быстра Волга река, // Да широкая-то Волга под Казань прошла, // Да пошире подала под Васторокань…» .

Словарь литературоведческих терминов. 2012

Слово состоит из 5 букв: первая з, вторая а, третья п, четвёртая е, последняя в,

Слово запев английскими буквами(транслитом) — zapev

  • Буква з встречается 1 раз. Слова с 1 буквой з
  • Буква а встречается 1 раз. Слова с 1 буквой а
  • Буква п встречается 1 раз. Слова с 1 буквой п
  • Буква е встречается 1 раз. Слова с 1 буквой е
  • Буква в встречается 1 раз. Слова с 1 буквой в

Значения слова запев. Что такое запев?

Запев

Запев в церковном и народном пении одноголосное начало, исполняемое одним лицом. После З. идет уже пение хора. В песне З. или бывает только в начале, или постоянно чередуется с хором.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907

Запев — начало хоровой песни исполняемое одним или несколькими певцами (запевалами). После запева песню подхватывает весь хор.

glossary.ru

Запев, предшествующее пению хора исполнение мелодии одним певцом (запевало), после которого вступает хор.

Брокгауз и Ефрон. — 1907—1909

ЗАПЕ́В, зачи́н — краткая вступительная часть устного народного произведения (былины, исторические песни, сказки и др.), подготовляющая слушателя к дальнейшему повествованию; выражается обычно в канонической, стилистически выработанной…

Квятковский А.П. Поэтический словарь. — 1966

Запев — так называется в русских народных песнях мелодия солиста (запевалы, заводчика, заводчицы), а то и двух солистов, которую подхватывает затем хор.

Музыкальный словарь. — 2008

Былинный запев

Былинный запев — внесюжентный элемент (см. внесюжетные элементы) былины: предшествующий зачину и прямо не связанный с сюжетом фрагмент текста, который выполняет иные, нежели зачин…

Словарь литературоведческих терминов. — 2005

Русский язык

За/пе́/в/.

Морфемно-орфографический словарь. — 2002

Запе́в, -а.

Орфографический словарь. — 2004[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *