Акафист Пресвятой Богородице

Кондак 1
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Икос 1
Ангел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я: Ра́дуйся, Еюже рáдocть возсия́ет; ра́дуйся, Еюже кля́тва изче́знет. Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез Евиных избавле́ние. Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма. Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся. Ра́дуйся, Звездо́, явля́ющая Со́лнце; ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния. Ра́дуйся, Еюже обновля́ется тварь; ра́дуйся, Еюже покланя́емся Творцу́. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 2
Ви́дящи Свята́я Себе́ в чистоте́, глаго́лет Гаврии́лу де́рзостно: пресла́вное твоего́ гла́са неудобоприя́тельно души́ Мое́й явля́ется: безсе́меннаго бо зача́тия рождество́ ка́ко глаго́леши, зовый: Аллилу́иа.

Икос 2
Ра́зум недоразумева́емый разуме́ти Де́ва и́щущи, возопи́ к служа́щему: из боку́ чи́сту, Сы́ну ка́ко есть роди́тися мо́щно, рцы Ми? К Не́йже он рече́ со стра́хом, оба́че зовы́й си́це: Ра́дуйся, сове́та неизрече́ннаго Таи́ннице; ра́дуйся, молча́ния прося́щих ве́ро. Ра́дуйся, чуде́с Христо́вых нача́ло; ра́дуйся, веле́ний Его́ глави́зно. Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Еюже сни́де Бог; ра́дуйся, мо́сте, преводя́й су́щих от земли́ на не́бо. Ра́дуйся, а́нгелов многослову́щее чу́до; ра́дуйся, бесо́в многоплаче́вное пораже́ние. Ра́дуйся, Свет неизрече́нно роди́вшая; ра́дуйся, е́же ка́ко, ни еди́наго же научи́вшая. Ра́дуйся, прему́дрых превосходя́щая ра́зум; ра́дуйся, ве́рных озаря́ющая смы́слы. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 3
Си́ла Вы́шняго осени́ тогда́ к зача́тию Браконеиску́сную, и благопло́дная Тоя́ ложесна́, я́ко село́ показа́ сла́дкое, всем хотя́щим жа́ти спасе́ние, всегда́ пе́ти си́це: Аллилу́иа.

Икос 3
Иму́щи Богоприя́тную Де́ва утро́бу, востече́ ко Елисаве́ти: младе́нец же о́ноя а́бие позна́в Сея́ целова́ние, ра́довашеся, и игра́ньми я́ко пе́сньми вопия́ше к Богоро́дице: Ра́дуйся, о́трасли неувяда́емыя розго́; ра́дуйся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́ние. Ра́дуйся, Де́лателя де́лающая Человеколю́бца; ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая. Ра́дуйся, ни́во, растя́щая гобзова́ние щедро́т; радуйся, трапе́зо, нося́щая оби́лие очище́ния. Ра́дуйся, я́ко рай пи́щный процвета́еши; ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши. Ра́дуйся, прия́тное моли́твы кади́ло; ра́дуйся, всего́ ми́ра очище́ние. Ра́дуйся, Бо́жие к сме́ртным благоволе́ние; ра́дуйся, сме́ртных к Бо́гу дерзнове́ние. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 4
Бу́рю внутрь име́я помышле́ний сумни́тельных, целому́дренный Ио́сиф смятеся, к Тебе́ зря небра́чней, и бракоокра́дованную помышля́я, Непоро́чная; уве́дев же Твое́ зача́тие от Ду́ха Свя́та, рече́: Аллилу́иа.

Икос 4
Слы́шаша па́стырие а́нгелов пою́щих плотско́е Христо́во прише́ствие, и те́кше я́ко к Па́стырю ви́дят Сего́ я́ко а́гнца непоро́чна, во чре́ве Мари́ине упа́сшася, Юже пою́ще ре́ша: Ра́дуйся, Агнца и Па́стыря Ма́ти; ра́дуйся, дво́ре слове́сных ове́ц. Ра́дуйся, неви́димых враго́в муче́ние; ра́дуйся, ра́йских двере́й отверзе́ние. Ра́дуйся, я́ко небе́сная сра́дуются земны́м; ра́дуйся, я́ко земна́я сликовству́ют небе́сным. Ра́дуйся, апо́столов немо́лчная уста́; ра́дуйся, страстоте́рпцев непобеди́мая де́рзосте. Ра́дуйся, тве́рдое ве́ры утвержде́ние; ра́дуйся, све́тлое благода́ти позна́ние. Ра́дуйся, Еюже обнажи́ся ад; ра́дуйся, Еюже облеко́хомся сла́вою. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 5
Боготе́чную звезду́ узре́вше волсви́, тоя́ после́доваша зари́, и я́ко свети́льник держа́ще ю́, то́ю испыта́ху кре́пкаго Царя́, и дости́гше Непостижи́маго, возра́довашася, Ему́ вопию́ще: Аллилу́иа.

Икос 5
Ви́деша о́троцы халде́йстии на руку́ Деви́чу Созда́вшаго рука́ма челове́ки, и Влады́ку разумева́юще Его́, а́ще и ра́бий прия́т зрак, потща́шася дарми́ послужи́ти Ему́, и возопи́ти Благослове́нней: Ра́дуйся, Звезды́ незаходи́мыя Ма́ти; ра́дуйся, заре́ та́инственнаго дне. Ра́дуйся, пре́лести пещь угаси́вшая; ра́дуйся, Тро́ицы таи́нники просвеща́ющая. Ра́дуйся, мучи́теля безчелове́чнаго измета́ющая от нача́льства; ра́дуйся, Го́спода Человеколю́бца показа́вшая Христа́. Ра́дуйся, ва́рварскаго избавля́ющая служе́ния; ра́дуйся, тиме́ния изыма́ющая дел. Ра́дуйся, огня́ поклоне́ние угаси́вшая; ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая. Ра́дуйся, ве́рных наста́внице целому́дрия; ра́дуйся, всех родо́в весе́лие. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 6
Пропове́дницы богоно́снии, бы́вше волсви́, возврати́шася в Вавило́н, сконча́вше Твое́ проро́чество, и пропове́давше Тя Христа́ всем, оста́виша Ирода я́ко буесло́вна, не ве́дуща пе́ти: Аллилу́иа.

Икос 6
Возсия́вый во Еги́пте просвеще́ние и́стины, отгна́л еси́ лжи тьму: и́доли бо его́, Спа́се, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша, сих же изба́вльшиися вопия́ху к Богоро́дице: Ра́дуйся, исправле́ние челове́ков; ра́дуйся, низпаде́ние бесо́в. Ра́дуйся, пре́лести держа́ву попра́вшая; ра́дуйся, и́дольскую лесть обличи́вшая. Ра́дуйся, мо́ре, потопи́вшее фарао́на мы́сленнаго; ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни. Ра́дуйся, о́гненный сто́лпе, наставля́яй су́щия во тьме; ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака. Ра́дуйся, пи́ще, ма́нны прие́мнице; ра́дуйся, сла́дости святы́я служи́тельнице. Ра́дуйся, земле́ обетова́ния; ра́дуйся, из нея́же тече́т мед и млеко́. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 7
Хотя́щу Симео́ну от ны́нешняго ве́ка преста́витися преле́стнаго, вда́лся еси́ я́ко младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный. Те́мже удиви́ся Твое́й неизрече́нней прему́дрости, зовы́й: Аллилу́иа.

Икос 7
Но́вую показа́ тварь, я́влься Зижди́тель нам от Него́ бы́вшим, из безсе́менныя прозя́б утро́бы, и сохрани́в Ю, я́коже бе, нетле́нну, да чу́до ви́дяще, воспое́м Ю, вопию́ще: Ра́дуйся, цве́те нетле́ния; ра́дуйся, ве́нче воздержа́ния. Ра́дуйся, воскресе́ния о́браз облиста́ющая; ра́дуйся, а́нгельское житие́ явля́ющая. Ра́дуйся, дре́во светлоплодовиœтое, от него́же пита́ются ве́рнии; ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи. Ра́дуйся, во чре́ве нося́щая Изба́вителя плене́нным; ра́дуйся, ро́ждшая Наста́вника заблу́дшим. Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго умоле́ние; ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние. Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния; ра́дуйся, любы́, вся́кое жела́ние побежда́ющая. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 8
Стра́нное рождество́ ви́девше, устрани́мся ми́ра, ум на небеса́ прело́жше: сего́ бо ра́ди высо́кий Бог на земли́ яви́ся смире́нный челове́к, хотя́й привлещи́ к высоте́ Тому́ вопию́щия: Аллилу́иа.

Икос 8
Весь бе в ни́жних и вы́шних ника́коже отступи́ неопи́санное Сло́во: снизхожде́ние бо Боже́ственное, не прехожде́ние же ме́стное бысть, и рождество́ от Де́вы Богоприя́тныя, слы́шащия сия́: Ра́дуйся, Бо́га невмести́маго вмести́лище; ра́дуйся, честна́го та́инства две́ри. Ра́дуйся, неве́рных сумни́тельное слы́шание; ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́. Ра́дуйся, колесни́це пресвята́я Су́щаго на херуви́мех; ра́дуйся, селе́ние пресла́вное Су́щаго на серафи́мех. Ра́дуйся, проти́вная в то́жде собра́вшая; ра́дуйся, де́вство и рождество́ сочета́вшая. Ра́дуйся, Еюже разреши́ся преступле́ние; ра́дуйся, Еюже отве́рзеся рай. Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва; ра́дуйся, наде́ждо благ ве́чных. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 9
Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому Твоего́ вочелове́чения де́лу; непристу́пнаго бо я́ко Бо́га, зря́ще всем присту́пнаго Челове́ка, нам у́бо спребыва́юща, слы́шаща же от всех: Аллилу́иа.

Икос 9
Вети́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Богоро́дице, недоумева́ют бо глаго́лати, е́же ка́ко и Де́ва пребыва́еши, и роди́ти возмогла́ еси́. Мы же, та́инству дивя́щеся, ве́рно вопие́м: Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия прия́телище; ра́дуйся, промышле́ния Его́ сокро́вище. Ра́дуйся, любому́дрыя нему́дрыя явля́ющая; ра́дуйся, хитрослове́сныя безслове́сныя облича́ющая. Ра́дуйся, я́ко обуя́ша лю́тии взыска́теле; ра́дуйся, я́ко увядо́ша баснотво́рцы. Ра́дуйся, афине́йская плете́ния растерза́ющая; ра́дуйся, ры́барския мре́жи исполня́ющая. Ра́дуйся, из глубины́ неве́дения извлача́ющая; ра́дуйся, мно́ги в ра́зуме просвеща́ющая. Ра́дуйся, кораблю́ хотя́щих спасти́ся; ра́дуйся, приста́нище жите́йских пла́ваний. Ра́дуйся, Нев́сто Неневе́стная.

Кондак 10
Спасти́ хотя́ мир, Иже всех Украси́тель, к сему́ самообетова́н прии́де, и Па́стырь сый, я́ко Бог, нас ра́ди яви́ся по нам челове́к: подо́бным бо подо́бное призва́в, я́ко Бог слы́шит: Аллилу́иа.

Икос 10
Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ прибега́ющим: и́бо небесе́ и земли́ Творе́ц устро́и Тя, Пречи́стая, все́лься во утро́бе Твое́й, и вся приглаша́ти Тебе́ научи́: Ра́дуйся, сто́лпе де́вства; ра́дуйся, дверь спасе́ния. Ра́дуйся, нача́льнице мы́сленнаго назда́ния; ра́дуйся, пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости. Ра́дуйся, Ты бо обнови́ла еси́ зача́тыя сту́дно; ра́дуйся, Ты бо наказа́ла еси́ окра́денныя умо́м. Ра́дуйся, тли́теля смы́слов упраждня́ющая; ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая. Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения; ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая. Ра́дуйся, до́брая младопита́тельнице де́вам; ра́дуйся, невестокраси́тельнице душ святы́х. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 11
Пе́ние вся́кое побежда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству мно́гих щедро́т Твои́х: равночи́сленныя бо песка́ пе́сни а́ще прино́сим Ти, Царю́ Святы́й, ничто́же соверша́ем досто́йно, я́же дал еси́ нам, Тебе́ вопию́щим: Аллилу́иа.

Икос 11
Светоприе́мную свещу́, су́щим во тьме я́вльшуюся, зрим Святу́ю Де́ву, невеще́ственный бо вжига́ющи огнь, наставля́ет к ра́зуму Боже́ственному вся, заре́ю ум просвеща́ющая, зва́нием же почита́емая, си́ми: Ра́дуйся, луче́ у́мнаго Со́лнца; ра́дуйся, свети́ло незаходи́маго Све́та. Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая; ра́дуйся, я́ко гром враги́ устраша́ющая. Ра́дуйся, я́ко многосве́тлое возсиява́еши просвеще́ние; ра́дуйся, я́ко многотеку́щую источа́еши реку́. Ра́дуйся, купе́ли живопису́ющая о́браз; ра́дуйся, грехо́вную отъе́млющая скве́рну. Ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая со́весть; ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая рáдocть. Ра́дуйся, обоня́ние Христо́ва благоуха́ния; ра́дуйся, животе́ та́йнаго весе́лия. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 12
Благода́ть да́ти восхот́ев, долго́в дре́вних, всех долго́в Реши́тель челове́ком, прии́де Собо́ю ко отше́дшим Того́ благода́ти, и раздра́в рукописа́ние, слы́шит от всех си́це: Аллилу́иа.

Икос 12
Пою́ще Твое́ Рождество́, хва́лим Тя вси, я́ко одушевле́нный храм, Богоро́дице: во Твое́й бо всели́вся утро́бе содержа́й вся руко́ю Госпо́дь, освяти́, просла́ви и научи́ вопи́ти Тебе́ всех: Ра́дуйся, селе́ние Бо́га и Сло́ва; ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая. Ра́дуйся, ковче́же, позлаще́нный Ду́хом; ра́дуйся, сокро́вище живота́ неистощи́мое. Ра́дуйся, честны́й ве́нче царе́й благочести́вых; ра́дуйся, честна́я похвало́ иере́ев благогове́йных. Ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый сто́лпе; ра́дуйся, Ца́рствия неруши́мая стено́. Ра́дуйся, Еюже воздви́жутся побе́ды; ра́дуйся, Еюже низпа́дают врази́. Ра́дуйся, те́ла моего́ врачева́ние; ра́дуйся, души́ моея́ спасе́ние. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 13
О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее прие́мши приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа, aллилу́иа, aллилу́иа.

(Kондак читается трижды)

Икос 1
Ангел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я: Ра́дуйся, Еюже рáдocть возсия́ет; ра́дуйся, Еюже кля́тва изче́знет. Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез Евиных избавле́ние. Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма. Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся. Ра́дуйся, Звездо́, явля́ющая Со́лнце; ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния. Ра́дуйся, Еюже обновля́ется тварь; ра́дуйся, Еюже покланя́емся Творцу́. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 1
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изб́авльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Молитвы
О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, вы́шши еси́ всех а́нгел и арха́нгел, и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щнице еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пнице, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельнице, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй святе́йшия патриа́рхи правосла́вныя, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы и весь свяще́ннический и и́ноческий чин, и вся правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́; и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет нас си́лою Свое́ю свы́ше, на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша. О, Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум, и о́чи серде́чнии, е́же ко спасе́нию; и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего; я́ко держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, Пресвята́я Де́во Ма́ти Го́спода, Цари́це небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию души́ на́шея, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́я на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нныя моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных. Помози́ нам немощны́м, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиаœнскую кончи́ну, и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Акафист Пресвятой Богородице. Похвала Пресвятой Богородицы.

Кондак 1

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Те раби Твои, Богородице; но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти:

Радуйся, Невесто Неневестная.

Икос 1

Ангел предстатель с Небесе послан бысть рещи Богородице: радуйся, и со безплотным гласом, воплощаема Тя зря, Господи, ужасашеся и стояше, зовый к Ней таковая:

Радуйся, Еюже радость возсияет; радуйся, Еюже клятва изчезнет.

Радуйся, падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление.

Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима.

Радуйся, яко еси Царево седалище; радуйся, яко носиши Носящаго вся.

Радуйся, Звездо, являющая Солнце; радуйся, утробо Божественнаго воплощения.

Радуйся, Еюже обновляется тварь; радуйся, Еюже покланяемся Творцу.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 2

Ведящи Святая Себе в чистоте, глаголет Гавриилу дерзостно: преславное твоего гласа неудобоприятельно души Моей является; безсеменнаго бо зачатия рождество како глаголеши, зовый: Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: из боку чисту, Сыну како есть родитися мощно, рцы Ми? К Нейже он рече со страхом, обаче зовый сице:

Радуйся, совета неизреченнаго Таиннице; радуйся, молчания просящих веро.

Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся, велений Его главизно.

Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на Небо.

Радуйся, Ангелов многословущее чудо; радуйся, бесов многоплачевное поражение.

Радуйся, Свет неизреченно родившая; радуйся, еже како, ни единаго же научившая.

Радуйся, премудрых превосходящая разум; радуйся, верных озаряющая смыслы.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 3

Сила Вышняго осени тогда к зачатию Браконеискусную, и благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жати спасение, внегда пети сице: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Елисавети; младенец же оноя абие познав Сея целование, радовашеся, и играньми, яко песньми, вопияше к Богородице:

Радуйся, Отрасли неувядаемыя розго; радуйся, Плода безсмертнаго стяжание.

Радуйся, Делателя делающая, Человеколюбца; радуйся, Садителя жизни нашея рождшая.

Радуйся, ниво, растящая гобзование щедрот; радуйся, трапезо, носящая обилие очищения.

Радуйся, яко рай пищный процветаеши; радуйся, яко пристанище душам готовиши.

Радуйся, приятное молитвы кадило; радуйся, всего мира очищение.

Радуйся, Божие к смертным благоволение; радуйся, смертных к Богу дерзновение.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 4

Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадованную помышляя, Непорочная; уведев же Твое зачатие от Духа Свята, рече: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша пастырие Ангелов, поющих плотское Христово пришествие, и, текше яко к Пастырю, видят Сего, яко агнца непорочна, во чреве Мариине упасшася, Юже поюще реша:

Радуйся, Агнца и Пастыря Мати; радуйся, дворе словесных овец.

Радуйся, невидимых врагов мучение; радуйся, райских дверей отверзение.

Радуйся, яко небесная срадуются земным; радуйся, яко земная сликовствуют небесным.

Радуйся, апостолов немолчная уста; радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте.

Радуйся, твердое веры утверждение; радуйся, светлое благодати познание.

Радуйся, Еюже обнажися ад; радуйся, Еюже облекохомся славою.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 5

Боготечную звезду узревше волсви, тоя последоваша зари, и яко светильник держаще ю, тою испытаху крепкаго Царя, и достигше Непостижимаго, возрадовашася, Ему вопиюще: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу Создавшаго руками человеки, и Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият зрак, потщашася дарми послужити Ему и возопити Благословенней:

Радуйся, Звезды незаходимыя Мати; радуйся, заре таинственнаго Дне.

Радуйся, прелести пещь угасившая; радуйся, Троицы таинники просвещающая.

Радуйся, мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства; радуйся, Господа Человеколюбца показавшая Христа.

Радуйся, варварскаго избавляющая служения; радуйся, тимения изымающая дел.

Радуйся, огня поклонение угасившая; радуйся, пламене страстей изменяющая.

Радуйся, верных наставнице целомудрия; радуйся, всех родов веселие.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 6

Проповедницы богоноснии бывше волсви, возвратишася в Вавилон, скончавше Твое пророчество и проповедавше Тя Христа всем, оставиша Ирода, яко буесловна, не ведуща пети: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый во Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму; идоли бо его, Спасе, не терпяще Твоея крепости, падоша, сих же избавльшися вопияху к Богородице:

Радуйся, исправление человеков; радуйся, низпадение бесов.

Радуйся, прелести державу поправшая; радуйся, идольскую лесть обличившая.

Радуйся, море, потопившее фараона мысленнаго; радуйся, каменю, напоивший жаждущия жизни.

Радуйся, огненный столпе, наставляяй сущия во тьме; радуйся, покрове миру, ширший облака.

Радуйся, пище, манны приемнице; радуйся, сладости святыя служительнице.

Радуйся, земле обетования; радуйся, из неяже течет мед и млеко.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 7

Хотящу Симеону от нынешняго века преставитися прелестнаго, вдался еси яко младенец тому, но познался еси ему и Бог совершенный. Темже удивися Твоей неизреченней премудрости, зовый: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа тварь, явлься Зиждитель нам, от Него бывшим, из безсеменныя прозяб утробы и сохранив Ю, якоже бе, нетленну, да чудо ведяще, воспоим Ю, вопиюще:

Радуйся, цвете нетления; радуйся, венче воздержания.

Радуйся, воскресения образ облистающая; радуйся, ангельское житие являющая.

Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози.

Радуйся, во чреве носящая Избавителя плененным; радуйся, рождшая Наставника заблуждшим.

Радуйся, Судии праведнаго умоление; радуйся, многих согрешений прощение.

Радуйся, одеждо нагих дерзновения; радуйся, любы, всякое желание побеждающая.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 8

Странное рождество видевше, устранимся мира, ум на Небеса преложше: сего бо ради высокий Бог на земли явися смиренный человек, хотяй привлещи к высоте Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бе в нижних и вышних никакоже отступи неописанное Слово: снизхождение бо Божественное, не прехождение же местное бысть, и рождество от Девы Богоприятныя, слышащия сия:

Радуйся, Бога невместимаго вместилище; радуйся, честнаго таинства двери.

Радуйся, неверных сумнительное слышание; радуйся, верных известная похвало.

Радуйся, колеснице пресвятая Сущаго на Херувимех; радуйся, селение преславное Сущаго на Серафимех.

Радуйся, противная в тожде собравшая; радуйся, девство и рождество сочетавшая.

Радуйся, Еюже разрешися преступление; радуйся, Еюже отверзеся рай.

Радуйся, ключу Царствия Христова; радуйся, надеждо благ вечных.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися великому Твоего вочеловечения делу: неприступнаго бо, яко Бога, зряще всем приступнаго Человека, нам убо спребывающа, слышаща же от всех: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанныя, яко рыбы, безгласныя видим о Тебе, Богородице: недоумевают бо глаголати, еже како и Дева пребываеши, и родити возмогла еси. Мы же, таинству дивящеся, верно вопием:

Радуйся, премудрости Божия приятелище; радуйся, промышления Его сокровище.

Радуйся, любомудрыя немудрыя являющая; радуйся, хитрословесныя безсловесныя обличающая.

Радуйся, яко обуяша лютии взыскателе; радуйся, яко увядоша баснотворцы.

Радуйся, афинейская плетения растерзающая; радуйся, рыбарския мрежи исполняющая.

Радуйся, из глубины неведения извлачающая; радуйся, многи в разуме просвещающая.

Радуйся, кораблю хотящих спастися; радуйся, пристанище житейских плаваний.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Иже всех Украситель, к сему самообетован прииде, и Пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек: подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем, к Тебе прибегающим: ибо Небесе и земли Творец устрои Тя, Пречистая, вселься во утробе Твоей, и вся приглашати Тебе научи:

Радуйся, столпе девства; радуйся, дверь спасения.

Радуйся, начальнице мысленнаго наздания; радуйся, подательнице Божественныя благости.

Радуйся, Ты бо обновила еси зачатыя студно; радуйся, Ты бо наказала еси окраденныя умом.

Радуйся, тлителя смыслов упраждняющая; радуйся, Сеятеля чистоты рождшая.

Радуйся, Чертоже безсеменнаго уневещения; радуйся, верных Господеви сочетавшая.

Радуйся, добрая младопитательнице девам; радуйся, невестокрасительнице душ святых.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 11

Пение всякое побеждается, спростретися тщащееся ко множеству многих щедрот Твоих: равночисленныя бо песка песни аще приносим Ти, Царю Святый, ничтоже совершаем достойно, яже дал еси нам, Тебе вопиющим: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся, зрим Святую Деву, невещественный бо вжигающи Огнь, наставляет к разуму Божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемая сими:

Радуйся, луче умнаго Солнца; радуйся, светило незаходимаго Света.

Радуйся, молние, души просвещающая; радуйся, яко гром враги устрашающая.

Радуйся, яко многосветлое возсияваеши просвещение; радуйся, яко многотекущую источаеши реку.

Радуйся, купели живописующая образ; радуйся, греховную отъемлющая скверну.

Радуйся, бане, омывающая совесть; радуйся, чаше, черплющая радость.

Радуйся, обоняние Христова благоухания; радуйся, животе тайнаго веселия.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 12

Благодать дати восхотев долгов древних, всех долгов Решитель человеком, прииде Собою ко отшедшим Того благодати и, раздрав рукописание, слышит от всех сице: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, яко одушевленный храм, Богородице: во Твоей бо вселився утробе содержай вся рукою Господь, освяти, прослави и научи вопити Тебе всех:

Радуйся, селение Бога и Слова; радуйся, святая святых большая.

Радуйся, ковчеже, позлащенный Духом; радуйся, сокровище живота неистощимое.

Радуйся, честный венче царей благочестивых; радуйся, честная похвало иереев благоговейных.

Радуйся, Церкве непоколебимый столпе; радуйся, Царствия нерушимая стено.

Радуйся, Еюже воздвижутся победы; радуйся, Еюже низпадают врази.

Радуйся, тела моего врачевание; радуйся, души моея спасение.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 13

О Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово! Нынешнее приемши приношение, от всякия избави напасти всех и будущия изми муки о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел предстатель…» и 1-й кондак «Взбранной Водеводе…».

Молитва

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, вышши еси всех Ангел и Архангел и всея твари честнейши, Помощнице еси обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих Заступнице, печальных утешение, алчущих Кормительнице, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление. О, Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице Владычице, милостию Твоею спаси и помилуй святейшия патриархи православныя, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы и весь священнический и иноческий чин, и вся православныя христианы ризою Твоею честною защити; и умоли, Госпоже, из Тебе без семене воплотившагося Христа Бога нашего, да препояшет нас силою Своею свыше на невидимыя и видимыя враги наша. О, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас из глубины греховныя и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя брани, и от напрасныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносные язвы, и от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим, всем православным христианом, и просвети им ум и очи сердечныя, еже ко спасению; и сподоби ны, грешныя рабы Твоя, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего, яко держава Его благословена и препрославлена, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Русский перевод Акафиста Пресвятой Богородице

Перевод на русский язык акафиста Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии является одним из многочисленных трудов Святителя земли Русской, крупнейшего деятеля Русской Церкви XIX столетия Филарета (Дроздова) Митрополита Московского. Многотомные собрания сочинений, вышедшие из-под пера святителя Филарета, являют глубокомыслие, многогранную деятельность церковного иерарха, проповедника, ученого богослова, подвижника высочайшей святости и нравственной чистоты.

Акафист
Пресвятой Владычице нашей Богородице
и
Приснодеве Марии

Кондак 1

Бранноподвизающейся за нас военачальнице дары победные, и, как избавленные от бед, ‒ дары благодарственные приносим Тебе, Богородице, мы рабы Твои: но Ты, как имеющая державу непреоборимую, освободи нас от всяких опасностей, да взываем Тебе:

Радуйся Невеста неневестная.

Икос 1

Ангел Первостоятель послан был с небес, сказать Богородице: Радуйся. И созерцая Тебя, Господи, с безплотным гласом воплощаемаго, был в ужасе, и стоял, возглашая к Ней такия речи:

Радуйся Ты, чрез Которую радость возсияет.
Радуйся, чрез Которую клятва исчезнет.
Радуйся, падшаго Адама воззвание.
Радуйся, Евы от слез избавление.
Радуйся, высота, недостижимая мыслями человеческими.
Радуйся, глубина, неудобосозерцаемая и ангельскими очами.
Радуйся, ибо Ты ‒ Царево седалище.
Радуйся, ибо носишь Носящаго все.
Радуйся, звезда, проявляющая солнце.
Радуйся, вместилище Божественнаго воплощения.
Радуйся Ты, чрез Которую новотворится тварь.
Радуйся, в Которой младенцетворится Творец.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 2

Святая, видя Себя в чистоте, с дерзновением говорит Гавриилу: необычайное твое слово неудобоприемлемым является душе моей. Как ты говоришь о чревоношении от безсеменнаго зачатия? и взываешь: аллилуиа.

Икос 2

Ведение неведомое ведать ищет Дева, и вопиет к служителю таинства: из утробы чистыя как можно родиться сыну? скажи мне. И Ангел, хотя со страхом говорит к Ней, однако взывает так:

Радуйся, Таинница неизреченнаго совета.
Радуйся, верная хранительница того, что требует молчания.
Радуйся, предначатие чудес Христовых.
Радуйся, сокращение догматов Его.
Радуйся, лествице превышенебесная, которою низшел Бог.
Радуйся, мост, переводящий от земли на небо.
Радуйся, многовещательное диво для Ангелов.
Радуйся, многоплачевное поражение демонов.
Радуйся, неизреченно родившая свет.
Радуйся, никому не открывшая: как?
Радуйся, превосходящая ведение мудрых.
Радуйся, озаряющая умы верных.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 3

Сила Всевышняго неиспытавшую брака осенила тогда к зачатию, и ея благоплодное чрево показала как бы приятною нивою для всех желающих пожинать спасение, тогда как они поют: аллилуиа.

Икос 3

Имея Богоприемную утробу, Дева притекла к Елисавете. Младенец же сея, тотчас узнав целование оныя, возрадовался: и взыграниями, как будто песнями, вопиял к Богородице:

Радуйся, стебль прозябения неувядающаго.
Радуйся, приобретение плода безсмертнаго.
Радуйся, земледелающая земледелателя человеколюбиваго.
Радуйся, насадителя жизни нашей насадившая.
Радуйся, нива, возращающая многоплодие щедрот.
Радуйся, трапеза, носящая обилие умилостивлений.
Радуйся, ибо Ты луг питания произращаешь.
Радуйся, ибо пристанище душам готовишь.
Радуйся, Богоприятный фимиам молитвы.
Радуйся, очищение всего мира.
Радуйся, призывающая Божие благоволение смертным.
Радуйся, дающая смертным дерзновение к Богу.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 4

Бурю сомнительных помышлений имея внутренно, смутился целомудренный Иосиф, зря Тебя, непорочная, небрачною, и искушаясь возмнить о Тебе, Как о бракоокраденной: но узнав зачатие Твое от Духа Святаго, сказал: аллилуиа.

Икос 4

Услышали пастыри Ангелов, воспевающих пришествие Христа во плоти, и притекши к Нему, яко пастырю, видят Его, яко агнца непорочнаго, во чреве Марии упасеннаго: и, Ее воспевая, гворили:

Радуйся, Матерь Агнца и Пастыря.
Радуйся, ограда словесных овец.
Радуйся, отразительница невидимых врагов.
Радуйся, отверзательница райских врат.
Радуйся, ибо небесные сорадуются земным.
Радуйся, ибо земные сликовствуют небесным.
Радуйся, ибо чрез Тебя у Апостолов немолчныя уста.
Радуйся, ибо чрез Тебя у подвижников непобедимое дерзновение.
Радуйся, крепкое утверждение веры.
Радуйся, светлое познание благодати.
Радуйся Ты, чрез Которую обнажен ад.
Радуйся, чрез Которую мы облечены славою.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 5

Увидев Богодвижимую звезду, волхвы последовали ея блистанию: и, держа ее, как светильник, посредством ея изыскивали Крепкаго Царя: и достигши недостижимаго, возрадовались и воскликнули к Нему: аллилуиа.

Икос 5

Сыны Халдеев, увидев на руках Девы Создавшаго рукою человеков, и уразумевая в Нем Владыку, хотя Он и принял вид раба, поспешили послужить Ему дарами, и воззвать к Благословенной:

Радуйся, Матерь Звезды незаходимыя.
Радуйся, заря таинственнаго дня.
Радуйся, угасившая пещь, разженную заблуждением.
Радуйся, просвещающая таинников Троицы.
Радуйся, мучителя безчеловечнаго извергающая из начальства.
Радуйся, показавшая Господа человеколюбиваго, Христа.
Радуйся, избавляющая от жестокаго зловерия.
Радуйся, извлекающая из брения нечистых дел.
Радуйся, поклонение огню угасившая.
Радуйся, от пламени страстей избавляющая.
Радуйся, наставница верных к целомудрию.
Радуйся, веселие всех родов.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 6

Волхвы, сделавшись Богоносными проповедниками, возвратились в Вавилон, исполнив Твое откровение, и проповедав Тебя Христа всем, оставив Ирода, как пустослова, не умеющаго воспевать: аллилуиа.

Икос 6

Озарив Египет просвещением истины Твоей, Спаситель, Ты прогнал тму лжи; ибо идолы его, не перенесши Твоей силы, пали. А избавленные от сих зол взывали к Богородице:

Радуйся, исправление человеков.
Радуйся, низвержение бесов.
Радуйся, державу прельщения поправшая.
Радуйся, идольское коварство обличившая.
Радуйся, море, потопившее Фараона мысленнаго.
Радуйся, камень, напоивший жаждущих жизни.
Радуйся, огненный столп, путеводящий находящихся во мраке.
Радуйся, покров мира, обширнейший облака.
Радуйся, подающая пищу, преемствующую манне.
Радуйся, служительница святыя сладости.
Радуйся, земля обетования.
Радуйся, из Которой течет мед и млеко.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 7

Пред тем, как надлежало Симеону преставиться от настоящаго века обольстительнаго, Ты дан ему, яко младенец, но и узнан им, яко Бог. Посему он изумлен был Твоею неизреченною премудростию, и воскликнул: аллилуиа.

Икос 7

Новую тварь явившийся Творец показал нам, от Него сотворенным. Он произрос от безсеменныя утробы, и сохранил ее нетленною, как была: дабы мы, видя чудо, воспевали ее, взывая:

Радуйся, цвет нетления.
Радуйся, венец воздержания.
Радуйся Ты, в Которой просиявает образ воскресения.
Радуйся, проявляющая ангельскую жизнь.
Радуйся, древо светлоплодоносное, от котораго питаются верные.
Радуйся, древо благосеннолиственное, под которым укрываются многие.
Радуйся, чревоносящая путеводителя заблудшим.
Радуйся, раждающая искупителя пленных.
Радуйся, Судию праведнаго умоляющая.
Радуйся, прощение многих согрешений дарующая.
Радуйся, одежда для тех, которые, как обнаженные, лишены дерзновения.
Радуйся, любовь, всякое любление побеждающая.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 8

Странное рождество видя, устранимся от мира, и перенесем ум на небо: ибо для сего самаго Высокий Бог явился на земле смиренным человеком, желая возвлечь на высоту вопиющих Ему: аллилуиа.

Икос 8

Неописанное Слово все было в нижних областях бытия, и совсем не отступало от вышних. Ибо то было не прехождение местное, но снисхождение Божественное, и рождество от Девы Богоприемныя, Которая слышит от нас сие:

Радуйся, вместилище невместимаго Бога.
Радуйся, дверь досточтимаго таинства.
Радуйся Ты, о Которой слыша, неверные колеблются в мыслях.
Радуйся, Которою верные, не колеблясь, хвалятся.
Радуйся, Пресвятая Колесница почивающаго на Херувимах.
Радуйся, преизящное селение пребывающаго на Серафимах.
Радуйся, противные предметы в единство приведшая.
Радуйся, девство и рождество сочетавшая.
Радуйся Ты, чрез Которую разрешены узы преступления.
Радуйся, чрез Которую отворен рай.
Радуйся, ключ Христова царства.
Радуйся, надежда благ вечных.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивлено великим делом Твоего вочеловечения: ибо оно узрело неприступнаго Бога доступным для всех человеком, Который пребывает с нами и от всех небесных и земных слышит: аллилуиа.

Икос 9

Витий многовещательных, подобно рыбам, безгласными видим пред Тобою, Богородице. Ибо не находят они способа изъяснить, как Ты и девою пребываешь, и могла родить. Но мы, дивясь таинству, верно вопием:

Радуйся, приятелище Божией премудрости.
Радуйся, тайнохранилище промысла Его.
Радуйся Ты, пред Которою любомудрые являются немудрыми.
Радуйся, пред Которою художники слова оказываются лишенными слова.
Радуйся, ибо жестокие совопросники обезумели.
Радуйся, ибо творцы басней увяли.
Радуйся, растерзавающая хитросплетения Афинян.
Радуйся, наполняющая мрежи рыбарей.
Радуйся, извлекающая из глубины неведения.
Радуйся, многих просвещающая ведением.
Радуйся, корабль для хотящих спастись.
Радуйся, пристанище житейскаго плавания.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 10

Желая спасти мир, к сему пришел самовозвещенный Украситель всех существ: и будучи пастырь, яко Бог, ради нас явился подобным нам человеком. Ибо, призвав подобное подобным, Он, яко Бог, приемлет славословие: аллилуиа.

Икос 10

Пречистая Богородице! Ты стена для дев и для всех, к Тебе прибегающих: ибо так устроил Тебя Творец неба и земли, Который обитал в утробе Твоей, и научил всех возглашать к Тебе:

Радуйся, столп девства.
Радуйся, дверь спасения.
Радуйся, началоводительница к умному возсозданию.
Радуйся, подательница Божеской благости.
Радуйся, ибо Ты возродила зачатых постыдно.
Радуйся, ибо Ты вразумила тех, которых ум был окраден.
Радуйся, соделывающая бездейственным растлителя разумений.
Радуйся, родившая сеятеля чистоты.
Радуйся, чертог безсеменнаго невестничества.
Радуйся, сочетавшая верных с Господом.
Радуйся, прекрасная младопитательница дев.
Радуйся, невестоукрасительница душ святых.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 11

Всякая песнь, когда старается простираться в след за многими щедротами Твоими, побеждается их обилием. Ибо если бы равночисленныя песку песнопения принесли мы Тебе, Святый Царю, то еще не совершили бы ничего достойнаго Твоих даров к нам, вопиющим Тебе: аллилуиа.

Икос 11

Светоносный светильник, явившийся сущим во тме, видим в лице Святыя Девы. Ибо она, возжигая невещественный свет, путеводит всех к Божественному ведению, зарею просвещая ум, и чтима будучи сими взываниями:

Радуйся, луч умнаго солнца.
Радуйся, блистание незаходимаго сияния.
Радуйся, молния, озаряющая души.
Радуйся, устрашающая врагов, как гром.
Радуйся, ибо от Тебя восходит многосветлое просвещение.
Радуйся, ибо Ты изводишь многоструйную реку.
Радуйся, живописующая образ купели.
Радуйся, отъемлющая скверну греха.
Радуйся, умывальница, омывающая совесть.
Радуйся, чаша, черплющая радость.
Радуйся, воня Христова благоухания.
Радуйся, жизнь таинственнаго сладкопитания.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 12

Желая даровать прощение древних долгов Долгорешитель всех человеков Сам Собою приблизился к удалившимся от Его благодати: и, раздрав рукописание, слышит от всех сие: аллилуиа.

Икос 12

Поя Твое Порождение, воспеваем и Тебя, Богородице, как одушевленный храм: ибо все содержащий рукою Господь, обитав во чреве Твоем, освятил Тебя, прославил, научил всех вопиять к Тебе:

Радуйся, скиния Бога и Слова.
Радуйся, святостию превышающая Святое Святых.
Радуйся, кивот, позлащенный Духом.
Радуйся, неистощимая сокровищница жизни.
Радуйся, драгий венец царей благочестивых.
Радуйся, досточтимая хвала иереев благоговейных.
Радуйся, непоколебимый столп Церкви.
Радуйся, нерушимая стена Царства.
Радуйся Ты, Которою воздвигаются победныя знамения.
Радуйся, силою Которой падают враги.
Радуйся, врачевание тела моего.
Радуйся, спасение души моей.
Радуйся, Невеста неневестная.

Кондак 13

О всепетая Матерь, родившая Слово святейшее всех святых! Приняв нынешнее приношение, изыми от всякия напасти, и избавь от будущаго мучения всех, совокупно взывающих: аллилуиа.

Читать в формате pdf

Предлагаем помочь распознать текст этой книги и открыть его для тысяч читателей. Это можно сделать самостоятельно или привлечь профессионала. Предварительно просим уточнять, не взята ли эта книга на распознавание, написав по адресу otechnik@azbyka.ru

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *