Праведной Матроне Московской (тропари, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 2:

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну, / земли́ Ту́льския процвете́ние / и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние, / восхва́лим днесь, ве́рнии./ Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши, / све́том Христо́вым просвети́ся / и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся. / Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши, / ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т // и мо́лится о душа́х на́ших.

Ин тропарь, глас 4:

Земли́ Ту́льския прозябе́ние, / гра́да Москвы́ ангелоподо́бная вои́тельнице / блаже́нная ста́рице Матро́но. / От рожде́ния в слепоте́ теле́сней до конца́ свои́х дней пребы́вшая. / Но от Бо́га ще́дро духо́вное зре́ние прия́вшая, / прозорли́вице и моли́твеннице. / Наипа́че дар исцеле́ния боле́зней стяжа́вшая. / Помога́й всем с ве́рою к тебе́ притека́ющим и прося́щим в боле́знех душе́вных и теле́сных, // ра́досте на́ша.

Кондак, глас 7:

К служе́нию Христо́ву / от чре́ва ма́терня предызбра́нная, / пра́ведная Матро́но, / стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи, / тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши, / Бо́гу угоди́ла еси́. / Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя: / помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти, // ста́рице блаже́нная.

Молитва первая

О блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи, и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чныя чудеса́ источа́ющи. При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниих дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О блаже́нная ма́ти Матро́но, услы́ши и приими́ ны́не нас, гре́шных, моля́щихся тебе́, навы́кшая во всем житии́ твое́м приима́ти и выслу́шивати всех стра́ждущих и скорбя́щих, с ве́рою и наде́ждою к твоему́ заступле́нию и по́мощи прибега́ющих, ско́рое поможе́ние и чуде́сное исцеле́ние всем подава́ющи; да не оскудее́т и ны́не милосе́рдие твое́ к нам, недосто́йным, мяту́щимся в многосу́етнем ми́ре сем и нигде́же обрета́ющим утеше́ния и сострада́ния в ско́рбех душе́вных и по́мощи в боле́знех теле́сных: исцели́ боле́зни на́ша, изба́ви от искуше́ний и мучи́тельства диа́вола, стра́стно вою́ющаго, помози́ донести́ жите́йский свой крест, снести́ вся тя́готы жития́ и не потеря́ти в нем о́браз Бо́жий, ве́ру правосла́вную до конца́ дней на́ших сохрани́ти, упова́ние и наде́жду на Бо́га кре́пкую име́ти и нелицеме́рную любо́вь к бли́жним; помози́ нам по отше́ствии из жития́ сего́ дости́гнути Ца́рствия Небе́снаго со все́ми угоди́вшими Бо́гу, прославля́юще милосе́рдие и бла́гость Отца́ Небе́снаго, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем тя, / свята́я пра́ведная ста́рице Матро́но, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты бо мо́лиши о нас // Христа́ Бо́га на́шего.

Назад к списку

КАНОН СВЯТЕЙ ПРАВЕДНОЙ МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

Тропарь , глас 2:

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну, / земли́ Ту́льския процвете́ние / и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние, / восхва́лим днесь, ве́рнии. / Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши, / све́том Христо́вым просвети́ся / и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся. / Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши, / ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т / и мо́лится о душа́х на́ших.

Канон святыя, глас 8.

Песнь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежа́в, / изра́ильтянин вопия́ше: / Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Бо́же Всеми́лостиве, сподо́би ны, недосто́йныя, / воспе́ти уго́дницу Твою́ Матро́ну, / на́шу изря́дную пред Тобо́ю хода́таицу и моли́твенницу.

Любо́вию ко Христу́ от младе́нческих пеле́н уязви́лася еси́ / и Тому́ неле́ностно в житии́ твое́м служи́ла еси́, ма́ти блаже́нная.

Слава: Избра́нный сосу́д Ду́ха Свята́го яви́лася еси́, / благода́ть бо Бо́жию от святы́я купе́ли до конца́ дний твои́х / при́сно усе́рдно возгрева́ла еси́, ма́ти блаже́нная.

И ныне: Арха́нгельски песнь Тебе́ пое́м, Чи́стая: / ра́дуйся, Обра́дованная, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га, / при́сно моля́щаяся за род наш.

Песнь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, / жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Житие́м богоуго́дным и пра́ведным освяти́лася еси́, ма́ти блаже́нная, / те́мже и нам, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим, / помози́ благода́ти Бо́жия испо́лнитися.

Христа́ Человеколю́бца, Его́же от ю́ности твоея́ возлюби́ла еси́, ма́ти свята́я, / моли́ утверди́тися нам на ка́мени за́поведей Его́.

Слава: Це́ркве Зижди́тель Госпо́дь / светообра́зное ча́до церко́вное соде́ла тя, пра́ведная ма́ти, / и в любви́ Свое́й утверди́ тя, я́ко Человеколю́бец.

И ныне: Небеси́ и земли́ Цари́це, Богоро́дице Де́во, / и Це́ркве покро́ве всемо́щный, / утверди́ оби́тель сию́ непоколеби́мо во благоче́стии пребыва́ти.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Седален, глас 4:

По и́мени твоему́, Матро́но блаже́нная, житие́ твое́ бысть, / скита́ния бо, поноше́ния и ско́рби ни во что же вмени́вши, / госпожа́ яви́лася еси́ не то́кмо и́менем, но и ду́хом. / Те́мже и вся потре́бная Ца́рствия ра́ди Бо́жия стяжа́ла еси́ / и Бо́гом обогати́лася еси́.

Слава, и ныне, Богородичен: Ны́не, ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Влады́чице, / гре́шником погиба́ющим исправле́ние / и нам, велича́ющим Тя, спасе́ние.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Смотре́ние Бо́жие на тебе́ осо́бь явле́но бысть, ма́ти блаже́нная, / я́ко слепа́ и не́мощна те́лом су́щи, / да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́ / и венце́м нетле́нным от Го́спода украси́лася еси́.

Мудрова́ния плотска́я презре́ла еси́, блаже́нная, / оба́че му́дростию, е́юже Госпо́дь умудря́ет слепцы́, / изря́дно обогати́лася еси́.

Слава: Я́ко алава́стр ми́ра, облагауха́ющ преде́лы Росси́йстии, / ве́мы тя, Матро́но пра́ведная, / стека́ются бо к тебе́ со всех конце́в лю́дие земли́ на́шея, заступле́ния прося́ще.

И ныне: Блажи́м Тя, вси ро́ди, Пресвята́я Де́во, / погиба́ющих взыску́ющую, немощны́х врачу́ющую и си́рых заступа́ющую.

Песнь 5.

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, / и мы́шцею Твое́ю высо́кою / Твой мир пода́ждь нам, / Человеколю́бче.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Христо́с, Свет И́стинный, / ум твой, свята́я ма́ти, просвети́л есть к разуме́нию повеле́ний Его́, / те́мже служи́ти Ему́ в житии́ твое́м усе́рдно потща́лася еси́.

Све́том Христо́вым озаря́ема, / в ми́ре сем, безбо́жнем и грехолюби́вем, / яви́лася еси́ я́ко столп о́гнен, светя́й во тьме, пра́ведная Матро́но.

Слава: Я́ко звезда́ многосве́тлая, возсия́ла еси́ в житии́ твое́м, пра́ведная Матро́но, / указу́ющи и́стинный путь лю́дем заблу́ждшим. / Си́це и ны́не, в Небе́сных оби́телех водвори́вшися, / моли́ просвети́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

И ныне: Свет ро́ждшая Боже́ственный и Преве́чный, Богоневе́сто, / разреши́ мглу прегреше́ний на́ших.

Песнь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду / и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, / я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися / и живо́т мой а́ду прибли́жися, / и молю́ся, я́ко Ио́на: / от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Моли́твы при́сно к Бо́гу вознося́щи, / вся ну́жды и печа́ли Тому́ возвеща́ла еси́, пра́ведная ма́ти, / и, я́ко Ио́на во чре́ве ки́тове, в ско́рби ве́лией вопия́ла еси́: / Бо́же, из глубины́ зол возведи́ мя.

По́мощию Бо́жиею вся ну́жды смире́нне претерпе́вши, пра́ведная Матро́но, / вра́жию си́лу моли́твою твое́ю победи́ла еси́. / Те́мже, ны́не неоску́дно благода́ть Христо́ву прие́мши, / моли́ся, е́же от злоде́йства диа́вольскаго нам изба́витися.

Слава: Мно́гими по́двиги твои́ми, пра́ведная Матро́но, ста́ла еси́ проти́ву ко́зней диа́вольских, / брань веду́щи с миродержи́телем тьмы ве́ка сего́. / Те́мже о нас ны́не моли́ся, да прии́мем вся ору́жия Бо́жия / и возмо́жем проти́витися во дни лю́тыя духово́м зло́бы поднебе́сным.

И ныне: А́да и сме́рти Победи́теля ро́ждшая, Пречи́стая Де́во, / моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́ / враго́в злоде́йствия нас изба́вити.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Кондак, глас 7:

К служе́нию Христо́ву / от чре́ва ма́терня предызбра́нная, / пра́ведная Матро́но, / стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи, / тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши, / Бо́гу угоди́ла еси́. / Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя: / помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти, / ста́рице блаже́нная.

Песнь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы / в Вавило́не иногда́ / ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Возгоре́ся нече́стие в земли́ на́шей, / я́ко пла́мень дре́вле в пещи́ вавило́нстей, / ве́ру оте́ческую в лю́дех тща́щееся попали́ти, / ты же, блаже́нная, приходя́щих к тебе́ науча́ла еси́ ве́рою воспева́ти: / отце́в Бо́же, благослове́н eси́.

Богопроти́внии мучи́телие, от зако́на Бо́жия отсту́пльшии, / огнь гоне́ний во стране́ на́шей возжго́ша, / ты же, пра́ведная Матро́но, приходя́щим к тебе́ си́лою Христо́вою ро́су духо́вную подава́ла еси́, / да не попале́ны до конца́ бу́дут, но при́сно воспева́ют: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: А́нгелу Бо́жию, / в пещи́ вавило́нстей отроко́м дре́вле пла́мень о́гненный угаси́вшему, / уподо́билася еси́, блаже́нная, / росси́йским бо лю́дем во дни нече́стия моли́твами твои́ми / от злобо́жнаго языковре́дия неврежде́нным бы́ти споспе́шествовала еси́, науча́ющи взыва́ти: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: К покро́ву Твоему́ прибега́ем, Де́во, купино́ неопали́мая, / грехи́ на́ша, я́ко те́рние зловре́дное, попали́ моли́твами Твои́ми, / да чи́стым се́рдцем взыва́ем: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, / Его́же пою́т во́и а́нгельстии, / хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

Царя́ Небе́снаго измла́да возлюби́ла еси́ / и Тому́ до конца́ дний свои́х со тща́нием служи́ла еси́, блаже́нная. / Ны́не же с ли́ки а́нгельскими при́сно пое́ши: / Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

За́поведи Госпо́дни усе́рдне соблюда́ющи, / столп благоче́стия Росси́и яви́лася еси́, ма́ти блаже́нная, / я́коже о тебе́ предрече́ кроншта́дтский пра́ведник, / с ни́мже превозно́сиши Христа́ во ве́ки.

Слава: Мно́зии лю́дие росси́йстии, плене́ннии безбо́жием, / моли́твами твои́ми, пра́ведная Матро́но, на путь спасе́ния возврати́шася / и, в ве́ре пра́вей укрепи́вшеся, Триеди́ному Бо́гу воспе́ша: / Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

И ныне: Ро́ждшую Царя́ Небе́снаго, / я́вльшагося в мир взыска́ти нас, погиба́ющих, / Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу / Тя испове́дуем, / спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, / с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Свята́я блаже́нная Матро́но, моли́ Бо́га о нас.

О чу́до ве́лие, ко́сти сухи́я источа́ют исцеле́ния / и тле́нное естество́ дух наш к Нетле́нному Бо́гу возво́дит. / Сего́ ра́ди Матро́ну блаже́нную велича́ем.

Град Москву́ и оби́тель Покро́ва Пресвяты́я Богоро́дицы, / иде́же почива́ют честны́я мо́щи твоя́, пра́ведная Матро́но, / сохрани́ от вся́ких напа́стей и зол / и утверди́ в пра́вей ве́ре и благоче́стии всех, почита́ющих тя.

Слава: Приими́ на́ше недосто́йное моле́ние, Матро́но блаже́нная, / и, я́коже обеща́лася еси́, хода́тайствуй пред Го́сподем поле́зная нам дарова́ти, / да с тобо́ю сподо́бимся в селе́ниих ра́йских сла́вити Святу́ю Тро́ицу.

И ныне: И́стинную избра́нницу Твою́, Богома́ти, ве́мы Матро́ну блаже́нную: / сия́ бо в день почита́ния ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы роди́ся, / в хра́ме Успе́ния Твоего́ крести́ся, / о́браз Твой Взыска́ние поги́бших тща́нием ея́ написа́ся, / та́же и те́лом во оби́тели честна́го Покро́ва Твоего́ почива́ет / и мо́лится о душа́х на́ших.

Светилен:

А́нгели пресве́тлии вознесо́ша святу́ю ду́шу твою́, блаже́нная Матро́но, к Престо́лу Царя́ сла́вы, / иде́же торжеству́еши со все́ми святы́ми и мо́лишися о душа́х на́ших.

Слава, и ныне, Богородичен: Свет и́стинный ро́ждшая, Богоро́дице, / помраче́нных нас тьмо́ю грехо́вною просвети́ / и прича́стники ве́чных благ соде́лай.

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *