Досто́йно есть, я́ко вои́стину блажи́ти Тя́ Богоро́дице, при́сно блаже́нную и пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую вои́стину серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждьшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́ем (земной поклон).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя́тому Ду́ху (поклон).
И ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).
Го́споди поми́луй, Го́споди поми́луй, Го́споди благослови́ (поклон).

Отпуст: Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, и свята́го а́нгела моего́ храни́теля, и все́х ра́ди святы́х, поми́луй и спаси́ мя́, я́ко Бла́г и Человеколю́бец, ами́нь (земной поклон без кре́стнаго зна́мения).

Эти молитвы называются «семипоклонным началом», или «приходными и исходными поклонами», они совершаются в начале и в конце всякого молитвенного правила.

За моли́тв святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь (поклон).

На вечерней молитве трижды с крестным знамением говори*:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́ вся́ческих ра́ди (трижды).

Молитва св. Макария Великого:

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю (поклон), но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́ (поклон), да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).*

* читается только вечером

Перекрестись и читай:

Царю́ небе́сныи, Уте́шителю, Ду́ше и́стинныи, Иже везде́ сы́и и вся исполня́я, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, душа́ на́ша.

Далее читается «Трисвятое и по Отче наш»

Святы́и Бо́же, Святы́и Кре́пкии, Святы́и Безсме́ртныи, поми́луй нас (поклон, трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас. Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша. Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша. Святы́и, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша. Имене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

О́тче на́ш, Иже еси́ на́ небесех. Да святи́тся и́мя Твое́. Да прии́дет царствие Твое́. Да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на́ небеси и на земли́. Хлеб наш насу́щныи даждь нам днесь. И оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим. И не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди поми́луй (12 раз).

* От сна́ воста́в, благодарю́ Тя, Всесвята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди бла́гости и долготерпе́ния, не прогне́вася на мя гре́шнаго и лени́ваго раба Твоего́, и не погуби́л еси́ мене́ со беззако́нии мои́ми, но человеколю́бствова. И в неча́янии лежа́ща воздви́же мя у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́ непобеди́мую. И ны́не, Влады́ко, Бо́же Пресвяты́и, просвети́ о́чи се́рдца моего́ и отве́рзи ми устне́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем. Воспева́ти же и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

* Вечером молитва «От сна востав» не читается, а после 12 раз «Господи помилуй» читаем:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

Далее как утром, так и вечером читай:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу (поклон).
Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон).
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Го́споду Ису́су Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон).

Псалом 50-ый:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й. И по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́и мя от беззако́ния моего́ и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х. Яко да оправди́шися в словесе́х Свои́х и победи́ши внегда́ суди́ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся. Омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Cлу́xy моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́рзи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Tвоего́ и Ду́хом Влады́чным утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от кро́вий, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л же́ртвы, дал бых у́бо; всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу — дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на; и да сози́ждутся сте́ны Иеросали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожига́емая. Тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельца́.

Далее, оградив себя кре́стным зна́мением, читай Символ веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода, Иcу́ca Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от́ Бога и́стинна, рожде́на, а не сотворе́на, единосу́щна Отцу́, Им же вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от́ Дyxa Свя́та и Мари́и Де́вы вочелове́чьшася. Распя́таго за ны при Понти́йстем Пила́те, страда́вша и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тии день по писа́ниих. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́ же ца́рствию несть конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода и́стиннаго и Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. И во еди́ну святу́ю собо́рную и апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвым. И жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Богоро́дице, Де́во, ра́дуйся, обра́дованная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю, благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко родила́ еси́ Христа́ Спа́са, Изба́вителя душа́м на́шим (трижды с поклонами).

О всепе́тая Ма́ти, ро́ждьшая всех святы́х святе́йшее Сло́во, ны́нешнее приноше́ние прие́мши, от вся́кия напа́сти изба́ви всех и гряду́щия изми́ му́ки, вопию́щия ти, аллилу́ия (трижды с поклонами земными).

Непобеди́мая и боже́ственная сила Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня, не оста́ви мя гре́шнаго, упова́ющаго на тя́ (поклон).

Пресвята́я Влады́чице моя Богоро́дице, поми́луй мя, и спаси́ мя, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Вся́ небе́сныя си́лы, святи́и а́нгели и арха́нгели, херуви́ми и серафи́ми, поми́луйте мя, и помоли́теся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́те ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й, поми́луй мя и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бóгу, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Святы́и вели́кии Иоа́нне, проро́че и Предоте́че Госпо́день, поми́луй мя, и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Святи́и сла́внии апо́столи, проро́цы и му́ченицы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии и вси́ святи́и, поми́луйте мя, и помоли́теся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́те ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

После молись по три раза с поклонами молитвы:

Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва тебе́.

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй мя гре́шнаго.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, спаси́ мя, гре́шнаго раба́ Твоего́.

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й, спаси́ мя, гре́шнаго раба́ Твоего́.

Святи́и арха́нгели и а́нгели, моли́те Бо́га о мне́ гре́шнем.

Святы́и вели́кии Иоа́нне, проро́че и Предоте́че, Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Святы́и сла́вныи проро́че Илие́, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и праотцы́, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и проро́цы, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и сла́внии апо́столи и евангели́сти: Матфе́е, Ма́рко, Луко́ и Иоа́нне Богосло́ве, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и сла́внии верхо́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и вели́ции три́е святи́телие: Васи́лие Вели́кии, Григо́рие Богосло́ве и Иоа́нне Златоу́сте, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́телю Христо́в Нико́лае, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Преподо́бне О́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о мне́ гре́шнем.

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нней, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и вси, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

После этого помолись святому, имя которого носишь, и святому, празднуемому этого числа, также и другим святым, кому хочешь, а также епитимию. Потом молись о здравии родителей, родственников и близких.

Потом помолись за упокой родителей и близких, за духовных отцов и за кого имеешь усердие, по три раза произнося с поклонами:

Поко́й, Го́споди, душа́ усо́пших раб твои́х (поклон, затем называй имена).
И ели́ка в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон).
Ве́чныя му́ки изба́ви (поклон).
Небе́сному ца́рствию прича́стники учини́ (поклон).
И душа́м на́шим поле́зное сотвори́ (поклон).

Заканчивая молитвы, говори:

Го́споди, или сло́вом, или де́лом, или помышле́нием согреши́х во всей жи́зни мое́й, поми́луй мя и прости́ мя, ми́лости Твоея́ ра́ди (поклон земной).

Все́ упова́ние мое́ к Тебе́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя во Свое́м Си кро́ве (поклон земной).

Упова́ние ми Бо́г, и прибе́жище мое́ Христо́с, и покрови́тель ми есть Дух Святы́и (поклон земной).

Досто́йно есть (всю молитву и поклон земной).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху (поклон).

И ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).

Го́споди поми́луй, Го́споди поми́луй, Го́споди благослови́ (поклон).

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и все́х святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко благ и человеколю́бец, ами́нь.

И, наклонившись до земли, читай:

Осла́би, оста́ви, отпусти́, Бо́же, согреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, и я́же в ве́дении и не в ве́дении, и я́же во уме́ и в помышле́нии, я́же во́ дни и в нощи́, вся́ ми прости́, я́ко бла́г и человеколю́бец. Ами́нь.

Вставши, читай молитву сию с поклонами:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим бла́го сотвори́, бра́тиям и все́м сро́дником на́шим, и́же и уедини́вшимся, да́руй им вся́, я́же ко спасе́нию проше́ния, и живо́т ве́чныи (поклон).

В боле́знех су́щия посети́ и исцели́, в темни́цах су́щих свободи́, по вода́м пла́вающим прави́тель бу́ди и и́же в путе́х ше́ствующим испра́ви и поспеши́ (поклон).

Помяни́, Го́споди, и плене́нныя бра́тию на́шу, единове́рных правосла́вныя ве́ры, и изба́ви их вся́каго зла́го обстоя́ния (поклон).

Поми́луй, Го́споди, да́вших нам ми́лостыню и запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, прости́ их и поми́луй (поклон).

Поми́луй, Го́споди, тружда́юшихся и служа́щих нам, ми́лующих и пита́ющих нас, и да́руй им вся́, я́же ко спасе́нию проше́ния, и живо́т ве́чныи (поклон).

Помяни́, Го́споди, пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу и всели́ их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́ (поклон).

Помяни́, Го́споди, и на́шу ху́дость и убо́жество и просвети́ наш ум све́том ра́зума свята́го Ева́нгелия Твоего́ и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х, ами́нь (поклон).

Оканчиваются сии молитвы обычным семипоклонным началом. По окончании молитв возьми в руку свой крест и, ограждаясь им, говори:

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, благослови́ и освяти́, и сохрани́ мя си́лою Живоно́снаго Креста́ Твоего́.

После этого целуй крест. Вечером, перед сном читаем молитву Кресту (перекрестись):

Да воскре́снет Бог, и разы́дутся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менающихся кре́стным зна́мением, и да возвесели́мся реку́ще: ра́дуися Кре́сте Госпо́день, прогоня́я бе́си си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Ису́са Христа́, во а́д соше́дшаго и попра́вшаго си́лу дия́волю, и да́вшаго нам Крест Свой Честны́и на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, пречестны́и и животворя́щий Кре́сте Госпо́день, помога́й ми с пресвято́ю госпоже́ю Богоро́дицею и со все́ми святы́ми небе́сными си́лами, всегда́, и ны́не и при́сно, и во́ веки веко́м, ами́нь.

Старопоморы (федосеевцы) – христианское общество строго придерживающееся древних преданий Святой Соборной и Апостольской Церкви. Старопоморское согласие возникло после Раскола Русской Церкви, вызванного еретической деятельностью патриарха Никона. Обиходное название «федосеевцы» дано по имени Феодосия Урусова, потомка древнего и славного боярского рода, большого ревнителя христианских обычаев. Будучи «никонианином», Феодосий, обратился к вере своих христианских предков и в наступившие смутные антихристовы времена, смог свидетельствовать об истине древлеправославия.

Основы нашего христианского учения составляют: учения о бегствующей Церкви, духовном антихристе, об истреблении истинного священства, а вместе с ним прекращении пяти Таинств, кроме Таинств Крещения и Покаяния. Священные Таинства: Миропомазание, Священство, Елеосвящение и Брак не возможны по причине отсутствия в мире законной православной, кафолической иерархии. Всякую современную государственную власть мы расцениваем как сатанинскую, как ловушку антихриста.

Духовный антихрист есть вся совокупность нечестивого мира не знающего или извращающего учение Христа. Духовный антихрист вначале уничтожает священство, которое может передавать истинную христианскую преемственность. В еретической церкви уже нет епископов, поставленных по Христианскому Закону. Молиться во «внешней» церкви становится невозможным, в ней нет Христовой Истины и Благодати. Антихристовы служители – никониане и прочие еретики пытаются утешить похоть своего желания новыми попами и архиереями, что тщетно и пагубно. Поэтому их видимое «причастие» есть ложь. Если кто приемлет Святую Тайну в еретической церкви, то получает не благодать Божию, а причащается смертному греху.. Как писал блаженный Иероним: «Жертва еретиков, это хлеб печали и слез: потому что все то, что они делают, обратится в плач…. И всякий, кто будет есть от жертв их, осквернится. Это слепые, которые слепых ведут в яму».

Церковная истина передается в руки мирян, остаются только два Таинства – крещение и покаяние.Таинство Крещения совершается во Имя Святой Троицы и только в три погружения. Таинство Крещения даруется только тем, кто во всем правоверен, и приемлет Крещение от православного человека, а не от еретических попов и наставников. Все остальные виды крещений совершаемых еретиками не имеют Спасительной Благодати.

Таинство Покаяния есть очищение и второе Крещение. Осознавши свои грехи, мы должны исповедоваться опытным братиям, искусным борцами с плотскими помыслами. Исповедники должны врачеваться по Божественным Правилам и отлучаться от Церкви в соответствии со своими прегрешениями. Таинство Исповеди могут совершать и мирские люди, в отсутствие настоящих православных священников. Еретики не исповедуют, а противоречат Христу. Но исповедь в Церкви возможна лишь для тех, кто находится в церковной ограде, исключительно для соборных молящихся. Отлученные за те или иные прегрешения от церковного сообщества не допускаются до исповеди.

Без священнического освящения брак не может быть честным и законным. По неимению православного священства мы христиане-старопоморы не отрекаемся от истинного брака, а христиан, вступивших в сожитие без священнического венчания и не почитающих свое сожитие за законное, мы не считаем неверными, а относим к истинным христианам. Требуемый законом брак христиане должны соблюдать во всяческой чистоте и благочинии. Детей таких христиан положено крестить, при болезни исповедовать, домы их посещать, но не иметь с ними общей молитвы и не сообщаться с ними в пище. В ввиду отсутствия венчания, такие христиане со смирением находятся в отлучении, так как отлучение есть часть будущего наказания, необходимое для праведных, а тем более для согрешающих. И мы веруем, что со своим смирением они могут испросить себе милости от Господа. Живущие природным браком христиане не должны с неверными иметь сообщения в пищи и питии, в молитве и внешних обычаях. Детей повелеваем воспитывать в страхе Божием.

Государственная власть и безбожное общество отождествляются со слугами антихриста. Царствует уже не власть, но антихрист, который воплощается в каждом властителе по очереди, причем последующий хуже предыдущего. Из понятия о власти как «антихристовой слуге», следует положение, что молиться о власти, значит молиться об укреплении царства антихриста. Если власть «образ антихристов», то, значит, и все исходящее от власти носит на себе печать антихриста. Любой свод гражданских и уголовных законов есть «Богом ненавидимыя, кривосказательныя, духоборныя книги», должностные лица – слуги антихристовы, еретическая церковь – «жидовский синедрион», высшая власть – «антихристов совет», делопроизводство по законам – «никонианский богоборный суд». Мир верует в троицу, но это нечистая и плотская троица, троица пребеззакония: это – Змий Диавол — все гражданское общество, лжепророки в лице лжеучительной и нечестивой церкви, антихристова власть.

Об истории возникновения федосеевского толка староверов-беспоповцев. Отрывок из книги Кирилла Яковлевича Кожурина «Повседневная жизнь старообрядцев»:

«В 1690-е годы среди староверов Новгородской земли громко и отчётливо прозвучал голос «преславного и досточюдного учителя» Феодосия Васильева: «Антихрист царствует в мире ныне, но царствует духовно в видимой церкви… Все таинства её истребил и всякую святыню омрачил». Это положение легло в основу нового старообрядческого согласия, которое объединило тысячи исповедников старой веры в псковско-новгородских землях и стало впоследствии одним из самых многочисленных согласий в русском старообрядчестве.

Выдающийся проповедник староверия в Новгородской земле, Феодосий Васильевич происходил из древнего рода князей Урусовых. … Когда над Россией разразилась никоновская «реформация», отец <его> Василий Евстратьевич (священник в селе Крестецкий Ям под Новгородом (ныне Крестцы) – прим.СДГ), «гонения и мучения страхом содержим», не решился выступить открыто и покорился церковным начальникам, но в душе «новин» не принял. … Несмотря на строгие предписания, исходившие от церковного чиноначалия, он не только не преследовал сторонников старой веры, но и часто покрывал их.

(После его смерти в той же церкви стал служить дьячком его старший сын, Феодосий – в священники его не рукоположили по молодости, но перспектива такая была – прим.СДГ.) В первые годы своего служения молодой дьякон показал себя ревнителем никоновских реформ и даже угрожал жестокими преследованиями тем староверам, которые не желали подчиняться церковным властям и не являлись к службе. Однако здесь произошло чудо: ярый гонитель христианства Савл превратился в его ревностного защитника апостола Павла. После бесед с некими «боголюбивейшими мужами», открывшими перед ним всю пагубность никоновских «новин» и лживость возводимых на староверов обвинений, Феодосий резко переменил своё отношение к старой вере. Перемена, произошедшая в нём, была настолько сильной, что он не смог более оставаться в патриаршей церкви и честно признался в этом перед избравшими его прихожанами. В 1690 году он публично отрёкся от дьяконского сана, открыто заявив, что «по новоизложенным догматам в новопечатных книгах не возможно отнюдь спасения получити». …

В подтверждение своих слов Феодосий, крещённый в младенчестве уже по новым книгам, принял древлеправославное крещение «от некоих правоверных христиан» и был наречён Дионисием, тем самым окончательно разрывая с никонианством. Этот шаг произвёл сильное впечатление на жителей Крестецкого Яма, многие из которых в дальнейшем продолжали стойко исповедовать старую веру. Вместе с Феодосием крестились его жена, два брата, сын Евстратий и маленькая дочь. Затем, оставив дом и родное село и взяв с собою мать, все они ушли в другое село, находившееся неподалёку от Крестецкого Яма. Там они «в безмолвии живуще, работаху Богу». Но все испытания были впереди. Через некоторое время умирает жена Феодосия вместе с малолетнею дочерью, и тогда Феодосий, как человек искренне и глубоко верующий, видя в произошедшей трагедии особый Промысел Божий, решает посвятить свою жизнь служению Богу и проповеди гонимой веры.

Он уединяется и всё свободное время посвящает чтению Священного Писания и богослужебных книг, творений Отцов Церкви и Житий святых, пытаясь «постигнути лежащую в них Духа глубину». … Наконец, чувствуя себя достаточно подготовленным для открытой борьбы и ободряемый другими «духовными мужами», Феодосий выходит на проповедь. … Под влиянием его проповеди многие обращались в старую веру. …

Федосеевцы Красноярского края в начале ХХ века

(Это он был инициатором Второго новгородского собора староверов, где была сформулирована программа жизни, по которой «раскольники»-беспоповцы всех согласий прожили целое столетие – прим. СДГ) Второй новгородский собор, состоявшийся 3 июня 1694 года под руководством Феодосия Васильева, принял 20 положений, не оставлявших практически никакой возможности компромисса с «миром антихриста». Собор утвердил необходимость крещения для приходящих от новообрядческой церкви, полное и решительное безбрачие для всех и даже сто поклонов за покупаемое на торгу у неверных брашно (пищу).

В это самое время новгородская епархиальная власть начинает обращать на Феодосия Васильева особое внимание. В 1697 году на новгородскую кафедру вступил митрополит Иов (ум. 1716), известный своей активной деятельностью против старообрядцев и симпатиями к «латинскому» направлению. Участились розыски «раскольников» и их допросы. Если кого-либо из староверов удавалось схватить, его приводили к митрополиту Иову и допрашивали «с пристрастием». Многие, не выдержав пыток, признавались, что были обращены в старую веру Феодосием. Придя в неописуемую ярость, митрополит велел разыскать Феодосия. Он лично прибыл в Крестецкий Ям, где прежде дьяконом служил Феодосий, и заставил всех жителей явиться в церковь к причастию, причём к уклонявшимся было применено насилие. Однако ни в Крестецком Яме, ни в его окрестностях старообрядческого вероучителя найти не удалось.

Увидев, что «невозможно граду укрытися на верху горы», Феодосий в 1699 году, взяв с собой мать и сына Евстрата, переехал в Речь Посполитую, в Невельский уезд, где был принят паном Куницким. … Вслед за Феодосием в Польшу отправилось «множество христиан от градов, весей и сел, … желающе древлецерковное святое православие немятежно соблюдати и под руководством его пребывати». Оставляя насиженные родовые гнезда, староверы брали с собой лишь самое необходимое и дорогое — святые иконы и церковные книги. … С разрешения польских властей близ деревни Русановой Крапивинской волости были устроены две обители: мужская и женская (Всего собралось в Польшу за Феодосием ушли 600 мужчин и 700 женщин разных сословий – от крестьян до дворян и бояр – прим.СДГ.)

Устав в обителях был положен «иноческий, Василия Великого». … Хлеб и другие продукты тоже были общими. Одежда, обувь и прочие необходимые вещи выдавались из общей казны. … Согласно постановлениям Новгородских соборов все члены общины должны были соблюдать безбрачие. … Феодосий, как духовный руководитель общины, сам отправлял в обители основные церковные службы и требы, крестил, исповедовал, отпевал умерших. … Кроме соборных моленных, имелись в обителях больницы, богадельня, многочисленные хозяйственные постройки, в которых постоянно на общую пользу работали все члены общины. Насельники обителей в основном занимались хлебопашеством. «Праздность — училище злых», — любил напоминать Феодосий, сам подававший пример трудолюбия и принимавший деятельное участие во всех работах. Феодосий пользовался у своих единомышленников огромным духовным авторитетом. … Его знали и любили в самых отдалённых местах. Наличие же двух обителей позволяло давать приют многим беглым старообрядцам из России.

Однако, несмотря на общность имущества и соблюдение правил безбрачия, Феодосий не считал свои общежительства монастырями. Для его последователей Невельская община и подобные ей были всем «христианским миром», где они жили отдельно от греховного мира, завоёванного антихристом. «Это был особый мир людей, почитавших себя избранными Богом для спасения, которые решительно отмежёвывались от постороннего, греховного и погрязшего в светскую жизнь человечества. Вне общины всё принадлежало антихристу, в домах, на полях, на торгах была его печать, и извне общины были возможны лишь грех и великая погибель» (Зеньковский С.А. «Русское старообрядчество»).

Федосеевцы Риги

Однако это осознание своей избранности было не плодом духовной гордыни, а скорее тяжёлым бременем, которое ложилось на плечи людей, избравших узкий путь спасения души и отказавшихся от компромисса с собственной совестью. После падения церковной иерархии вся ответственность за сохранение истинной веры и тем самым за судьбу Третьего Рима ложилась на плечи простых мирян. В «последние времена» человек должен быть особенно бдителен, должен находиться в постоянном духовном напряжении. … Теперь нельзя было уповать на то, что «попы да монахи все наши грехи замолят». Теперь каждый отвечал за свои поступки непосредственно перед Богом, минуя посредников. …

В Крапивинской волости федосеевцы прожили девять лет. Трудолюбие и аскетический образ жизни вскоре привели общину к хозяйственному процветанию. Но тут же явилась и оборотная сторона медали: основанные Феодосием обители начали подвергаться грабительским нападениям польских солдат (жолнеров), прослышавших об их процветании. Многие из братии во время этих набегов погибали. … Тогда (в 1707 году – прим.СДГ) решено было искать новых мест. …

В России в это время гонения на приверженцев древлего благочестия приутихли, и Феодосию приходит в голову мысль о возвращении на родину. При содействии царского любимца, «светлейшего князя» Александра Даниловича Меншикова, с которым он был знаком лично, Феодосий получил в 1708 году разрешение переселиться со всей братией на земли князя в Псковской губернии, в Великолуцком уезде (Вязовская волость), … им была обещана «в вере их вольность» и разрешено молиться по старопечатным книгам. …

В том же году благодаря ходатайству некоего дворянина Негановского федосеевцы получили во владение от князя Меншикова Ряпину мызу под Юрьевом-Ливонским (ныне Тарту). Чтобы получить у властей официальный указ на владение Ряпиной мызой, Феодосий, взяв с собой сына и ещё трёх своих сподвижников, в мае 1711 года отправился в Новгород. К несчастью, это путешествие оказалось последним в его жизни.

Когда Феодосий и его спутники прибыли в Новгород, «златолюбивый и всезлобный» воевода Яков Никитич Корсаков арестовал их и выдал новгородскому митрополиту Иову. Митрополит, обрадованный такой удачей, велел заточить Феодосия в Орлову палату Архиерейского приказа, «темноты и праха исполнену, и ноги ему оковаша». На все увещевания Новгородского митрополита отречься от староверия, на обещания почестей, богатства и возвышения вплоть до архиерейства Феодосий невозмутимо отвечал, что всё это временные вещи сего света, мимолётные, как сон, которые он не ставит особенно высоко. Тогда его стали страшить пытками, однако нашли в нём «не колеблемую и скоро сокрушавшуюся трость, но крепкий и неподвижимый столп; не разносимый водою песок, но твердый камень адамант». …

Тогда по предложению митрополита Иова был устроен диспут о старых и новых обрядах. Иов, открывший в Новгороде при архиерейском доме духовное училище и пригласивший преподавать в нём знаменитых ученых братьев Иоанникия и Софрония Лихудов, думал «внешней мудростью», заимствованной у греков, посрамить «невежественного расколоучителя». Однако выступивший против Феодосия «старец ученый свободных наук» (видимо, находившийся в то время в Новгороде Иоанникий Лихуд) был побеждён в диспуте. Феодосий во всём блеске раскрыл свой талант начётчика, показав глубокие познания Священного Писания и святоотеческой литературы. Посрамлённый Иов и его клевреты не знали, что отвечать, и тогда Феодосия снова заточили в Орловой палате. Через месяц здоровье страдальца, надломленное странствиями, постом и медными веригами, которые вместе с власяницей он постоянно носил на своём теле, пошатнулось, и 18 июля 1711 года Феодосий Васильев скончался в заточении. … Позднее ряпинские староверы пожелали перезахоронить «кости любезного отца» Феодосия у себя в обители и послали Василия Кононова и с ним ещё одного брата в Великий Новгород. Событие это не обошлось без чудес — Феодосий явился Василию во сне и сам указал место своего захоронения. После 127 дней пребывания тела в земле (с 22 июля по 27 ноября) оно осталось чудесным образом «цело и нетленно». … 6 декабря 1711 года, в день святого Николы Чудотворца, тело Феодосия Васильева было перезахоронено «с погребальными псалмы и песньми» на старообрядческом кладбище в Ряпиной мызе, на берегу реки Выбовки. Над могилой его посадили небольшую берёзку. …

певчие-федосеевцы

…<Что касается отношений Феодосия с поморцами:> дважды (в 1703 и 1706 годах) <Феодосий> посещал Выг (духовный центр поморцев, основанный монахами, которым удалось бежать с осажденных Соловков во время «Соловецкого сидения» и избежать страшной расправы от царского войска – прим. СДГ), где состоялись его беседы с поморскими отцами. Но именно в период существования Невельской обители произошла размолвка Феодосия с выговцами в некоторых вопросах вероучения, в результате чего обрело своё отдельное существование особое старообрядческое согласие, названное впоследствии федосеевским (самоназвание — старопоморское согласие). …

Пунктом, разделявшим поморцев и федосеевцев, была надпись на Кресте Господнем. Федосеевцы первоначально признавали надпись «I.Н.Ц.I.» («Исус Назарянин, Царь Июдейский», так называемая Пилатова титла), поморцы же считали единственно правильной надпись «IС ХС Царь Славы». Дело в том, что «Пилатова титла», согласно Евангелию, действительно была написана на Кресте Господнем, но на иконе Распятия нигде на Руси до Никона не встречалась. Не встречалась она и в Византии. Это объясняется тем, что в православной традиции на иконе Распятия изображался Христос, уже победивший смерть, Христос в Своей Славе (Царь Славы), а не в страдании и унижении. Католическая же традиция предпочитала ставить акцент на физических страданиях Христа, что находило своё место не только в физиологических подробностях изображения крестной смерти (у католиков Спаситель всегда висит, в то время как в православной традиции Он стоит на Кресте, словно открывая объятия молящимся), но и в «Пилатовом надписании». Естественно, заимствование Никоном этой надписи было воспринято на Руси как латинская ересь. Впоследствии федосеевцы признали правоту поморцев в этом вопросе и перестали поклоняться крестам с надписью «I.Н.Ц.I.».

Ещё одним поводом для разделения стал вопрос о так называемом торжищном брашне. Поморцы-даниловцы не считали необходимым продукты, покупаемые на рынке у иноверных («торжищно брашно»), очищать особым чином. Федосеевцы же отмаливали купленные у иноверных продукты молитвой Исусовой с поклонами. …

медные литые иконы федосеевцев

Впоследствии появился ещё один пункт, разделивший поморцев и федосеевцев, — молитва за царя. Если поморцы под угрозой закрытия Выговского общежительства вынуждены были в 1730-е годы принять моление за царя, то федосеевцы на подобный компромисс с властями не пошли, так и не приняв «царского богомолия». …

(Что же касается брака, то федосеевцы с поморцами сначала были согласны – прим. СДГ) Изначально общее для беспоповцев понимание тайны брака сводилось к тому, что таинство брака непременно должно быть совершаемо священником и что только эта форма брака делает брак законным. Это убеждение вело беспоповцев к положению, что в «последнее время», когда нет священников, не может быть и законного брака. Следовательно, соединение мужчины и женщины есть не брак, а блудное сожительство, и как явный грех не может быть терпимо в Церкви. … Тем самым и выговцы, и федосеевцы приходили к выводу о необходимости безбрачия, а пары, вступившие в сожительство, отлучались от соборной молитвы и от братской трапезы как блудники. Безусловно, требования строгой аскезы, предъявляемые к членам первых староверческих общин, были просто необходимы в условиях того враждебного, «антихристова» мира, в котором староверы оказались в конце XVII века. Тем более что и на Выг, и в Невельское общежительство первоначально приходили люди, полностью порвавшие с миром и желавшие жить монашеским житием, то есть избравшие «узкий путь» христианства.

Вспомним, что ещё первые христиане, жившие в напряжённом ожидании Второго Пришествия и даже молившиеся о его приближении, ставили девство выше брака. Об этом как раз пишет к коринфянам апостол Павел: «Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие» (2 Кор. 7, 29–33). …

Федосеевские иконы

Всё же, несмотря на разделения и полемику, которая порой принимала весьма ожесточённый характер, предпринимались неоднократные попытки объединения двух братских беспоповских согласий. Так, например, известно, что после разрыва Феодосия Васильева с выговскими отцами (а разрыв этот произошёл во время отсутствия Андрея Дионисьевича (одного из отцов-основателей Выговского общежительства – прим. СДГ) на Выге) возвратившийся в обитель выговский киновиарх был весьма опечален случившимся, а по прошествии двух лет встретился для переговоров в Старой Руссе с Феодосием, после чего в одной из окрестных деревень они совместно отслужили всенощное бдение, положив, таким образом, начало общению между собой. … (Оно сильно осложнилось в 90-х годах XVIII века, когда поморцы всё-таки приняли брак, а московские федосеевцы – нет. Это, впрочем, отдельная история, – прим. СДГ.)

… После мученической смерти Феодосия Васильева большая часть его последователей обосновалась на Ряпиной мызе в Юрьевском уезде (современная Эстония, окрестности Тарту – прим.СДГ). Руководителем общины стал сын Феодосия Евстрат (до 1689–1768). Здесь федосеевцы прожили до 1719 года, когда по доносу их бывшего наставника Константина Фёдорова, присоединившегося к господствующей церкви и впоследствии получившего сан священника, к ним была послана воинская команда, разорившая новые обители. Поводом к разорению послужил ложный донос о якобы скрывающихся здесь беглых солдатах. Многие, испугавшись, бросили всё и разбежались, кто куда мог: Евстрат Васильев бежал в Польшу, где продолжил свою проповедь, другие бежали в Курляндию, Лифляндию, Валахию, Стародубье и иные места. Благодаря этому федосеевское учение распространилось по всей России и далеко за её пределами, так что вплоть до конца XIX века последователи Феодосия Васильева оставались одним из самых многочисленных беспоповских согласий. …

Что касается Ряпинской обители, то она (несмотря на ложность доноса) в 1722 году была уничтожена, колокола, иконы и старинные книги были отвезены в Юрьевскую Успенскую церковь, а сама моленная обращена в лютеранскую кирху. Удивительная история! Веротерпимость в Российской империи распространялась на все религии, включая магометанство, язычество и буддизм. Одни лишь староверы, коренные русские люди, должны были терпеть всевозможные притеснения и гонения за свою приверженность вере своих предков — древлеправославию». (Впрочем, некоторые потомки первых переселенцев так и остались в окрестностях Юрьева, и по сей день живут там, на берегу Чудского озера – с Эстонской стороны. Долгое время именно там сохранялся центр федосеевской иконописи и медного литья (медные литые иконы были запрещены Никоном, но староверы, конечно, продолжали их лить). Когда федосеевская община образовалась в Москве, на Преображенке – неизвестно. Возможно, это были пришлые федосеевцы, Бог знает когда перебравшиеся в Москву. А, может, они были из тех, кто вообще никуда не уходил из Москвы, сначала на свой страх и риск, а позже укрываясь под крылышком Прасковьи Фёдоровны, вдовы соправителя Петра I слабоумного Ивана V, проживавшей неподалеку, в царском имении Измайлово, и вовсе не питавшей симпатии к церковной реформе, зачем-то затеянной ее свёкром Алексеем Михайловичем. В таком случае кто и когда донёс до них сведения об учении Феодосия Васильева и «сагитировавший» присоединиться – опять-таки не понятно. Зато точно известно, что к 1760-м годам федосеевская община на Преображенке уже была, к ней присоединился, перекрестившись, 37-летний промышленник, владелец кирпичной фабрики Илья Алексеевич Ковылин – и возник крупнейший в России центр старообрящцев-беспоповцев – Преображенское кладбище. Впрочем, это уже совсем отдельная история, о ней – . А еще мы ходим туда на экскурсию).

#Совсемдругойгород экскурсии по Москве

Часовня на федосеевском Преображенском кладбище «О девяти крестах»

Одно из главных направлений старообрядчества наряду с поповством. Возникло после церковного раскола XVII века.

Идеи

После церковных реформ патриарха Никона в середине XVII века верующие разделились на два лагеря: тех, кто принял нововведения (никониане в терминологии старообрядцев), и тех, кто остался приверженцами старой веры. Последние же разделились на два больших направления – поповцев и беспоповцев.

Взгляды последних получили свое оформление на беспоповских соборах 1694 и 1696 годов в Новгороде. Эти староверы считали, что мир после Никона вступил в последние времена, а пришествие Антихриста состоится совсем скоро, как и Страшный суд. Так как духовенства, поставленного до реформ, а значит истинного православного священства, со временем в силу естественных причин становилось все меньше, то данная группа старообрядцев решила отказаться от священников как института. Пользоваться же услугами никонианского духовенства, лишенного благодати, означало наложить на себя «печать Антихриста». При этом староверы-беспоповцы не отрицали священство как таковое, они лишь считали, что отсутствие истинных священников – признак наступивших «последних времен». С отказом от священства беспоповцы лишались исполнения практически всех таинств церкви, в том числе и причастия.

Главными центрами беспоповства стали Поморье и сибирские земли, затем течение распространилось по другим областям страны, например, по Поволжью и району Вятки.

Однако данная ветвь староверия далеко не была единой. В XVIII-XIX веках происходило разделение на множество т.н. толков и согласий. Это объяснялось спорами по идеологическим вопросам. Беспоповцы обсуждали, например, возможен ли брак и сама семья в условиях скорого пришествия Антихриста и, соответственно, нужно ли отказываться от таинства брака и крещения или же венчать и крестить могут выбранные из мирян лица; нужно ли молиться за царя и его семью или нет, а также отношения с официальной церковью.

Направления

Практически во всех беспоповских согласиях сохранились таинства крещения и исповеди, которые проводили выбранные из общины духовные отцы или матери (так как беспоповцы не имеют церквей, все это осуществляется в молельных домах). Наибольшее же разногласие вызвал вопрос брака. Часть данной группы староверов поддерживала отказ от брака в условиях «последних времен», часть — нет.

Изначально поддерживало отказ от брака самое крупное и влиятельное согласие – поморское, центром которого с конца XVII века было Выговское общежительство на Русском Севере, основанное известными расколоучителями братьями Денисовыми, авторами «Поморских ответов» и «Винограда Российского». Однако в первой половине XVIII века ситуация изменилась. В 1736 году вышла книга старовера-поморца Ивана Алексеева «О тайне брака», в которой говорилось о возможности вступать в него. До сих поморское согласие признает брак. Однако настоящий раскол среди старообрядцев вызвало решение поморского согласия 1738 года о принятии моления за царя. После этого различные толки делились не только по взглядам на брак, но и на акт молитвы за государя.

В первой половине XVIII века из поморского образовалось новое согласие беспоповцев — федосеевцы, названные так по имени сторонника безбрачия и противника моления за царя Феодосия Васильева. Хотя нужно отметить, что браки, заключенные до перехода в староверие, федосеевцами признавались. Изначально данный толк был распространен в районе Новгорода и Великих Лук. Центром федосеевцев с 1771 года стало Преображенское кладбище в Москве.

После принятия моления за царя в 1738 году от поморского согласия отделился еще один крупный толк – филипповцы. Один из отцов Выговской обители Филипп, также не приветствовавший брак, увел своих единомышленников оттуда, основав затем монастырь на р. Умбе. В отличие от федосеевцев, с которыми они во многом схожи, тем более от склонных к компромиссам с властью поморцев, филипповцы всегда отличались большой непримиримостью по отношению не только к внешней жизни и государству, но и к другим толкам. Они предпочитали открытое неповиновение власти, доходившее до самосожжений. Сам основатель согласия Филипп погиб в такой добровольной «гари» в 1743 году. С течением времени данный толк все же отказался от практики самосожжения, однако оставался одним из самых строгих среди беспоповцев.

Примером толка, не отрицавшего брак, да и саму жизнь в обществе, является Аароново согласие, вышедшее из филипповского во второй половине XVIII века. Его лидерами были Семен Протопопов и Андрей Жуков по прозванию Аарон. Они считали, что миряне могут венчать вступающих в брак беспоповцев, однако не признавали браки, заключенные в никонианской церкви. Также они поддерживали моление за царя.

Среди беспоповской ветви старообрядчества существовали и толки радикального характера. Так, в 1770-е годы появился толк бегунов или странников. Для сохранения истинной старой веры они считали необходимым полный разрыв с внешним миром, так как тот был насквозь еретичным и готовым к пришествию Антихриста, которому служили и все государственные структуры. Они оставляли дома, чтобы «бегать и таиться» от Антихриста, отказывались от «антихристовой печати» — паспорта, а также присяги, воинской службы и т.д. (в чем с ними были солидарны многие согласия).

Особое место среди беспоповцев занимает нетовщина или Спасово согласие, от которого также впоследствии отпочковалось множество толков. Они считали невозможным совершение любых таинств из-за того, что вся благодать Божья вернулась на небо. Единственное, что остается, — уповать на Спаса. Многие нетовцы не признавали и крещения.

Помимо упомянутых, в беспоповстве существовало и существует огромное количество толков. Крупные согласия, такие, как поморцы, филипповцы и федосеевцы, всегда перекрещивают тех, кто переходит к ним из других толков. Часть же беспоповцев (те же нетовцы и их ответвление самокрещенцы, кержаки и др.). этого не делает.

В XXI веке самыми крупными беспоповскими согласиями считаются поморское (Древлеправославная поморская церковь, Восточная старообрядческая церковь в Польше) и федосеевское (Древлеправославная старопоморская церковь федосеевского согласия).

Федосеевский толк, федосеевщина, федосеевцы — беспоповщинский толк.

Основателем его был Феодосий Васильев, новгородский беспоповец, бывший дьячок Крестецкого Яма; он ушел с семейством своим за польский рубеж, в Невельский уезд, чтобы основать здесь раскольническое общество.

Хотя появление отдельной общины само по себе не вело к образованию особого толка, тем не менее оно привело к разделению беспоповщины. Через несколько лет Феодосий перешел в Великолуцкий уезд и вскоре умер (1711).

В первой половине XVIII в. федосеевцы встречаются уже в разных местах по лесам, мызам, городам, в том числе и в Москве, которая с возникновением Преображенского кладбища сделалась средоточием всего федосеевского раскола.

Среди других беспоповщинских согласий федосеевцы выделяется особенно по вопросу о всеобщем безбрачии. Уже собрание новгородских беспоповцев 1694, при участии Феодосия Васильева, не признало законным ни староженство, ни новоженство. На «соборе» 1752, происходившем в Польше, постановившем за чадородие отлучать на известные сроки староженов, федосеевцы о новоженах рассудили: не жить с новоженами в одной храмине, не сообщаться в ядении, не мыться в бане, не славить в их домах Христа, не принимать их без развода на покаяние, хотя бы при опасной болезни, не крестить их детей: «здравых»- совсем, а больных — без обещания родителей разойтись. Наконец, московский федосеевский собор 1883, подтвердив прежние федосеевские правила об обязательном для всех безбрачии и назвав принимающих бессвященнословные браки «еретиками», даже тех «новоженившихся», которые «признают свое сожитие незаконным», признал подлежащими отлучению от своего общества, оставив им одну надежду на спасение — предсмертную исповедь. Некоторые федосеевцы доходили до публичного заявления, что «лучше ныне сто блудниц иметь, нежели брачитися».

От ведосеевцев отделились следующие толки: а) титловщина, б) аристовщина, в) рижские и г) польские федосеевцы. Рига издавна занимала первое, после Москвы и Петербурга, место в империи по благоустройству находившейся в ней федосеевской общины. Издавна также рижские федосеевцы были жаркими проповедниками всеобщего безбрачия.

В 30-х гг. XVIII в. было поведено против рижских раскольников, «кои ведут развратную жизнь», употреблять «полицейские меры», а их незаконнорожденных детей крестить в православной вере и затем, по достижении возраста, детей мужского пола зачислять в военные кантонисты, а женского — пристраивать по распоряжению приказа общественного призрения. Вследствие этого у рижских федосеевцев явился обычай сводить браки в молельне, при посредстве наставников, с пением избранных из чина венчания псалмов, чтением Апостола и Евангелия.

Польских федосеевцев, живущих в губерниях Ковенской, Сувалкской и Виленской, московские федосеевцы приемлют в общение через исполнение шестинедельного поста — за то, что те приемлют новоженов на исповедь. Такой же чиноприем московские федосеевцы допускают и по отношению к федосеевцам рижским и петербургским.

Федосеевцы считают, что в мире воцарился Антихрист, однако представляют его не как конкретную личность, а как духовное явление. Как и другие беспоповцы, федосеевцы считают, что благодати больше в мире не существует, поэтому не может быть священства и таинств евхаристии и брака священниками совершаемых. Из таинств сохранены лишь крещение и исповедь, но совершаются они мирянами.

Федосеевцы крайне враждебно относились к государству, на котором по их мнению лежит , и требовали от членов своего толка избегать всяких контактов с властями. Они, в отличие от поповцев и большей части поморцев, не приняли молитву за царя. Во главе федосеевских общин стоят миряне имеющие звание наставников.

Общая численность федосеевцев ок. 200 тыс. чел. Подавляющее большинство из них русские.

Литература

Использованные материалы

  • Христианство: Энциклопедический словарь: в 3 т.: Большая Российская Энциклопедия, 1995.
  • Народы и религии мира: Энциклопедия, М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.

[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *