Сегодня — пятница, 25 сентября 2020 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей — 10.

Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по , или нажмите Ctrl+Alt+E

Св. муч. Іоаннъ Воинъ († ок. 364 г.)

Св. муч. Іоаннъ Воинъ служилъ въ императорскомъ войскѣ Юліана Отступника. Наряду съ другими воинами онъ былъ посланъ преслѣдовать и убивать христіанъ. Вмѣсто гоненія св. Іоаннъ сталъ оказывать преслѣдуемымъ христіанамъ большую помощь: тѣхъ, которые были схвачены, — освобождалъ, другихъ предупреждалъ о грозящей имъ опасности, содѣйствовалъ ихъ побѣгу. Св. Іоаннъ оказывалъ милосердіе не только христіанамъ, но и всѣмъ бѣдствующимъ и требующимъ помощи: посѣщалъ больныхъ, утѣшалъ скорбящихъ. Когда Юліанъ Отступникъ узналъ о дѣйствіяхъ святаго, то заключилъ его въ темницу. Въ 363 году гонитель былъ убитъ на войнѣ съ персами. Св. Іоаннъ вышелъ на свободу и посвятилъ свою жизнь служенію ближнимъ, жилъ въ святости и чистотѣ. Скончался онъ въ глубокой старости. Со временемъ образъ жизни и мѣсто погребенія св. Іоанна Воина было забыто. Онъ явился одной благочестивой женщинѣ и указалъ мѣсто своего упокоенія. Оно стало извѣстно въ этомъ округѣ. Обрѣтенныя его мощи были положены въ церкви св. ап. Іоанна Богослова въ Константинополѣ. Господь даровалъ св. мощамъ Іоанна Воина благодатную силу исцѣленія. По молитвамъ св. Іоанна получаютъ утѣшеніе обиженные и скорбящіе. Свъ. Іоаннъ Воинъ свято чтится христіанами какъ великій помощникъ въ скорбяхъ и обстояніяхъ. Память св. Іоанна Воина — 30 іюля (12 августа).

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ свято́му му́ченику и чудотво́рцу Іоа́нну Во́ину.
Конда́къ 1.

Избра́ннаго раба́ Царя́ Небе́снаго, до́бляго Христо́ва страстоте́рпца, Іоа́нна, свята́го во́ина и чудотво́рца, похва́льными пѣ́сньми воспои́мъ, я́ко христіа́нъ засту́пника, цѣлому́дрія блюсти́теля, стра́ждущихъ утѣ́шителя. Ты́ же, предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́твами свои́ми отъ вся́кихъ зо́лъ и напа́стей охраня́й съ вѣ́рою и любо́вію зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1.

Архангели и а́нгели съ любо́вію зря́ху на равноа́нгельское житіе́ твое́, Іоа́нне пречу́дне: ты́ бо, пекíйся о Госпо́днихъ, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, сохрани́лъ еси́ дѣ́вство неврежде́нно, посто́мъ и моли́твою умерщвля́я пло́ть свою́ де́нь и но́щь. Мы́ же, таково́му житію́ твоему́ дивя́щеся, со умиле́ніемъ взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, чистоту́ се́рдца своего́ сохрани́вый; ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди Бо́га узрѣ́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, и́го Христо́во на ра́мо свое́ взе́мшій; ра́дуйся, ду́шу свою́ Христа́ ра́ди погуби́вый, во е́же спасти́ ю́.

Ра́дуйся, а́нгеловъ сожи́телю; ра́дуйся, дѣ́вственниковъ похвало́.

Ра́дуйся, храни́телю и наста́вниче ю́ныхъ отроко́въ; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче борю́щимся со страстьми́ и похотьми́.

Ра́дуйся, защи́тниче дѣ́въ и вдови́цъ; ра́дуйся, обличе́ніе наруши́телей цѣлому́дрія.

Ра́дуйся, роди́телей и воспита́телей наста́вниче; ра́дуйся, сиро́тствующихъ незри́мый води́телю.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дя святы́й Іоа́ннъ, егда́ пріи́де въ Ну́меры Ифа́льскія, христіа́ны гони́мы, не убоя́ся преще́ній нечести́ваго Іуліа́на и рече́ и́мъ: «мужа́йтеся, укрѣпля́йтеся въ вѣ́рѣ, да сподо́битеся вы́ну воспѣва́ти въ небе́сныхъ черто́зѣхъ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія».

Икосъ 2.

Ра́зумъ несумнѣ́нный имѣ́лъ еси́ въ себѣ́, Іоа́нне достохва́льне, егда́ сла́ву мíра сего́ презрѣ́въ и гнѣ́ва ца́рскаго не устраши́вся, исповѣ́далъ себе́ христіани́на бы́ти, и сего́ ра́ди, я́ко злодѣ́й, въ темни́цу всажде́нъ бы́лъ еси́. Таково́му твоему́ о Христѣ́ дерзнове́нію дивя́щеся, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, исповѣ́дниче Христо́въ преизря́дный; ра́дуйся, Христу́ спострада́вый.

Ра́дуйся, и́дольскаго служе́нія пре́лесть обличи́вый; ра́дуйся, си́лою Креста́ врага́ побѣди́вый.

Ра́дуйся, я́ко у́зы и темни́цу за Христа́ прія́ти сподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко хла́дъ и наготу́ за Христа́ предпоче́лъ еси́ сла́вѣ грѣхо́внѣй.

Ра́дуйся, исповѣ́дниковъ похвало́; ра́дуйся, му́чениковъ ра́дованіе.

Ра́дуйся, въ земны́хъ во́инѣхъ до́блій во́инъ Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, убѣли́вый ри́зы своя́ въ Кро́ви Агнчей.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы защи́тниче; ра́дуйся, Импера́тора на́шего засту́пниче.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́лою свы́ше препоя́санный, возмо́глъ еси́ побѣди́ти дре́вняго змíя; то́южде си́лою одаре́нный, источа́еши оби́ліе чуде́съ всѣ́мъ призыва́ющимъ съ вѣ́рою и́мя твое́ и о тебѣ́ благода́рнѣ вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я въ се́рдцѣ свое́мъ тве́рдую вѣ́ру во Христа́ и си́лою тоя́ вооружи́вся, не убоя́лся еси́ гнѣ́ва царе́ва и сохраня́лъ еси́ Ифа́льскія лю́ди отъ мучи́телей. Сего́ ра́ди таково́е му́жество твое́ похваля́юще, блажи́мъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, адама́нте вѣ́ры Христо́вы; ра́дуйся, сто́лпе Це́ркве Бо́жія.

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ наде́ждо и заступле́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ стра́хъ и посрамле́ніе.

Ра́дуйся, вѣне́цъ исповѣ́дника Христо́ва стяжа́вый; ра́дуйся, ору́жіемъ Креста́ врага́ Христо́ва низложи́вый.

Ра́дуйся, Христа́ па́че мíра возлюби́вый; ра́дуйся, за христіа́ны ду́шу свою́ положи́вый.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсѣ́явый; ра́дуйся, я́ко въ темни́цѣхъ и во у́зѣхъ су́щихъ посѣща́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко и са́мъ за Христа́ въ темни́цу всажде́нъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́звы Го́спода своего́ на тѣ́лѣ носи́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́рею помышле́ній сумни́тельныхъ колеба́шеся блаже́нный Іоа́ннъ, егда́ по́сланъ бы́сть въ Ну́меры Ифа́льскія, да му́читъ та́мо вѣ́рующія во Христа́. «Аще у́бо, — глаго́лаше, — по повелѣ́нію царе́ву и́мамъ благовѣ́рныя лю́ди му́чити и убива́ти, осужде́нъ бу́ду отъ Бо́га, а́ще же не иду́ та́мо, въ чи́нѣ во́инства моего́ обря́щуся царю́ проти́венъ и пре́данъ бу́ду сме́рти лю́тѣй». Оба́че стра́хомъ Бо́жіимъ води́мый, вѣ́ру Христо́ву въ се́рдцѣ свое́мъ сохрани́лъ да́же до злострада́ній и у́зъ темни́чныхъ, вопія́ Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавъ нечести́вый Іуліа́нъ твое́ ко христіа́номъ милосе́рдіе и увѣ́дѣвъ тя́ самого́ христіани́на бы́ти, разъяри́ся на тя́ зло́бою и повелѣ́ привести́ въ Царьгра́дъ, я́ко злодѣ́я и проти́вника царе́ва. Ты́ же, благода́тію Бо́жіею укрѣпля́емь, страда́нія претерпѣ́лъ еси́ му́жественно и отъ вѣ́ры во Христа́ ника́коже отступи́лъ еси́. Сего́ ра́ди велича́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, исповѣ́дниче вѣ́ры во Христа́ неустраши́мый; ра́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́мый.

Ра́дуйся, я́ко со архистрати́гами си́лъ небе́сныхъ престо́лу Бо́жію предстои́ши; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всѣ́мъ за и́стину терпя́щимъ.

Ра́дуйся, искуше́ній и собла́зновъ отъ діа́вола избѣ́гнувый; ра́дуйся, я́ко и всѣ́хъ призыва́ющихъ тя́ отъ искуше́ній избавля́еши.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсѣ́явый; ра́дуйся, и на́мъ сѣ́ти діа́вола избѣга́ти помога́яй.

Ра́дуйся, щито́мъ вѣ́ры себя́ самого́ отъ стрѣ́лъ лука́ваго защити́вый; ра́дуйся, и́мже и на́съ отъ искуше́ній охраня́яй.

Ра́дуйся, христіа́нскаго ро́да украше́ніе; ра́дуйся, небе́сныхъ черто́говъ обита́телю.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ подо́бенъ бы́лъ еси́, Іоа́нне, егда́, прише́дъ въ страны́ Ифа́льскія, увѣща́лъ еси́ та́мо су́щихъ христіа́нъ не отступа́ти отъ Со́лнца пра́вды, Христа́ Бо́га, но вы́ну пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дя святы́й приводи́мыя предъ него́ по повелѣ́нію царе́ву вѣ́рныя Христу́ лю́ди на муче́ніе за вѣ́ру Христо́ву, зѣло́ скорбѣ́ за ни́хъ, въ се́рдцѣ свое́мъ пекíйся, да изба́витъ и́хъ отъ руки́ мучи́телевы. Таково́е твое́ попече́ніе о ни́хъ похваля́юще, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, любо́вь Христо́ву въ се́рдцѣ свое́мъ имѣ́вый; ра́дуйся, я́ко то́ю согрѣва́емь, отъ мучи́телей вѣ́рныя рабы́ Христо́вы спаса́лъ еси́.

Ра́дуйся, велѣ́нія нечести́выхъ презрѣ́вый; ра́дуйся, за́повѣди Христо́вы сохрани́вый.

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ рабо́въ Христо́выхъ дру́же; ра́дуйся, христіа́нъ засту́пниче.

Ра́дуйся, су́щимъ въ темни́цѣхъ и во у́зѣхъ утѣ́шителю; ра́дуйся, ни́щихъ корми́телю.

Ра́дуйся, стра́нныхъ води́телю; ра́дуйся, немощству́ющихъ врачу́.

Ра́дуйся, засту́пниче си́рыхъ; ра́дуйся, пла́чущихъ утѣ́шителю.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Посто́мъ и моли́твою пло́ть твою́ ду́хови порабо́тилъ еси́ и во сла́ву Бо́жію духо́внѣ пожи́лъ еси́, сего́ ра́ди ны́нѣ предстои́ши престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну воспѣва́я пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́, я́ко но́вое свѣти́ло на тве́рди небе́снѣй, всему́ христіа́нскому ро́ду, егда́ Бо́жіимъ изволе́ніемъ обрѣ́тено бы́сть нетлѣ́нное тѣ́ло твое́, источа́ющее оби́ліе чуде́съ съ вѣ́рою къ твоему́ заступле́нію притека́ющимъ и моли́твенно къ тебѣ́ взыва́ющимъ:

Ра́дуйся, Бо́гу житіе́мъ твои́мъ угоди́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди отъ Него́ прославле́ніе прія́вый.

Ра́дуйся, добро́ту и пре́лесть мíра сего́ презрѣ́вый; ра́дуйся, мзду́ небе́сную воспрія́вый.

Ра́дуйся, я́ко о ма́лѣ вѣ́ренъ яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко оби́ліе благода́ти Бо́жіей прія́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, я́ко въ житіи́ се́мъ бли́жняго самоотве́рженно возлюби́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко въ ско́рбехъ и напа́стехъ су́щимъ засту́пникъ бы́лъ еси́.

Ра́дуйся, ду́шу свою́ за дру́ги полага́вый; ра́дуйся, те́плый хода́таю за на́съ у Царя́ Небе́снаго.

Ра́дуйся, отъ мучи́телева гнѣ́ва христіа́ны спаса́вый; ра́дуйся, я́ко и дне́сь о спасе́ніи на́шемъ пече́шися.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя́щу ти́ отъ мíра сего́ пресели́тися, смиренному́дріемъ побужда́емь, повелѣ́лъ еси́ нѣ́коему человѣ́ку тѣ́ло твое́ положи́ти въ до́мѣ, идѣ́же стра́нніи и ни́щіи погреба́хуся. Госпо́дь же, смире́нныя вознося́й, благоволи́ сохрани́ти о́ное нетлѣ́нно и чудотворе́нія источа́ющее всѣ́мъ ко твоему́ заступле́нію съ вѣ́рою притека́ющимъ и о тебѣ́ Бо́гу вопію́щимъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вую показа́ ми́лость рабо́мъ Свои́мъ Человѣколю́бецъ Госпо́дь, егда́ благоволи́ просла́вити тя́ и яви́ти въ тебѣ́ благода́ть Свою́ чудотворя́щу. Мы́ же, таково́му промышле́нію Бо́жію ра́дующеся, благода́рнѣ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, вмѣсти́лище благода́ти Бо́жія; ра́дуйся, сосу́де Бо́жій избра́нный.

Ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный; ра́дуйся, притека́ющимъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою ско́рую по́мощь подава́яй.

Ра́дуйся, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ на́шихъ цѣли́телю; ра́дуйся, бѣсо́въ о и́мени Христо́вѣ изгони́телю.

Ра́дуйся, лука́вствій врага́ человѣ́ческаго обличи́телю; ра́дуйся, цѣлому́дрія охрани́телю.

Ра́дуйся, благочести́выхъ супру́жествъ отъ вся́каго діа́вольскаго прельще́нія незри́мая огра́до; ра́дуйся, татьбы́ и граби́тельства ско́рый обличи́телю.

Ра́дуйся, соврати́вшихся на пу́ть и́стины настави́телю; ра́дуйся, проше́нія на́ша на по́льзу исполня́яй.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нное и ди́вное явле́ніе твое́ чрезъ со́нное видѣ́ніе нѣ́коей женѣ́ благоговѣ́йнѣй увѣ́дѣвше и но́ваго чудотво́рца и уго́дника Бо́жія въ тебѣ́ позна́вше, лю́діе Константино́польстіи умили́шася и возопи́ша Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь добродѣ́тельми испо́лненный въ жи́зни се́й, по сме́рти же сла́вою Бо́жіею озаре́нный, преклоня́еши у́хо твое́ на моли́твы чту́щихъ тя́, отъ ни́хже слы́шиши сицева́я:

Ра́дуйся, милосе́рдію Отца́ Небе́снаго подража́телю; ра́дуйся, а́лчущихъ пита́телю.

Ра́дуйся, стра́нныхъ неви́димый сопу́тниче; ра́дуйся, си́рыхъ покрови́телю.

Ра́дуйся, озлобля́емыхъ утѣ́шителю; ра́дуйся, за и́стину терпя́щихъ подкрѣпи́телю.

Ра́дуйся, неду́гующимъ осла́бу и исцѣле́ніе подава́яй; ра́дуйся, въ бѣда́хъ су́щихъ засту́пниче.

Ра́дуйся, ни́щія возлюби́вый; ра́дуйся, я́ко съ ни́ми и по отше́ствіи отъ мíра сего́ тѣ́ломъ разлучи́тися не восхотѣ́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко въ до́мѣ убо́гихъ погребсти́ тѣ́ло свое́ завѣща́лъ еси́; ра́дуйся, за смиренному́дріе твое́ вѣнце́мъ отъ Бо́га увѣнча́нный.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Все́ во́инство а́нгельское возра́довашеся, ви́дя тя́, во́ина Царя́ Небе́снаго непреобори́ма, побѣди́вша міродержи́теля тмы́ и пре́лести вѣ́ка сего́, тѣ́мже и воспѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíи многовѣща́нніи не возмо́гутъ по достоя́нію восхвали́ти страда́нія твоя́, за Христа́ претерпѣ́нная, и милосе́рдія и цѣлому́дрія твоего́ по́двиги. Мы́ же, таковы́мъ дивя́щеся, въ не́мощи на́шей ма́лая сія́ хвале́нія прино́симъ тебѣ́:

Ра́дуйся, Христа́ всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вый; ра́дуйся, во́льная страда́нія за и́мя Его́ претерпѣ́вый.

Ра́дуйся, о Бо́зѣ Вседержи́тели поревнова́вый; ра́дуйся, вѣне́цъ му́ченическій стяжа́вый.

Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры и воздержа́нія учи́телю; ра́дуйся, нищету́ духо́вную прояви́вый.

Ра́дуйся, смиренному́дріемъ твои́мъ ду́ха горды́ни низложи́вый; ра́дуйся, наслѣ́діе Ца́рства небе́снаго стяжа́вый.

Ра́дуйся, въ дому́ Отца́ Небе́снаго оби́тель себѣ́ сотвори́вый; ра́дуйся, я́ко о спасе́ніи на́шемъ при́сно хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, по́мощь ско́рую прося́щимъ подава́яй; ра́дуйся, яко немо́лчно мо́лиши за ны́ Христа́ Бо́га.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, презрѣ́лъ еси́ велѣ́нія мучи́теля, и о тѣ́лѣ свое́мъ неради́въ, ра́достно воспрія́лъ еси́ у́жи желѣ́зныя и темни́чную ско́рбь, Іоа́нне, Христо́въ во́ине, воспѣва́я укрѣпля́вшему тя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ еси́ и тве́рдое прибѣ́жище всѣ́мъ съ моли́твою къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ, чудотво́рче Іоа́нне, сего́ ра́ди зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, ско́рый послу́шниче всѣ́хъ призыва́ющихъ тя́; ра́дуйся, я́ко честны́я мо́щи твоя́ благоволи́ Бо́гъ просла́вити чудесы́.

Ра́дуйся, я́ко и отъ ико́нъ твои́хъ подае́тся благода́ть Бо́жія взира́ющимъ на ни́хъ съ вѣ́рою; ра́дуйся, я́ко въ созда́нныхъ на прославле́ніе и́мене твоего́ хра́мѣхъ незри́мо обита́еши.

Ра́дуйся, я́ко никто́ же та́мо съ вѣ́рою моля́ся то́щь и неуслы́шанъ исхо́дитъ; ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми подкрѣпля́еши на́ша моле́нія, ко престо́лу Вседержи́теля восходя́щая.

Ра́дуйся, я́ко коего́ждо проше́нія предвари́ти тщи́шися; ра́дуйся, я́ко на стро́потнѣмъ пути́ грѣха́ иду́щимъ вразумле́нія подае́ши.

Ра́дуйся, я́ко искуша́емымъ отъ діа́вола ско́рую по́мощь явля́еши; ра́дуйся, я́ко всѣ́хъ ити́ на пу́ть спасе́нія направля́еши.

Ра́дуйся, я́ко грѣ́шныя на покая́ніе наставля́еши; ра́дуйся, уго́дниче Христо́въ и моли́твенниче о на́съ благопрія́тный.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе похва́льное прино́симъ тебѣ́, му́чениче Христо́въ Іоа́нне, е́же съ любо́вію пріе́мля, моли́ Го́спода изба́витися на́мъ отъ бѣ́дъ и скорбе́й, наипа́че же въ ча́съ кончи́ны на́шея твои́мъ заступле́ніемъ предвари́, да не у́мремъ безпокая́нны, но сподо́бимся въ небе́сныхъ селе́ніихъ съ тобо́ю воспѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣща́ еси́ въ Це́ркви Христо́вѣй, горя́щи невеще́ственнымъ свѣ́томъ благода́ти Бо́жія и озаря́ющи тму́ неразу́мія на́шего, Іоа́нне преблаже́нне. Сего́ ра́ди мо́лимъ ти ся: просвѣти́ ны́, омраче́нныя грѣхо́мъ, да воспои́мъ тебѣ́:

Ра́дуйся, свѣ́тъ Боже́ственнаго уче́нія въ се́рдцѣ свое́мъ носи́вый; ра́дуйся, я́ко тѣ́мъ просвѣща́емь, тму́ и́дольскаго служе́нія обличи́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко и на́мъ тѣ́мже свѣ́томъ просвѣти́тися тщи́шися; ра́дуйся, я́ко сла́ву Трисія́ннаго Божества́ лице́мъ къ Лицу́ зри́ши.

Ра́дуйся, лучу́ благода́ти Бо́жія, отъ Со́лнца пра́вды возжже́нный; ра́дуйся, озаря́яй тму́ невѣ́дѣнія на́шего свѣ́томъ Христо́выхъ за́повѣдій.

Ра́дуйся, путево́дная звѣзда́ всѣ́мъ и́щущимъ спасе́нія; ра́дуйся, я́ко наставля́еши на́съ на вся́кое дѣ́ло благо́е.

Ра́дуйся, я́ко мы́сль бла́гу на́мъ на се́рдце во благовре́меніи полага́еши; ра́дуйся, я́ко во́инскому зва́нію о́бразъ до́браго во́ина въ себѣ́ показу́еши.

Ра́дуйся, озари́вый вселе́нную свѣ́томъ добродѣ́телей твои́хъ; ра́дуйся, я́ко, ви́дяще до́брая дѣла́ твоя́, человѣ́цы Отца́ Небе́снаго прославля́ютъ.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ть дана́ тебѣ́ отъ Бо́га во е́же руково́дствовати ко спасе́нію и сохраня́ти отъ бѣ́дъ чту́щихъ па́мять твою́. Сего́ ра́ди моли́твами твои́ми огради́ отъ вся́каго зла́ Це́рковь и ца́рство Россíйское, укрѣпля́я Импера́тора на́шего на враги́, здра́віе и долгоде́нствіе Ему́ и До́му Его́ подава́я, вѣ́рныя же вся́ въ добродѣ́телехъ преуспѣва́ти сотвори́, да воспои́мъ вси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, хва́лимъ тя́, Христо́ва исповѣ́дника, во́ина же и чудотво́рца хвале́ньми сицевы́ми:

Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жія украше́ніе; ра́дуйся, къ во́инству небе́сному сопричте́нный.

Ра́дуйся, всеору́жіе Бо́жіе пріе́мый; ра́дуйся, тѣ́мъ вся́ ко́зни вра́жія преодолѣ́вый.

Ра́дуйся, броне́ю пра́ведности облече́нный; ра́дуйся, щито́мъ вѣ́ры осѣне́нный.

Ра́дуйся, шле́мъ спасе́нія стяжа́вый; ра́дуйся, ме́чь духо́вный, е́же е́сть сло́во Бо́жіе, па́че вся́каго ору́жія возлюби́вый.

Ра́дуйся, препоя́санный отъ Бо́га пра́вдою и и́стиною о чре́слѣхъ свои́хъ; ра́дуйся, я́ко къ зва́ннымъ на бра́чную ве́черю Агнца сопричте́нъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко та́мо воспѣ́ти пѣ́снь но́ву предъ престо́ломъ Его́ сподо́бился еси́; ра́дуйся, на не́бѣ пріобща́яйся ны́нѣ Христа́ и́стѣе, не́же иногда́ на земли́.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, святы́й уго́дниче Христо́въ и чудотво́рче Іоа́нне Во́ине! Пріими́ сіе́ хвале́ніе на́ше и мольбы́ тебѣ́ приноси́мыя, и благопрія́тными твои́ми къ Бо́гу моли́твами изба́ви на́съ отъ вся́кихъ зо́лъ и обстоя́ній, болѣ́зней душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, и отъ вѣ́чнаго муче́нія предста́тельствомъ твои́мъ сохрани́ и досто́йны Ца́рствія небе́снаго бы́ти умоли́, да сподо́бимся въ небе́сныхъ селе́ніихъ воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Моли́тва ко свято́му му́ченику Іоа́нну Во́ину.

О, пресла́вный уго́дниче Христо́въ Іоа́нне во́инственниче, хра́брый еси́ въ ра́техъ, враго́мъ прогони́тель и оби́димымъ засту́пникъ, всѣ́мъ правосла́внымъ христіа́номъ вели́кій засту́пниче и уго́дниче Христо́въ, помяни́ на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ рабо́въ, въ бѣда́хъ, ско́рбехъ и печа́лехъ, и во вся́цѣй злѣ́й напа́сти, и отъ вся́каго зла́го и оби́дящаго человѣ́ка защити́ на́съ: дана́ бо тебѣ́ благода́ть отъ Бо́га моли́тися за на́съ, грѣ́шныхъ, злѣ́ стра́ждущихъ. Изба́ви на́съ отъ оби́дящихъ на́съ, бу́ди на́мъ побо́рникъ крѣ́покъ на вся́ ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, Благочести́вѣйшему Самодержа́внѣйшему Вели́кому Госуда́рю на́шему на враги́ побѣ́ду да́руй, во бра́нехъ во́инство Его́ укрѣпля́я, я́ко да твое́ю по́мощію и крѣ́пкимъ предста́тельствомъ и побо́рствомъ посра́мятся вси́ явля́ющіи Ему́ и на́мъ зла́я! О, вели́кій побо́рниче, Іоа́нне Во́инственниче, не забу́ди на́съ грѣ́шныхъ, моля́щихся тебѣ́ и прося́щихъ твоея́ по́мощи и неоску́дныя ми́лости, и умоли́ о на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ рабѣ́хъ, получи́ти на́мъ отъ Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́вана лю́бящимъ Его́, я́ко подоба́етъ Ему́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Всеблага́го Бо́га и Царя́ благовѣ́рный ра́бъ и во́инъ яви́лся еси́, Іоа́нне чудодѣ́телю, пострада́въ бо ра́ди вѣ́ры му́жески, блаже́нно же сконча́въ тече́ніе, зри́ши Всетворца́ Го́спода въ небесѣ́хъ свѣтлѣ́йше. Отъ Него́же пріе́мъ дарова́ніе чуде́съ, стра́ждущимъ человѣ́комъ во вся́кихъ напа́стехъ помога́еши, укрѣпля́еши во́ины въ ра́техъ, отъ враго́въ плѣне́нія, ра́нъ же и внеза́пныхъ смерте́й и отъ бѣ́дъ лю́тыхъ изъима́еши. Тѣ́мже моли́ Влады́ку Христа́, приснопа́мятне, да во вся́комъ обстоя́ніи сотвори́тъ на́мъ ми́лость и не введе́тъ на́съ во искуше́нія, но спасе́тъ ду́ши на́ша, я́ко Человѣколю́бецъ.

Инъ тропа́рь, гла́съ 8:

Блаже́нство ева́нгельское возлюби́въ, богому́дре Іоа́нне, чистоту́ се́рдца дѣ́вствомъ почти́лъ еси́. Тѣ́мже суету́ мíра сего́ пренебре́гъ, устреми́лся еси́ зрѣ́ти Бо́га, Иже тя́ просла́ви чудесы́ во врачева́ніи разли́чнѣ стра́ждущихъ. Сего́ ра́ди мо́лимъ тя́: проси́ на́мъ у Христа́ Го́спода вся́кихъ скорбе́й избавле́нія и получе́нія Ца́рства небе́снаго.

Конда́къ, гла́съ 6:

Благочести́ваго во́ина Христо́ва, побѣди́вшего враги́ душе́вныя и тѣле́сныя богому́дренно, Іоа́нна му́ченика достодо́лжно пѣ́сньми восхва́лимъ, чудодѣ́йствуя бо, подае́тъ оби́льная исцѣле́нія стра́ждущимъ лю́демъ и мо́лится Го́споду Бо́гу отъ вся́кихъ бѣ́дъ спасти́ правовѣ́рныя.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, страстоте́рпче святы́й Іоа́нне, и чте́мъ честна́я страда́нія твоя́, я́же за Христа́ претерпѣ́лъ еси́.

Источникъ: Акаѳистъ святому чудотворцу Іоанну Воину, егоже память празднуется Іулія въ 30-й день. — Шестое изданіе. — СПб.: Сѵнодальная Тѵпографія, 1914. — 48 с.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Кондак 1

Избра́ннаго раба́ Ца­ря́ Не­бе́с­на­го, до́бляго Хри­сто́­ва страстоте́рпца, Иоа́н­на свя­та́­го Во́ина и чудотво́рца похва́льными пе́снь­ми вос­по­и́м, я́ко хри­сти­а́н за­сту́п­ни­ка, це­ло­му́д­рия блюсти́теля, стра́ждущих уте́­ши­те­ля. Ты же, пред­стоя́ Пре­сто́­лу Свя­ты́я Тро́ицы, мо­ли́т­ва­ми свои́ми от вся́­ких зол и на­па́с­тей охраня́й с ве́­рою и лю­бо́­вию зо­ву́­щих ти:

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели с лю­бо́­вию зря́ху на равноа́нгельское жи­тие́ твое́, Иоа́нне пречу́дне, ты бо, пеки́йся о Гос­по́д­них, ка́­ко уго­ди́­ти Го́сподеви, сохрани́л де́вство неврежде́нно, пос­то́м и мо­ли́т­вою умерщ­вля́я плоть свою́ день и нощь. Мы же таково́му жи­тию́ тво­ему́ ди­вя́­ще­ся, со уми­ле́­нием взы­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, чис­то­ту́ се́рд­ца сво­его́ сохрани́вый; ра́­дуй­ся, я́ко се­го́ ра́­ди Бо́­га узре́ти спо­до́­бил­ся еси́.

Ра́­дуй­ся, и́го Хрис­то́­во на ра́мо свое́ взе́мший; ра́­дуй­ся, ду́­шу свою́ Хри­ста́ ра́­ди погуби́вый, во е́же спас­ти́ ю.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов сожи́телю; ра́­дуй­ся, де́вственников по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, хра­ни́­те­лю и на­ста́в­ни­че ю́ных отроко́в; ра́­дуй­ся, ско́­рый по­мо́щ­ни­че борю́щимся со страсть­ми́ и похотьми́.

Ра́­дуй­ся, за­щи́т­ни­че дев и вдо­ви́ц; ра́­дуй­ся, об­ли­че́­ние наруши́телей це­ло­му́д­рия.

Ра́­дуй­ся, роди́телей и воспита́телей на­ста́в­ни­че; ра́­дуй­ся, сиро́тствующих незри́мый води́телю.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 2

Ви́­дя свя­ты́й Иоа́нн, ег­да́ при­и́де в Ну́меры Ифа́льския, христиа́ны гони́мы, не убоя́ся преще́ний не­чес­ти́­ва­го Иулиа́на и ре­че́ им: мужа́йтеся, укрепля́йтеся в ве́­ре, да сподо́битеся вы́­ну вос­пе­ва́­ти в Не­бе́с­ных чер­то́­зех Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум несумне́нный име́л еси́ в се­бе́, Иоа́нне достохва́льне, ег­да́ сла́­ву ми́­ра се­го́ пре­зре́в и гне́­ва ца́рскаго не устраши́вся, испове́дал се­бе́ христиа́нина бы́­ти, и се­го́ ра́­ди, я́ко злоде́й, в темни́цу всажде́н был еси́. Таково́му тво­ему́ о Хрис­те́ дерз­но­ве́­нию ди­вя́­ще­ся, гла­го́­лем:

Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­че Хрис­то́в преизря́дный; ра́­дуй­ся, Хри­сту́ спострада́вый.

Ра́­дуй­ся, и́дольскаго слу­же́­ния пре́­лесть обличи́вый; ра́­дуй­ся, си́­лою Крес­та́ вра­га́ по­бе­ди́­вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко у́зы и темни́цу за Хри­ста́ прия́ти спо­до́­бил­ся еси́; ра́­дуй­ся, я́ко хлад и наготу́ за Хри­ста́ предпоче́л еси́ сла́­ве грехо́вней.

Ра́­дуй­ся, испове́дников по­хва­ло́; ра́­дуй­ся, му́­че­ни­ков ра́­до­ва­ние.

Ра́­дуй­ся, в зем­ны́х во́инех до́б­лий во́ин Ца­ря́ Не­бе́с­на­го; ра́­дуй­ся, убели́вый ри́зы своя́ в Кро́ви А́гнчей.

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Хри­сто́­вы за­щи́т­ни­че; ра́­дуй­ся, всех пра­во­сла́в­ных зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше пре­по­я́с­ан­ный возмо́гл еси́ победи́ти дре́в­ня­го зми́я; то́южде си́­лою одаре́нный, источа́еши оби́­лие чу­де́с всем при­зы­ва́­ющим с ве́­рою и́мя твое́ и о те­бе́ бла­го­да́р­не во­пию́­щим Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я в се́рд­це сво­е́м тве́р­дую ве́­ру во Хри­ста́ и си́­лою тоя́ вооружи́вся, не убоя́лся еси́ гне́­ва ца­ре́­ва и сохраня́л еси́ ифа́льския лю́­ди от му­чи́­те­лей. Се­го́ ра́­ди та­ко­во́е му́жество твое́ по­хва­ля́ю­ще, блажи́м тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, ада­ма́н­те ве́­ры Хри­сто́­вы; ра́­дуй­ся, сто́л­пе Це́рк­ве Бо́­жия.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных на­де́ж­до и за­ступ­ле́­ние; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных страх и посрамле́ние.

Ра́­дуй­ся, ве­не́ц испове́дника Хри­сто́­ва стяжа́вый; ра́­дуй­ся, ору́­жи­ем Крес­та́ вра­га́ Хри­сто́­ва низложи́вый.

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ па́­че ми́­ра воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, за христиа́ны ду́­шу свою́ по­ло­жи́­вый.

Ра́­дуй­ся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́­дуй­ся, я́ко в темни́цех су́­щих и во у́зех посеща́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко и сам за Хри­ста́ в темни́цу всажде́н был еси́; ра́­дуй­ся, я́з­вы Го́с­по­да сво­его́ на те́ле носи́вый.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 4

Бу́­рею по­мыш­ле́­ний су­мни́­тель­ных колеба́шеся бла­же́н­ный Иоа́нн, ег­да́ по́с­лан бысть в Ну́меры Ифа́льския, да му́чит та́­мо ве́­рую­щия во Хри­ста́. «А́ще у́бо, — гла­го́­ла­ше, — по повеле́нию ца­ре́­ву и́мам благове́рныя лю́­ди му́чити и убива́ти, осужде́н бу́ду от Бо́­га, а́ще же не иду́ та́­мо, в чи́не во́­ин­ства мо­его́ обря́щуся ца­рю́ проти́вен и преда́н бу́ду сме́р­ти лю́тей». Оба́­че стра́­хом Бо́­жи­им води́мый, ве́­ру Христо́ву в се́рд­це сво­е́м сохрани́л да́же до злострада́ний и уз темни́чных, вопия́ Хри­сту́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шав не­чес­ти́­вый Иулиа́н твое́ ко христиа́ном ми­ло­се́р­дие и уве́­дев тя самаго́ христиа́нина бы́­ти, разъяри́ся на тя зло́бою и по­ве­ле́ при­вес­ти́ в Царьгра́д, я́ко злоде́я и проти́вника ца­ре́­ва. Ты же, бла­го­да́­тию Бо́­жиею укрепля́ем, стра­да́­ния пре­тер­пе́л еси́ му́жественно и от ве́­ры во Хри­ста́ ни­ка́­ко­же отступи́л еси́. Се­го́ ра́­ди ве­ли­ча́­ем тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­че ве́­ры во Хри­ста́ неустраши́мый; ра́­дуй­ся, во́и­не Хрис­то́в не­по­бе­ди́­мый.

Ра́­дуй­ся, я́ко со Архистрати́гами Сил Не­бе́с­ных Пре­сто́­лу Бо́­жию пред­стои́­ши; ра́­дуй­ся, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем за и́с­ти­ну терпя́щим.

Ра́­дуй­ся, ис­ку­ше́­ний и собла́знов от диа́вола избе́гнувый; ра́­дуй­ся, я́ко и всех при­зы­ва́ю­щих тя от ис­ку­ше́­ний избавля́еши.

Ра́­дуй­ся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́­дуй­ся, и нам се́­ти диа́вола избега́ти помога́ющий.

Ра́­дуй­ся, щито́м ве́­ры се­бя́ самаго́ от стрел лу­ка́­ва­го защити́вый; ра́­дуй­ся, и́м­же и нас от ис­ку­ше́­ний охраня́ющий.

Ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н­ска­го ро́­да укра­ше́­ние; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­ных черто́гов оби­та́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ней звез­де́ по­до́­бен был еси́, Иоа́нне, ег­да́, при­ше́д в стра­ны́ Ифа́льския, увеща́л еси́ та́­мо су́­щих хри­сти­а́н не отступа́ти от Со́лн­ца Пра́в­ды Хри­ста́ Бо́­га, но вы́­ну пе́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя свя­ты́й приводи́мыя пред не­го́ по повеле́нию ца­ре́­ву ве́р­ныя Хри­сту́ лю́­ди на муче́ние за ве́­ру Христо́ву, зело́ скорбе́ за них, в се́рд­це сво­е́м пеки́йся, да из­ба́­вит их от ру­ки́ мучи́телевы. Та­ко­во́е твое́ попече́ние о них по­хва­ля́ю­ще, зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, лю­бо́вь Христо́ву в се́рд­це сво­е́м име́вый; ра́­дуй­ся, я́ко то́ю согрева́ем от му­чи́­те­лей ве́р­ныя ра­бы́ Хри­сто́­вы спаса́л еси́.

Ра́­дуй­ся, веле́ния не­чес­ти́­вых пре­зре́­вый; ра́­дуй­ся, за́поведи Хри­сто́­вы сохрани́вый.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных ра­бо́в Хри­сто́­вых дру́­же; ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, су́­щим в темни́цех и во у́зех уте́­ши­те­лю; ра́­дуй­ся, ни́­щих кор­ми́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, стра́н­ных води́телю; ра́­дуй­ся, немощству́ющих вра­чу́.

Ра́­дуй­ся, зас­ту́п­ни­че си́­рых; ра́­дуй­ся, пла́­чу­щих уте́­ши­те­лю.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 6

Пос­то́м и мо­ли́т­вою плоть твою́ ду́хови порабо́тил еси́ и во сла́­ву Бо́­жию духо́вне по­жи́л еси́; се­го́ ра́­ди ны́­не пред­стои́­ши Пре­сто́­лу Пре­свя­ты́я Тро́ицы, вы́­ну воспева́я песнь: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́, я́ко но́вое све­ти́­ло на тве́р­ди не­бе́с­ней, все­му́ христиа́нскому ро́ду, ег­да́ Бо́­жи­им изволе́нием обре́тено бысть не­тле́н­ное те́­ло твое́, источа́ющее оби́­лие чу­де́с с ве́­рою к тво­ему́ зас­туп­ле́­нию при­те­ка́ю­щим и моли́твенно те­бе́ взыва́ющим:

Ра́­дуй­ся, Бо́­гу жи­ти­е́м тво­и́м угоди́вый; ра́­дуй­ся, се­го́ ра́­ди от Не­го́ прославле́ние прия́вый.

Ра́­дуй­ся, тщету́ и пре́­лесть ми́­ра се­го́ пре­зре́­вый; ра́­дуй­ся, мзду Не­бе́с­ную восприя́вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко о ма́ле ве́рен яви́л­ся еси́; ра́­дуй­ся, я́ко оби́­лие бла­го­да́­ти Бо́­жией прия́ти спо­до́­бил­ся еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко в жи­тии́ сем бли́жняго самоотве́рженно возлюби́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко в ско́р­бех и на­па́с­тех су́­щим засту́пник был еси́.

Ра́­дуй­ся, ду́­шу свою́ за дру́ги полага́вый; ра́­дуй­ся, те́п­лый хо­да́­таю за нас у Ца­ря́ Не­бе́с­на­го.

Ра́­дуй­ся, от мучи́телева гне́­ва христиа́ны спаса́вый; ра́­дуй­ся, я́ко и днесь о спа­се́­нии на́­шем пече́шися.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 7

Хо­тя́­щу ти от ми́­ра се­го́ пресели́тися, смиренному́дрием побужда́ем, повеле́л еси́ не́коему челове́ку те́­ло твое́ по­ло­жи́­ти в до́­ме, иде́­же стра́ннии и ни́щии погреба́хуся. Гос­по́дь же, смире́нныя вознося́й, благоволи́ сохрани́ти о́ное нетле́нно и чудотворе́ния источа́ющее всем ко тво­ему́ зас­туп­ле­нию с ве́­рою при­те­ка́ю­щим и о те­бе́ Бо́­гу во­пию́­щим: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую по­ка­за́ ми́­лость ра­бо́м Сво­и́м Человеколю́бец Гос­по́дь, ег­да́ благоволи́ просла́вити тя и яви́­ти в те­бе́ бла­го­да́ть Свою́ чудотворя́щу. Мы же таково́му промышле́нию Бо́­жию ра́дующеся, бла­го­да́р­не во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, вмес­ти́­ли­ще бла­го­да́­ти Бо́­жией; ра́­дуй­ся, со­су́­де Бо́­жий из­бра́н­ный.

Ра́­дуй­ся, чу­до­тво́р­че пре­ди́в­ный; ра́­дуй­ся, при­те­ка́ю­щим к те­бе́ с ве́­рою ско́рую по́­мощь по­да­ва́­яй.

Ра́­дуй­ся, ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных не­ду́­гов на́­ших це­ли́­те­лю; ра́­дуй­ся, бесо́в о и́мени Христо́ве изгони́телю.

Ра́­дуй­ся, лука́вство вра­га́ че­ло­ве́­чес­ка­го обличи́телю; ра́­дуй­ся, це­ло­му́д­рия охрани́телю.

Ра́­дуй­ся, бла­го­чес­ти́­вых супру́жеств от вся́­ка­го диа́вольскаго прельще́ния незри́мая огра́до; ра́­дуй­ся, татьбы́ и граби́тельства ско́­рый обличи́телю.

Ра́­дуй­ся, соврати́вшихся на путь и́с­ти­ны наста́вителю; ра́­дуй­ся, про­ше́­ния на́­ша на по́ль­зу ис­пол­ня́­яй.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 8

Стра́н­ное и ди́в­ное яв­ле́­ние твое́ чрез со́нное виде́ние не́коей жене́ благогове́йней уве́девшей и но́­ва­го чудотво́рца и уго́дника Бо́­жия в те­бе́ позна́вшей, лю́­дие константино́польстии умили́шася и возо­пи́­ша Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь доброде́тельми ис­по́л­нен­ный в жи́з­ни сей, по сме́р­ти же сла́­вою Бо́­жиею озаре́нный, преклоня́еши у́хо твое́ на мо­ли́т­вы чту́­щих тя, от ни́х­же слы́­ши­ши си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, милосе́рдию От­ца́ Не­бе́с­на­го под­ра­жа́­те­лю; ра́­дуй­ся, а́лчущих пи­та́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, стра́н­ных неви́димый сопу́тниче; ра́­дуй­ся, си́­рых покрови́телю.

Ра́­дуй­ся, озло­бля́е­мых уте́­ши­те­лю; ра́­дуй­ся, за и́с­ти­ну терпя́щих подкрепи́телю.

Ра́­дуй­ся, не­ду́­гую­щим осла́бу и ис­це­ле́­ние по­да­ва́­яй; ра́­дуй­ся, в бе­да́х су́­щих зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, ни́щия воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, я́ко с ни́­ми и по от­ше́ст­вии от ми́­ра се­го́ те́­лом разлучи́тися не восхоте́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко в до́­ме убо́­гих погребсти́ те́­ло свое́ за­ве­ща́л еси́; ра́­дуй­ся, за смиренному́дрие твое́ вен­це́м от Бо́­га увенча́нный.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 9

Все во́инство а́н­гель­ское возра́довашеся, ви́­дя тя, во́ина Ца­ря́ Не­бе́с­на­го непреобори́ма, победи́вша ми­ро­дер­жи́­те­ля тьмы и пре́­лес­ти ве́­ка се­го́, те́м­же и воспе́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут по до­стоя́­нию вос­хва­ли́­ти стра­да́­ния твоя́, за Хри­ста́ претерпе́нныя, и ми­ло­се́р­дия и це­ло­му́д­рия тво­его́ по́д­ви­ги. Мы же таковы́м ди­вя́­ще­ся, в не́­мо­щи на́­шей ма́лыя сия́ хвале́ния при­но́­сим те­бе́:

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ всем се́рд­цем воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, во́льная стра­да́­ния за И́мя Его́ претерпе́вый.

Ра́­дуй­ся, о Бо́­зе Вседержи́теле поревнова́вый; ра́­дуй­ся, ве­не́ц му́ченический стяжа́вый.

Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ве́­ры и воз­дер­жа́­ния учи́­те­лю; ра́­дуй­ся, нищету́ духо́вную прояви́вый.

Ра́­дуй­ся, смиренному́дрием тво­и́м ду́­ха гор­ды́­ни низложи́вый; ра́­дуй­ся, насле́дие Ца́рст­ва Не­бе́с­на­го стяжа́вый.

Ра́­дуй­ся, в до­му́ От­ца́ Не­бе́с­на­го оби́­тель се­бе́ сотвори́вый; ра́­дуй­ся, я́ко о спа­се́­нии на́­шем при́с­но хода́тайствуеши.

Ра́­дуй­ся, по́­мощь ско́рую про­ся́­щим по­да­ва́­яй; ра́­дуй­ся, я́ко немо́лчно мо́­ли­ши за ны Хри­ста́ Бо́­га.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ ду́­шу свою́, презре́л еси́ веле́ния мучи́теля, и о те́ле сво­е́м неради́в, ра́­дост­но вос­при­я́л еси́ у́зы желе́зныя и темни́чную скорбь, Иоа́нне, Хрис­то́в Во́и­не, воспева́я укрепля́вшему тя Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ и тве́р­дое при­бе́­жи­ще всем с мо­ли́т­вою к те­бе́ при­бе­га́ю­щим, чу­до­тво́р­че Иоа́нне, се­го́ ра́­ди зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, ско́­рый послу́шниче всех при­зы­ва́ю­щих тя; ра́­дуй­ся, я́ко чест­ны́я мо́­щи твоя́ благоволи́ Бог просла́вити чу­де­сы́.

Ра́­дуй­ся, я́ко и от ико́н тво­и́х по­да­е́т­ся бла­го­да́ть Бо́­жия взира́ющим на них с ве́­рою; ра́­дуй­ся, я́ко в созда́нных на прославле́ние и́ме­не тво­его́ хра́­мех незри́мо обита́еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко ни­кто́­же та́­мо с ве́­рою моля́щийся тощ и неуслы́шан исхо́дит; ра́­дуй­ся, я́ко мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми подкрепля́еши на́­ша мо­ле́­ния, ко Пре­сто́­лу Вседержи́теля восходя́щия.

Ра́­дуй­ся, я́ко коего́ждо про­ше́­ния предвари́ти тщи́шися; ра́­дуй­ся, я́ко на стро́потнем пу­ти́ греха́ иду́щим вразумле́ния подае́ши.

Ра́­дуй­ся, я́ко искуша́емым от диа́вола ско́рую по́­мощь явля́еши; ра́­дуй­ся, я́ко всех идти́ на путь спа­се́­ния направля́еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко гре́ш­ныя на по­кая́­ние наставля́еши; ра́­дуй­ся, уго́д­ни­че Хрис­то́в и мо­ли́т­вен­ни­че о нас благоприя́тный.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 11

Пе́­ние похва́льное при­но́­сим те­бе́, му́­че­ни­че Хрис­то́в Иоа́нне, е́же с лю­бо́­вию при­е́м­ля, мо­ли́ Го́с­по­да из­ба­ви­ти­ся нам от бед и скор­бе́й, наипа́че же в час кон­чи́­ны на́шея тво­и́м заступле́нием предвари́, да не умре́м безпокая́нны, но спо­до́­бим­ся в Не­бе́с­ных селе́ниих с то­бо́ю воспе́ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Свеща́ еси́ в це́рк­ви Христо́вей, горя́щи невеще́ственным све́­том бла­го­да́­ти Бо́­жией и оза­ря́ю­щи тьму не­ра­зу́­мия на́­ше­го, Иоа́нне пре­бла­же́н­не. Се­го́ ра́­ди мо́­лим ти ся: про­све­ти́ ны, омраче́нныя грехо́м, да вос­по­и́м те­бе́:

Ра́­дуй­ся, свет Бо­же́ст­вен­на­го уче́ния в се́рд­це сво­е́м носи́вый; ра́­дуй­ся, я́ко тем просвеща́ем, тьму и́дольскаго слу­же́­ния обличи́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко и нам те́м­же све́­том просвети́тися тщи́шися; ра́­дуй­ся, я́ко сла́­ву Трисия́ннаго Бо­же­ства́ ли­це́м к Ли­цу́ зри́ши.

Ра́­дуй­ся, лу­чу́ бла­го­да́­ти Бо́­жией, от Со́лн­ца Пра́в­ды возжже́нный; ра́­дуй­ся, озаря́яй тьму неве́дения на́­ше­го све́­том Хри­сто́­вых за́­по­ве­дей.

Ра́­дуй­ся, путево́дная звез­да́ всем и́щу­щим спа­се́­ния; ра́­дуй­ся, я́ко наставля́еши нас на вся́­кое де́ло благо́е.

Ра́­дуй­ся, я́ко мысль бла́гу нам на се́рд­це во благовре́мении полага́еши; ра́­дуй­ся, я́ко во́инскому зва́нию о́б­раз до́браго во́ина в се­бе́ показу́еши.

Ра́­дуй­ся, озари́вый вселе́нную све́­том доб­ро­де́­те­лей тво­и́х; ра́­дуй­ся, я́ко, ви́­дя до́б­рая де́ла твоя́, челове́цы От­ца́ Не­бе́с­на­го прославля́ют.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть дана́ те­бе́ от Бо́­га во е́же руково́дствовати ко спа­се́­нию и сохраня́ти от бед чту́­щих па́­мять твою́, се­го́ ра́­ди мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми огради́ от вся́­ка­го зла Це́р­ковь и стра­ну́ Рос­си́й­скую, ве́р­ныя же вся в доброде́телех преуспева́ти со­тво­ри́, да вос­по­и́м вси Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще Бо́­га, ди́в­на­го во свя­ты́х Сво­и́х, хва́­лим тя, Хри­сто́­ва испове́дника, во́ина же и чудотво́рца хвале́ньми сицевы́ми:

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Бо́­жия укра­ше́­ние; ра́­дуй­ся, к во́­ин­ству Небе́сному сопричте́нный.

Ра́­дуй­ся, все­ору́­жие Бо́­жие при­е́мый; ра́­дуй­ся, тем вся ко́з­ни вра́­жия преодоле́вый.

Ра́­дуй­ся, броне́ю пра́ведности облече́нный; ра́­дуй­ся, щито́м ве́­ры осене́нный.

Ра́­дуй­ся, шлем спа­се́­ния стяжа́вый; ра́­дуй­ся, меч духо́вный, е́же есть сло́­во Бо́­жие, па́­че вся́­ка­го ору́жия воз­лю­би́­вый.

Ра́­дуй­ся, пре­по­я́с­ан­ный от Бо́­га пра́вдою и и́с­ти­ною о чре́слех сво­и́х; ра́­дуй­ся, я́ко к зва́нным на бра́чную ве́черю А́гнца сопричте́н еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко та́­мо воспе́ти песнь но́ву пред Пре­сто́­лом Его́ спо­до́­бил­ся еси́; ра́­дуй­ся, на Не́бе приобща́яйся ны́­не Хри­ста́ и́стее, не́­же иногда́ на зем­ли́.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 13

О свя­ты́й уго́д­ни­че Хрис­то́в и чу­до­тво́р­че Иоа́нне Во́и­не! При­ими́ сие́ хвале́ние на́­ше и моль­бы́ те­бе́ приноси́мыя, и благоприя́тными тво­и́ми к Бо́­гу мо­ли́т­ва­ми из­ба́­ви нас от вся́­ких зол и об­стоя́­ний, бо­ле́з­ней ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных, и от ве́ч­на­го му­че́­ния пред­ста́­тель­ством тво­и́м со­хра­ни́ и досто́йны Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го бы́­ти умо­ли́, да спо­до́­бим­ся в Не­бе́с­ных селе́ниих вос­пе­ва́­ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос и 1-й кондак.

Мо­ли́т­ва

О, му́­че­ни­че Хрис­то́в, Иоа́нне во́и­не! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О, ве­ли́­кий зас­ту́п­ни­че и уго́д­ни­че Хрис­то́в, Иоа́нне во́инственниче! По­ми́­луй нас, гре́ш­ных и не­до­сто́й­ных, и за­сту­пи́ в бе­да́х и в ско́р­бех, и в пе­ча́­лех, и во вся́­кой злой на­па́с­ти, и от вся́­ка­го зла́­го и оби́дящаго че­ло­ве́­ка, те­бе́ бо дана́ бысть та­ко­ва́я бла­го­да́ть от Бо́­га, е́же мо­ли́­ти­ся за ны, гре́ш­ныя, в бе­да́х и на­па́с­тех зле стра́ждущия. Из­ба́­ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́­ди нам по­бо́р­ник кре́пок на вся ви́­ди­мыя и неви́димыя вра­ги́ на́­ша. О, ве­ли́­кий по­бо́р­ни­че, Иоа́нне во́и­не! Не за­бу́­ди нас, всег­да́ мо­ля́­щих­ся те­бе́, прося́щих по́­мо­щи и не­оску́д­ныя ми́­лос­ти твоея́, и спо­до́­би нас, гре́ш­ных и не­до­сто́й­ных, получи́ти от Бо́­га не­из­ре­че́н­ная бла­га́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко по­до­ба́­ет Ему́ вся­кая сла́­ва, честь и по­кло­не́­ние, Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Избраннаго раба Царя Небеснаго, добляго Христова страстотерпца, Иоанна святаго, воина и чудо­творца похвальными песньми воспоим, яко христиан заступника, целомудрия блюстителя, стражду­щих утéшителя. Ты же, предстояй Престолу Святыя Троицы, молитвами своими от всяких зол и на­пастей охраняй с верою и любовию зовущих ти: Радуйся, Иоанне свя­тый, воине и преславный чудотворче.

Архангели и Ангели с любовию зряху на равноангельское житиé твое, Иоанне пречудне, ты бо, пекийся о Господних, како угодити Гóсподеви, девство сохранил еси невреждéнно, постом и молитвою умерщвляя плоть свою день и нощь. Мы же таковому житию твоему дивящеся, со умилением взываем ти сице:
Радуйся, чистоту сердца своего сохранивый; радуйся, яко сего ради Бога узрéти сподобился еси.
Радуйся, иго Христово на рамо свое взéмший; радуйся, душу свою Христа ради погубивый, во еже спасти ю.
Радуйся, Ангелов сожителю; pадуйся, девственников похвалó.
Радуйся, хранителю и наставниче юных отроков; радуйся, скорый помощниче борющимся со страстьми и похотьми.
Радуйся, защитниче дев и вдо­виц; радуйся, обличение нарушите­лей целомудрия.
Радуйся, родителей и воспитате­лей наставниче; радуйся, сиротсвующих незримый водителю.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Видя святый Иоанн, егда прииде в Нумéры Ифальския, христианы гонимы, не убояся прещéний нечестиваго Иулиана и речé им: мужайтеся, укрепляйтеся в вере, да сподобитеся выну воспевати в небесных чертозех Христу Богу: Аллилуия.

Разум несумнéнный имел еси в себе, Иоанне достохвальне, егда славу мира сего презрев и гнева царскаго не устрашився, исповедал себе христианина быти, и сего pади, яко злодей, в темницу всаждéн был еси. Таковому твоему о Христе дерзновению дивящеся, глаголем: Радуйся, исповедниче Христов преизрядный; радуйся, Христу спострадавый.
Радуйся, идольскаго служенияпрелесть обличивый; радуйся, силою Креста врага победивый.
Радуйся, яко узы и темницу за Христа прияти сподобился еси; радуйся, яко хлад и наготу за Христа славе греховней предпочел еси.
Радуйся, исповедников похвалó; радуйся, мучеников радование.
Радуйся, в земных воинех доблий воин Царя Небеснаго; радуйся, убеливый ризы своя в Крови Агнчей.
Радуйся, Церкве Христовы защитниче; радуйся, всех православных заступниче.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Силою свыше препоясанный, возмогл еси победити древняго Змия; тоюжде силою одарéнный, источаеши обилие чудес всем призывающим с верою имя твоé и о тебе благодарно вопиющим Богу: Аллилуия.

Имея в сердце своем твердую веру во Христа и силою той вооружився, не убоялся еси гнева царéва и сохранил еси ифальския люди от мучителей. Сего ради таковое мужество твое похваляюще, бла­жим тя сице:
Радуйся, адаманте веры Христовы; радуйся, стóлпе Церкве Божия.
Радуйся, верных надеждо и заступление; радуйся, неверных страх и посрамление.
Радуйся, венец исповедника Христова стяжавый; радуйся, оружием Креста врага Христова низложивый.
Радуйся, Христа паче мира возлюбивый; радуйся, за Христианы душу свою положивый.
Радуйся, замыслы богомерзкаго мучителя разсéявый; радуйся, яко в темницах сущих и во узах посещал еси.
Радуйся, яко и сам за Христа в темницу всажден был еси; радуйся, язвы Господа своего на теле носивый.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Бурею помышлений сумнитель­ных колебашеся блаженный Иоанн, егда послан бысть в Нумéры Ифальския, да мучит тамо верующия во Христа. Аще убо, — глаголаше,— по повелению царéву имам благо­верныя люди мучити и убивати, осуждéн буду от Бога, аще же не иду тамо, в чине воинства моего обрящуся царю противен и предан буду смерти лютей. Обаче страхом Божиим водимый, веру Христову в сердце своем сохранил еси даже до злостраданий и уз темничных, вопия Христу: Аллилуия.

Слышав нечестивый Иулиан твое ко христианам милосердие и увидев тя самаго христианина быти, разъярися на тя злобою и повелé привести в Царьград, яко злодея и противника царéва. Ты же, благодатию Божиею укрепляем, мужественно страдания претерпел еси и от веры во Христа никáкоже отступил еси. Сего ради величаем тя сице:
Радуйся, исповедниче веры во Христа неустрашимый; радуйся, воине Христов непобедимый.
Радуйся, яко со Архистратиги сил небесных Престолу Божию предстоиши; радуйся, скорый помощниче всем за истину терпящим.
Радуйся, искушений и соблазнов от диавола избéгнувый; радуйся, яко и всех призывающих тя от искушений избавляеши.
Радуйся, замыслы богомерзкаго мучителя разсеявый; радуйся, и нам сети диавола избегати помогáяй.
Радуйся, щитом веры себе само­го от стрел лукаваго защитивый; радуйся, имже и нас от искушений охраняяй.
Радуйся, рода христианскаго украшение; радуйся, чертогов не­бесных обитателю.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Боготечней звезде подобен был еси, Иоанне, егда, пришед в стра­ны Ифальския, увещал еси тамо сущих христиан не отступати от Солнца Правды Христа Бога, но выну пети Ему: Аллилуия.

Видя святый приводимыя пред него по повелению цареву верныяХристу люди на мучение за веру Христову, зело скорбé, в сердце своем пекийся да избавит их от руки мучителевы. Таковое твоé попечение о них похваляюще, зовем ти: Радуйся, любовь Христову в сердце своем имéвый; радуйся, яко тоюсогреваем от мучителей верныя рабы Христовы спасл еси.
Радуйся, веления нечестивых презревый; радуйся, заповеди Христовы сохранивый.
Радуйся, верных рабов Христовых друже; радуйся, христиан заступниче.
Радуйся, сущим в темницах и во узах утéшителю; радуйся, нищих кормителю.
Радуйся, странных водителю; радуйся, немощствующих врачу.
Радуйся, сирых заступниче; ра­дуйся, плачущих утéшителю.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Постом и молитвою плоть твою духови поработил еси и во славу Божию духовне пожил еси; сего ради ныне предстоиши Престол у Пресвятыя Троицы, выну воспевая песнь: Аллилуия.

Возсиял еси, яко новое светило на тверди небесней, всему роду христианскому, егда Божиим изволением обретено бысть нетленное тело твое, точащее обилие чудес с верою к заступлению твоему притекающим и молитвенно тебе взывающим:
Радуйся, Богу житием твоим угодивый; радуйся, сего ради от Него прославление приявый.
Радуйся, тщету и прелесть мира сего презревый; радуйся, мзду Небесную восприявый.
Радуйся, яко о мале верен явился еси; радуйся, яко обилие благодати Божией прияти сподобился еси.
Радуйся, яко в житии сем ближняго самоотверженно возлюбил еси; радуйся, яко в скорбех и напастех сущим заступник был еси.
Радуйся, душу свою за други полагáвый; радуйся, теплый ходатаю за нас у Царя Небеснаго.
Радуйся, от мучителева гнева христианы спасавый; радуйся, яко и днесь о спасении нашем печéшися.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Хотящу ти от мира сего преселитися, смиренномудрием побуждаем, повелел еси некоему че­ловеку тело твое положити в доме, идеже страннии и нищии погребахуся. Господь же, смиренныя возносяй, благоволи сохранити оное нетленно и чудотворения источающее всем к твоему заступлению с верою притекающим и о тебе Богу вопиющим: Аллилуия.

Новую покази милость рабом Своим Человеколюбец Господь, егда благоволи прославити тя и явити в тебе благодать Свою чудотворящу. Мы же таковому промышлению Божию радующеся, благодарне вопиéм:
Радуйся, вместилище благодати Божией; радуйся, сосуде Божий избранный.
Радуйся, чудотворче предивный; радуйся, притекающим к тебе с верою скорую помощь подавáяй.
Радуйся, душевных и телесных недугов наших целителю; радуйся, бесов о имени Христове изгонителю.
Радуйся, лукавства врага человеческаго обличителю; радуйся, целомудрия охранителю.
Радуйся, благочестивых супружеств от всякаго диавольскаго прельщения незримая оградо; радуйся, и татьбы и грабительства скорый обличителю.
Радуйся, совратившихся на путь истины наставителю; радуйся, прошения наша на пользу исполняяй. Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Странное и дивное явление твое чрез сонное видéние некоей жене благоговейней увидевше и новаго чудотворца и угодника Божия в тебе познавше, людие константинопольстии умилишася и возопиша Богу: Аллилуия.

Весь добродетельми исполненный в жизни сей, по смерти же славою Божиею озарéнный, пре­клонявши ухо твоé на молитвы чту­щих тя, от них же слышиши сицевая:
Радуйся, милосердию Отца Небеснаго подражателю; радуйся, алчущих питателю.
Радуйся, странных невидимый сопутниче; радуйся, сирых покровителю.
Радуйся, озлобляемых утéшителю; радуйся, за истину терпящих подкрепителю.
Радуйся, недугующим ослабу и исцеление подавáяй; радуйся, в бе­дах сущих заступниче.
Радуйся, нищия возлюбивый; радуйся, яко с ними и по отшествии от мира сего телом разлучитися не восхотел еси.
Радуйся, яко в доме убогих по­гребсти тело свое завещал еси; радуйся, за смиренномудрие твое венцéм от Бога увенчанный.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Все воинство Ангельское возрадовашеся, видя тя, воина Царя Небеснаго непреоборима, победивша миродержителя тьмы и прелести века сего, темже и воспé Богу: Аллилуия.

Витии многовещанныя не возмогут по достоянию восхвалити страдания твоя, за Христа претерпéнныя, и милосердия и целомуд­рия твоего подвиги. Мы же таковым дивящеся, в немощи нашей милыя сия хваления приносим тебе:
Радуйся, Христа всем сердцем возлюбивый; радуйся, вольныя страдания за имя Его претерпевый.
Радуйся, о Бозе Вседержителе поревновавый; радуйся, венец мученический стяжавый.
Радуйся, правило веры и воздержания учителю; радуйся, ни­щету духовную проявивый.
Радуйся, смиренномудрием тво­им духа гордыни низложивый; радуйся, наследие Царства Небеснаго стяжавый.
Радуйся, в дому Отца Небеснаго обитель себе сотворивый; радуйся, яко о спасении нашем присно ходатайствуеши.
Радуйся, помощь скорую прося­щим подаваяй; радуйся, яко не­мóлчно молиши за ны Христа Бога.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Спасти хотя душу свою, презрел еси веления мучителя, и о теле своем нерадив, радостно восприял еси узы железныя и скорбь темничную, Иоанне, воине Христов, воспевая укреплявшему тя Богу: Аллилуия.

Стена еси и твéрдое прибежище всем с молитвою к тебе прибегающим, чудотворче Иоанне, сего ради зовем ти:
Радуйся, скорый послушниче всех призывающих тя; радуйся, яко честныя мощи твоя благоволи Бог прославити чудесы.
Радуйся, яко и от икон твоих подается благодать Божия взирающим на них с верою; радуйся, яко в созданных на прославлéние имене твоего храмах незримо обитаеши.
Радуйся, яко никтоже тамо с ве­рою молящийся тощ и неуслышан исходит; радуйся, яко молитвами твоими подкрепляеши наша моле­ния, ко Престолу Вседержителя восходящия.
Радуйся, яко коегóждо прошения предварити тщишися; радуйся, яко путем стрóпотным греха идущим вразумления подаéши.
Радуйся, яко искушаемым от диавола скорую помощь являеши; радуйся, яко всех на путь спасения направляеши.
Радуйся, яко грешныя на покая­ние наставляеши; радуйся, угодниче Христов и молитвенниче о нас благоприятный.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Пение похвальное приносим тебе, мучениче Христов Иоанне, еже с любовию приéмля, моли Господа избавитися нам от бед и скорбей, наипаче же в час кончины нашея твоим заступлением предвари, да не умрем без покаяния, но сподобимся в небесных селéниих с тобою воспети Богу: Аллилуия.

Свеща еси в церкви Христовой, горящи невещественным светом благодати Божией и озаряющи тьму неразумия нашего, Иоанне преблаженне. Сего ради молимтися: просвети ны, омраченныя грехом, да воспоим тебе:
Радуйся, свет Божественнаго учения в сéрдце своем носивый; радуйся, яко тем просвещаем тьму служения идольскаго обличил еси.
Радуйся, яко и нам тéмже све­том просветится тщишися; радуй­ся, яко славу Трисияннаго Божест­ва лицéм к лицу зриши.
Радуйся, лучи благодати Божией, от Солнца Правды возжéнная; ра­дуйся, озаряяй тьму невéдения на­шего светом заповедей Христовых.
Радуйся, звездо путеводная всем ищущим спасения; радуйся, яко наставляеши нас на всякое дело благое.
Радуйся, яко мысль благу нам на сердце во благоврéмении полагае­ши; радуйся, яко воинскому званию образ добраго воина в себе показуеши.
Радуйся, озаривый вселенную светом добродетелей твоих; радуйся, яко, видя добрыя дела твоя, человéцы Отца Небеснаго прославляют.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

Благодать дана тебе от Бога во еже руководствовати ко спасéнию и от бед сохранити чтущих память твою; сего ради молитвами твоими огради от всякаго зла Церковь и страну нашу, верныя же вся в добродетелех преуспевати сотвори, да воспоим вси Богу: Аллилуия.

Поюще Бога, дивнаго во святых Своих, хвалим тя, исповéдника Христова, воина же и чудотворца хвалéньми сицевыми:
Радуйся, Церкви Божия украшение; радуйся, к воинству Небесному сопричтéнный.
Радуйся, всеоружие Божие приéмый; радуйся, тем вся козни вражия преодолéвый.
Радуйся, бронéю праведности облеченный; радуйся, щитом веры осенéнный.
Радуйся, шлем спасéния стяжавый; радуйся, меч духовный, еже есть слово Божие, паче всякаго оружия возлюбивый.
Радуйся, препоясанный от Бога правдою и истиною о чрéслех своих; радуйся, яко к званым на брачную Вечерю Агнца сопричтен еси.
Радуйся, яко тамо воспети песнь нову пред Престолом Его сподобился еси; радуйся, на Небе приобщаяйся ныне Христа истее, нéже иногда на земли.
Радуйся, Иоанне святый, воине и преславный чудотворче.

О святый угодниче Христов и чудотворче Иоанне Воине! Приими; сие хваление наше и мольбы, тебе приносимыя, и благоприятными; твоими к Богу молитвами избави нас от всяких зол и обстояний, бо­лезней душéвных и телесных, и от мучения вéчнаго предстательством твоим сохрани достойны царствия небеснаго быти умоли, да спо­добимся в небесных селениих воспевати Богу: Аллилуия.
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Архангели и Ангели…» и 1-й кон­дак «Избраннаго раба…».

Молитва святому мученику Иоанну Воину

О преславный угодниче Хрис­тов Иоанне Воинственниче, храб­рый в ратех, врагов прогонителю и всем православным христианом великий заступниче! Помяни нас, грешных и недостойных раб, в бедах, скорбех и печалех, и во всяцей злей напасти сущих, и от всякаго злаго и обидящаго человека защити нас: дана бо тебе благодать от Бога молитися за нас, грешных, зле страждущих. Избави нас от обидящих нас, буди нам поборник крепок на вси враги наши, видимыя и невидимыя, да твоею помощию и крепким предстательством и поборством посрамятся вси являющии нам злая! О великий поборниче, Иоанне Воинственниче, не забуди нас, грешных, молящихся тебе и просящих твоея помощи и неоскудныя милости, и сподоби нас, грешных и недостойных раб, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова Бог любящим Его, яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Свя­той му­че­ник Иоанн Воин слу­жил в им­пе­ра­тор­ском вой­ске Юли­а­на Отступ­ни­ка (361–363). Наря­ду с дру­ги­ми во­и­на­ми его по­сы­ла­ли пре­сле­до­вать и уби­вать хри­сти­ан. Оста­ва­ясь внешне го­ни­те­лем, свя­той Иоанн на деле ока­зы­вал го­ни­мым хри­сти­а­нам боль­шую по­мощь: тех, ко­то­рые были схва­че­ны, осво­бож­дал, дру­гих пре­ду­пре­ждал о гро­зя­щей им опас­но­сти, со­дей­ство­вал их по­бе­гу. Свя­той Иоанн ока­зы­вал ми­ло­сер­дие не толь­ко хри­сти­а­нам, но и всем бед­ству­ю­щим и тре­бу­ю­щим по­мо­щи: по­се­щал боль­ных, уте­шал скор­бя­щих. Когда Юли­ан Отступ­ник узнал о дей­стви­ях свя­то­го, то за­клю­чил его в тем­ни­цу. В 363 году им­пе­ра­тор был убит на войне с пер­са­ми. Свя­той Иоанн вы­шел на сво­бо­ду и по­свя­тил свою жизнь слу­же­нию ближ­ним, жил в свя­то­сти и чи­сто­те. Скон­чал­ся он в глу­бо­кой ста­ро­сти.Год кон­чи­ны его точ­но не из­ве­стен, ме­сто по­гре­бе­ния свя­то­го Иоан­на Вои­на по­сте­пен­но было за­бы­то. Он явил­ся од­ной бла­го­че­сти­вой жен­щине и ука­зал ме­сто сво­е­го упо­ко­е­ния. Оно ста­ло из­вест­но в этом окру­ге. Обре­тен­ные его мощи были по­ло­же­ны в церк­ви апо­сто­ла Иоан­на Бого­сло­ва в Кон­стан­ти­но­по­ле. Гос­подь да­ро­вал свя­тым мо­щам Иоан­на Вои­на бла­го­дат­ную силу ис­це­ле­ния. По мо­лит­вам свя­то­го Иоан­на по­лу­ча­ют уте­ше­ние оби­жен­ные и скор­бя­щие. В Рус­ской Церк­ви Иоанн Воин свя­то чтит­ся как ве­ли­кий по­мощ­ник в скор­бях и в раз­лич­ных жи­тей­ских об­сто­я­ни­ях.

[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *