Сегодня — пятница, 25 сентября 2020 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей — 7.

Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по , или нажмите Ctrl+Alt+E

Преп. Савва Сторожевскій († 1407 г.).

Преподобный Савва Звенигородскій, или Сторожевскій, былъ ученикомъ св. Сергія Радонежскаго. О происхожденіи его ничего неизвѣстно. Подъ руководствомъ св. Сергія Савва прожилъ до преклонныхъ лѣтъ и былъ пресвитеромъ и духовникомъ братіи. Многіе и изъ мірянъ врачевали свои душевные недуги у него. Когда великій князь Димитрій Донской основалъ обитель, въ благодарность за побѣду надъ Мамаемъ, то св. Сергій поставилъ Савву настоятелемъ этой обители. Послѣ того нѣкоторое время онъ былъ настоятелемъ и въ обители св. Сергія. Здѣсь полюбилъ св. Савву звенигородскій князь, сынъ Донского, Георгій, или Юрій, и просилъ его найти близъ Звенигорода мѣсто для устроенія обители. Савва нашелъ прекрасное мѣсто на уединенной Сторожевской горѣ: такъ названа гора оттого, что Звенигородъ былъ сторожевымъ городомъ для Москвы на случай нашествія враговъ — литовцевъ и поляковъ. Здѣсь св. князь и устроилъ монастырь, а преп. Савва сдѣлался настоятелемъ этого монастыря. Онъ предсказалъ князю побѣду надъ камскими болгарами, и князь, одержавъ побѣду, весьма щедро одарилъ монастырь. По временамъ св. угодникъ удалялся недалеко отъ монастыря въ пещеру, для уединенія. Въ 1407 году онъ скончался. Много чудесъ совершалось при гробѣ св. Саввы, и въ 1652 году были открыты его мощи, оказавшіяся совершенно нетлѣнными. («Житія всѣхъ святыхъ», свящ. Іоанна Бухарева.)

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ преподо́бному отцу́ на́шему Са́ввѣ, игу́мену Стороже́вскому, Звенигоро́дскому чудотво́рцу.
Конда́къ 1.

Избра́нный отъ Воево́ды и Го́спода во́инствъ небе́сныхъ, преподо́бне о́тче на́шъ Са́вво, си́лою Креста́ Госпо́дня побѣди́вый напа́сти, я́же отъ діа́вола, мíра и пло́ти, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ искуше́ній, бѣ́дъ и навѣ́товъ вра́жіихъ моли́твами твои́ми сохраня́й на́съ, похва́льная съ любо́вію тебѣ́ воспѣва́ющихъ:

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Икосъ 1.

Ангелъ во пло́ти яви́лся еси́ на земли́, преподо́бне Са́вво, отъ ю́ности бо возлюби́въ Бо́га, равноа́нгльному поревнова́лъ еси́ житію́ учи́теля твоего́, преблаже́ннаго Се́ргія, и послужи́въ Го́сподеви въ пра́вдѣ и преподо́біи во вся́ дни́ живота́ своего́, по исхо́дѣ нетлѣ́ніемъ тѣлесе́ сія́еши. Вси́ у́бо благоговѣ́йно чту́ще тя́, воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйся, и́стинный свята́го учи́теля твоего́ ревни́телю; ра́дуйся, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че.

Ра́дуйся, вѣ́рный слуго́ Госпо́день; ра́дуйся, усе́рдный чистоты́ и воздержа́нія храни́телю.

Ра́дуйся, зерца́ло вѣ́ры благочести́выя; ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя.

Ра́дуйся, пустынножи́телей красото́; ра́дуйся, и́ноковъ наста́вниче.

Ра́дуйся, мно́гимъ ко спасе́нію путеводи́телю; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче притека́ющимъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 2.

Ви́дя, я́ко въ мíрѣ се́мъ вся́ческая суета́ и тлѣ́ніе, потща́лся еси́ тѣ́снымъ и приско́рбнымъ путе́мъ тече́ніе жи́зни сея́ соверши́ти; всели́вся во оби́тели преподо́бнаго Се́ргія и, отъ него́ прія́въ а́нгельскій о́бразъ, поревнова́лъ еси́ богому́дрому его́ смире́нію и трудолю́бію, и ку́пно съ ни́мъ де́нь и но́щь воспѣва́лъ еси́ Спаси́телю, всѣ́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ и се́рдце покори́въ Христу́ Спаси́телю, глаго́лющу: и́же хо́щетъ по Мнѣ́ ити́, да отве́ржется себе́, и во́зметъ кре́стъ сво́й, и по Мнѣ́ гряде́тъ, — невозвра́тно отврати́лъ еси́ лице́ свое́ отъ мíра сего́, я́ко отъ Вавило́на грѣхо́внаго, и презрѣ́въ вся́ кра́сная и блага́я его́, водвори́лся еси́ въ пусты́ни, ча́я Бо́га, спаса́ющаго вои́телей Свои́хъ. Ны́нѣ же предстои́ши престо́лу Бо́жію, наслажда́яся небе́сныхъ бла́гъ, и ве́ліе дерзнове́ніе имѣ́я ко Го́споду, не забу́ди на́съ, къ ра́цѣ моще́й твои́хъ усе́рдно притека́ющихъ и восхваля́ющихъ тя́:

Ра́дуйся, жите́йскихъ суе́тъ и мірски́хъ собла́зновъ избѣжа́вый; ра́дуйся, и́ноческое безстра́стіе и безмо́лвіе стяжа́вый.

Ра́дуйся, вся́ блага́я земли́, небе́снаго ра́ди Ца́рствія, за уме́ты вмѣни́вый; ра́дуйся, равноа́нгельное житіе́ до конца́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, возненави́дѣвый мíра сего́ грѣхо́вную сла́дость; ра́дуйся, воспріе́мый обѣтова́ніе непрестаю́щія жи́зни.

Ра́дуйся, облече́нный сла́вою небе́снаго Ца́рствія; ра́дйся, сокро́вище некра́домое и нетлѣ́нное обрѣты́й.

Ра́дуйся, о Це́ркви Христо́вой, на земли́ во́инствующей, моли́твенниче небе́сный; ра́дуйся, о всѣ́хъ вѣ́рныхъ, на поклоне́ніе къ тебѣ́ притека́ющихъ, предста́телю.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 3.

Си́лою, излія́нною на тя́ свы́ше, возше́дъ на высоту́ добродѣ́телей, посто́мъ и бдѣ́ніемъ, моли́твами и цѣлому́дріемъ, я́ко многоцѣ́ннымъ вѣнце́мъ благоустрое́нія и́ноческаго, повсю́ду просія́лъ еси́: сего́ ра́ди вси́ вели́ка и пресла́вна тя́ почита́ху. Ты́ же, бѣ́гая сла́вы отъ человѣ́къ, пребыва́лъ еси́ я́ко еди́нъ отъ про́стыхъ, тружда́яся па́че всѣ́хъ и поя́ хвалу́ Еди́ному, въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́яй ду́шу смренному́дрія испо́лнену, а́ще и устраша́яся бре́мене нача́льства, оба́че не преслу́шавъ во́ли Бо́жія, прія́лъ еси́ поруче́нное тебѣ́ ста́до Христо́во и до́брѣ въ пасе́ніи его́ пребы́лъ еси́. Ны́нѣ же, вы́ну предстоя́ престо́лу Бо́жію, благоспоспѣ́шествуй моли́твами твои́ми всѣ́мъ, взыва́ющимъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, безпрекосло́вный во́ли учи́теля твоего́ испо́лнителю; ра́дуйся до́брый ста́да Христо́ва наста́вниче.

Ра́дуйся, возлю́бленный па́че мно́гихъ избра́нникомъ Бо́жіимъ Се́ргіемъ, отъ него́ же не утаи́ся святы́ня твоя́; ра́дуйся, благово́нный кри́не вертогра́да церко́внаго.

Ра́дуйся, свѣ́тлый сосу́де Боже́ственныя благода́ти; ра́дуйся, свѣти́льниче, не скры́выйся подъ спу́домъ, но на свѣ́щнице поста́вленный.

Ра́дуйся, честно́е Свята́го Ду́ха селе́ніе; ра́дуйся, преподо́бныхъ свѣ́тлое украше́ніе.

Ра́дуйся, и́ноковъ въ по́двигахъ по́стническихъ укрѣпля́яй; ра́дуйся, заблу́ждшимъ пу́ть спасе́нія показу́яй.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 4.

Бу́рю страсте́й и искуше́ній вра́жіихъ, препобѣжда́я посто́мъ, бдѣ́ніемъ и моли́твами, утоли́лъ еси́ до конца́. Ны́нѣ у́бо причаща́яся сла́вы небе́сныя со всѣ́ми святы́ми предстои́ши Царю́ сла́вы и пое́ши ку́пно съ ни́ми: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаще бли́жніи и да́льніи богоуго́дное твое́ житіе́, стека́хуся отъ окре́стныхъ стра́нъ къ тебѣ́, по́льзы ра́ди: ты́ же всѣ́хъ любе́зно пріе́мля, согрѣва́лъ еси́ сердца́ и́хъ Боже́ственною любо́вію. Къ тебѣ́ у́бо и мы́ припа́дающе, мо́лимъ: наста́ви ны́, я́ко оте́цъ ча́да своя́, на стези́ спасе́нія; и не забу́ди взыва́ющихъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, всѣ́мъ прибѣга́ющимъ къ тебѣ́ наста́вниче предо́бный; ра́дуйся, и́щущимъ успокое́нія со́вѣсти собесѣ́дниче прети́хій.

Ра́дуйся, уныва́ющихъ ду́шъ утѣ́шителю пресла́дкій; ра́дуйся, ка́ющихся со умиле́ніемъ хода́таю преусе́рдный.

Ра́дуйся, заблужда́ющихъ исправи́телю прекро́ткій; ра́дуйся, беззако́нныхъ обличи́телю незло́бивый.

Ра́дуйся, къ воздержа́нію и цѣлому́дрію путеводи́телю неосла́бный; ра́дуйся, борю́щимся со страстьми́ помо́щниче неутоми́мый.

Ра́дуйся, пра́ваго пути́ вѣ́ры и благоче́стія уаза́телю нело́жный; ра́дуйся, моля́щимся тебѣ́ отъ гнѣ́ва Бо́жія защи́тниче неотсту́пный.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 5.

Боготе́чная звѣзда́ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Са́вво, отъ мра́ка грѣхо́внаго хотя́щимъ прейти́ къ Со́лнцу пра́вды, я́сно пу́ть показу́ющая. Тѣ́мже мо́лимъ тя́: просвѣти́ и на́ша сердца́, страстьми́ жите́йскими омраче́нныя, и спосо́бствуй на́мъ досто́йно воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дя благовѣ́рный кня́зь Гео́ргій смиренному́дріе твое́, я́ко уклони́лся еси́ отъ нача́льственныя вла́сти во оби́тели учи́теля твоего́, устремля́яся къ пусты́нному безмо́лвію, то́й умоли́ тя́, да всели́шися на гора́хъ, глаго́лаемыхъ Сторо́жи. Ты́ же, изволя́я благо́е послуша́ніе яви́ти благо́му жела́нію и оби́тель и́ноческую здѣ́ соста́вити хотя́, ре́клъ еси́ со проро́комъ: се́ поко́й мо́й, здѣ́ веселю́ся, я́ко изво́лихъ и́. — И ско́ро на мѣ́стѣ се́мъ хра́мъ Пресвяты́я Богоро́дицы созда́ся, въ не́мже ны́нѣ нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ благоуха́еши и немо́лчно ко Го́споду вопіе́ши о возглаша́ющихъ къ тебѣ́ сицева́я:

Ра́дуйся, го́рлице пустыннолю́бная и доброви́дная; ра́дуйся, пусты́ни до́брое прозябе́ніе, смиренному́дріемъ и вся́кими добродѣ́тельми, страну́ сію́ облагоуха́вшее.

Ра́дуйся, цвѣ́те присноцвѣту́щій; ра́дуйся, благополе́зно и му́дро проше́ніе кня́зя соверши́вый.

Ра́дуйся, це́рковь прекра́сну здѣ́ во сла́ву Рождества́ Богоро́дицы сооруди́вый; ра́дуйся, пусты́ню во оби́тель и́ночества претвори́вый.

Ра́дуйся, ста́ду твоему́ вѣ́рный наста́вниче; ра́дуйся, всѣ́мъ притека́ющимъ къ тебѣ́ ми́ръ и благослове́ніе отъ Го́спода моли́твами твои́ми низводя́щій.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 6.

Про́повѣди ева́нгельскія послу́шавъ: не пецы́теся душе́ю ва́шею, что́ я́сте, или́ что́ піе́те; ни тѣ́ломъ ва́шимъ, во что́ облече́теся, — упраздни́лъ еси́ се́рдце твое́ отъ жите́йскихъ забо́тъ, пита́яся бы́ліемъ пусты́ннымъ и малоцѣ́нныя ри́зы нося́. Сего́ ра́ди нетлѣ́нія оде́ждою одѣ́ялся еси́ по преставле́ніи твое́мъ, ю́же отъ Христа́ Бо́га получи́ти и на́мъ испроси́, вопію́щимъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́, я́ко богосвѣ́тлое свѣти́ло, во странѣ́ Россíйской, всеблаже́нне о́тче Са́вво, озаря́я на́съ луча́ми добродѣ́телей и чуде́съ твои́хъ, тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, дарова́ніями Свята́го Ду́ха сія́ющій чле́не Це́ркве Христо́вы; ра́дуйся, преизоби́лующій и́стиннымъ къ Бо́гу умиле́ніемъ.

Ра́дуйся, подража́телю преподо́бныхъ въ соверше́нномъ терпѣ́ніи; ра́дуйся, по́двиговъ и́ноческихъ ревни́телю.

Ра́дуся, стра́сти грѣхо́вныя, си́лою благода́ти, въ себѣ́ умертви́вый; ра́дуйся, нищеты́ и нестяжа́нія о́бразъ.

Ра́дуйся, немощны́хъ цѣле́бниче; ра́дуйся, же́зле, па́дающихъ подкрѣпля́ющій.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 7.

Хотя́щу благовѣ́рному кня́зю Гео́ргію во́инстовати на супоста́ты, благослове́ніе препо́далъ еси́, о́тче, на одолѣ́ніе, глаго́ля проро́чески: изы́ди, благовѣ́рный кня́же, Госпо́дь ти́ помо́жетъ, и враго́въ твои́хъ одолѣ́еши, и благода́тію Бо́жіею здра́въ возврати́шися въ оте́чество твое́! — Еже и бы́сть по глаго́лу твоему́. Онъ у́бо, возврати́вся отъ бра́ни съ побѣ́дою и сла́вою, и мно́гими дарми́ снабдѣва́я оби́тель твою́, воспѣва́ше благода́рственно ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вый подража́тель дре́внихъ ратобо́рцевъ на стра́сти плотскíя яви́лся еси́, о́тче Са́вво: отъ ю́ности бо у́мъ тво́й впери́въ къ Бо́гу, я́ко сто́лпъ вѣ́ры непоколеби́мый, да́же до ста́рости масти́тыя пребы́лъ еси́ въ распина́ніи пло́ти своея́ со страстьми́ и похотьми́. Сего́ ра́ди не можа́ху си́лы бѣсо́вскія запина́ти нога́ма твои́ма, ниже́ успѣва́ху устраша́ти тя́ издале́ча, отъ и́хже навѣ́товъ и напа́стей соблюди́ неврежде́нныхъ и на́съ, торже́ственно воспѣва́ющихъ тебѣ́:

Ра́дуйся, чистоты́ и воздержа́нія храни́телю; ра́дуйся, ли́ку дре́внихъ по́стниковъ сопричте́нный.

Ра́дуйся, всено́щными моли́твами и бдѣ́ніемъ всю́ пре́лесть бѣсо́вскую посрами́вый; ра́дуйся, обдержи́мымъ бѣсо́вскою си́лою наде́жный врачу́.

Ра́дуйся, надме́нныхъ мудрова́ніемъ пло́ти къ покоре́нію глаго́ламъ Бо́жіимъ приводя́й; ра́дуйся, всѣ́мъ напа́ствуемымъ отъ ду́ха льсти́ духо́вное зрѣ́ніе и трезвѣ́ніе подава́яй.

Ра́дуйся, ду́ха вражды́ и любонача́лія отъ притека́ющихъ къ тебѣ́ прогоня́яй; ра́дуйся, я́ко хода́тайствомъ твои́мъ даро́въ Свята́го Ду́ха, въ во́инствованіи Христо́вомъ укрѣпля́ющихъ, сподобля́емся.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 8.

Стра́нное чу́до сотвори́лъ еси́, преди́вный о́тче Са́вво, егда́ нечести́віи хотя́ху расхи́тити достоя́ніе це́ркви твоея́. Они́, я́ко та́тіе, устремля́хуся око́нцемъ, е́же бѣ́ у гро́ба твоего́: здѣ́ же ве́лія гора́, показа́ся и́мъ, на ню́же взы́ти нѣ́сть мо́щно. Со студо́мъ у́бо возвра́щшеся отсю́ду, послѣди́ же раска́явшеся, съ во́племъ и слеза́ми, грѣ́хъ сво́й исповѣ́даша предъ всѣ́ми, и ско́ро пу́ть непра́вды оста́вльше, въ покая́ніи про́чее пожи́ша, съ вѣ́рою вопію́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь бы́лъ еси́ въ Бо́зѣ, еще́ сы́й на земли́, въ по́двизѣхъ и́ноческаго житія́: предстоя́щу бо ти́ предъ лице́мъ Госпо́днимъ на Боже́ственной слу́жбѣ, зри́мо быва́ше воспламене́ніе чу́дное въ лицѣ́ твое́мъ отъ моли́твеннаго въ ду́хѣ горе́нія къ Бо́гу. Овогда́ же въ толи́комъ бѣ́ умиле́ніи душа́ твоя́, я́ко источа́тися пото́камъ сле́знымъ отъ оче́съ твои́хъ неудержи́мо, и́хже ра́ди единонра́вна тя́ зря́ху бы́ти со проро́комъ, глаго́лющимъ: бы́ша сле́зы моя́ мнѣ́ хлѣ́бъ де́нь и но́щь. — Оба́че, ве́ліе стяжа́въ дерзнове́ніе къ Бо́гу, не забу́ди и на́съ, со слеза́ми печа́ли о грѣсѣ́хъ свои́хъ къ твоему́ заступле́нію притека́ющихъ и вопію́щихъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, огне́мъ Боже́ственныя любве́ ве́тхаго человѣ́ка въ себѣ́ попали́вый; ра́дуйся, во пло́ти, а́ки безпло́тенъ, на земли́ пожи́вый.

Ра́дуйся, живы́ми и спаси́тельными слеза́ми о́гнь по́хоти угаси́вый; ра́дуйся, го́рнія ра́дости и блаже́нства а́нгельскаго соприча́стниче.

Ра́дуйся, за премно́гую любо́вь твою́ къ Бо́гу Отцу́ сла́вою и че́стію препросла́вленный; ра́дуйся, за глубо́кое смире́ніе твое́ отъ Христа́, Сы́на Бо́жія, вѣнце́мъ нетлѣ́нія увѣнча́нный.

Ра́дуйся, за чистоту́ и безстра́стіе а́нгельское отъ Пресвята́го Ду́ха осія́нный; ра́дуйся, пречестна́я оби́тель Тро́ицы.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 9.

Вся́кіе бѣды́ и ско́рби изба́ви на́съ, преподо́бне о́тче Са́вво, твои́ми те́плыми къ Бо́гу моли́твами, и испроси́ на́мъ вся́, ко вре́менной и вѣ́чной жи́зни потре́бная, да сподо́бимся го́рняго Іерусали́ма дости́гнути, и ку́пно съ тобо́ю воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ досто́йно восхвали́ти тя́, богому́дре Са́вво: кто́ бо дово́ленъ разумѣ́ти вся́ боре́нія твоя́ съ міродержи́тели тьмы́ вѣ́ка сего́? Или́ кто́ изочте́тъ труды́, болѣ́зни и по́двиги твоя́, въ ни́хъ же пустыннолю́бное житіе́ соверша́лъ еси́? Оба́че мы́, любо́вію твое́ю побѣжда́еми, благода́рнѣ тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, зако́на Бо́жія исполни́телю всеусе́рдный; ра́дуйся, чистото́ю и цѣлому́дріемъ многоцѣ́ннаго би́сера честнѣ́йшій.

Ра́дуйся, въ терпѣ́ніи и боре́ніи проти́ву пло́ти адама́нта твердѣ́йшій; ра́дуйся, смиренному́дріемъ и кро́тостію па́че сла́вныхъ земли́ просла́вленный.

Ра́дуйся, борю́щимся со страстьми́ и похотьми́ помо́щниче непобѣди́мый; ра́дуйся, въ трудѣ́хъ, бдѣ́ніи и воздержа́ніи вели́кимъ по́стникомъ подража́телю ре́вностнѣйшій.

Ра́дуйся, дру́гу Бо́жію, преподо́бному Се́ргію единонра́вный; ра́дуйся, къ ли́ку друго́въ Бо́жіихъ, на небеса́ пресели́выйся.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 10.

Спасти́ся хотя́ще вѣ́рніи отъ разли́чныхъ напа́стей и бѣ́дъ мíра сего́, тебе́ те́плаго предста́теля и моли́твенника къ Бо́гу предлага́емъ: не тще́тну сотвори́ на́шу наде́жду на моли́твы твои́, но, хода́тайствомъ твои́мъ, изба́ви на́съ отъ лю́тыхъ бѣ́дъ, напа́стей, искуше́ній и скорбе́й, да несмуще́нно, отъ избы́тка се́рдца, глаго́лемъ всегда́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣ́ну тя́ тве́рду и моли́твенника изря́дна стяжа́въ, свята́я оби́тель твоя́ и вси́ стра́ны Россíйскія заступле́ніемъ твои́мъ хва́лятся. Тѣ́мже и мы́, грѣ́шніи, ко гро́бу твоему́ прите́кше, я́ко ча́да отца́, мо́лимъ: заступи́ и сохрани́ на́съ отъ искуше́ній и скорбе́й, бѣ́дъ и напа́стей, моли́твами твои́ми, да взыва́емъ ти́ ра́достно:

Ра́дуйся, благово́нный кри́не ра́йскаго вертогра́да; ра́дуйся, кипари́се, вѣ́рныхъ сердца́ благово́ніемъ исполня́ющій.

Ра́дуйся, дре́во благосѣнноли́ственное, и́мже оби́тель твоя́ покрыва́ется; ра́дуйся, неусы́пный моли́твенниче, жела́нія вѣ́рныхъ во благи́хъ исполня́яй.

Ра́дуйся, наде́ждо и оти́шіе въ мо́ри житія́ сего́ пла́вающихъ; ра́дуйся, тве́рдое огражде́ніе и прибѣ́жище усе́рдно Бо́гу рабо́тающихъ.

Ра́дуйся, неисчерпа́емый исто́чниче исцѣле́ній; ра́дуйся, всѣ́хъ усе́рдно притека́ющихъ къ тебѣ́ отъ искуше́ній и бѣ́дъ ско́рое избавле́ніе.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе всеумиле́нное прино́симъ ти́, преблаже́нне о́тче Са́вво, и со дерзнове́ніемъ мо́лимъ: вознеси́ ко Го́споду о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ твою́ святу́ю моли́тву, да сподо́бимся вѣ́чно въ ра́дости блаже́ннѣй воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтопода́тельными луча́ми блиста́етъ житіе́ твое́, о́тче на́шъ Са́вво: вся́кія бо добродѣ́тели ева́нгельскія явля́ется въ тебѣ́ исполне́ніе, тѣ́мже и глаго́лемъ:

Ра́дуйся, сугу́быя ра́ди нищеты́ бога́тство небе́сное обрѣты́й; ра́дуйся, пла́чемъ и умиле́нія слеза́ми утѣше́ніе вѣ́чное прія́вый.

Ра́дуйся, алка́вый и жа́ждавый пра́вды, ны́нѣ же насыща́яйся ра́йскимъ блаже́нствомъ; ра́дуйся, миротворе́ніями мно́гими въ ли́кѣ сыно́въ Бо́жіихъ бы́ти сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, терпѣ́ніемъ пра́вды ра́ди въ Ца́рство небе́сное водвори́выйся; ра́дуйся, о́бразомъ кро́тости, ти́хости и незло́бія, поуче́ніе су́щимъ въ озлобле́ніи подава́яй.

Ра́дуйся, примѣ́ромъ братолю́бія ко иска́нію не свои́хъ си́, но я́же бли́жняго, и на́ши сердца́ утвержда́яй; ра́дуйся, всѣ́хъ со стра́хомъ рабо́тающихъ Го́сподеви ра́досте.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 12.

Благода́ть, да́нная ти́ отъ Бо́га, цѣли́ти неду́ги душе́вныя и тѣле́сныя, созыва́етъ вѣ́рныхъ ко всечестны́мъ моще́мъ твои́мъ: при ни́хже и ма́лое моле́ніе принося́щимъ ве́лія благода́ть отъ Бо́га подае́тся, ю́же пріе́млюще, дру́гъ со дру́гомъ ра́достно Бо́гу возглаша́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще ве́лія твоя́, досточу́дне о́тче, по́двиги и труды́, ублажа́емъ приснопа́мятное успе́ніе твое́: а́ще бо и преста́вился еси́ отъ на́съ, но жи́въ сы́й и по сме́рти, не отступа́еши отъ на́съ ду́хомъ; оба́че и моще́й твои́хъ ра́ка предъ очи́ма на́шима ви́дима е́сть всегда́. Къ тебѣ́ у́бо припа́даемъ, тебѣ́ мо́лимся и восхваля́мъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, въ вѣ́рѣ и любви́ боже́ственной благоговѣ́йно отъ ю́ности и благоче́стно до масти́тыя ста́рости пожи́вый; ра́дуйся, многотру́дныя и разнообра́зныя во и́ночествѣ по́двиги до́брѣ соверши́вый.

Ра́дуйся, я́ко съ богому́дрымъ учи́телемъ твои́мъ на небесѣ́хъ при́сно лику́еши; ра́дуйся, я́ко съ ни́мъ ку́пно Бо́га о на́съ грѣ́шныхъ умоля́еши.

Ра́дуйся, я́ко нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ, а́ки трубо́ю, проповѣ́дуется бу́дущее всѣ́хъ воскресе́ніе; ра́дуйся, странѣ́ се́й и всему́ оте́честву на́шему многоцѣ́нное украше́ніе.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю мона́ховъ мно́жества въ по́двизѣхъ свои́хъ укрѣпле́ніе пріе́млютъ; ра́дуйся, я́ко хода́тайствомъ твои́мъ вѣ́рніи и въ молва́хъ жите́йскихъ спаса́ются.

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Са́вво, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 13.

О, пресла́вный чудотво́рче и ско́рый засту́пниче на́шъ, блаже́нне о́тче Са́вво! Ма́лое сіе́ отъ на́съ приноше́ніе ны́нѣ пріи́мши, испроси́ на́мъ у Христа́ Бо́га утвержде́ніе въ вѣ́рѣ и братолю́біи, е́же бы́ти неврежде́ннымъ отъ вся́кихъ искуше́ній, бѣ́дъ и напа́стей, и во гряду́щемъ вѣ́цѣ му́къ вѣ́чныхъ изба́витися всѣ́мъ, вопію́щимъ Ему́: Аллилу́ія.

Моли́тва преподо́бному отцу́ на́шему Са́ввѣ, игу́мену Стороже́вскому.

О, пречестна́я и свяще́нная главо́, небе́снаго Іерусали́ма граждани́не, Пресвяты́я Тро́ицы обита́лище, преподо́бне о́тче Са́вво! Ве́ліе имѣ́я дерзнове́ніе ко Всеми́лостивому Влады́цѣ, моли́ся о ста́дѣ огра́ды твоея́, и о всѣ́хъ, по ду́ху, ча́дѣхъ твои́хъ. Не премолчи́ вопія́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри, вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́. Испроси́, предста́тельствомъ твои́мъ, у Царя́ ца́рствующихъ ми́ръ Це́ркви, подъ зна́менемъ Креста́ во́инствующей; благоде́нствіе въ ми́рѣ и поможе́ніе во бране́хъ Благочести́вѣйшему Импера́тору на́шему ; архіере́омъ, святи́тельства благолѣ́піе; мона́шествующимъ, до́брое въ по́двизѣхъ тече́ніе; ца́рствующимъ градо́мъ, святѣ́й оби́тели се́й, гра́ду сему́ и всѣ́мъ градо́мъ и страна́мъ охране́ніе; мíру безмяте́жіе и ми́ръ, гла́да и па́губы избавле́ніе; ста́рымъ и немощны́мъ утѣше́ніе и подкрепле́ніе, ю́нымъ и младе́нцамъ благо́е въ вѣ́рѣ возраста́ніе, въ ева́нгельскомъ уче́ніи тве́рдое обуче́ніе, и въ чистотѣ́ и цѣлому́дріи пребыва́ніе; вдови́цамъ и сирота́мъ ми́лость и заступле́ніе; плѣне́ннымъ отра́ду и возвраще́ніе; боля́щимъ исцѣле́ніе; малоду́шнымъ упокое́ніе; заблу́ждшимъ исправле́ніе; согрѣша́ющимъ ду́хъ сокруше́нія; бѣ́дствующимъ и всѣ́мъ, благода́тной по́мощи тре́бующимъ, благовре́менну по́мощь. Не посрами́ на́съ, къ тебѣ́ съ вѣ́рою притека́ющихъ; споспѣшеству́й, я́ко чадолюби́вый оте́цъ ча́дамъ, и на́мъ понести́ и́го Христо́во во благоду́шіи и терпѣ́ніи; и всѣ́хъ упра́ви, въ ми́рѣ и покая́ніи сконча́ти живо́тъ сво́й непосты́дно и пресели́тися со упова́ніемъ во оби́тели небе́сныя; идѣ́же ты́, по трудѣ́хъ и по́двизѣхъ, ны́нѣ водворя́ешися со а́нгелы и святы́ми, зря́ и прославля́я Бо́га, въ Тро́ицѣ сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8:

Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ніе, преподо́бне: отъ ю́ности бо изво́лилъ еси́ чи́стое житіе́, духо́вному твоему́ учи́телю послѣ́дуя, и того́ уче́ніемъ у́мъ къ небе́снымъ впери́въ, и ста́ду твоему́ прему́дръ наста́вникъ показа́лся еси́; тѣ́мъ и Христо́съ я́ко пресвѣ́тла тя́ свѣти́льника чудесы́ обогати́, Са́вво, о́тче на́шъ, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Иже на́съ ра́ди рожде́йся отъ Дѣ́вы, и распя́тіе претерпѣ́въ, Благíй, испрове́ргій сме́ртію сме́рть и Воскресе́ніе явле́й я́ко Бо́гъ, не пре́зри, я́же созда́лъ еси́ руко́ю Твое́ю, яви́ человѣколю́біе Твое́, Ми́лостиве. Пріими́ ро́ждшую Тя́, Богоро́дицу, моля́щуюся за ны́, и спаси́, Спа́се на́шъ, лю́ди отча́янныя.]

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Госпо́днимъ жела́ніемъ распали́вся, стра́сти плотскíя воздержа́ніемъ оттря́съ, Боже́ственнаго свѣ́та незаходи́мое свѣти́ло яви́лся еси́, чуде́съ луча́ми всѣ́хъ просвѣща́еши, притека́ющихъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, Са́вво преподо́бне, о́тче на́шъ.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче на́шъ Са́вво, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Источникъ: Слу́жба и ака́ѳистъ преподо́бному отцу́ на́шему Са́ввѣ, игу́мену Стороже́вскому, Звенигоро́дскому чудотво́рцу, его́же па́мять мѣ́сяца Деке́мврія въ 3-й де́нь; обрѣ́теніе честны́хъ моще́й, мѣ́сяца Іаннуа́рія въ 19-й де́нь. — М.: Въ Сѵнода́льной Тѵпогра́фіи, 1876. — Л. 9 – 21 об., 24 – 26 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Святой Савва Сторожевский — это один из самых почитаемых монахов на Руси. Его деяния, которые были утверждены верой, навсегда останутся в душах мирян и монахов. Ведь благодаря им Преподобного причислили к лику Святых. Не так давно, в 2007 году, было отмечено 600-летие его пребывания в этом почетном, божественном статусе. Еще при жизни Савва считался самым первым и любимым учеником Святого Сергия Радонежского.

Житие преподобного Саввы Сторожевского

Предположительно монах был сыном из боярского рода княжества Смоленского. К сожалению, это только догадки, так как достоверной информации нет. Также неизвестна точная дата его рождения.

Известно только то, что с юности он был очень набожным мальчиком, с детства полюбил Бога и молитву, жил в Троицком монастыре под присмотром преподобного Сергия. Позже монаха избрали духовником братии Троицкой. После смерти Радонежского, Савва стал игуменом Троицкого храма. Это было в 1392 году.

В 1390 году преподобный благословил строительство монастыря Рождества Богородицы на горе Сторожи, что находится в населенном пункте Звенигород. Этот монастырь покровительствовал сам князь Юрий Дмитриевич.

Святой не раз благословлял Юрия в походы на территорию Орды (Волжскую Булгарию, Джуке-Тау, Казань и т.д.). Большинство из этих походов завершались славной победой. Еще позже благословение старца помогло спасти Московскую Русь, которой грозило полное уничтожение от нашествия Тамерлана.

Монастырь Саввы Сторожевского в Звенигороде

Строительство монастыря закончилось к 1405 году. На территории этого святого места было воздвигнуто сразу несколько церквей. Преподобный для их росписи пригласил известного художника Андрея Рублева, который с благословением священника, стал автором Звенигородского (старомосковского) чина. Влияние преподобного на молодого художника было очень большим.

Говорят, что он сподвиг талантливого автора написать знаменитые «Троицу» и «Спас Звенигородский». Святой превратил монастырь в великолепное место того времени, куда старались попасть все верующие крестьяне.

Преподобный принимал к себе всех. Он выслушивал людские печали, давал советы. Он всегда поступал так, как его учил его родитель — Сергий Радонежский. За всю свою долгую жизнь монах не отвернулся ни от кого. Он лишь смиренно молился и направлял людей по пути Божьему.

В 1407 году старик умер. Перед своей кончиной он очень сильно болел. За три дня до смерти монах собрал Троицкую братию и рассказал о всех своих праведных деяниях. После его смерти потомки Юрия и Василия начали войну за престол. Звенигородский монастырь пришел в упадок. А память о святом источнике Саввы Сторожевского была стерта из памяти ненавистными родственниками Юрия, так как он был его наставником.

Источник Саввы Сторожевского

В XVI столетии Маркелл Хутынский написал агиограф о житие звенигородского святого. Это писание стало источником о божественных деяниях Саввы — источником его памяти и прославления. Именно благодаря Крюковским песнопения мы знаем об этом святом столько информации.

Агиографы написаны в строгом историко-филологическом принципе церковнославянского (древнерусского) языка. Александр Пушкин в свое время перевел на современный русский язык краткое житие игумена.

Чудеса, которые были сотворены звенигородским святым

Из-за войны за престол информация о преподобном была стерта из истории. О Савве знали только, как о местном святом. В средине XXVI века игумена канонизировали. А еще через столетие были найдены священные мощи преподобного в Звенигородском монастыре.

Правитель Алексей Михайлович Романов утверждал, что образ Сторожевского спас его от лап разъяренного медведя. С того времени царь считал его своим личным заступником.

Еще один примечательный случай с участием звенигородского игумена случился в 1812 году. Образ Сторожевского явился Эжену Богарне — военачальнику французского войска под командованием Наполеона. Святой попросил полководца не причинять беды монастырским стенам Звенигорода и его жителям.

Так он останется цел в войне, которую Франция проиграет. Когда предсказание игумена сбылось, Звенигородский монастырь вернул былую популярность.

Но на этом чудотворные действия молитвы Саввы Сторожевского не закончились. С 1998 года чудотворные мощи святого были перенесены в Звенигородской мужской монастырь. Это было связано с правлением коммунистов, которые запрещали монашескую и церковную деятельность.

Скит Саввы Сторожевского

Для молитвенного общения с Господом Преподобный любил удаляться из обители. Было установлено, что он отправлялся в глубокий овраг, который находился в версте от церкви. Монах ископал себе пещеру на склоне горы, недалеко от густого леса. В этой пещере он предавался слезным молитвам. Здесь он созерцал высшие обители неба и земли. Это место сохранено на века в память о святом.

В 1870 году над этим скитом была построена церковь, которую назвали в честь Саввы Сторожевского. Вскоре возле церкви возвели ансамбль монастырского Скита.

В предании сказано, что недалеко от скита звенигородского монаха находится целительный родник (источник). Говорят, что он был вызван молитвою Саввы Звенигородского. Этот родник бьет из недр земли.

Для того, чтобы добраться до этого источника нужно направляться вдоль стен Уточьей башни до Звонковой башни. Когда дойдете до ручейка, нужно перейти мостик и пройти по грунтовой дорожке по указателям. На месте источника находится деревянная часовенка и купель Саввы Сторожевского.

Говорят, что этот лечебный купель творит невероятные чудеса. Для того чтобы исцелиться душою и телом, нужно только окунуться в нем. Но многие утверждают, что он действует только на истинно верующих. Источник помогает только тем, кто непреклонен в своей вере и несет ее в своем сердце

Святой Савва Сторожевский — в чем помогает

К Преподобному монаху люди обращаются со всех уголков России и других стран СНГ.

 • Ему молятся, даже не зная, в чем он помогает;
 • Ему рассказывают о своих проблемах, и им становится легче;
 • Святой помогает всем своей незримой рукой;
 • Он направляет заблудшие души к Богу;
 • Святой обязательно ответит на праведную, искреннюю молитву.

Особенно сильная молитва к Преподобному 16 декабря. В этот день святого просят:

 • о праведности;
 • о укреплении веры;
 • о исцелении себя или близких;
 • о здравии;
 • о непорочности.

Икона Саввы Сторожевского

Икона звенигородского игумена выполнена в достаточно простом стиле. Ее основа положена на подвиги монаха и его служение Христу и Богородице. Даже на иконе Савва Сторожевский несет слово Божье в угоду Господу Иисусу Христу.

На этой иконе он изображен в монашеском одеянии. Поверх одеяния черная мантия. Эта мантия развернута и чем-то напоминает ангельские крылья. Цвет мантии — черный. Он символизирует совершенство отречения от суетного мира, покой и отказ от страстей.

Лик Святого обращен к молящемуся человеку. Так верующий человек лучше настраивается на духовный, внутренний диалог, как со святым, так и с Господом.

Текст православной молитвы Савве Сторожевскому:

О пречестная и священная главо! Небеснаго Иерусалима гражданине, Пресвятыя Троицы обиталище, преподобне отче Савво! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, молися о стаде ограды твоея и о всех по духу чадех твоих. Не премолчи вопия за ны ко Господу и не презри верою и любовию чтущих тя. Испроси предстательством твоим у Царя царствующих мир Церкви, под знамением креста воинствующей, архиереом святительства благолепие, монашествующим доброе в подвизех течение; святей обители сей, граду сему и всем градом и странам охранение; миру безмятежие и мир, глада и пагубы избавление; старым и немощным утешение и подкрепление, юным и младенцам благое в вере возрастание, в Евангельском учении твердое обучение, и в чистоте и целомудрии пребывание; вдовицам и сиротам милость и заступление, плененным отраду и возвращение, болящим исцеление, малодушным успокоение, заблуждшим исправление, согрешающим дух сокрушения, бедствующим, и всем, благодатной помощи требующим, благовременну помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих, споспешествуй, яко чадолюбивый отец чадам, и нам понести иго Христово во благодушии и терпении, и всех управи в мире и покаянии скончати живот свой непостыдно и преселитися со упованием во обители небесныя. Идеже ты, по трудех и подвизех, ныне водворяешися со Ангелы и Святыми, зря и прославляя Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Господь всегда с Вами!

Смотрите видео о житие преподобного Саввы Сторожевского:

Память: 19 января / 01 февраля (обретение мощей), 10 / 23 августа (второе обретение и перенесение мощей), 03 декабря / 16 декабря

Преподобный Савва, игумен Сторожевский — один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Аскет, молитвенник, провидец, храмоздатель. Мощи преподобного Саввы доныне источают многие и различные исцеления с верою и молитвой приходящим больным. Покровитель монахов, царей и государевых людей. К святому игумену Савве обращаются за молитвенной помощью для укрепление веры, смирения, аскетического делания, благочестия, хранения девственности и, конечно, при болезнях для исцеления.

Преподобный Савва. Икона, XVII век. Из храма Воскресения Словущего на Успенском вражке в Москве. Звенигородский монастырь

Тропарь преподобному Савве Сторожевскому, глас 8

Пустыни явился еси доброе прозябение, преподобне: от юности бо изволил еси чистое житие, духовному твоему учителю последуя, и того учением ум к Небесным вперив, и стаду твоему премудр наставник показался еси; тем и Христос, яко пресветла тя светильника, чудесы обогати. Савво, отче наш, моли спастися душам нашим.

Кондак преподобному Савве Сторожевскому, глас 2

Господним желанием распалився, страсти плотския воздержанием оттряс, Божественнаго света незаходимое светило явился еси, чудес лучами всех просвещаеши, притекающих к раце мощей твоих, Савво преподобне, отче наш.

Молитва преподобному Савве Сторожевскому

О пречестная и священная главо, небеснаго Иерусалима гражданине, Пресвятыя Троицы обиталище, преподобне отче Савво! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, молися о стаде ограды твоея и о всех по духу чадех твоих: не премолчи вопия за ны ко Господу и не презри верою и любовию чтущих тя. Испроси предстательством твоим у Царя царствующих мир Церкви, под знамением Креста воинствующей; архиереом святительства благолепие, монашествующим доброе в подвизех течение; святей обители сей, граду сему и всем градом и странам охранение; миру безмятежие и мир, глада и пагубы избавление; старым и немощным утешение и подкрепление; юным и младенцем благое в вере возрастание, в Евангельском учении твердое обучение и в чистоте и целомудрии пребывание; вдовицам и сиротам милость и заступление; плененным отраду и возвращение, болящим исцеление, малодушным упокоение; заблуждшим исправление, согрешающим дух сокрушения, бедствующим и всем, благодатныя помощи требующим, благовременну помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих; споспешествуй, яко чадолюбивый отец чадом, и нам понести иго Христово во благодушии и терпении; и всех управи в мире и покаянии скончати живот свой непостыдно, и преселитися со упованием во обители небесныя, идеже ты, по трудех и подвизех, ныне водворяешися со Ангелы и святыми, зря и прославляя Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Величание преподобному Савве Сторожевскому

Ублажаем тя, преподобне отче наш Савво, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Акафист преподобному Савве Сторожевскому:

 • Акафист преподобному Савве Сторожевскому

Канон преподобному Савве Сторожевскому:

 • Канон преподобному Савве Сторожевскому

Житийная и научно-историческая литература о преподобном Савве Сторожевском:

 • Преподобный Савва Сторожевский — Православие.Ru

[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *