Для домашнего (келейного) чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Таже псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Псалом 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Славословие вседневное.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И читаем исповедание православныя веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Таже чтем канон если есть.

Посем глаголем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь по дню святаго и настоящия.

В неделю вечера, глас 4:

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, / мо́лим вас при́сно мы, недосто́йнии, / да ва́шими моли́твами оградите́ нас / кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, / сохраня́юще ны припа́дающия приле́жно и вопию́щия: / от бед изба́вите ны, / я́ко чинонача́льницы Вы́шних сил.

В понедельник вечера, глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех ми́ра / и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Во вторник и четверток вечера, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

В среду вечером, глас 3:

Апо́столи святи́и, / моли́те Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

И святителю Николаю тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим.

Таже тропари, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х, / я́ко багряни́цею и ви́ссом, / кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, / те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же: / лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, / мир жи́тельству Твоему́ да́руй, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не: Моли́твами, Го́споди, всех святы́х, и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам и поми́луй нас, / я́ко Еди́н щедр.

В пяток вечера глаголи сия, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

И ны́не, глас тойже: Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Го́споди поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И молитва молебная ко Пресвятей Богородице, Павла монаха обители Евергетиды, сиречь, Благодетельницы:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая: я́же ненаде́жных еди́на Наде́жда, и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́, е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва иная ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия: укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя: пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная святаго Иоанникиа.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших, (святых кого читались тропари) и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди, Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же в мо́ри упра́ви. С путеше́ствующими спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас, грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и упоко́й я́, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х. Моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х. Я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

25 СЕНТЯБРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПОЧИТАЕТ ПРЕСВЯТУЮ БОГОРОДИЦУ В ЧЕС…ТЬ ЕЕ ИКОНЫ БОЯНСКАЯ (ПЛАЧУЩАЯ). Боянская икона Божией Матери, чудотворный образ, находящийся в храме Рождества Пресвятой Богородицы Боянского монастыря. Икона была написана в 1991 году для местного ряда иконостаса обновляемой после 30-летнего запустения церкви Рождества Богородицы (с 1961 служила хранилищем для удобрений). Первое чудо — истечение слез — икона явила во время богослужения 18 декабря 1993 г. К окончанию службы слезы, наполнившие глаза Богоматери, достигли нижнего края иконы. Множество чудес, происходящих от этой иконы, в т. ч. исцелений от рака, были детально изучены и представлены в Синодальную комиссию. 4 октября 1994 г. на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством митр. Киевского и всей Украины Владимира икона была признана чудотворной и получила название Боянской по месту, где явила свои чудеса. 28 декабря 1999 г. при церкви в честь Рождества Богородицы решением Свящ. Синода Украинской Православной Церкви был основан Боянский женский монастырь. В настоящее время икона находится на своем первоначальном месте; она написана маслом на доске (55×77 см). Богородица представлена типом Одигитрия, Младенец Христос сидит на левой руке Богоматери, правой Она придерживает Его стопу. Богомладенец облачен в белый хитон и гиматий охристого цвета, правой рукой Он благословляет, левая возлежит на державе. Икона украшена серебряным окладом, изготовленным в 1994 г. мастерами художественно-производственного предприятия «Софрино» РПЦ, и многочисленными пожертвованиями богомольцев. С 1995 г. за день до праздника иконе, 11/24 сентября, к ней совершается ежегодный крестный ход от Черновцов в с. Бояны (ок. 17 км), традиционно возглавляемый правящим архиереем. К 2003 г. у иконы побывало более 2 млн. паломников. Икона нередко вывозится для поклонения в различные храмы Украины. Акафист иконе был составлен в 1995 г. на румын. языке прот. Адрианом Акостакией и в 1997 г. на церковнославянском — архиеп. Онуфрием (Березовским). https://drevo-info.ru/ Кондак 1 Взбранной Воеводе и усердной Заступнице рода христианскаго, похвальная пения приносим о явлении Ея иконы. Сия бо слезы источает и сими всяку слезу от очес страждущих и притекающих к Ней отирает, да во умилении присно зовем Ей: Радуйся, Богородице Дево, слезящая о гресех наших. 展开

Стартовал межъепархиальный фотопроект «Церковь в период пандемии» Стартовал межъепархиальный фотопроект «Церковь в период пандемии»
Стартовал совместный проект Ростовской, Якутской, Ярославской и Шахтинской епархий — виртуальная фотовыставка «Церковь в период пандемии». При поддержке Синодального отдела по благотворительности открыт социальный портал в помощь пострадавшим от пандемии При поддержке Синодального отдела по благотворительности открыт социальный портал в помощь пострадавшим от пандемии
На сайте открыты три сбора средств: на продукты питания для нуждающихся, на организацию помощи и на средства индивидуальной защиты для сестер милосердия, священников и церковных волонтеров Респиратор и физическая активность помогут не заболеть COVID-19
Алексей Заров Респиратор и физическая активность помогут не заболеть COVID-19
Алексей Заров
Эпидемия коронавирусной инфекции в Москве идет на убыль, однако специалисты говорят, что осенью возможна вторая волна. О том, готовы ли к ней медики, какие тесты на COVID самые точные, а также пускают ли в церковной больнице священников к пациентам с «моровым поветрием», рассказал РИА «Новости» главврач Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров. Количество запросов о помощи в церковные проекты не уменьшается. Информационная сводка от 20 июля 2020 года Количество запросов о помощи в церковные проекты не уменьшается. Информационная сводка от 20 июля 2020 года
Сократилось количество пожертвований на продукты для нуждающихся. Сбор средств организован Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению и идет на сайте Милосердие.ru. В Исаакиевском соборе Северной столицы возобновлены богослужения после ослабления карантинных мер В Исаакиевском соборе Северной столицы возобновлены богослужения после ослабления карантинных мер
19 июля 2020 года, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга состоялось богослужение — первое после ослабленния карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Карантин и беспорядки. Православие в Америке на фоне кризиса
Протоиерей Серафим Ган Карантин и беспорядки. Православие в Америке на фоне кризиса
Протоиерей Серафим Ган
Комментарий управляющего делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ протоиерея Серафима Гана. Святейший Патриарх Кирилл: Дай Бог, чтобы главным уроком пандемии стало обновление веры Святейший Патриарх Кирилл: Дай Бог, чтобы главным уроком пандемии стало обновление веры
18 июля 2020 года, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор посетил церемонию памяти жертв коронавирусной инфекции в Королевском дворце Мадрида Архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор посетил церемонию памяти жертв коронавирусной инфекции в Королевском дворце Мадрида
16 июля 2020 года на площади перед Оружейной палатой Королевского дворца в Мадриде состоялась траурная церемония в память о погибших в результате эпидемии коронавирусной инфекции. Соловецкий монастырь готов принять паломников Соловецкий монастырь готов принять паломников
15 июля 2020 года власти Архангельской области в целях возобновления туризма и паломничества приняли решение о снятии ряда ограничений на территории Соловецкого архипелага.

В византийской традиции, которой на протяжении нескольких веков следует Православная Церковь, к суточным службам относятся четыре больших последования: вечерня и утреня, Литургия, изобразительны; и семь малых: четыре дневных часа – первый, третий, шестой и девятый, к которым присоединяются изобразительны, и две ночные службы – повечерие и полунощница.
Вечерня и утреня, сравнительно с другими суточными службами, имеют значительно более ярко выраженный общественный характер. Вместе с Божественной литургией вечерня и утреня образуют обычный круг вседневных богослужений в храме; прочие суточные службы могут присоединяться к вечерне, утрене и Литургии, а могут быть прочитаны и дома.

Келейное правило

Чтение дома дневных часов (днем), а также повечерия (перед сном) и полунощницы (по восстании от сна) было обычной практикой в Византии и на Руси. В наши дни такая практика встречается редко — в повседневной жизни благочестивых христиан место повечерия и полунощницы заняли молитвенные правила: на сон грядущим и утреннее. Однако по своему происхождению эти правила являются не чем иным, как сокращенными повечерием и полунощницей с дополнительными молитвами.

Правила на сон грядущим и утреннее уже четыре века руководствуют православных христиан в их молитвенной жизни и составляют одно из многих сокровищ Церковного Предания. Но все же они — лишь упрощение той традиции, что возникла уже в древней Церкви и, с точки зрения церковного Устава, должна соблюдаться и сейчас, — традиции ежедневного совершения (келейно или в храме) повечерия и полунощницы (как и других суточных служб).

Вот как о том, что всякий человек, обученный грамоте и церковному Уставу, должен ежедневно петь службы суточного круга, говорится в одном из рукописных сборников 16 в. из собрания Троице-Сергиевой Лавры: «Всякому бо ученому словеси Божию реченно: правити дневное и нощное пение, а священником же — всегда… Правя бо всегда пение, с Богом и со святыми беседует; должни бо есми без порока по вся дни его приносити».

В частности, это относится и к повечерию, удержавшемуся в практике келейной молитвы в большей степени, чем другие суточные службы. Согласно многим современным изданиям молитвослова и служебника, повечерие должно прочитываться вместе с правилом ко Святому Причащению, и это многими соблюдается на практике.
Великое повечерие

В настоящее время в Православной Церкви богослужебный Устав знает два вида повечерия — великое и малое. Великое повечерие совершается в наши дни только во время Великого поста, а также в составе всенощного бдения праздников Рождества Христова, Богоявления Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы. Повечерие великое значительно древнее малого и восходит к иерусалимской и палестинской богослужебной традиции 4-6 вв.

В нем три части. Первая из них начинается чтением шести псалмов: 4,6,12,24,30 и 90-го. В них выражается благодарение Богу за прошедший день и упование на Господа, что Он дарует мирный сон в наступающую ночь. Возносится теплая молитва ко Господу, чтобы Он помиловал, спас душу, пока смерть не постигла человека, чтобы Господь научил нас жить праведно.

Первая часть великого повечерия включает в себя также библейскую песнь «С нами Бог» из книги пророка Исаии – песнопение, прославляющее пришествие в мир Спасителя. В Символе веры Церковь предлагает нам краткое и точное изложение главных истин Христианской веры. Чтением молитвы ко Господу Иисусу Христу «Иже на всякое время…» христиане укрепляют себя, просят, чтобы Он избавил их от всякого зла и оградил святыми Своими Ангелами; потом с молитвой «Нескверная, неблазная…» обращаемся к Божией Матери как первой ходатайце за грешных, прося Ее заступления во все дни жизни и в самый час нашей смерти. Молитвою «И даждь нам на сон грядущим…» просим Бога, чтобы даровал нам, ко сну отходящим, вместе с покоем душевным и покой телесный и сохранил нас от всякого темного и ночного сладострастия. Наконец, краткой молитвой прп. Иоанникия «Упование мое — Отец, прибежище мое — Сын, покров мой — Дух Святый. Троице Святая, слава Тебе!» совершенно предаем себя в руки отеческого Промысла Божия.

Слушая или читая повечерие, трудно не заметить, как всякая молитва и стих повечерия верно отражают мысли и чувства, которые добрый христианин находит сам в себе, отходя ко сну. Действительно, смерть может постигнуть нас неготовыми. Рязанский епископ Иустин (Полянский) писал об этом: «Мысль, что с наступлением ночи наступает в природе некая всеобщая безжизненность, образ повсюдной могилы, и что человек, как бы на огромном кладбище, остается одиноким, — эта мысль — сама по себе всегда разительна, и всегда наводит на душу тяжелое и вместе сладостное уныние. Псалом повечерний изображает это глубокое чувство одиночества, и заставляет человека вопиять к Богу с молитвою: «Господи услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет … Уподобихся неясыти пустынней (пеликану в пустыне); бых яко нощный вран на нырище (стал как филин на развалинах). Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде (не сплю и сижу как одинокая птица на кровле)”».

Для того чтобы, вспоминая о возможной смерти, очистить душу свою покаянием, во второй части великого повечерия предлагаются нам покаянные псалмы Давида и молитва царя Манассии: «Господи Вседержителю, Боже отец наших…» В этой молитве предлагаются умилительные и сильные образы покаяния, ими грешник желает вымолить себе прощение у Судьи.

Третья часть более торжественная, она, главным образом, состоит из славословий Богу и святым угодникам Божиим. Начинается она с псалмов 69-го (в первые четыре дня Великого поста этот псалом читается самым первым в начале всего повечерия) и 142-го. Затем читается Великое славословие, в котором мы прославляем Бога за различные Его частные благодеяния. В этом прославлении одушевление молящихся, сила и теплота их чувства достигают зенита, при котором мысль уже не может останавливаться на частностях, на тех или других милостях Божиих, даже на таких великих, как спасение нас Смертью и Воскресением Сына Божия, а всецело погружается в благодарное созерцание всей высоты Божией и всего ничтожества и недостоинства нашего пред Ним. Таков характера славословия, которое справедливо названо великим.

Далее обычно поется тропарь «Господи сил, с нами буди иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы, Господи Сил, помилуй нас…» со стихами из 150-го псалма «Хвалите Бога во святых Его…» Во вторник и четверг Сырной седмицы вместо этого поются тропари дня и храма, всем святым, «Со святыми упокой…», «Молитвами, Господи, всех святых и Богородицы…» В пятницу первой седмицы Великого поста поется кондак вмч. Феодору Тирону, в пятницу второй, третьей, четвертой седмиц – кондак «Со святыми упокой», в пятницу шестой седмицы – кондак прав. Лазарю. В полиелейные праздники поется кондак праздника. На Страстной седмице – кондак Триоди и затем «Господи сил, с нами буди…»

Заканчивается великое повечерие отпустом – благословением священника молящихся на выход из храма. В седмичные дни Великого поста (кроме пятницы) отпуст повечерия содержит коленопреклоненную молитву прп. Ефрема Сирина «Владыко многомилостиве…», которую возглашает священник. Оканчивается великое повечерие взаимным испрашиванием благословения и прощения настоятеля у братии и братии у настоятеля. На приходе настоятель испрашивает прощения у прихожан.
Малое повечерие

Малое повечерие, которое Устав предписывает совершать ежедневно, кроме дней пения великого повечерия и Светлой седмицы, представляет собой сокращение великого. По сути, это третья часть великого повечерия, к которой прибавлены 50-й псалом (в начале) и Символ веры (после вседневного славословия). В современной Русской Церкви, ввиду повсеместной практики непосредственного служенияутрени сразу после вечерни, малое повечерие де-факто вышло из богослужебного обихода как в приходах, так и в большинстве монастырей. Иногда малое повечерие совершается как братская служба после вечерней трапезы.
Канон на повечерии

Яркая особенность, выделяющая повечерие среди прочих служб, —чтение гимнографического канона. Канон – один из самых развернутых видов церковных песнопений, составляет важнейшую часть утрени, наиболее продолжительной из служб суточного круга, которая должна начинаться глубокой ночью и заканчиваться на рассвете. Чем же объяснить присутствие столь значительного и по объему, и по содержанию гимнографического текста не только в чине утрени, но и в меньшем по сравнению с утреней чине повечерия?

Повечерие унаследовало канон от монашеской паннихис — особой службы в начале ночи, распространенной среди малоазийского монашества в 7-9 вв. На паннихис, как и на утрене, пелся канон — тем самым ночь в богослужении малоазийских монастырей начиналась (на паннихис) и заканчивалась (на утрене) пением канонов. С распространением в 13-14 вв. повсюду в православном мире Иерусалимского устава паннихис (известная впоследствии под именем общего молебна, а заупокойный вариант — под именем панихиды) перестала считаться обязательной составляющей суточного круга, а ее канон вошел в состав повечерия.

Согласно принятому ныне в Православной Церкви богослужебному Уставу, ежедневно на повечерии поется канон Божией Матери. Хотя это предписание в наши дни соблюдается достаточно редко, его след сохраняется во всеобщей русской практике чтения перед Причащением нескольких канонов, в том числе – канона Божией Матери. Однако в благоустроенных монастырях России и православного мира повечерие с каноном читается неопустительно.

В ежедневном пении канона Божией Матери есть глубокий духовный смысл, ибо Ее молитва к Сыну Своему и нашему Спасителю имеет великую силу. Молитвенные призывания, обращенные к Богородице, Заступнице и Предстательнице христиан, содержатся во всякой службе, но развернутые песнопения — каноны, обращенные к Ней, содержатся лишь в последованиях утрени среды, пятницы и воскресенья, а также праздников. Предписывая петь каноны Божией Матери ежедневно на повечериях, Устав восполняет некоторый недостаток их на утренях.

В дни предпразднства Рождества Христова, с 2 по 6 января, а также предпразднства Богоявления, с 15 по 18 января, канон Богородице на повечерии заменяется особыми трипеснцами и канонами из Минеи

***

Итак, несмотря на то, что повечерие почти вышло из богослужебного обихода, мы все равно можем и должны вникать в его содержание и смысл, хотя бы когда оно поется и читается в храме, благодаря при этом Господа за все Его благодеяния.

[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *