Содержание

Читать онлайн «Текст Всенощного бдения на церковнославянском языке» — RuLit — Страница 7

На утрени

Начинаем шестопсалмие, со всяким молчанием и умилением слушающе: учиненный же брат со благоговением и страхом Божиим глаголет:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3.

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я!ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я!ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я!ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я!ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я!ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я!ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я!ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я!ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я!ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А!ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я!ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я!ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Псалтирь, Псалтырь

(174 голоса: 4.4 из 5)

См. БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА ПСАЛТИРЬ

 • Псалтирь Библейская Энциклопедия
 • Псалтирь с параллельным переводом (с кафизмами)
 • Объяснение Священной книги Псалмов прот. Григорий Разумовский
 • О Псалмопении епископ Ириней (Орда)
 • Беседы на Псалмы свт. Василий Великий
 • Беседы на Псалмы свт. Иоанн Златоуст
 • Толкование на Псалмы свт. Афанасий Великий
 • Толковая Псалтирь Евфимий Зигабен
 • Псалмы Давидовы перевод С.С. Аверинцева
 • Псалтирь прп. Ефрем Сирин
 • Толкование на сто пятьдесят псалмов блаж. Феодорит Киррский
 • Избранные псалмы свт. Феофан Затворник
 • Толкование Псалтири проф. А. П. Лопухин
 • Псалтирь в святоотеческом изъяснении
 • Псалтирь в богослужении * Псалтирь по усопшим
 • Толкование особых изречений в церковной Псалтири, изложенное по руководству святых отцов Церкви прот. Сергий Терновский
 • О чтении Псалтири в разных случаях преп. Арсений Каппадокийский
 • Толкование на Псалмы еп. Палладий (Пьянков)
 • Ключ к Псалтири
 • Толкование на Псалтирь, по тексту еврейскому и греческому архиеп. Ириней (Клементьевский)
 • Устав чтения Псалтири на православном богослужении
 • Аллилуарий свящ. А. Машков
 • Псалтирь пророка и царя Давида, перевод на русский язык
 • Христос в Псалмах
 • Радио «Неусыпаемая Псалтирь»
 • Псалтирь в аудиоразделе
 • Псалтирь в видеоразделе

Псалти́рь (от греч. ψαλτήριον (псалтирион) – струнный музыкальный инструмент) – книга, состоящая из 150 псалмов, входящая в состав Библии (связь между названием книги, как сборником псалмов (песней), и названием музыкального инструмента объясняется тем, что во времена Ветхого Завета пение псалмов сопровождалось игрой на музыкальных инструментах).

Наименование Псалтири взято от музыкального струнного инструмента, с игрою на котором соединялось пение псалмов при ветхозаветном богослужении. Писателями псалмов, судя по надписаниям, были Моисей, Давид, Соломон, и многие другие; но так как 73 псалма надписываются именем Давида и многие из ненадписанных псалмов, вероятно, написаны им же, то и вся книга называется Псалтирью царя Давида.

Содержание псалмов весьма разнообразно при одинаковой молитвенной (в смысле обращения человека к Богу) форме большинства из них: есть псалмы покаянные (например: Пс. 6, 24, 37, 50, 129, 136), благодарственные (Пс. 17, 29), хвалебные (Пс. 103, 145), просительные; есть кроме того псалмы и в собственном смысле учительные, например Пс.90. Наряду с этим учительно-молитвенным содержанием псалмов во многих из них находятся и пророчества о будущих событиях, особенно об Иисусе Христе и Его Церкви, – таких псалмов насчитывается более двадцати (Пс. 2, 8, 15, 18, 21, 23, 39, 40, 44, 50, 67, 68, 71, 88, 96, 101, 109, 117, 118, 129, 131, 142).

В Православной Церкви, по примеру ветхозаветной, Псалтирь более всех других священных книг употребляется при богослужении, причем для каждого богослужения применены особые псалмы, которые поются или читаются либо в целом виде (например, на шестопсалмии и часах), либо по частям в так называемых прокимнах. Кроме того, за богослужением православной Церкви постоянно совершается рядовое чтение Псалтири.

По Уставу церковному вся Псалтирь должна быть прочитана по порядку в течение седмицы, а во время Великого Поста – дважды за седмицу.

В церковном употреблении Псалтирь разделяется на 20 частей – кафизм, или седальнов, т.е. таких отделений, после которых в древней церкви позволялось сидеть (во время полагавшихся вслед за чтением псалмов объяснений их).

Почему Псалтирь, будучи произведением ветхозаветной эпохи, так часто употребляется в Православном богослужении?

Псалтирь, как и все вообще Книги, вошедшие в Священный Канон (в состав Священного Писания), написана по вдохновению Святого Духа.

Главным Предметом содержания Книги Псалмов является Бог Сам в Себе и в Своём отношении к миру.

Несмотря на то, что псалмы были составлены в дохристианскую эру, в них много говорится о Христе (пророчески или посредством прообразов) (Пс.21:18-19).

Значительная часть содержания Псалтири представляет собой образцовые формы сердечной, возвышенной, благоговейной молитвы.

Некоторые псаломские стихи представляют собой хвалебные молитвы. В этих стихах Бог восхваляется и прославляется как Всесовершенный Создатель, Единый Небесный Владыка владык (Пс.8:2).

Другие отображают благодарственное отношение верующего к Богу за Его благодеяния, изливаемые в мир, за Его милости (Пс.27:6).

Немало стихов, если их обобщить, выражают вопль страждущего, гибнущего во грехах человека с просьбой о помощи (Пс.50:3-7).

Несмотря на то, что псалмы были составлены в дохристианскую эру, их нельзя назвать устаревшими. Глубина содержания этих величественных произведений не исчерпана до сих пор.

Все они вкупе и каждый в отдельности служат к назиданию верующих и могут использоваться в качестве поучающих пособий (Пс.1:1-5).

В силу этих причин чтение и пение псалмов было усвоено богослужебною практикой Церкви.

В качестве частных причин усвоения новозаветным богослужением ветхозаветных псалмов можно назвать и то, что первое время Церковь Христова приумножалась за счёт иудеев, которые были воспитаны на псалмах и которым они были особенно близки.

Известная на сегодняшний день форма развитого Православного богослужения появилось в Церкви не вдруг. Сугубо христианские песнопения, гимны, молитвы, даже Писания формировались медленно, постепенно. В этом отношении трезвое заимствование того лучшего, что входило в состав ветхозаветной богослужебной традиции, тоже было уместно.

О псалмопении

В период деятельного подвижничества исихаст, как говорит одна греческая рукопись XIV века, хранящаяся на Афоне в Иверском монастыре, имеет три главных дела: первое дело (для начинающих) — ослаблять страсти; второе (для преуспевающих) — заниматься псалмопением; третье (для преуспевших) — терпеть в молитве.

Ослаблять страсти — означает прежде всего не питать их греховными делами и помыслами, противостоять им, следуя церковным установлениям и приобщаясь святых таинств, вытесняя страсти приобретением христианских добродетелей.

В деле же очищения от страстей и воспитания души для Царствия Божия особое значение имеет псалмопение. На этом я хочу остановиться подробнее.

Книга Псалтирь заключает в себе собрание духовных песен и входит в канон Священного Писания Ветхого Завета. Свое названия эта книга получила от музыкального инструмента, игрой на котором пророк Давид сопровождал пение псалмов.

В богодухновенности и каноничности этой книги никогда и никто не сомневался. Псалмы есть не что иное, как глаголы Духа Святого, обращенные ко всем временам и народам, — так говорит святитель Иоанн Златоуст. Поэтому все псалмы проникнуты святостью. Псалтирь раскрывает людям Божественное домостроительство нашего спасения, преподает правила веры. Она, как писал святитель Василий Великий, «является книгой, во-первых, показывающей учение Откровения в жизни, а во-вторых, помогающей осуществить это… Книга псалмов объемлет все, что представляют все другие священные книги. Она пророчествует о будущем, и приводит на память бывшее, и дает закон для жизни и правила для деятельности».

Несомненное влияние на душу человека оказывает и сам дух Псалтири, имеющий, как и дух всего Священного Писания, великую очищающую силу. Книга псалмов, содержащая в сокращении все книги Священного Писания, представляет собой полную совокупность истин богопознания и богопочитания. Не случайно ее называют иногда «малой Библией».

«Во всем Священном Писании дышит благодать Божия, но в сладкой книге псалмов она дышит преимущественно», — считает святитель Амвросий Медиоланский. Действие и сила этой Божественной благодати распространяется на всех читающих, поющих и слушающих псалмы и очищает их души. «Надобно знать, — указывает древний христианский мыслитель Ориген, — что слово Божие имеет всякую силу и такую крепость, что может очищать пороки и загрязненному возвращать прежнюю цветность. Ибо живо слово Божие, и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого (Евр.4:12)». На очищающую силу Своего слова указывал и Господь Иисус Христос, когда говорил ученикам: «Вы уже очищены чрез слово, которое Я проповедал вам» (Ин.15:3). «Даже хотя бы ты не разумел силы Божественных слов, приучай, по крайней мере, уста произносить их, — поучает святитель Иоанн Златоуст, — язык освящается этими словами, если они произносятся с усердием».

Как и когда происходит это освящение? Следуя святоотеческому учению, ответить на этот вопрос можно следующим образом.

Слова или мысли, воспринимаемые человеком или возникающие в нем самом, заключают в себе некий образ. Этот образ несет в себе мысленную силу и оказывает на человека определенное воздействие. Какое влияние претерпевает человек, положительное или отрицательное, зависит от того, откуда исходят эти образы. Бог по снисхождению и благоволению Своему дает ведение о Себе в образах, доступных человеку. И если человек воспринимает эти Божественные образы, то они пожигают в нем страсти и освящают его. Тогда они противостоят образам, творимым самим человеком и внушаемым демонами. Последние, в случае их принятия душою, будут извращать духовный образ человека, созданного по образу и подобию Божию.

Следовательно, если при чтении Божественного Писания душа человека очищается от извращений и пороков, то очень важно на протяжении определенного периода духовной жизни питать ум словами и мыслями, почерпнутыми из Священного Писания. Поэтому-то древние иноческие уставы и предписывают, особенно начинающим, учить Псалтирь наизусть и иметь псалмы всегда на устах своих. «Всякое Писание богодухновенно и полезно (2Тим.3:16), для того написано Духом Святым, — объяснял значение Псалтири святитель Василий Великий, — чтобы в нем, как в общей врачебнице духа, все мы, человеки, находили врачевство — каждый от собственного своего недуга».

«Как некоторое спасительное врачевство и средство для очищения грехов заповедали отцы, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — читать псалмы каждый вечер (в частности, «Господи, воззвах»), чтобы все, чем бы ни осквернились мы в продолжении дня… мы очистили при наступлении вечера посредством этих духовных песен. Они есть врачевство», которое истребляет все неподобное. Пение псалмов обуздывает силу сладострастия, окрыляет ум и возвышает душу. Святитель призывает и во время благоденствия, наслаждаясь дарами Божиими, «возносить Богу благодарственные песни, чтобы, если от упоения и пресыщения войдет в нашу душу что-нибудь нечистое, псалмопением прогнать все нечистые и порочные пожелания».

Псалтирь стала главной учебной книгой в Древней Руси. Из предисловия к «Славянской грамматике» Мелетия Смотрицкого, изданной в Москве в 1721 году, видим, что «издревле российским детоводцам обычай бе и есть учити дети малые в начале азбуце, потом же Часослову и Псалтири». Псалтирь, как книга священная и постоянно употребляемая при богослужениях, воспринималась не только как учебник чтения. Считалось необходимым знать ее как книгу самую нужную, самую жизненную.

Научившись читать по Псалтири и к тому же выучив ее наизусть, русский человек уже никогда не расставался с ней. Она была настольной книгой наших предков, спутницей во всех путешествиях, иногда она так и называлась «дорожной книжицей».

Русский человек на основании своего глубоко религиозного чувства обращался к Псалтири для разрешения всех недоумений, находя в ней ответы на трудные жизненные вопросы и даже пользуясь ею для исцеления больных и одержимых нечистым духом.

Псалтирь и сегодня остается в частом употреблении как при богослужениях, так и в повседневной жизни. Это связано с тем, что слова Псалтири не только «очищают душу, — как свидетельствует святитель Иоанн Златоуст, — но даже один стих может внушить великое любомудрие, побудить к решению и принести великую пользу в жизни».

По сравнению с другими книгами Священного Писания «книга псалмов представляет для всех образец жизни души, — говорит святитель Афанасий Великий. — Кто читает другие книги, тот произносит написанное в них не как свои собственные слова, но как слова святых мужей или тех, о ком они говорят. Но, удивительное дело, кто читает псалмы, тот все написанное в них, за исключением пророчества о Спасителе и язычниках, произносит как бы от своего собственного имени, поет их, как будто они были написаны о нем или даже им самим. Согласно своей душевной расположенности, всякий желающий находит в псалмах врачевание и исправление для каждого своего движения». «Я думаю, — размышляет далее святитель, — что в словах этой книги измерена и объята вся жизнь человеческая, все состояние души, все движения мысли, так что в человеке ничего нельзя найти более».

Обозревая святоотеческое учение, мы видим, какое огромное значение имеет Псалтирь в нашей жизни. Поэтому при изучении православной культуры и в воспитательном процессе, основанном на православной культуре, нужно использовать опыт православной Руси и в первую очередь использовать Псалтирь, как, впрочем, и все Священное Писание, в качестве основы для устроения правильной жизни, поскольку «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф.4:4).
игумен Петр (Пиголь)

«Какой приятный спутник для людей на всех пунктах их жизни пророк Давид. Как хорошо приспособляется он ко всякому духовному возрасту и разделяет всякого рода занятия! С младенцами Божиими он веселится, с мужами подвизается, юношей наставляет, старцев подкрепляет, – всем все бывает: для воинов оружием, для подвижников наставлением, для обучающихся борьбе палестрою, для победителей венцом, на пиршествах весельем, на похоронах утешением. Нет минуты в жизни нашей, которая была бы лишена всякого рода приятных его благодеяний. Есть ли какая-либо молитва, которой бы не подкреплял Давид? Есть ли какое празднество, которого бы не делал светлым сей пророк».
Св. Григорий Нисский

«Книга псалмов объясняет все полезное из всех книг. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Короче говоря, она есть общая сокровищница добрых учений и тщательно отыскивает, что каждому на пользу. Чему не научишься из псалмов? Не познаешь ли отсюда величие мужества, строгость справедливости, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое ни наименуешь. Здесь есть совершенное Богословие, предречение о Пришествии Христовом во плоти, надежда Воскресения, обетования славы, откровения Таинств. Все, как бы в великой и общей сокровищнице, собрано в книге псалмов».
Св. Василий Великий

«По моему мнению, в книге псалмов измерена и описана словом вся жизнь человеческая и душевные расположения и движения помыслов, и сверх изображенного в ней ничего более не отыщется в человеке. Потребно ли покаяние и исповедание, постигли ли кого скорбь и искушение, гоним ли кто или избавился от злоумышлении, стал ли опечален и смущен и терпит что-либо подобное сказанному выше, или видит себя преуспевающим, а врага приведенным в бездействие, или намерен восхвалить, возблагодарить и благословить Господа – для всего этого имеет наставление в Божественных псалмах… Поэтому и сейчас каждый, произнося псалмы, пусть будет уверен, что Бог услышит просящих псаломским словом».
Св. Афанасий Великий

См. БОГОСЛУЖЕНИЕ, СЛЕДОВАННАЯ ПСАЛТИРЬ, ЧИН ПЕНИЯ ДВЕНАДЦАТИ ПСАЛМОВ

Канон Недели Второй Великого поста

Начало канона

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

1В коне́ц, псалом Давиду, внегда внити к нему Нафа́ну проро́ку, 2егда́ вни́де к Вирсави́и, жене́ Ури́еве, 50

3Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 4Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. 5Яко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. 6Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. 7 Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 8Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 9Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 10Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. 11Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. 12Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. 13Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. 14Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 15Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. 16Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. 17Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 18Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. 19Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. 20Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. 21тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Слава, глас 8:

Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен:

На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Канон Триоди. Глас 8.

Песнь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́, / чудотворя́й иногда́ / Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в, / и раздели́в мо́ре: / Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, / песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Восприе́мше те́плыми слеза́ми, блу́днаго глас, / Тебе́ Отцу́ всех и Бо́гу припа́даем, вопию́ще: / я́ко согреши́хом от Тебе́ удали́вшеся, и блуду́ рабо́тавше, / приими́ на́ше покая́ние.

Ца́рское преоби́дев благоро́дие, / е́же дарова́л еси́ мне, мене́ ра́ди, Сло́ве, Челове́к бы́вый: / лю́те осуди́хся угоди́ти свиния́м, грехо́вным вку́сом, / но пощади́ мя, Спа́се, милосе́рдием Твои́м.

На коле́ну па́дающа мя, / я́коже пе́рвее блу́днаго, Влады́ко Го́споди, / Ты прите́к приими́, и рука́ма объе́м, / пода́ждь ми о́бразы Твоего́ спасе́ния, / вме́сто нае́мника, Человеколю́бче, / па́ки Твоего́ сы́на сотворя́я.

Богородичен: Богоявле́ния Тобо́ю сподо́бися, Богора́дованная, челове́ческое естество́, / еди́на бо хода́таица Де́во, была́ еси́ Бо́гу и челове́ком. / Тем, я́ко Бо́жию Тя Роди́тельницу, вси досто́йно сла́вим.

Песнь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, / желáний крáю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Убоя́вся мои́х дел, и дале́чнаго отше́ствия, / и расточе́ннаго Твоего́ бога́тства, / его́же ижди́х в блу́дных стремле́ниих, / в покая́нии к Тебе́ зову́, Отцу́ и Бо́гу моему́: / согреши́х, спаси́ мя.

На земли́ согреша́я, небесе́ убоя́хся: / си́це бо ми бу́дет суд тогда́ препира́яй, / егда́ вся́ческая предста́нут, Сло́ве, / пра́ведным судо́м Твои́м суди́мая.

Мра́чная и скве́рная мя помышле́ния пита́ху, / егда́ от Тебе́, Спа́се, дале́че бых блу́дный, / ны́не же зову́ Ти: согреши́х, согреши́х, спаси́ / те́пле прибега́ющаго милосе́рдию Твоему́.

Богородичен: Обожи́ся Де́во Ада́мово смеше́ние, / из чре́ва бо Твоего́ Бог плотоно́сец яви́ся, / И́мже воззва́ни бы́хом от дре́вняго осужде́ния, / солга́ни наде́ждею дре́вле обоже́ния.

Песнь 4.

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / Ты моя́ и си́ла, / Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование, / не оста́вль не́дра О́тча / и на́шу нищету́ посети́в. / Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: / си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Отмета́тельное оте́ческих ми повеле́ний бога́тство, / е́же ми дарова́л еси́, в сладостра́стии ижди́в, / бых Боже́ственных дарова́ний нищ окая́нный. / Те́мже ка́ющася со испове́данием / не омерзи́ мене́, Влады́ко Го́споди.

Боголе́пно восприи́м нищету́ мене́, / дале́че Тебе́ дре́вле бы́вшаго, / Собо́ю к Себе́ присвоя́еши, / и освяща́еши мя к весе́лию, Человеколю́бче, / те́ло Твое́ Боже́ственное Сло́ве, / воззва́ние мое́, весе́лия творя́.

Да дале́че слеза́ми непреста́нными, / ве́чныя му́ки изба́вимся, / ю́же угото́ва Бог лука́вым духово́м, / я́ко блу́дный, вопие́м: согреши́хом Ти, О́тче, / но приими́ вся прибега́ющия ны к Твое́й ми́лости.

Богородичен: Собезнача́льное Отцу́ Сло́во сый и Ду́ху, / от Неискусому́жныя Де́вы ражда́ется кроме́ зако́на: / пребы́в у́бо е́же бе, пребы́в же па́ки е́же от нас прия́т. / Во двою́ бо естеству́ еди́н Сын есть, / во обою́ храня́ есте́ственное.

Песнь 5.

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ / от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, / и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго? / Но обрати́ мя, / и к све́ту за́поведей Твои́х / пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Бога́тства и дарова́ний Боже́ственных лиши́хся, / и в страну́ приидо́х благи́х живо́тных гла́дом та́я, / но Ты мя, О́тче, я́ко Благи́й, / дре́вния сла́вы и сла́дости, / благосе́рдия ра́ди Твоего́, испо́лни.

По́мысл блу́днаго, в блуде́ житие́ ижди́вша прии́мше, / Отцу́ ми́лостивому притеце́м, / несумне́нною ве́рою, и сокруше́нием се́рдца, / я́ко да согреше́ний оставле́ние прии́мем.

Не косни́, душе́ моя́, в да́льней стране́ пребыва́ющи, / но тецы́ вско́ре, Бо́гу и Отцу́ испове́дающися, / да прии́меши разреше́ние, / и́хже зле соде́лала еси́ житие́ изнури́вши.

Богородичен: Све́тлый Тя о́блак, нося́й Со́лнце пра́вды, / в Тебе́ носи́мое, Пречи́стая Де́во ве́мы, / неразу́мия тьму и́дольскую отгоня́ющее, / и ра́зумом и́стинным просвеща́ющее.

Песнь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду / и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, / я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися / и живо́т мой а́ду прибли́жися, / и молю́ся, я́ко Ио́на: / от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Юне́йший бых сын Твой, / и бога́тство Твое́ зле ижди́х, / удале́нием зла́го жития́, / и благи́х Твои́х лиша́яся, Человеколю́бче, / прихожду́ Тебе́, Отцу́ и Бо́гу моему́, / и прошу́ проще́ния.

Стра́нничество безчелове́чное получи́х, / и пасти́ свинии́ осужде́н бых, / я́ко мое́ расточи́х бога́тство, / е́же ми́лостивно вско́ре пода́л еси́, / и бых от всех наг, / но Ты я́ко Бог мой уще́дри.

Не и́мам дерзнове́ния, Человеколю́бче, воззре́ти и ви́дети, / согреши́в на Не́бо, безме́рную высоту́, / ни нарещи́ся сын Твой, блу́дный, / но уще́дри мя туне, име́яй безме́рную ми́лость.

Богородичен: Несказа́нное Твое́ Рождество́, / и неизрече́нный рождества́ Твоего́ о́браз, Деви́це, / я́ко Бо́га вы́ше ума́ ражда́еши, / де́вство нескве́рное иму́щи, / тем Тя вси и́стинную Богоро́дицу досто́йно сла́вим.

Кондак, глас 4:

Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, при две́рех Суд, / воста́нем у́бо постя́щеся, / принесе́м сле́зы умиле́ния, / ми́лостынями, зову́ще: / согреши́хом па́че песка́ морска́го, / но осла́би, Соде́телю всех, / я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Песнь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы / в Вавило́не иногда́ / ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Дерзнове́ния не и́мам, / е́же нарещи́ся сын Твой, О́тче Человеколю́бче, / я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х бы́ти молю́ся, / не гнуша́йся мене́ зову́ща: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Оскверни́вше пе́рвым житие́м жизнь, / и погуби́вше благоро́дие пе́рвое, / притеце́м Еди́ному Отцу́ и Бо́гу на́шему, / покая́нием те́плым прия́ти спасе́ние.

Же́сток граждани́н, ему́же рабо́тати окая́нный осуди́хся, / глад же, его́же подъя́х, свиния́м угожда́я, кре́пок и нестерпи́мь, / но обра́щься прошу́, Спа́се, поми́луй мя.

Богородичен: Умерщвле́нное естество́ оживи́ла еси́, / еди́на Живо́т ро́ждшая, Де́во Богоро́дице, / те́мже Тя спасе́ние ве́рнии све́мы, / оте́ц на́ших Бо́га пло́тию ро́ждшую.

Песнь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь / халде́йский мучи́тель / Богочести́вым неи́стовно разжже́, / си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев, / Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: / о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Безме́рнаго, Влады́ко, и мно́гаго милосе́рдия Твоего́, / ве́мы бога́тство в Тя ве́ровавшии. / Те́мже Ти припа́даем с блу́дным вси те́пле: / приими́ согреши́вшия, и к Тебе́ прибе́гшия, / несть бо, несть грех, Ще́дре, / Твое́ человеколю́бие победи́ти моги́й.

Милосе́рдия ра́ди Влады́ко Себе́ смири́в, / па́дшим Твои́м сыно́м прибли́жился еси́: / Сам бо Человеколю́бче срел еси́ па́дших, / и облобыза́еши, и спасе́ние да́руеши, / а́ще кто и до́лу па́днет, / ми́лостив сый не гне́ваешися, я́ко Человеколю́бец.

Стра́шнейший суд мене́ усря́щет, о Влады́ко, / я́ко Тя человеколю́бца и незло́бива зря, / не притека́ю к Тебе́, блу́днаго зовы́й гла́сом, / но в ле́ности житие́ препровожда́ю, / Ты у́бо ми́лостив бу́ди ми, / и осужде́ния о́наго исхити́, Ще́дре, покая́ния ра́ди.

Троичен: Не три бо́ги сла́вим, но Еди́но Божество́, / три же вои́стинну Ипоста́си чтим, / Отца́ нерожде́нна, и рожде́нна Сы́на от Отца́, и исхо́дна от Отца́ Свята́го Ду́ха, / Бо́га Еди́наго три, а́ще и зва́ние ко́еждо, / я́коже Бог есть ве́рно сла́вимая.

Богородичен: От мно́гих мя, Всенепоро́чная, напа́стей преклоне́на, / и печа́лей бу́рею потопля́ема / приста́нище спасе́ния, Твое́ю моли́твою, Пречи́стая, изба́ви, / и от всех исхити́вши спаси́, / да Тя досто́йно я́ко те́плую предста́тельницу, / сла́влю Богоро́дицу во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо, / и земли́ удиви́шася концы́, / я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски / и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с, / тем Тя, Богоро́дицу, / А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ра́дости и весе́лия ны́не, / мене́ ра́ди закла́вшемуся Твоему́ тельцу́, / испо́лни сего́ от Тебе́ / ча́ющую мою́ ду́шу, Бо́же, / заблужде́на приими́ мя, / и умерщвле́на к жи́зни возведи́, / и в Боже́ственную оде́жду спасе́ния, / в нетле́ние мя облецы́.

Ду́ши удале́ныя от Бо́га, / и Боже́ственных дарова́ний лише́ныя, / прииди́те те́пле, / и блу́днаго обраще́ние восприи́мше зове́м: / О́тче Благи́й, И́же на Небесе́х, / согреши́хом Ти вси, очи́сти и спаси́ / прибега́ющия к ми́лости Твое́й.

Я́ко имы́й милосе́рдия мно́жество мно́гое, / не гнуша́йся мене́, Го́споди Го́споди, / во мно́гих сласте́х бога́тство ижди́вша, / и прибега́юща ны́не, и зову́ща блу́днаго гла́сом: / согреши́х Ти, спаси́ / прибега́ющаго к ми́лости Твое́й.

Богородичен: Спасе́ния приста́нище и наставле́ние, / и предста́тельницу Тя и́мам раб Твой, / лю́тых всех препя́тий, / я́ко блага́я к Бо́гу мольба́ми Твои́ми, Влады́чице, да изба́влюся, / я́ко на Тя всю мою́ наде́жду возложи́х любо́вию, / да ве́рою велича́ю Тя.

Окончание канона

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Го́споди поми́луй, (трижды.) Сла́ва, и ны́не:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

КРАТКИЙ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
МАЛОПОНЯТНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В МОЛИТВОСЛОВЕ.

А

АБИЕ – тотчас, сразу

АЗ – я

АКАФИСТ – «неседальный», – молитва, при чтении которой не сидят

АЛЛИЛУИА – «хвалите Бога»

АМИНЬ – истинно; истинно так

АМОЖЕ – куда

АЩЕ – если, хотя, ли

АЩЕ-БО – если

АЩЕ-УБО – если же

Б

БЕ – он был, она была, оно было

БЕЗВЕСТНЫЙ – неведомый, неизвестный

БЕЗМЕСТНЫЙ – неприличный, непристойный

БЕЗПРИКЛАДНЫЙ – беспримерный, несравненный

БЕСТЕ – вы были

БЕХ – я был, была

БЕХОМ – мы были

БЕХУ – они были

БЕША – они были

БЛАГОСТЫНЯ – добро, милосердие, правда

БЛАГОУТРОБИЕ – милосердие, доброта сердца

БЛАЖЕ – благой, добрый (звательный падеж)

БЛАЖИТИ – славить, восхвалять

БО – ибо, потому что

БОГОЛЕПНО – достойно Бога

БОГОРОДИЧЕН – краткое молитвословие в честь Богородицы

БРАНЬ – война

БУДИ – будь

БЫСТЕ – вы были

БЫСТЬ – он был, она была, оно было

БЫХ – я был, была

БЫХОМ – мы были

БЯШЕ – он был

БЯХУ – они были

В

ВАИЯ – ветвь

ВАРВАР – чужеземец

ВАРИТИ – предварять

ВАСИЛИСК – змей

ВЕЛИЙ – великий

ВЕЛИЦЕЙ – великой

ВЕЛИЯ – великая

ВЕЛЬМИ – весьма, очень

ВЕМ – знаю.

ВЕСИ – знаешь

ВЕСЬ – село

ВЕТИЯ, ВИТИЯ – красноречивый оратор, проповедник

ВЗЫГРАТИ – возвеселиться

ВИССОН – дорогая одежда пурпурного цвета

В КНИЗЕ ЖИВОТНЕЙ – в книге жизни

ВКУПЕ – вместе

ВЛАДЫЦЕ – Владыке

ВНЕГДА – когда

В НЮЖЕ – в которую

В НЯЖЕ – в которые

ВО ЕЖЕ – чтобы

ВОИ – воинства

В ОНЬЖЕ – в который

ВОНЯ – запах, аромат

ВСКУЮ – зачем, для чего

ВСПЯТЬ – назад

В СТРАСЕ – в страхе

ВСУЕ – напрасно

ВСЯ – все

ВСЯЧЕСКАЯ – все, всех

ВЫНУ – всегда

Г

ГЛАС – 1) голос; 2) один из восьми напевов церковных песнопений

ГЛУМИТИСЯ – размышлять; издеваться

ГОБЗОВАНИЕ – изобилие, многоплодие

ГОРЕ – вверх

ГОРЕЕ – превыше; хуже

ГОСПОДЕВИ – Господу

ГРЕСЕ – грехе

Д

ДА БЫХ АЗ ОТСЕЛЕ ПРЕСТАЛ – дабы я отныне перестал

ДА ДОВЛЕЕТ – пусть будет достаточна

ДАСИ – дашь

ДЕЛЯ – для

ДЕСНИЦА – правая рука

ДЕСНЫЙ – правый

ДЕТЕЛЬ – дело, деятельность

ДЛАНЬ – ладонь

ДНЕСЬ – сегодня

ДОБРОТА – добрые качества, красота

ДОВЛЕЕТ – достаточно

ДОГМАТИК –
песнь в честь Богородицы, содержащая догматическое учение о Сыне Божием Иисусе Христе

ДОЛЕ – внизу, в преисподней

ДОЛЖНИКОМ – должникам

ДОНДЕЖЕ – до тех пор, пока

ДРЕВЛЕ – некогда, когда-то, в древности

ДУШЕ – дух (звательный падеж)

ДЩЕРЬ – дочь

Е

Е – его

ЕГДА – когда; в то время как

ЕГОЖЕ – которого

ЕДА – неужели; разве

ЕДА КАКО – чтобы не

ЕЖЕ – которое; чтобы. Иногда не переводится на русский язык

ЕЙ – да

ЕЛИКИЙ – сколький

ЕЛИЦЫ – те, которые

ЕММАНУИЛ – «с нами Бог»

ЕРОДИЙ – цапля, аист

ЕСИ – ты есть

ЕСМЬ – я есть

ЕХИДНА – ядовитое животное; змея

Ж

ЖИВОТ – жизнь

ЖИВЫЙ – живущий

ЖРЕТИ – приносить жертву

З

ЗАКОНОПОЛОЖИТИ – указывать путь закона

ЗАНЕ – ибо, так как, потому что

ЗАНЕЖЕ – ибо, так как, потому что

ЗЕЛИЕ – зелень, трава

ЗЕЛО – очень, весьма

ЗРАК – вид, образ, лицо

ЗРЯ – видя

И

И – его

ИДЕЖЕ – там, где

ИЖЕ – который, которые, что, тот, где. Иногда не переводится на русский язык

ИЗВЕСТВОВАТИ – утверждать, удостоверять

ИЗВЕСТНО – наверно, твердо

ИЗРЯДНО – особенно

ИКОС – см. кондак

ИМЖЕ – тем, те; который, которым

ИМЯ РЕК – «назови имя»

ИН – другой

ИНОГДА – некогда, когда-то

ИРМОС –
начальная песнь каждой песни канона. Обычно содержит ветхозаветные прообразы

ИСКОНИ – издревле

ИСПЕРВА – из древности, из начала

ИСПОВЕДАНИЕ – открытое признание

ИССОП – трава, из которой делаются кропила

ИСТОЩАТИ – опустошать, разрушать

ИХЖЕ – которых

К

КАМО – куда

КАНОН –
песнопение в честь праздника или святаго. Обычно состоит из девяти песен (точнее – из восьми, т. к. вторая песнь опускается – она бывает в великопостных канонах), содержащих ирмос и составленные по образцу ирмоса тропари

КАЯЖДО – каждая

КИЙЖДО – каждый, -ая, -ое

КОЕЖДО – каждое

КОЕГОЖДО – каждого

КОЛЕСНИЦЕГОНИТЕЛЬ – правящий колесницей

КОЛЬКРАТЫ – сколько раз

КОНДАК –
краткое песнопение, излагающее смысл праздника или содержащее похвалу святому; более пространное песнопение такого же типа называется икосом

КОСНЕТИ – медлить

КОСНО – медленно

КРИН – лилия

КРОМЕ – вне

КРОМЕШНИЙ – внешний

КУПИНА – куст, кустарник

КУСТОДИЯ – стража

КУЩА – палатка

Л

ЛАНИТА – щека

ЛЕНТИОН – полотенце

ЛЕПОТА – красота, великолепие

ЛЕПТА – мелкая медная монета. Две лепте – две лепты

ЛЕСТЬ – обман

ЛИШШЕ – больше, сверх того

ЛОЖ – ложный

ЛУКАВОЕ – злое

М

МАМОНА – богатство

МЕНЕ – меня

МЕРТВЫЕ ВЕКА – давно умершие

МЕССИЯ – помазанник

МЕСТНИК – злобный отмститель

МИ – мне

МИЛОТЬ – верхняя шерстяная одежда, плащ

МНОГОЧАСТНЕ – много раз

МОЕЯ – моей

МОЯ – мои

МШЕЛОИМСТВО – корыстолюбие

МЯ – меня

Н

НАЗИРАТИ – наблюдать

НАИПАЧЕ – особенно же

НАКАЗАНИЕ – научение, вразумление

НАКАЗУЯ – поучая

НАЛЯЦАТИ – напрягать

НАНЬ – на него

НАПРАСНО – внезапно

НАШЕЯ – нашей

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ – всегда светлый, незаходящий, вечный

НЕДЕЛЯ – воскресный день, когда «не делают» обычных работ, во исполнение заповеди

НЕ КТОМУ – более не

НЕ ЛЕТЬ – нельзя, невозможно, не подобает

НЕПОДОБНЫЙ – недостойный, непристойный

НЕПЩЕВАТИ – придумывать

НЕПЩЕВАТИ ВИНЫ О ГРЕСЕХ – придумывать извинения своим грехам, искать причины, оправдывающие грех

НЕСТЬ – не есть

НЕСЫТЫЙ – алчный, надменный

НИЖЕ – и не, также не

НИКОЛИЖЕ – никогда

НИЦ – вниз, лицом на землю

НИЧТОЖЕ ВЕЛИЕ – ничего особенного

НИЧТОЖЕ ДИВНО – ничего удивительного

НЫ – нас

НЫНЕ – теперь

НЫРИЩЕ – нора, развалины здания

О

ОБАЧЕ – однако, но

ОБЕТШАТИ – обессилеть, одряхлеть

ОБИНУТИСЯ – отступить от чего-либо; НЕ ОБИНУТИСЯ – смело поступать, не отступать

ОБЛАДАТИ – владеть

ОБОЮДУ – с той и с другой стороны

ОДЕРЖАТИ – окружать

ОДЕСНУЮ – справа

ОДИГИТРИЯ – путеводительница

ОДР – постель

ОКАЯННЬИЙ – бедный, злосчастный, несчастный, мучительный

ОКОРМЛЯТИ – управлять

ОКРЕСТ – вокруг, около

ОЛЕ – восклицание, выражающее удивление или скорбь

ОМЕТЫ – края одежды

ОНАГР – дикий осел

ОНЕХ – тех

ОН ПОЛ – другая сторона

ОНУ – ту

ОТРЕВАТИ – отталкивать

ОТЧАЯННЫЙ – потерявший всякую надежду

ОЧЕРВЛЕННЫЙ – окрашенный в багряный цвет

ОЧИМА – (двумя) глазами

ОШУЮЮ – слева

П

ПАКИ – еще, снова, опять

ПАЧЕ – более, выше, превыше, лучше

ПЕРСИ – грудь

ПЛЕНИЦЫ – сети

ПЛЕЩИ – плечи

ПОГИБОХ – погиб

ПОГЛУМИТИСЯ – размышлять; издеваться

ПОДАСИ – подашь

ПОЖРАТИ – приносить жертву

ПОЖРУ – принесу жертву

ПОЗОР – зрелище

ПОЛУДЕННЫЙ – бывающий в полдень; южный

ПОМАВАТИ – дать знак

ПОМОЗИ – помоги

ПОНЕ – хотя, по крайней мере

ПОНОС – поношение

ПОНТ – море

ПРАДЕДНИЙ – прародительский

ПРЕВЫСПРЕННЫЙ – находящийся выше всего

ПРЕДВАРИТИ – предупредить, стать или сделать раньше

ПРЕДСТОЯЙ – предстоящий

ПРЕЗИРАТИ – не смотреть, не придавать значения, не замечать

ПРЕЛЕСТЬ – обольщение

ПРЕЛОЖЕНИЕ ОСЕНЕНИЕ – тень, легкое подобие непостоянства

ПРЕМЕНЕНИЕ – перемена, изменчивость

ПРЕПОЛОВИТИ – достигнуть половины

ПРИЗИРАТИ – обращать внимание, благосклонно смотреть

ПРИСНО – всегда

ПРОБАВИТИ – продолжить, продлить

ПРОСВЕЩАЯЙ – просвещающий

ПРОСТЫЙ – прямой, правый, простой

Р

РАВНОДУШНЫЙ – единодушный

РАЗВЕ – кроме

РАЗРЕШАТИ – развязывать

РЕВНОВАНИЕ – зависть

РЕКЛ ЕСИ – (ты) сказал

РЕХ – (я) сказал

РОГ – символ крепости и славы

РУКАМА – (двумя) руками

РУЦЕ – руки

С

СВАДИХ – ссорился

СЕ – вот; это

СЕ БО – ибо вот

СЕДМИЦА – семь дней, неделя

СЕЛО – поле

СЕЛЬНЫЙ – полевой

СЕНЕ – сень (звательный падеж)

СЕЯ – этой

СИМВОЛ ВЕРЫ – краткое изложение основ веры

СИЦЕ – так

СКИМЕН – молодой лев, львенок

СРЕТЕНИЕ – встреча

СТЕЗЯ – тропа, узкая дорога

СТИХИРА – похвальная песнь в честь праздника или святаго

СТРАННА – таинственна, странствующа, непричастна

СТРАННО – таинственно, необъяснимо

СТРАННЫЙ – странствующий

СТРАСТЬ – страдание; страсть

СТУДНЫЙ – постыдный

СЫЙ – сущий, существующий

Т

ТАЯЖДЕ – то же самое

ТВОЕЯ – твоей

ТЕБЕ – тебя

ТЕКУ – бегу

ТЕМ (ТЕМЖЕ) – поэтому

ТИ – тебе

ТЛЯ (ТЛЕНИЕ, ИСТЛЕНИЕ) – порча, разрушение; первородный грех

ТОКМО – только, лишь только

ТОЧИЮ – только

ТОЩНО – усердно, тщательно

ТОЯ – той

ТРЕБУЮ – нуждаюсь

ТРОПАРИ ТРОИЧНЫЕ – тропари в честь Святой Троицы

ТРОПАРЬ – краткая похвальная песнь в честь праздника или святаго

ТУНЕ – даром, напрасно

ТЩИ – ни с чем

ТЫЯ – те

У

УБЛАЖАТИ – прославлять

УБО – итак, следовательно

УГЛЕБАТИ – погрязать, тонуть

УДЕСЫ – члены тела

УНЕ – лучше

УСРЕСТИ – встретить

УСТАВИ СТРЕМЛЕНИЕ – останови поток

УЩЕДРИТИ – милосердовать, ущедрить

Х

ХАНАНЕЯ – хананеянка

ХУДОЙ – плохой, злой

Ц

ЦАРЕВИ – царю

Ч

ЧАЮ – ожидаю

ЧЕСТНЫЙ – достойный, драгоценный, дорогой

ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА – сорокадневный пост перед Пасхой (Великий пост)

Ю

Ю – ее

ЮЖЕ – которую

Я

Я – их

ЯЖЕ – которая, которые, которых

ЯЗЫК – народ

ЯКО – как; так же, как; так как; что

ЯКО АЩЕ – чтобы, дабы, если

ЯКОВЫЙ – каковой

ЯКОЖЕ – как; чтобы

ЯМ – ем

Краткий словарь церковнославянских слов

Этот словарь удобно могут изучать как взрослые, так и дети, только что начавшие читать. Без этого словаря неполно будет понимание Священного Писания и православного богослужения.

Слова на букву А

 • Абие – вскоре, тотчас
 • Авва – отец
 • Агнец – 1) ягненок; 2) – непорочное, послушное существо
 • Агница – 1) овца; 2) чистая, покорная Богу раба
 • Ад – место темное; место мучений, жилище диавола
 • Аз – я
 • Акафист – хвалебное чтение или пение, во время которого не позволяется сидеть
 • Аки – как будто
 • Акриды – саранча
 • Алектор – петух
 • Аллилуиа – хвалите Бога
 • Алой – благовонный, предохраняющий от гниения древесный сок
 • Алтарь – возвышенная, восточная часть храма
 • Алчу – есть хочу
 • Амвон – возвышенное место на солее, напротив царских врат для проповеди и чтения Евангелия
 • Аминь – истинно; точно так; да
 • Аможе – куда; аможе аще – куда бы ни
 • Анафема – отлучение от общества верующих
 • Ангел – вестник
 • Антидор – частицы просфоры, раздаваемые присутствующим в храме после литургии
 • Антиминс – священный плат с изображением Спасителя, полагаемого во гроб, со святыми мощами
 • Антифон – песнь, попеременно поемая на обоих клиросах
 • Антихрист – противник Христу
 • Апокалипсис – откровение
 • Апостол – посланник
 • Архиерей – начальник над священниками и паствою
 • Архисинагог – начальник синагоги, то есть еврейской молельни
 • Архистратиг – начальник войска
 • Архитриклин – распорядитель пира
 • Аспид – ядовитая змея
 • Аще – если; аще ли – или; хотя бы; аще ли же ни – а иначе; аще како – может быть; аще яко – так как

Слова на букву Б

 • Багряница – одежда темно-красного цвета
 • Бдети – не спать; бодрствовать
 • Бедра – внешняя, верхняя часть ноги
 • Беззлатно – безденежно; без платы
 • Безлетно – вечно
 • Безневестная – непричастная браку
 • Безочество – наглость, нахальство
 • Било – доска, ударом в которую созывали к молитве в древних монастырях
 • Бисер – жемчуг, перл
 • Благий – добрый
 • Благо – добро
 • Благовремение – удобное время, кстати
 • Благовещение – хорошая весть
 • Благоверный – правоверный
 • Благослови – подай добра, пожелай добра; позволь приступить к доброму делу
 • Блажен – счастлив
 • Блажити – ублажать, прославлять
 • Блато – болото
 • Бо – потому что, ибо
 • Богоглаголивый – говорящий от имени Божия и по внушению Божию
 • Богородичен – песнь в честь Богородицы
 • Болий – больший, высший
 • Браки – брачный пир, продолжавшийся несколько дней
 • Брань – война
 • Бранити – препятствовать
 • Брашно – пища
 • Бремя – тяжесть
 • Брение – сырая земля
 • Буий – глупый
 • Буйство – глупость, неразумие
 • Былие – трава
 • Бысть – (он) стал, был
 • Бе – (он) был
 • Бедник – увечный, бедненький
 • Бедне – тяжко, трудно
 • Бесновавыйся – бывший бесноватым
 • Бесный – бесноватый, одержимый бесом; О бесною – о двух бесноватых
 • Бяше – (он) был ед. ч.; бяху – (они) были – мн. ч.

Слова на букву В

 • Вадити – клеветать, наговаривать
 • Ваиа – древесные ветви
 • Вама – вам (двоим)
 • Варвар – иноплеменник, чужой, дикий
 • Варяти – предварять, вперед идти
 • Вар – (слав.) – зной солнечный; вар (сир.) – сын
 • Василиск – большая змея, страшная своим свистом и убийственным жалом
 • Вдушити – вложить душу
 • Ведро – ясная погода
 • Веельзевул – бес
 • Велблуждь – верблюд
 • Велеречити – хвастать, гордиться, хвастливо говорить
 • Велий – великий, сильный
 • Велиар – идол, бес
 • Вельми – весьма
 • Вепрь – боров, кабан
 • Вервии – ветви
 • Верея – шест, столп
 • Вериги – оковы, цепи
 • Вертеп – пещера, яма в земле наподобие печи
 • Вертоградарь – садовник
 • Верт – сад, вертоград
 • Весь – деревня, селение, слобода
 • Вечеря – ужин, пир
 • Веш – дело, приключение
 • Взбранный – крепкий во брани, на войне, победоносный
 • Взвуз – ремень
 • Вина – 1) причина; 2) обвинение; 3) извинение. Виною далече молятся – лицемерно долго молятся (Лк. 20, 17)
 • Винарь – виноградарь
 • Вининчие – виноградная лоза
 • Висети – зависеть, состоять
 • Виталище – приют
 • Вкупе – вместе
 • Влагалище – мешок
 • Влас – волос
 • Власяница – одежда из жестких волос
 • Влаятися – волноваться, колебаться
 • Влепоту – пристойно, достойно
 • Вмале – вскоре, немного спустя
 • Внегда – в то время, когда
 • Внезапу – вдруг, нечаянно
 • Внемлите от – остерегайтесь
 • Вне – снаружи
 • Вовреши – внести, бросить (во что-то)
 • Водный труд – водянка, водяная болезнь
 • Водотеча – ручей
 • Во еже – чтобы
 • Вождь – главный начальник, направляющий в пути
 • Вожделети – сильно желать
 • Возбраняти – препятствовать, удерживать
 • Воздух – покров, пелена над священным сосудом
 • Воздети – поднять, простереть
 • Воздеяние, воздвижение – поднятие вверх
 • Возлежати – лежать облокотясь
 • Вои – воины
 • Волити – хотеть
 • Волхв – мудрец, ученый, чародей
 • Волчец – колючая трава, чертополох
 • В онь – в него
 • Восклонитися – поднять голову, дотоле наклоненную
 • Воскрылия – края широкой еврейской одежды, обшитые нитями яхонтового цвета и имевшие четыре кисточки, которые фарисеи по мере своего тщеславия делали большими и разукрашенными (Мф. 23, 5; Чис. 15, 38-40; Втор. 22, 12)
 • Востерзати – рвать, выдергивать
 • Восхитити – похитить, извлечь
 • Вотще – понапрасну, по-пустому
 • Вражий – враждебный, вражеский
 • Вресноту – в действительности
 • Вретище – худая одежда, грубая
 • Всезлобный – самый злобный, источник всякого зла
 • Всеоружный – облаченный во все оружия
 • Всесожжение – жертва вся сожигаемая, сполна, без остатка
 • Вскую – для чего? из-за чего?
 • Вспять – назад
 • Всуе – напрасно
 • Выну – всегда
 • Выспрь – вверх
 • Выспренно – высоко, гордо
 • Выя – шея
 • Вежди – ресницы у глаз
 • Ведети – знать
 • Ведый – знающий
 • Вем – (я) знаю; веси – (ты) знаешь; весть (он) знает; вемы – (мы) знаем; весте – (вы)
  знаете; веста – (вы двое) знаете
 • Ветиа – красноречивый проповедник
 • Вцерковление, воцерковление – включение в число членов Церкви
 • Вящший – лучший
 • Виссон – чистая, дорогая одежда желтоватого цвета

Слова на букву Г

 • Гаввада – каменный помост
 • Гаждение – бесчестие, ругательство
 • Ганание – притча, загадка
 • Геенна – место вечного огня, ад
 • Главотяж – повязка, носившаяся евреями на голове
 • Глагол – слово, речь
 • Глаголати – говорить
 • Глас – голос, напев, мольба
 • Глумитися – забавляться, толковать, рассуждать
 • Глумно – в шутку, в насмешку
 • Гнати – 1) преследовать кого-то; 2) в перенос. смысле – стремиться к чему-то
 • Гобзующий – счастливец, в довольстве живущий
 • Год – час, время, година
 • Горлица – голубь дикий
 • Горличище – горленок, птенец голубков
 • Горняя – нагорая страна, высокое место
 • Горе – к верху, к небу
 • Горушичное – горчичное
 • Горший – худший; горше – хуже
 • Гроб – 1) место для покойника; усыпальница, целая комната, могила; 2) тесное переносное вместилище умершего
 • Гроздь – виноградная ветвь
 • Гряду – иду
 • Грядый – идущий
 • Гугнивый – гнусавый

Слова на букву Д

 • Да – пусть, чтобы
 • Даждь – дай
 • Дамы – (мы) даем
 • Дание – дар
 • Даси – (ты) даешь
 • Дебрь – степь, долина
 • Держава – сила, власть
 • Десныи – правый, находящийся на правой стороне
 • Дивий – лесной, дикий
 • Диавол – клеветник, обольститель
 • Длань – ладонь
 • Днесь – сегодня, ныне, теперь
 • Довлеет – достаточно
 • Догмат – истинное учение Христовой веры
 • Догматик – песнь в честь Богородицы, излагающая высокое учение – догмат о воплощении Спасителя
 • Дозела – чрезвычайно
 • Доколе – долго ли? как долго?
 • Долу – вниз, внизу
 • Дондеже – до тех пор, пока
 • Дориносити – сопровождать торжественно, например, с вооружением
 • Достоит – надлежит, должно
 • Достояния – наследство, имение
 • Доящая – женщина, кормящая грудью
 • Дряселовати – быть пасмурным, невеселым
 • Дряхлый – печальный
 • Дряхлование – печаль
 • Дска – доска
 • Дубрава – густой лес
 • Делатель – работник, труженик
 • Деяти – делать, трудиться
 • Дщи – дщерь – дочь, дочерь
 • Дщица – дощечка

Слова на букву Е

 • Е – то, оное
 • Евангелие – благовесте, добрая весть
 • Евхаристия – 1) благодарение; 2) Божественная литургия, благодарная к Богу служба за спасение людей (на этом богослужении совершается освящение Даров и Святое Причащение верующих)
 • Егда – когда
 • Егоже – которого; еже – которое, что; о еже – о том, чтобы; емуже – которому; еяже, еиже – которой, еюже – которою
 • Ей, ей – да, да
 • Еда – или? уже ли?
 • Едина от суббот – первый день после субботы
 • Единаче – еще
 • Единаче ли? – или еще?
 • Единород – безродный, одинокий
 • Единою – однажды
 • Ектения – моление, прошение
 • Елей – деревянное масло
 • Елень – олень, лань
 • Елижды – всякий раз
 • Еллин – грек, язычник
 • Елицы – которые, сколько их
 • Емше – схвативши
 • Епендит – верхняя одежда
 • Еродиа – цапля
 • Еста – (вы двое) есть…
 • Ехидна – ядовитая змея
 • Ею – двоих или двух

Слова на букву Ж

 • Жажда – позыв к питью
 • Жажду – пить хочу, сильно желаю
 • Жалость – сожаление, ревность
 • Жезл – палка
 • Жену – гоню
 • Жернов осельский – на мельнице камень, который ворочали силою осла
 • Жертва – дар
 • Живот – жизнь
 • Жидовин, жидове – еврей
 • Жрети – приносить в жертву, закалать

Слова на букву З

 • Завет – договор
 • Законник – знающий законы и священные, и гражданские
 • Заматоревшая – уже неспособная стать матерью по преклонности лет
 • Зане – так как; за то что
 • Запни – низложи, задержи
 • Зачало – начало, отдел в святых книгах Нового Завета
 • Заяти – взять в долг, взаймы
 • Зде – кровля; на зде, на здех – на кровле
 • Зде – здесь
 • Зелие – горькие травы
 • Зима – зима, холод, дурная погода
 • Злак – зелень, овощи
 • Злоба – забота большая
 • Зле – бедственно, жестоко, худо
 • Знамение – знак, чудо
 • Зрак – лицо, вид, образ
 • Зело – очень
 • Зельный – сильный
 • Зеница – зрачок

Слова на букву И

 • И – его
 • Иго – ноша, ярмо
 • Идеже – где, когда
 • Иже – который, кто; им же – которым; их же – которых; ими же – которыми
 • Известно – точно, обстоятельно
 • Изжену – выгоню
 • Измена – замена, перемена, выкуп
 • Изрядно – в особенности, преимущественно
 • Икона – священное изображение
 • Икос – протяжная похвальная песнь в акафисте
 • Има – им двоим
 • Имам – (я) имею; имаши – (ты) имеешь, имать – (он) имеет, имамы – (мы) имеем; имате – (вы) имеете; имут – (они) имеют
 • Имати – брать, иметь
 • Иматисма – одежда
 • Инде, инуде – там, на другом месте
 • Инок – монах, человек, ведущий иную, отчужденную от общества жизнь
 • Инуде, инде – в ином месте
 • Искони – от века, в начале, с очень давних пор
 • Исплевити – вырвать плевелы
 • Исповедник – человек, страдавший за Христа и после мучения оставшийся живым
 • Исповедатися – высказаться откровенно
 • Исполнь – полный
 • Испытно – старательно, хорошенько
 • Иссоп – душистое, мохнатое растение с пушистыми частыми листьями, которые в пучках заменяли кропило. На стебле иссопа поднесена была Христу на кресте губка с уксусом
 • Исткни – выколи, вырви
 • Исходища путей – перекрестки, распутья, где сходятся несколько дорог
 • Иерей – священник
 • Иисус – Спаситель

Слова на букву К

 • Кампан – колокол
 • Камо – куда
 • Камык горящий – серный дождь
 • Канон – правило, ряд песнопений, расположенных по особому правилу
 • Кафисма – 1) сидение; 2) отдел из Псалтири, при чтении которого сидели
 • Квас – закваска, дрожжи
 • Квасный – приготовленный на дрожжах
 • Кимвал – музыкальный инструмент – цимбало
 • Кимин – тмин (раст.)
 • Кинсон – дань, подать, ценз
 • Кий – какой?
 • Кивот – ящик, сундук
 • Кийждо, кождо – каждый
 • Клеврет – товарищ
 • Клир – люди, служащие в церкви
 • Ключися – случилось
 • Клятва – 1) удостоверение, обещание; 2) злоречие, проклятие, пожелание зла
 • Клеть – уединенная комната
 • Книжник – ученый
 • Ковчег – ящик, сундук, корабль
 • Ков – заговор, засада
 • Кодрант – римская мелкая монета
 • Кокош – курица
 • Коло – колесо
 • Колиждо – сколько раз
 • Кольми, колико – сколько
 • Коль краты – сколько раз
 • Кондак – краткое песнопение, изображение жизни или священного события
 • Конок – котел, горшок, сосуд
 • Кончина – исход, конец, край
 • Копр – укроп; анис
 • Корван – дар, жертва Богу
 • Коснити – медлить, не скоро приходить
 • Косный – медленный
 • Косноязычный – заика
 • Котва – корабельный якорь
 • Кош, кошница – коробка, корзинка, кошель
 • Крамола – смута, бунт, заговор
 • Крастели – перепелки
 • Крата – раз
 • Крещение – погружение, омовение
 • Крин – лилия
 • Кров – покров, крыша; тень
 • Кромешный – внешний
 • Купина – куст колючего растения
 • Купно, вкупе – вместе
 • Купы – кучи, артели
 • Кустодия – стража, караул
 • Куща – шатер, палатка

Слова на букву Л

 • Ланита – щека
 • Легеон – римский полк (в 6000 воинов); вообще толпа, множество
 • Лентион – полотенце
 • Лепта – полушка
 • Лик – хор, собрание
 • Лис – лисий самец
 • Лиси – лисицы
 • Литургия – 1) общественное дело, служба; 2) обедня – богослужение, на котором освящаются Дары и верующие причащаются Тела и Крови Христовой
 • Лихва – прибыль, проценты
 • Лишше – сверх того, больше
 • Лифостротон – каменный помост
 • Лобзание – поцелуй, приветствие
 • Ложе – место покоя
 • Ложесна – утроба
 • Лоза – виноградный куст
 • Лоно – грудь, пазуха
 • Лепота – красота, изящество
 • Леторасль – ветвь, годовой побег дерева
 • Лехи – ряды, гряды
 • Любо – либо, или
 • Любоначалие – властолюбие, страсть начальствовать над другими

Слова на букву М

 • Мамона – корысть; богатство
 • Мание – повеление, воля
 • Масть – мазь, масло
 • Мастити – намазывать
 • Маститый – обильный, тучный, умащенный
 • Маститая старость – обильная летами и сединой старость
 • Мгла – туман, сумрак
 • Мессия – помазанник
 • Местник – мститель
 • Ми – мне
 • Милоть – верхняя одежда из овечьей шерсти
 • Мир – 1) тишина, покой; 2) весь род человеческий, вселенная
 • Мний – меньший, последний
 • Множицею – много раз
 • Молва – говор, волнение, хлопоты о житейских нуждах
 • Молвити – беспокоиться, волноваться
 • Мощь – сила
 • Мрежа – сеть
 • Муж кровей – кровожадный злодей, разбойник
 • Мурин – эфиоп, чернокожий человек
 • Мученик – умерший за Христа среди мук
 • Мытарь – сборщик пошлины и податей
 • Мытница – место для сбора пошлины, податей, таможня
 • Мерило – весы
 • Мя – меня
 • Мятва – мята
 • Миро – благовонная жидкость или мазь

Слова на букву Н

 • Набдящий храм – кружка для сбора, хранилище собранного
 • Наипаче – особенно
 • Наляцати – натягивать
 • Нама – нам двоим
 • Нам – нас двоих
 • Нань – на него
 • Ны – нас
 • Ню – ее
 • Нюже – которую
 • На ня – на них
 • Нарицати – называть
 • Насущный – нужный для существования
 • Наткан – утыкан, набит
 • Небреши – не радеть, не жалеть
 • Невкусен – непричастен
 • Негли – неужели, не, авось, может быть
 • Недуг – болезнь
 • Неделя – воскресный день, в который не работают, не делают из корысти
 • Неже – нежели чем
 • Неистовно – с ожесточением, с яростью
 • Немощь – слабость, болезнь
 • Необинуяся – открыто, прямо, не стесняясь
 • Неописанно – неизобразимо
 • Непщевати – думать, выдумывать
 • Нечаяние – беспечность, неожиданность
 • Неясыть – пеликан, птица, живущая при водах
 • Не яша – (они) не взяли
 • Низке – и не
 • Николиже – никогда
 • Нин – вниз, на землю
 • Нощный кран – филин, сова
 • Нудится – с трудом достается
 • Нырище – развалившееся жилье, развалины
 • Недро – грудь, пазуха, залив
 • Несть – нет

Слова на букву О

 • Обаче – впрочем, однако
 • Область – власть
 • Обинути – сомневаться, колебаться
 • Обитель – жилье
 • Обоюду – с обеих сторон
 • Оба полы – по обе стороны
 • Обглядати – смотреть вокруг
 • Обещник – сообщник
 • Облазни – оставил блуждать
 • Обнощь – во всю ночь
 • Оболчен – одет
 • Оброк – определенное содержание, жалованье
 • Обрести – найти
 • Обретение – находка, открытие
 • Обуяти – сделаться глупым, негодным
 • Обонпол – по ту сторону
 • Обымати – обирать, собирать
 • Обесихом – (мы) повесили
 • Овен – старый баран
 • Ово, ово, ово – одно, другое, третье
 • Овча – овца
 • Огневица – горячка
 • Одесную – по правую сторону
 • Одигитрия – путеводительница
 • Озоба – поклевал, забрал в зоб
 • Окаянный – несчастный, не достойный благоволения
 • Окалях – (я) осквернил
 • Она – (они) вдвоем
 • Онагрь – дикий осел
 • Онде – там
 • Онсица – такой-то
 • Оплот – ограда
 • Оправдания – Господни заповеди, Божии уставы
 • Опреснок – хлеб пресный, без закваски, без дрожжей
 • Орарь – длинная лента на плече диакона
 • Осанна – спаси, помоги, подай все доброе
 • Осклаблятися – улыбаться
 • Особь – отдельно, особняком
 • Осуетитися – стать пустым, глупым, обезуметь
 • Осенение – покров
 • Отай – тайно
 • Отверзу – отворю, открою
 • Отишие – тишина, тишь
 • Отнелиже – 1) до тех пор, как; 2) пока не
 • Отнюдуже, отонудуже – откуда, почему
 • Отнюдь – нисколько
 • Отребити – подчистить, вымести
 • Оцет – уксус
 • Оцеждати – процедить
 • Оцеждати комары – 1) процеживать жидкость, чтобы не попали в питье комары; 2) быть слишком мнительным и мелочным в исполнении обрядов
 • Ошаятися – отвращаться, избегать
 • Ошуюю – по левую сторону

Слова на букву П

 • Пажить – луг, нива, пастбище
 • Пазнокти – копыта
 • Паки – опять, еще
 • Пакость – укоризна, оскорбление
 • Пакостник – 1) жало; 2) злодей
 • Палата – дворец, жилище убранное
 • Палица – посох, палочка
 • Паремия – урок истинной мудрости
 • Паучина – паутина
 • Паче – лучше, более
 • Пекийся – заботящийся
 • Пернатый – имеющий перья, крылья
 • Перси – грудь
 • Перст – палец
 • Перстный – земляной
 • Персть – земля, прах
 • Пецытеся – заботьтесь
 • Пещера – углубление в горе наподобие русской печки
 • Пещися – заботиться
 • Пещь – печь
 • Пира – сума, мешок, котомка
 • Плащаница – 1) широкий платок, простыня; 2) Образ Спасителя, положенного в гроб, обвернутым в широкое покрывало
 • Плева, плевелы – мякина, сорняки
 • Плесница – обувь, башмаки
 • Плещи – плечи
 • Плоть – мясо, тело
 • Повапленный – окрашенный красноватой краской …(вапом)
 • Подъяремничий – бывший под ярмом, то есть под ношею, тяжестью, под седлом
 • Позобати – в зоб забрать, склевать
 • Полк – отряд войска свыше двух тысяч человек
 • Полма – пополам, на две части
 • Полский – полевой, степной
 • Полиелей – 1) многомаслие; 2) время на утрени праздничной, когда засвещают много лампад с деревянным маслом, или много свечей. Это бывает тогда, когда поют «хвалите имя Господне»
 • Помавати – объясняться без слов
 • Поманути – дать знать
 • Поне – хотя, по крайней мере
 • Понедельник – первый день после дня недельного, нерабочего, то есть воскресенья
 • Понеже – так как
 • Понт – море, озеро
 • Попечение – забота
 • Порфира – одежда темно-красного или фиолетового цвета
 • Потчение – воткнутие, поставление
 • Пояти – взять
 • Праздность – лень, безделье, безработица
 • Прати – упорствовать, давить, попирать
 • Прах – пыль
 • Преподобный – святой из монашествующих
 • Преподобномученик – мученик из монашествующих
 • Преполовение – половина дней праздничных, например, Пятидесятницы
 • Перекати – говорить наперекор, спорить
 • Претя – скорбя, с смущенным духом
 • Прещение – угроза, страх, наказание
 • Прилоги – настойчивые злые внушения
 • Приникнути – всматриваться, наклоняться
 • Пририщуще – подбегая
 • Присно – непрерывно, постоянно
 • Присный – истинный, неизменный, искренний, родной
 • Приставление – заплата
 • Притча – умное изречение, пословица, уподобление, загадка
 • Притвор – входная, западная часть храма
 • Приискренне – точь-в-точь, так же
 • Пробавити – продолжить
 • Прокимен – краткий стих из книги Священного Писания, произносимый на Богослужении согласно Уставу
 • Проскомидия – принесение
 • Прости – в прямом виде, стоя
 • Прост – прямой, чистый, прямо стоящий
 • Просфора – приношение, дар
 • Пружатися – упорно сопротивляться, биться обо что-то
 • Пружие – пруги, саранча
 • Прети – оспаривать, иметь раздор
 • Пря – спор, тяжба
 • Псалом – песнь
 • Путы – узы, веревки
 • Путь язык – языческие страны
 • Пучина – дно, глубина
 • Пущеница – женщина, получившая от своего мужа разводную, с правом выйти замуж за другого
 • Пенязь – мелкая монета
 • Пеняжник – меняла
 • Пестун – дядька, воспитатель детей
 • Петель – петух
 • Петлоглашение – крик петуха

Слова на букву Р

 • Равви, раввуни – учитель
 • Ради – для, из-за
 • Радощами – радостно
 • Рака – пустой человек
 • Рака – гробница, гроб
 • Рало – соха, плуг
 • Рамо – плечо
 • Распудити – разогнать
 • Распутие – широкая улица, площадь, откуда дорога идет в разные стороны
 • Ратовище – древко у копья
 • Рать – война, брань
 • Рвение – зависть, ревность, усердие
 • Репие – репейник
 • Реть – спор, ретивость
 • Рече – (он) сказал
 • Рещи – сказать
 • Риза – верхняя одежда
 • Ровенник – ров с водою, колодец
 • Рог – сила, власть, защита
 • Рождие – отрасль, отпрыск, ветвь
 • Розга – ветвь
 • Руно – шерсть
 • Реснота – истина
 • Рясна – бахрома, ряски
 • Рцем – будем говорить
 • Рцы – скажи

Слова на букву С

 • Саддукей – ученый еврей, вольнодумец
 • Сандалия – кожаная обувь вроде башмаков
 • Срачица – (слов, греч.) сорочка, рубашка
 • Сатана – противник, враг всему доброму
 • Сваритися – ссориться
 • Свояси – домой, к себе
 • Свещник – подсвечник
 • Святитель – святой из архиереев
 • Священномученик – мученик из священнослужителей
 • Се – вот, теперь
 • Седмерицею – в семь раз
 • Седмица – семь дней
 • Село – поле
 • Сельный – полевой
 • Си – себе, свой
 • Синагога – еврейская молельня
 • Синедрион – верховное судилище у евреев
 • Сирый – сирота
 • Сиречь – то есть
 • Сице – так, таким образом
 • Сицевый – таковой
 • Скимен – львенок
 • Скиния – палатка, шатер
 • Сковник – сообщник, соучастник в заговоре, в бунте
 • Скорпиа – змея
 • Скотен – подобен скотине
 • Скудель – черенок
 • Скудельница – глиняный кувшин
 • Скудельник – горшечник
 • Слан – соленый
 • Словесный – красноречивый, разумный
 • Сложитися – сговориться
 • Слякохся – (я) согнулся
 • Слячен – скорченный
 • Смежити – закрыть
 • Смердети – дурно пахнуть, гнить
 • Смирна – смола благовонная, имеющая силу предохранять тело от гниения
 • Смоква – винная ягода
 • Смотрение – забота Бога о спасении человека
 • Снабдение – сохранение, сбережение
 • Снабдити – сохранить
 • Снедь – пища
 • Снедно – съестное
 • Снести – съесть, вкусить
 • Солило – блюдо
 • Сонм – собрание судей
 • Сонмище – собрание, общество
 • Сопель – свирель
 • Сосуды смертныя – орудия смертоносные, стрелы
 • Сотрыти – раздавить, стереть
 • Спекулатор – палач; оруженосец
 • Спира – отряд войска, рота
 • Спод – круг, куча; на споды, на спооды – от делениями, кучками, в кружки
 • Спуд – мера емкости, сосуд
 • Сребренник – серебряная монета
 • Срищется – сбегается
 • Сретение – встреча
 • Срящ – неприятная встреча, нападение
 • Ссати – сосать
 • Стамна – ящик, сосуд
 • Стезя – тропинка
 • Степени – ступени
 • Стицатися – сбегаться, сходиться, стекаться
 • Стих – краткая мысль из книг Священного Писания
 • Стихарь – священная одежда псаломщика и диакона
 • Стихира – пространная песнь по поводу новозаветного события, приспособленная к ветхозаветному стиху
 • Стогн – широкая улица, дорога
 • Стогны путий – углы улиц
 • Столп – башня
 • Стопа – нижняя часть ноги, которою ступают
 • Сторицею – во сто раз
 • Стража – 1) караул; 2) время, без сна проводимое, три часа дня или ночи называются стражей
 • Странный – чуждый, чужой, внешний, отстраненный
 • Студ – стыд, срам
 • Студенец – колодезь с холодною водою
 • Стужати – докучать, теснить, беспокоить
 • Стень – тень
 • Суббота – 1) седьмой день недели; 2) седмица; 3) покой, отдых от работы, шабаш
 • Сугубый – двойной, усиленный
 • Сударь – платок, полотенце
 • Суета – пустота, тленность
 • Суровый – сырой, сочный
 • Суще – будучи
 • Сходник – соглядатай, товарищ
 • Секира – топор, косарь
 • Семо – сюда
 • Сень – тень, шатер, шалаш
 • Ся – себя

Слова на букву Т

 • Таже – потом
 • Тай – тайно, тайком
 • Тамо – там, туда
 • Тартар – ад, преисподняя
 • Тать – вор; татьба – воровсто
 • Тацех – таких
 • Тезки – лица одного имени
 • Тез – один и тот же
 • Тезоименитство – одноименность, именины
 • Тектон – плотник
 • Терние – терновник, колючее растение
 • Ти – тебе
 • Тимение – тина, грязь, болото
 • Тлити – производить гниение
 • Тля – ржа, моль, ржавчина, пагуба
 • Толцыте – толкайте, стучите
 • Точило – кадка, яма, в которой тискали виноград и выгоняли сок из него
 • Точию, токмо – только
 • Тощно – точно, усердно
 • Тощ, тща, тще – сухой, пустой, ни с чем, с пустыми руками
 • Трапеза – стол, угощение
 • Третицею – в третий раз
 • Тристат – военачальник
 • Трищи – три раза
 • Тропарь – изложение празднуемого события в песни церковной
 • Трость – тростник вместо пера
 • Трыти – тереть
 • Трус – землетрясение, волнение, буря
 • Ту – там
 • Туга – уныние
 • Тук – жир
 • Тула – колчан, влагалище для стрел, вылетающих при содействии тетивы
 • Туне – даром, без платежа, попусту
 • Темже – посему, и так
 • Тя – тебя
 • Тяжание – дело, труд, земледелие
 • Тяжатель – земледелец, работник
 • Тщание – усердие, старание
 • Тьма – десять тысяч
 • Тимпан – барабан, бубен

Слова на букву У

 • У – когда пред ним стоит не значит еще; не у – еще не
 • Убо – посему, следовательно, а
 • Убрус – платок, кусок полотна
 • Угонзаю – ускользаю, избегаю, ухожу
 • Уд – член
 • Ужа – веревка, оковы, цепь
 • Ужик – родственник
 • Укрух – ломоть, кусок, участок
 • Уметы – сор
 • Уне, унее – лучше
 • Унший – лучший
 • Унзоша – (они) вонзились, воткнулись
 • Уныние – тоска, задумчивость, хандра
 • Урок – оброк, дань
 • Усмарь – кожевник, скорняк
 • Усмен – кожаный
 • Успение – кончина, смерть
 • Устне – губы
 • Утолити – утишить

Слова на букву Ф

 • Фарисей – 1) иудей, старавшийся о наружной набожности; 2) ханжа, лицемер
 • Фимиам – ладан
 • Финик – пальма

Слова на букву Х

 • Халуга – плетень, забор, захолустье
 • Хартия – бумага
 • Хитон – нижняя длинная с плеч до ног одежда у иудеев, рубашка
 • Хламида – царская порфира, плащ
 • Христос – 1) помазанник; 2) Господь наш Иисус Христос, Сын Божий
 • Худог – искусен, мудрец
 • Худородный – простолюдин, низкого происхождения

Слова на букву Ц

 • Целование – приветствие, целовати – приветствовать, кланяться, передавать поклон
 • Целомудрие – здравомыслие, честность

Слова на букву Ч

 • Червленый – темно-красный
 • Чермный – красный
 • Чертог – внутренний покой, украшенный, не всякому доступный
 • Чесо – чего
 • Чести – читать
 • Шуйца – левая рука
 • Черничие – дикая смоковница
 • Чинити – приготовлять, сочинять
 • Членовныя – челюсти
 • Чресло – поясница
 • Чтилище – кумир, идол
 • Чух – (я) почувствовал

Слова на букву Ш

 • Чадо – дитя
 • Чары – волхования; магическое, колдовское влияние
 • Чаю – ожидаю
 • Чван – кружка
 • Челядь – домашние, слуги

Слова на букву Ю

 • Ю – ее, юже – которую
 • Юдоль – низменное место, долина
 • Южика – родственница
 • Юзы – узы
 • Юродивый – уродливый, человек особого сорта, пренебрегающий общепринятым образом жизни
 • Яковый, яков – каковый
 • Ям — (я) ем
 • Яси – (ты) ешь
 • Яждь – ешь, есть (пищу)
 • Ярем – иго, бремя
 • Яти – схватить, взять
 • Ящемже – каковым бы то ни было

Слова на букву Я

 • Я – их
 • Яже – которая, которые
 • Ягодичина – смоковница
 • Язвина – нора
 • Языцы – народы
 • Язя, язва – рана, струп
 • Яко – что, потому что, так, подобно как; яко да – для того, чтобы

Материал создан: 28.12.2015

Рубрики: Разное


Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in D:\OpenServer\domains\kanal21.ru\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in D:\OpenServer\domains\kanal21.ru\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *