Сретению Господню (тропарь, кондак, задостойник, молитвы и величание)

Тропарь, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды — Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго нам воскресе́ние.

Кондак, глас 1:

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м,/ и ру́це Симео́не благослови́вый,/ я́коже подоба́ше, предвари́в,/ и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же,/ но умири́ во бране́х жи́тельство // и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, Еди́не Человеколю́бче.

Задостойник

Богоро́дице Де́во,/ упова́ние христиа́ном,/ покры́й, соблюди́ и спаси́ на Тя упова́ющих.

В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк му́жеский пол, ложесна́ разверза́я, свят Бо́гу./ Тем Перворожде́нное Сло́во Отца́ Безнача́льна,/ Сы́на, Первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,/ велича́ем.

Молитва первая ко Господу нашему Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́, Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, дре́вле во проро́цех Ви́денный, я́коже зерца́лом в гада́нии, в после́док же дний сих пло́тию от Пресвяты́я Де́вы Мари́и нетле́нно рожде́нный и в четыредеся́тный день сей во Святи́лище во сре́тение всему́ ми́ру от Тоя́, я́ко Младе́нец руконоси́м, явле́нный и во объя́тиях пра́веднаго Симео́на во спасе́ние всем су́щим от Ада́ма носи́мый! Коль пресла́вно и пресве́тло Твое́ на руку́ Богома́тери во храм Госпо́день принесе́ние и от свята́го ста́рца Боже́ственное сре́тение Твое́! Днесь Небеса́ веселя́тся и ра́дуется земля́, я́ко ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га на́шего Царя́, И́же во Святе́м. Дре́вле Моисе́й восхо́дит ви́дети сла́ву Твою́, но не возмо́же уви́дити Лица́ Твоего́, зане́ яви́л еси́ ему́ то́чию за́дняя Своя́. В пресве́тлый же день сей Сре́тения Твоего́ Ты яви́л еси́ Себе́ челове́ком во святи́лище, сия́я неизрече́нным Све́том Божества́, да вку́пе с Симео́ном ви́дят Тя лице́м к лицу́ и рука́ми да ося́жут Тя, и восприе́мше во объя́тия своя́, да позна́ют Тя Бо́га во пло́ти прише́дша. Сего́ ра́ди прославля́ем неизрече́нное снисхожде́ние и ве́лие человеколю́бие Твое́, я́ко прише́ствием Твои́м дарова́л еси́ ны́не небе́сную ра́дость па́дшему дре́вле ро́ду челове́чу: Ты бо пра́ведным судо́м Свои́м изгна́л еси́ прароди́тели на́ша из рая́ сла́дости в мир сей, ны́не же поми́ловал еси́ нас и па́ки отве́рзл нам ра́йския оби́тели и обрати́л еси́ пла́ч наш на ра́дость, да па́дший Ада́м к тому́ уже́ не стыди́тся Тебе́ за преслуша́ние и да не бу́дет скрыва́тися Лица́ Твоего́, Тобо́ю призыва́емый, я́ко Ты прише́л еси́ ны́не, да во́зьмеши на Себе́ грех его́, да омы́еши его́ Свое́ю Кро́вию и да облече́ши его́ на́га су́ща в ри́зу спасе́ния и оде́жду весе́лия и украси́ши его́, я́ко неве́сту красото́ю. Нам же всем Боже́ственное Твое́ Сре́тение воспомина́ющим, сподо́би с му́дрыми де́вами изы́ти на Сре́тение Твое́, Небе́сному Жениху́ на́шему, с горя́щими свети́льниками ве́ры, любви́ и чистоты́, да улицезри́м оча́ми ве́ры Боже́ственное Лице́ Твое́, да восприи́мем Тя в душе́вныя объя́тия своя́, и да понесе́м Тя в се́рдце свое́м во вся дни живота́ своего́, да бу́деши нам в Бо́га и мы в лю́дие Твои́. В после́дний же и стра́шный день прише́ствия Твоего́, егда́ вси святи́и изы́дут на после́днее и вели́кое Сре́тение Твое́ на возду́се, сподо́би и нам усре́сти Тя, да та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем. Сла́ва милосе́рдию Твоему́, сла́ва Ца́рствию Твоему́, сла́ва смотре́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче, я́ко Твое́ есть Ца́рство, и Си́ла, и Сла́ва со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая ко Пресвятей Владычице Богородице

О, Пресвята́я, Небе́сною чистото́ю сия́ющая Де́во, Кро́ткая голу́бице, Нескве́рная А́гнице, ми́ру Блага́я Помо́шнице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего! Ты еси́ нача́ло, среди́на и коне́ц ны́нешния ра́дости на́шея, я́ко из Тебе́ возсия́ Со́лнце Пра́вды Христо́с Бог наш и Того́ принесла́ еси́ на святы́х объя́тиях Свои́х в четыредеся́тный день сей во Святи́лище на сре́тение на́ше и на ра́дость и спасе́ние всему́ ми́ру. Сего́ ра́ди и ублажа́ем и прославля́ем Тя, я́ко Ты еси́ Ски́ние Бо́га с челове́ки Богосло́вом Предзри́мая, Е́юже Бог всели́ся с на́ми, да мы лю́дие Его́ бу́дем! Ты еси́ Дверь Небе́сная Иезекии́лем Предрече́нная, Е́юже отверзо́шася па́ки нам вхо́ды в ра́йския оби́тели. Ты еси́ Ле́ствице Высо́кая, Иа́ковом Предви́димая, Е́юже сни́де Бог на зе́млю и Мо́сте, преводя́й су́щия от земли́ на Не́бо. Те́мже мо́лим Тя, взира́юще, я́ко вошла́ еси́ во Святи́лище, нося́щи Огнь Небе́сный рука́ма Свои́ма, Бо́га, Благода́тная. Огне́м моли́твы Твоея́ попали́ огнь страсте́й на́ших, да изба́вимся ве́чнаго огня́ гее́нскаго. Во Святи́лище пришла́ еси́ очище́ния ра́ди зако́ннаго, очище́ния не тре́бующая, я́ко Де́ва Чи́стая и сим научи́ нас ка́ко подоба́ет нам храни́ти себе́ в целому́дрии и чистоте́ и с каковы́м смире́нием подоба́ет нам провожда́ти по́двиг де́вства, па́мятуя, ка́ко Ты, превы́ше Херуви́м Су́щая, ста́ла еси́ на ме́сте нечи́стых жен. Ты, о, Ма́ти Пресвята́я, Сама́ су́щи Боговмести́мый храм Бо́жий принесла́ еси́ в це́рковь зако́нную Превожделе́наго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, сподо́би и нам па́че всего́ на земли́ люби́ти хра́мы Сы́на Твоего́, посеща́ти я во вся дни живота́ на́шего, зре́ти та́мо красоту́ Госпо́дню, я́ко лу́чше еди́н день примета́тися во дво́рех Госпо́дних, па́че не́же жи́ти в селе́ниих гре́шничих. Наипа́че же да́руй нам, Пречи́стая, я́ко же Симео́ну, неосужде́нно носи́ти Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего в серде́чных объя́тиях свои́х, егда́ прича́стницы бу́дем Пречи́стаго Те́ла и Кро́ви Его́, и помози́ нам тогда́ сугу́бо храни́ти себе́ во святы́не и стра́хе Бо́жиим, да не растли́м храм пло́ти на́шея. И та́ко вы́ну срета́юще, о Богома́ти, Сы́на Твоего́ в сердца́х и душа́х на́ших, да сподо́бимся моли́твами Твои́ми дости́гнути и блаже́ннаго о́наго Сре́тения Госпо́дня на возду́се, егда́ со все́ми святы́ми вы́ну бу́дем сла́вити и воспева́ти Пресвято́е И́мя Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом и Твое́ ми́лостивое предста́тельство ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и чтим Пречи́стую Ма́терь Твою́, Е́юже по зако́ну ны́не прине́слся еси́ в храм Госпо́день.

Назад к списку

Главная Богословие Богослужение Тропарь, кондак, задостойник и величание праздника

Тропарь — жанр церковной гимнографии, краткое песнопение, выражающее суть празднуемого события. Ранние тропари писались ритмической прозой, в IV-V вв. появились стихотворные тропари.

Тропарь, глас 4

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце Правды — Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче праведный, / приемый во объятия Свободителя душ наших, / дарующаго нам воскресение.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, / ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, / просвещающий находящихся во тьме. / Веселись и ты, старец праведный, / принявший во объятия Освободителя душ наших, / дарующего нам воскресение.

Кондак — жанр церковной гимнографии, созданный преподобным Романом Сладкопевцем; в первоначальном виде представлял собой поэму из 20-30 строф. В современной его форме кондак — это краткое песнопение, по форме и содержанию очень близкое к тропарю, так что тропарь и кондак вместе дополняют друг друга.

Кондак, глас 3

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне благословивый, / якоже подобаше, предварив, / и ныне спасл еси нас, Христе Боже, / но умири во бранех жительство / и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче. Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, / и руки Симеона благословивший, / заранее, как надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе Боже. / Но огради миром среди войн народ Твой / и укрепи тех, кого* Ты возлюбил, / Единый Человеколюбец.

Величание — краткое торжественное церковное песнопение, поющееся духовенством в центре храма перед праздничной иконой во время самой торжественной части всенощного бдения накануне дня праздника. Пение величания подхватывает хор, а затем и все собравшиеся в храме, и поют его до тех пор, пока священник совершает каждение всего храма.

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

Задостойник — церковное песнопение, поющееся вместо «Достойно есть…», отсюда и название «задостойник».

Богородице Дево, / упование христианом, / покрый, соблюди и спаси на Тя уповающих.

Ирмос, глас 3

В законе сени и писаний / образ видим, вернии, / всяк мужеский пол, ложесна разверзая, свят Богу. / Тем Перворожденное Слово, Отца Безначальна, / Сына, Первородящася Материю неискусомужно, / величаем.

Богородица Дева, / надежда христиан, / покрой, сохрани и спаси надеющихся на Тебя.

Ирмос, глас 3

В тени Закона и Писаний /образ видим верные: / всякое существо мужского пола, / разверзающее утробу матери, посвящено Богу. / Поэтому Перворожденное Слово безначального Отца /Сына, перворождаемого не знавшей мужа Матерью, / мы величаем.

15 февраля все православные отметят Сретение Господне. Это один из двенадцати двунадесятых, то есть самых значительных праздников православного года. В этот день православная церковь отмечает важное событие, рассказывающее о земной жизни Иисуса Христа. Но в чем важность этого события – не всем и не сразу понятно.

«Слово «Сретение» в переводе со славянского означает «встреча», – говорит ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института, священник Георгий Кочетков. – Этот праздник отсылает нас к евангельскому рассказу о том, как младенец Иисус на сороковой день после своего рождения был принесен родителями в Иерусалимский храм, как того требовал ветхозаветный закон. Принесен для того, чтобы в воспоминание об освобождении народа божьего из египетского рабства быть выкупленным подобно всем первенцам израильским. Чтобы милость Бога была на нем и на доме его». На иконе «Сретение Господне» Святой Иосиф несет белых голубков. Это и есть жертва Богу.

На ступенях храма святому семейству встретился праведный старец Симеон. Удивительна история его жизни, которая известна из апокрифических источников. Симеон был одним из семидесяти двух ученых-переводчиков, которым царь Птолемей дал задание перевести священное писание на греческий язык. Переводя книгу пророка Исайи, Симеон усомнился в словах пророка «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Он решил, что надо исправить «дева» на «жена». Но ему явился ангел, который предрек, что Симеон не умрет, пока не убедится в истинности писания и не увидит своими глазами Спасителя мира, которого родит Дева. По преданию, в ожидании этого события святой Симеон прожил целых триста лет.

И вот, по внушению свыше, благочестивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда младенца Иисуса. Он тут же узнал будущего Спасителя, взял на руки младенца (поэтому он и называется Симеон Богоприимец). Вторым участником встречи была праведная пророчица Анна. Она всю жизнь, как и другие праведники того времени, ждала исполнения пророчества о пришествии Мессии. Именно Симеон и Анна – свидетели перехода от эпохи Ветхого завета к эпохе Нового завета.

Фото: Википедия/общественное достояние

«Евангелие замечательно открывает нам именно дух встречи. Так случилось, что в этот день встретились Ветхий и Новый Заветы, и соединились друг с другом, и как бы оттолкнулись друг от друга. Младенец был исполнением Закона и пророчеств о пришествии Бога к своему народу, к людям, которые его ждут», – поясняет отец Георгий.

«Конечно, мы не можем настаивать на буквальности передачи этого события, ведь Евангельская притча – не репортаж, задача евангелиста – прежде всего донести духовный смысл происходящего», – продолжает священник.

Почему же этот праздник так торжественно отмечается? Все дело в том, что духовный смысл праздника состоит во встрече человека с Богом. Той встрече, которая, как правило, бывает в жизни всех верующих людей.

«В жизни каждого человека должна произойти эта встреча с Богом, без которой невозможна ни подлинная встреча с другим человеком, ни встреча с самим собой», – говорит Георгий Кочетков.

Старец Симеон сказал о Младенце слова, приоткрывающие для нас духовный смысл праздника Сретения: «Вот, лежит Сей на падение и на восстание многих». «В этих пророческих словах открываются два пути жизни каждого: принять Христа или его отвергнуть. И нет третьего пути», – сказала корреспонденту «МИР 24» культуролог, педагог Центра «Рождество» Анастасия Абрамова.

«Каждый человек сам выбирает, идти навстречу Богу или топтаться на месте, или вовсе повернуться к нему спиной. Так относятся ко Христу вплоть до наших дней: одни – с верой и любовью, а другие – с неверием и ненавистью».

Часто в житейских разговорах и даже в статьях о Сретении можно встретить расхожее представление, будто это день, когда зима встречается с весною. «Происходит самая настоящая подмена христианского, духовного смысла праздника сезонно-календарными мотивами. Этого надо избегать», – говорит Анастасия Абрамова.

Самая главная мысль праздника состоит в том, что у каждого человека происходит его собственная встреча с Богом. Такая встреча всегда изменяет, преображает человека. «Каждый человек хочет жить не просто по законам и предписаниям, пусть и спущенным прямо от Бога. Он хочет жить творчески, так, чтобы радовалась его совесть, чтобы сила веры, свободы и любви, открытость к людям была и в его сердце и передавалась другим, чтобы и из него, как говорит сам Христос, потекли «реки воды живой», – говорит Георгий Кочетков. Вот такое преображение и происходит с человеком, когда он всей душой открывается навстречу Богу. И начинает прислушиваться к его воле, понимать, чего Господь хочет от него. Если же у человека еще не произошла его встреча с Богом, то каждый в силах приблизить ее, пойти навстречу с верой и надеждой.

Фото: Сорокин Донат/ТАСС

Так же и по отношению к ближним, к тем, кто нас окружает. «Мы редко живем в радостном напряжении встречи и общения, подменяя их контактами: профессиональными, личными. А часто – и корыстными интересами, оправдывая это скудостью своих средств, своей жизни, – говорит Георгий Кочетков. – Мы забываем, что эта скудость – в нас. Это наше сердце узко, заскорузло, это нам трудно вместить наших ближних. Это мы больше думаем о себе и своем, а потом удивляемся, почему мы малоинтересны другим. Это мы хотим, чтобы нас благодарили, чтобы нас ценили, чтобы с нами общались, забывая, что общение есть подвиг и что человек, находящийся в постоянном общении в своем здешнем, земном бытии, – настоящий подвижник».

[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *