Содержание

Когда же удостоишься благодатного Причащения животворящих таинственных Даров, воспой тотчас, возблагодари усердно. И горячо от души так говори Богу:

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. (трижды)

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Го́споди Бо́же мой, яко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго, причасти́тися пречи́стых Твои́х и небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства, во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, даждь бы́ти Сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ Благода́ти, и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние: да во Святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ Благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди Живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну Поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная Сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное Весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва святого Василия Великого, 2-я

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми еси́ по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохрани́ мя под Кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю. И да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися Святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в и в Жизнь ве́чную. Ты бо еси́ Хлеб живо́тный, Исто́чник Святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святого Симеона Метафраста, 3-я

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, Огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды моя́, во вся соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохрани́ мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя: удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя апо́столы, к сим же Твою́ нескве́рную, чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́, Благоутро́бне, приими́, Христе́ мой, и сы́ном Све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ Освяще́ние, и еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость, и Тебе́ лепоподо́бно я́ко Бо́гу и Влады́це сла́ву вси возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я

Те́ло Твое́ Святое́, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, да бу́дет ми в Живо́т ве́чный, и Кровь Твоя Честна́я во оставле́ние грехо́в; бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в Ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя, гре́шнаго, ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла, и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и даждь ми Умиле́ние, и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние во исцеле́ние же души́ и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся дни живота́ моего́, я́ко благослове́на и препросла́влена еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ныне отпущаеши

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром, я́ко ви́деста о́чи мои́ Спасе́ние Твое́, Е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, Свет во Открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Святой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́ да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш Насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Аще Литургия Златоустова поется

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8-й

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Кондак, глас 6-й

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ми вся учи́ши покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте всеблаже́нне, преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

Если совершалась литургия святого Василия Великого

Тропарь Василию Великому, глас 1-й

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й

Слава: Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́. Отону́дуже у Христа́ Возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й

Слава: Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко Огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́ ; ны́не с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в Небе́сных кро́вех.

Окончание

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй.(12 раз)

Слава, и ныне:

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.

 • Тропарь Трём святителям
 • Молитва Трём святителям
 • Молитвы святителю Василию Великому
 • Молитвы святителю Григорию Богослову
 • Молитвы святителю Иоанну Златоусту

Тропарь Трём святителям, глас 41

Я́ко апо́столов единонpа́внии/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех моли́те/ миp вселе́нней даpова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Апостолам единомысленные и вселенские учители, Владыку всего молите мир вселенной даровать и душам нашим великую милость.

Молитва Трём святителям1

О, пресве́тлии свети́льницы Це́ркве Христо́вы, Васи́лие, Григо́рие и Иоа́нне, све́том правосла́вных догма́тов вся концы́ земли́ озари́вшии и ме́чем сло́ва Бо́жия ху́льных смуще́ния и шата́ния ересе́й угаси́вшия! Припа́дающе к ва́шему милосе́рдию» с ве́рою и любо́вию из глубины́ души́ вопие́м: предстоя́ще престо́лу Пресвяты́я, Единосу́щныя, Животворя́щия и Неразде́льныя Тро́ицы, за Ню́же сло́вом, писа́нием и житие́м до́бре подвиза́стеся и ду́ши своя́ полага́сте, всегда́ моли́теся Ей, да укрепи́т и ны в правосла́вии и единомы́слии, и непоколеби́мем да́же до сме́рти испове́дании ве́ры Христо́вы, и во вседуше́внем послуша́нии Его́ Це́ркви Святе́й; да препоя́шет ны с высоты́ си́лою на вся неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша; да соблюде́т Це́рковь Своию́ незы́блему от неве́рия, суеве́рия, ересе́й и раско́ла; да да́рует наро́ду на́шему долгоде́нствие и во все́м благо́е поспеше́ние; па́стырем на́шим да пода́ст духо́вное трезве́ние и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, власте́м суд и пра́вду, во́ином терпе́ние, му́жество и одоле́ние на враги́, си́рым и вдови́цам заступле́ние, боля́щим исцеле́ние, ю́ным благо́е в ве́ре возраста́ние, ста́рцам утеше́ние, оби́димым заступле́ние и всем вся, ко вре́менней и ве́чней жи́зни потре́бная, я́ко да в ми́ре и покая́нии, жела́нием спасе́ния горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе, до́брым по́двигом подвиза́ющеся, тече́ние на́ше сконча́ем и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии ку́пно с ва́ми всегда́ пе́ти и сла́вити пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Тропарь святителю Василию Великому, глас 12

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́,/ я́ко прие́мшую сло́во твое́,/ и́мже боголе́пно научи́л еси́,/ естество́ су́щих уясни́л еси́,/ челове́ческия обы́чаи украси́л еси́,/ ца́рское свя́щение, о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: По всей земле прошел голос твой, ибо приняла она слово твое: им ты истины веры богодостойно изложил, природу всего существующего изъяснил, человеческие обычаи благоукрасил, царственный священник, отче преподобный, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак святителю Василию Великому, глас 42

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве,/ подая́ все́м некра́домое госпо́дьство челове́ком,/ запечатле́я твои́ми веле́ньми,// небоявле́нне Васи́лие, преподо́бне.

Перевод: Явился ты непоколебимым основанием Церкви, оделяя всех людей неприкосновенным достоянием и запечатывая его твоими учениями, открывающий небесное Василий, преподобный.

Молитва 1-я святителю Василию Великому2

О, вели́кий во иера́рсех, вселе́нныя учи́телю богому́дрый, преблаже́нне о́тче Васи́лие! Ве́лия по́двиги и труды́ твоя́, я́же во сла́ву Святы́я Це́ркве соверши́л еси́: ты испове́дник тве́рдый и свети́льник ве́ры Христо́вы на земли́ был еси́, све́том Богове́дения ве́рныя озаря́яй, ло́жная уче́ния попаля́яй и всему́ ми́ру сло́во спаси́тельный и́стины возвеща́яй. Ны́не же, ве́лие на Небесе́х име́яй дерзнове́ние ко святе́й Тро́ице, помози́ нам, со смире́нием к тебе́ припа́дающим, тве́рдо и неизме́нно святу́ю Правосла́вную ве́ру до конца́ жития́ на́шего сохрани́ти, от малове́рия же, сомне́ний и колеба́ния в ве́ре соблюди́, да не прельще́ни бу́дем богопроти́вных и душепа́губных уче́ний словеса́ми. Дух ре́вности святы́я, е́юже ты пламене́л еси́, о пресла́вный Це́ркве Христо́вы па́стырю, возгре́и́ предста́тельством твои́м и в нас, и́хже Христо́с поста́ви бы́ти па́стырями, да всеусе́рдно просвеща́ем и утвержда́ем в пра́вей ве́ре слове́сное ста́до Христо́во. Умоли́ Го́споди, да возвы́сится страна́ на́ша, и да да́рует всему́ наро́ду на́шему здра́вие, долгоде́нствие и во всем благо́е поспеше́ние. Испроси́, о милосе́рдый святи́телю, от Отца́ све́тов и всем, вся́кий дар коему́ждо благопотре́бен: младе́нцем благо́е в стра́се Бо́жием возра́стание, ю́ным целому́дрие, ста́рым и немощны́м укрепле́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблуждшим вразумление и исправле́ние, оби́димым заступле́ние, сирота́м и вдови́цам защище́ние, искуша́емым благода́тное поможе́ние, отше́дшим от сего́ вре́меннаго жития́ отце́м и бра́тиям на́шим блаже́нное упокое́ние. Ей, свя́тче Бо́жий, при́зри ми́лостиво от оби́телей Го́рних на нас, смире́нных, мно́гими собла́знами и напа́стьми обурева́емых, и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ Небе́сней. Препода́ждь нам преблаги́й о́тче, твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да, о́ным осеня́емии, в сие́ но́вое ле́то и во все про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре, покая́нии и послуша́нии Святе́й Правосла́вной Це́ркви поживе́м, за́поведи Христо́вы усе́рдно творя́ще, по́двигом до́брым ве́ры подвиза́ющеся, и та́ко Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́би Тро́ицу Святу́ю, Единосу́щную и Неразде́льную пе́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю о́тче Васи́лие, пресла́вный вселе́нския Це́ркве учи́телю, сла́вы Пресвяты́я Тро́ицы всеусе́рдный побо́рниче, Ма́тере Бо́жия и Ея́ пренепоро́чнаго де́вства предызбра́нный испове́дниче, пресве́тлый чистоты́, смире́ния и терпе́ния о́бразе. Се аз многогре́шный и недосто́йный на высоту́ небе́сную взира́ти, смире́нно молю́ тя, о прему́дрый Це́ркве Христо́вы учи́телю, научи́ мя та́ко богобоя́зненно житие́ свое́ проводи́ти, да никогда́ же на путь, Бо́жиим повеле́нием проти́вен, уклоню́ся или совраще́н бу́ду. Соблюди́ и изба́ви мя твои́м многомо́щным предста́тельством от собла́знов ми́ра и ко́зней диа́вольских, я́коже изба́вил еси́ от них ю́ношу, от Сладча́йшаго Спаси́теля на́шего отступи́вша и во власть сатаны́ впа́дша. Да́руй мне си́лу душе́вную усе́рдным бы́ти подража́телем доброде́телей твои́х высо́ких: соде́лай мя в ве́ре пра́вей тве́рда и непоколеби́ма, укрепи́ мя малоду́шнаго в терпе́нии и упова́нии на Го́спода, возгре́й в се́рдце мое́м и́стинную Христо́ву любо́вь, да небе́сных благ па́че всех жела́ю и и́ми услажда́юся. Испроси́ мне у Го́спода и́скреннее о гресе́х сокруше́ние, да про́чее вре́мя живота́ моего́ в ми́ре, покая́нии и исполне́нии за́поведей Христо́вых провожда́ти бу́ду. Егда́ же час моего́ сконча́ния прибли́зится, ты, о преблаги́й о́тче, с Преблагослове́нною Де́вою Мари́ею, тогда́ ускори́ на по́мощь, защити́ мя от зло́бных наве́тов вра́жиих, и сподо́би мя насле́дника бы́ти ра́йских селе́ний, да ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми непристу́пнаго Бо́жия вели́чества Престо́лу предста́ну и Живонача́льную, Единосу́щную же и Неразде́льную Тро́ицу прославля́ю и воспева́ю, при́сно и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3-я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресла́вный святи́телю Христо́в, всея́ вселе́нския Це́ркве учи́телю богому́дрый, правосла́вия тве́рдый испове́дниче и побо́рниче, всеблаже́нне о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, смире́нно к тебе́ припа́дающих, и умоли́ Го́спода Вседержи́теля, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние, и во всех ну́ждах, ско́рбех и искуше́ниих ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое́ свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, сие́ но́вое ле́то и во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу воспева́ти и сла́вити, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю, о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, раб Бо́жиих (имена), и умоли́ Го́спода, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви Святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние и во всех ну́ждах, скорбе́х и искуше́ниях ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, воспева́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Тропарь святителю Григорию Богослову, глас 13

Па́стырская свире́ль богосло́вия твоего́/ ри́торов победи́ трубы́,/ я́коже бо глубины́ ду́ха изыска́вшу,/ и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́./ Но моли́ Христа́ Бо́га, о́тче Григо́рие,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Пастырская свирель богословия твоего победила трубы риторов, ибо, как взыскавшему глубин Духа, и красота слова была дарована тебе. Но ходатайствуй пред Христом Богом, отче Григорий, о спасении душ наших.

Кондак святителю Григорию Богослову, глас 33

Богосло́вным язы́ком твои́м сплете́ния ри́торская разруши́вый, сла́вне,/ Правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́л еси́,/ ю́же и нося́щи, с на́ми зове́т твои́ми ча́ды:// ра́дуйся, о́тче, богосло́вия у́ме кра́йнейший.

Перевод: Богословским языком твоим сплетения риторов расторгнув, славный, Православия одеждой, свыше сотканной, ты Церковь облек, и, нося ее, Она взывает с нами, твоими чадами: «Радуйся, отче, богословия ум высочайший».

Молитва 1-я святителю Григорию Богослову

О, великий во иерарсех вселенныя учителю богомудрый, преблаженне отче Григорие! Велия подвиги и труды твоя, яже во славу Святыя Церкве совершил еси: ты исповедник твердый и светильник веры Христовы на земли был еси, светом боговедения верныя озаряяй, ложныя учения попаляяй, и всему миру слово спасительныя истины возвещаяй. Ныне же, велие на небесех имеяй дерзновение ко Святей Троице, повози нам, со смирением к тебе припадающим, твердо и неизменно святую Православную веру до конца жития нашего сохранити, от маловерия же, сомнений и колебания в вере соблюди, да не прельщени будем богопротивных и душепагубных учений словесами.
Дух ревности святыя, еюже ты пламенел еси, о преславный Церкве Христовы пастырю, возгрей предстательством твоим и в нас, ихже Христос постави быти пастырями, да всеусердно просвещаем и утверждаем в правей вере словесное стадо Христово.
Испроси, о милосердный святителю, от Отца светов и всем, всякий дар коемуждо благопотребен: младенцем благое в страсе Божием возрастание, юным целомудрие, старым и немощным укрепление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблуждшим вразумение и исправление, обидимым заступление, сиротам и вдовицам защищение, искушаемым благодатное поможение, отшедшим от сего временнаго жития, отцем и братиям нашим, блаженное упокоение. Ей, святче Божий, призри милостивно от Обителей Горних на нас смиренных, многими соблазнами и напастьми обуреваемых, и к земли приверженных возведи к высоте небесней.
Преподаждь нам, преблагий отче, твое архипастырское и святое благословение, да оным осеняемии, в сие новое лето и во все прочее время живота нашего в мире, покаянии и послушании Святей Православной Церкви поживем, заповеди Христовы усердно творяще, подвигом добрым веры подвизающеся, и тако Царствия Небеснаго достигнем, идеже с тобою и всеми святыми сподоби Троицу Святую, Единосущную и Нераздельную, пети и славити во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я святителю Григорию Богослову

О, великий святителю отче Григорие, преславный Вселенския Церкве учителю, славы Пресвятыя Троицы всеусердный поборниче, Матере Божия и Ея Пренепорочнаго Девства предъизбранный исповедниче, пресветлый чистоты, смирения и терпения образе. Се аз многогрешный и недостойный на высоту небесную взирати, смиренно молю тя, премудрый Церкве Христовы учителю, научи мя тако богобоязненно житие свое проводити, да никогдаже на путь, Божиим повелением противен, уклонюся или совращен буду. Соблюди и избави мя твоим многомощным предстательством от соблазнов мира и козней диавольских, якоже избавил еси от них юношу, от Сладчайшаго Спасителя нашего отступивша и во власть сатаны впадша. Даруй мне силу душевную усердным быти подражателем добродетелей твоих высоких: соделай мя в вере правей тверда и непоколебима, укрепи мя малодушнаго в терпении и уповании на Господа, возгрей в сердце моем истинную Христову любовь, да небесных благ паче всех желаю и ими услаждаюся. Испроси мне у Господа искреннее о гресех сокрушение, да прочее время живота моего в мире, покаянии и исполнении заповедей Христовых провождати буду. Егдаже час моего скончания приблизится, ты, о преблагий отче, с Преблагословенною Девою Мариею, тогда ускори на помощь, защити мя от злобных наветов вражиих, и сподоби мя наследника быти райских селений, да купно с тобою и со всеми святыми непреступнаго Божия Величества Престолу предстану и Живоначальную, Единосущную и Нераздельную Троицу прославляю и воспеваю, присно и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва 3-я святителю Григорию Богослову

О, великий и преславный святителю Христов, всея Вселенския Церкве учителю богомудрый, Православия твердый исповедниче и поборниче, преблаженне отче Григорие! Призри от высот небесных на нас, смиренно к тебе припадающих, и умоли Господа Вседержителя, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление, и во всех нуждах, скорбех и искушениих скорое поможение, терпение же и укрепление. Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии, сие новое лето, и во вся дни богоугодно, в мире и покаянии, поживем, и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальнуто Троицу воспевати и славити, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

* * *

Тропарь святителю Иоанну Златоусту, глас 84

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ возсия́вши благода́ть,/ вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́,/ высоту́ нам смиренному́дрия показа́./ Но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте,// моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать вселенную просветила; нестяжания сокровище для мира ты собрал, высоту смиренномудрия нам показал. Но, словами твоими нас наставляя, отче Иоанн Златоустый, моли Слово, Христа Бога, о спасении душ наших.

Кондак святителю Иоанну Златоусту, глас 65

От Небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ и твои́ми устна́ми вся учи́ши/ покланя́тися в Тро́ице еди́ному Бо́гу,/ Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне,/ досто́йно хва́лим тя:// еси́ бо наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.

Перевод: Принял Ты с небес Божественную благодать и устами твоими всех учишь поклоняться единому в Троице Богу, Иоанн Златоустый, всеблаженный, преподобный, по достоинству восхваляем тебя: ибо ты наставник наш, Божественное изъясняющий.

Молитва 1-я святителю Иоанну Златоусту

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́, сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Мы же, гре́шнии (имена), по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вии, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще; сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку зло́бу, недоброжела́тельство, го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я святителю Иоанну Златоусту4

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от Тебе́ поуча́ется. Ты еси́ отроко́м – послуша́ния о́браз, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – вождь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звезда́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: всем вся был еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же есть соу́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся дарова́ния во еди́нем лице́ твое́м во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь, разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских всем ве́рным пропове́дал еси́. Мы же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, быва́ем тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми, отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное бу́дет, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие святителя Иоанна Златоуста

Дни памяти 27 января/9 февраля,30 января/12 февраля (Трех святителей), 14/27 сентября, 13/26 ноября

Имел хорошее образование и был известен по всей Византии как мудрый архипастырь и умелый проповедник. За открытое обличение царицы Евдоксии в ее развращенном нраве, претерпел немало гонений. Умер в ссылке, в крайней нищете и изнеможении от болезней, однако всегда сохранял бодрость духа и упование на Господа. Святому Иоанну молятся, дабы избежать уныния и отчаяния, о помощи в христианском учении, успехе в христианской проповеди.

 • Акафист трем Святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.
 • Канон первый трех святителей.
 • Канон второй трех святителей.
 • Акафист святителю Василию Великому, архиепископу Кесарии Каппадокийской.
 • Канон святителю Василию Великому.
 • Канон первый святителю Григорию Богослову, архиепископу Константинопольскому.
 • Канон второй святителю Григорию Богослову, архиепископу Константинопольскому.
 • Акафист святителю Иоанну, архиепископу Константина града, Златоустому.
 • Канон святителю Иоанну Златоусту.

Гóсподи Вседержи́телю, Бóже сил и вся́кия плóти, в вы́шних живы́й и на смирéнныя призирáяй, сердцá же и утрóбы испыту́яй и сокровéнная человéков я́ве предвéдый, Безначáльный и Присноу́щный Свéте, у Негó же несть пременéние, или́ преложéния осенéние; Сам, Безсмéртный Царю́, приими́ молéния нáша, я́же в настоя́щее врéмя, на мнóжество Твои́х щедрóт дерзáюще, от сквéрных к Тебé устéн твори́м, и остáви нам прегрешéния нáша, я́же дéлом, и слóвом, и мы́слию, вéдением, или невéдением согрешéнная нáми; и очи́сти ны от вся́кия сквéрны плóти и ду́ха. И дáруй нам бóдренным сéрдцем и трéзвенною мы́слию всю́ настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожидáющим пришéствия свéтлаго и явлéннаго дне Единорóднаго Твоегó Сы́на, Гóспода и Бóга и Спáса нáшего Иису́са Христá, в óньже со слáвою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отдáти по дéлом его; да не пáдше и облени́вшеся, но бóдрствующе и воздви́жени в дéлание обря́щемся готóви, в рáдость и Божéственный чертóг слáвы Егó совни́дем, идéже прáзднующих глас непрестáнный, и неизречéнная слáдость зря́щих Твоегó лицá добрóту неизречéнную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвещáяй и освящáяй вся́ческая, и Тя поéт вся тварь во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва О, пресветлии светильницы Церкве Христовы, Василие, Григорие и Иоанне, светом православных догматов вся концы земли озарившии и мечем слова Божия хульных смущения и шатания ересей угасившии! Припадающе к вашему милосердию, с верою и любовию из глубины души вопием: предстояще Престолу Пресвятыя, Единосущныя, Животворящыя и Нераздельныя Троицы, за Нюже словом, писанием и житием добре подвизастеся и души своя полагасте, всегда молитеся Ей, да укрепит и ны в Православии и единомыслии, и непоколебимем даже до смерти исповедании веры Христовы, и во вседушевнем послушании Его Церкви Святей; да препояшет ны с высоты силою на вся невидимыя и видимыя враги наша; да соблюдет Церковь Свою незыблему от неверия, суеверия, ереси и раскола; да дарует народу нашему долгоденствие и во всем благое поспешение; пастырем нашим да подаст духовное трезвение и ревность о спасении пасомых, властем суд и правду, воином терпение, мужество и одоление на враги, сирым и вдовицам заступление, болящым исцеление, юным благое в вере возрастание, старцам утешение, обидимым заступление и всем вся, ко временней и вечней жизни потребная, яко да в мире и покаянии, желанием спасения горяще, Господеви работающе, добрым подвигом подвизающеся, течение наше скончаем и сподобимся в Небеснем Царствии купно с вами всегда пети и славити Пресвятое и Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4
Яко апостолов единонравнии, и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.

прослушать тропарь:

https://trisvyat-dp.church.ua/files/2013/09/tropar3svyat.mp3

Кондак, глас 2

Священныя и боговещанныя проповедники, верх учителей, Господи, приял еси наслаждение благих Твоих и упокоение: труды во онех и смерть приял еси паче всякого всеплодия, Едине прославляяйсвятыя Твоя.

Величание Величаем вас, святителие Василие, Григорие и Иоанне и чтим святую память вашу; вы бо молите за нас Христа Бога нашего.

Образы трех Вселенских учителей и Cвятителей
(нажмите на ссылку)

«Видех сатану яко молнию с небесе спадша …»

Далеко не всё в нашей духовной жизни обрело свое подлинное место и значение. Главное и второстепенное нередко тесно переплетаются, причем второстепенное берет верх, умаляя важнейшие задачи христианской жизни. Одной из таких проблем стала «отчитка», получившая в последние годы широкое распространение. Какое место она занимает в нашей церковной жизни? Публикуемая статья стала итогом серьезных дискуссий, в которых приняли участие священники и монашествующие известных русских монастырей.
В последние два десятилетия жизнь нашего общества существенно изменилась. Государственная идеология, неотъемлемой частью которой был атеизм, ушла в прошлое, и на волне общего подъема интереса к духовным вопросам многие люди обратили свои взоры к Церкви, стали в ее лоне искать решения своих духовных проблем. Вполне объяснимо, что человека, только пришедшего в Церковь, очень впечатляет открывшаяся реальность существования духовного мира, в котором, по слову Достоевского, «борются дьявол с Богом, а поле битвы — сердца людей». Но, к сожалению, человек, не имеющий духовного опыта, не всегда может отделить главное в духовной жизни от второстепенного, распознать за внешней формой ее духовное содержание. Годы безбожия сделали свое дело, и зачастую представления у людей о религии, вере и Церкви весьма поверхностные и искаженные. Не всегда люди, именующие себя христианами, ясно осознают, что главная цель христианской жизни — это спасение души, соединение человека с Богом, вхождение в Царство Небесное, а не что-то другое.
В последнее время довольно широко распространилась практика «отчитки бесноватых», которая привлекает очень многих. Представления о ней и раньше были сильно искаженны и мифологизированы, и сегодня они во многом остаются такими. Что же такое отчитка и как к ней относиться?
Отчитка, если сказать кратко, это молитвенная помощь, которую предлагает Церковь одержимым нечистыми духами. Именно Церковь является обладательницей благодатного дара, врученного ей Самим Господом Иисусом Христом, Который, «призвав двенадцать учеников Своих, …дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их» (Мф. 10, 1). Но Господь также предупреждает: «Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10, 20).

«Диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить…»
Человечество сталкивалось с реальностью существования злых духов с самого начала своего существования. В Священном Писании как Ветхого, так и Нового Заветов мы видим много упоминаний о бесах, «духах злобы поднебесной» (Еф. 6, 12), которые противостоят Богу и пытаются всеми способами вредить людям.
Учение Церкви говорит, что бесы могут лишь подталкивать ко злу, но не имеют власти насильно заставить человека совершить грех. Однако иногда бывает, что нечистый дух получает некоторую власть над человеком, парализует его волю, заставляет совершать безумные поступки, выкрикивать хульные или бессвязные слова, мучает физически, зачастую лишает возможности приступать к Таинствам и вообще прикасаться к святыне. В этом случае есть основания говорить об одержимости человека нечистым духом, о бесновании.
Изгнание демонов описано еще в Ветхом Завете, например, в книге Товит. Евангелие свидетельствует, что Сам Господь Иисус Христос изгонял бесов из недужных и предрекал, что его верные ученики и последователи «именем Моим бесов изгонят» (Мк. 16, 17). Апостольская проповедь также сопровождалась изгнанием нечистых духов, которые «из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись» (Деян. 8, 7).
Помощь одержимым нечистыми духами, заклинание бесов именем Христовым практиковались и в первые века христианства. Древняя апостольская Церковь была богата духовными дарованиями, которые сильно оскудели в наше время. И дело не в том, что благодать отступила от Церкви, а в том, что христиане стали расслабленными духовно и гораздо менее способны к тому, чтобы воспринимать благодатные дары Божии. В древней Церкви существовало особое служение «экзорцистов», «заклинателей», которых даже рукополагали в клирики. В их обязанности входило помогать священнику во время Таинства крещения — читать особые «заклинательные» молитвы. И вообще оказывать помощь одержимым нечистыми духами. Впоследствии этот чин церковнослужителей был упразднен в связи с изменениями в литургической жизни Церкви. В современной практике «запретительные» молитвы в чине оглашения человека, готовящегося принять крещение, читает священник. Так что в определенном смысле сам священник и является тут «экзорцистом». Свт. Игнатий (Брянчанинов) так отвечает в одном из своих писем на вопрос о бесовском наваждении: «никаких заклинательных молитв не нужно: они прочитаны над каждой из вас при святом Крещении».
Известны древние запретительные молитвы, надписанные именами Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова и других святых. Известно также «Последование молебное о немощных, обуреваемых от духов нечистых», которое содержится в Большом Требнике митрополита Петра Могилы. Впрочем, оно не получило большого распространения, в частности потому, что никогда не рассматривалось как единственно возможное в подобных случаях.
Господь открыл нам в Евангелии, что «сей род (бесы — Г.Б.) изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). А преподобный Иоанн Пророк говорит так: «Пусть он (бесноватый — Г.Б.) и сам постится и молится, сколько может, тогда и молящие за него будут услышаны, ибо «много может молитва праведного споспешествуема”» (Иак. 5, 16).
Из близких к нам по времени святых, по чьим молитвам исцелялись одержимые, можно назвать прп. Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского и многих других. Но никакого специального чина отчитки они, насколько известно, не практиковали. Лишь горячо молились об одержимых, и Господь по их молитвам даровал исцеления. Во все времена христиане в болезнях душевных и телесных прибегали в молитве к помощи святых, Божией Матери, Спасителю и по Промыслу Божию получали просимое. Известно много случаев исцелений от святых мощей, от чудотворных икон Божией Матери.
Молиться об одержимых может любой священник. Но вот как-то особо делать акцент на «отчитке» он имеет право только при наличии благословения на это от своего епископа. И тому есть очень серьезные основания.

«Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?»
Предание Церкви свидетельствует о том, что повелевать со властью нечистым духам — это особый дар благодати Божией, который подается только святым людям, одержавшим победу в духовной брани с сатаной. Да и те никогда самочинно не выходили на такое служение, так как считали по смирению, что изгонять бесов — выше их меры. Что сказать в таком случае о нашем времени?
Священник, решившийся отчитывать бесноватых, как бы «вызывает огонь на себя». Бес непременно затаит злобу на своего «обидчика» и будет всячески мстить ему. Если приступать к такому делу без должного рассуждения, оно может обернуться духовной катастрофой как для священника, так и для тех, кому он пытается помочь. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит: «Тот, кто уверен в себе, что обладает даром исцелений, надменный гордостью сердца, испытывает тягчайшее падение. От сего происходит то, что демоны, с воплем именуя людей, не имеющих никаких свойств святости и никаких духовных плодов, показывают вид, будто их святость жжет их и они принуждены бежать от одержимых ими… Человек, преданный явным порокам, может иногда производить удивительные действия и потому почитаться святым и рабом Божиим».
Очевидно, что к отчитке нельзя прибегать без очень веских к тому оснований. В частности потому, что священнослужитель, обманувшийся относительно своей духовной меры, находится в немалой опасности. В обольщении находятся и люди, доверившиеся такому «чудотворцу». В таком случае церковное священнодействие превращается в театрализованное представление, где главным режиссером является сам дьявол.
За одержимость часто ошибочно принимают истеричность, экзальтацию или душевную болезнь. Поэтому решать вопрос о необходимости отчитки в каждом конкретном случае должен опытный духовник совместно с православными врачами-психиатрами. Но на практике, к сожалению, это происходит далеко не всегда. И вот, больной психически, экзальтированный или просто невежественный человек годами ходит по отчиткам, безо всякой для себя пользы, а иногда получает немалый вред. В то время как путь к исцелению или обретению им внутреннего равновесия принципиально иной.

«Ищите же прежде Царства Божия…»
Многие люди, страдающие одержимостью (или думающие, что страдают), убеждены, что стали жертвой колдовства. Церковь не отрицает существования колдунов, знающихся с нечистой силой. Но никогда не акцентирует внимание на их деятельности, потому что Церковь обращена к Богу, а не к темным силам. И человеку предлагает ту же обращенность: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (Пс. 54, 23). Живущий по-христиански человек защищен благодатью Божией, и темным силам непросто найти к нему «ключик». В то время как грехи делают человека открытым бесовскому воздействию.
Иногда в отчитке начинают видеть решение всех своих духовных и прочих проблем, панацею на все случаи жизни. Озабоченность поиском «сильного» священника-«экзорциста» затмевает в сознании человека необходимость выстроить свою жизнь по евангельскому образцу. Но отчитка это не «православное целительство», потому что это не есть некое магическое действие, предполагающее гарантированный результат. Отчитка — это молитва Церкви о недужном.
По слову прп. Кассиана Римлянина, «нечистые духи не иначе проникают в тела одержимых ими, как завладев наперед их умами и помышлениями», То есть дьявол чаще всего получает подобную власть не без допущенной человеком погрешности. В Евангелии описано, как Христос, прежде чем явить чудо исцеления расслабленного, говорит: «Дерзай чадо, прощаются тебе грехи» (Мф. 9, 2). Этот пример свидетельствует о том, что любая болезнь находится в непосредственной связи с греховным повреждением природы человека. Так что истинной причиной одержимости могут быть нераскаянные грехи, лежащие на совести впавшего в беснование. В таком случае успешность исцеления человека непосредственно связана с его решимостью очистить свою жизнь от всего греховного.
Господь Свом Промыслом обращает во благо даже само зло. И одержимость может быть дана человеку как спасительный крест для очищения его души. Или являться своего рода увещеванием свыше — для осознания человеком тяжести содеянных грехов, для изменения образа жизни. Прибегнув к Таинствам Церкви — исповеди, причастию, соборованию, выстроив свою жизнь по Евангелию, страдающий одержимостью человек очень часто освобождается от демонского насилия без всякой отчитки. Если не сразу, то постепенно. И наоборот, если он не оставляет греховную жизнь, то даже и изгнанный по молитвам Церкви нечистый дух «идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя (снова в человека — Г.Б.), живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф. 12, 45).
Церковь говорит, что сама по себе одержимость не является грехом. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке: такому преданию сатане подвергались многие великие угодники Божии… Гораздо маловажнее беснование, нежели принятие какого-либо вражеского помысла, могущего навеки погубить душу».
К сожалению, на практике сегодня отчитка одержимых часто производит впечатление скорее массового беснования, нежели свидетельства силы Божией и действенности церковных молитв. Бывает, что подобная практика используется как средство для возбуждения интереса к христианству, интереса явно нездорового. И как результат — «на отчитку к старцу» отправляются порой целые автобусы паломников. Подавляющему большинству из них никакая отчитка совершенно не нужна. Это серьезная проблема, которая не раз уже рассматривалась нашим священноначалием.
Не поиск «чудес», а кропотливый труд по очищению своей души от страстей является истинно христианским деланием. Только на этом пути возможны по-настоящему реальные и позитивные, а не эфемерные или пагубные результаты. Господь слышит все наши молитвы. Он знает все, что нам полезно и в чем мы нуждаемся. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 32–33).

Г. Бородин, Церковный Вестник № 18 (391) октябрь 2008

[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *