Аудио:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй (12 раз). Слава, и ныне:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу (поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу (поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон.)

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же (трижды).

Го́споди, поми́луй (трижды).

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй и поле́зное всем подава́яй, еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея́, раб Твои́х): на Тя бо упова́ние возложи́ (возложи́ша), Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое́му да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 8-й

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Отве́рз уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о преста́вленнем рабе́ Твое́м, имярек, да поко́иши ду́шу его, Влады́ко.

Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Мертв быв пло́тию, Спа́се, и во гро́бе положе́н с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Твоего́ поко́й в ме́сте зла́чне, я́ко Милосе́рд.

Слава: Моле́бный глас мой услы́ши, Бо́же Триипоста́сне, и учини́ ду́шу преста́вленнаго в не́дрех Авраа́млих, Изба́вителю.

И ныне: Ты, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же без и́скуса му́жеска заче́нши родила́ еси́, моли́ Сы́на Твоего́ пода́ти поко́й рабу́ Твоему́ преста́вленному, имярек.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Твоего́ преста́вленнаго поко́й, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иде́же ли́цы святы́х, та́мо вчини́, Влады́ко, послужи́вшаго Тебе́ всем се́рдцем и воздви́гшаго и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко Еди́н Влады́ка живота́ и сме́рти.

Слава: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршаго согреше́ния, и в Це́ркви пе́рвенец всели́ его́, сла́вити Тя со все́ми уго́ждшими Тебе́.

И ныне: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческих, Мари́е Богоро́дице, со все́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́шу поко́ити раба́ Твоего́ в Небе́сных селе́ниих.

Го́споди, поми́луй (трижды).

Поко́й, Спа́се наш, с пр́аведными раба́ Твоего́, и сего́ всели́ во дворы Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне: Богородичен: От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Соше́дый в преиспо́дняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преста́вльшагося от нас поко́й, Спа́се, я́ко щедр.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Никто́же без греха́ есть, то́кмо Ты Еди́н, Влады́ко: сего́ ра́ди преста́вленному и грехи́ оста́ви, и в рай того́ всели́.

Слава: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебе́ в це́ркви о усо́пшем, и Богонача́льным Твои́м све́том озари́ ду́шу, омраче́нную су́етными приверже́нии.

И ныне: Родила́ еси́, Пречи́стая, без му́жеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Челове́ка соверше́нна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Де́во. Того́ моли́, Госпоже́, преста́вльшемуся рабу́ Твоему́ пода́ти поко́й.

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имы́й живота́ и сме́рти власть, преста́вленнаго от нас поко́й, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спа́се, поко́й и живо́т.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На Тя, Спа́се, наде́жду возло́жь, уме́рый оты́де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его́, я́ко Бог Многоми́лостив.

Слава: Просвети́ нас, Трисвя́те, воспева́емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир небе́сный прия́ти, и в ми́рных се́лех ду́шу вчини́, отше́дшую от вре́менных в наде́жде безконе́чныя жи́зни.

И ныне: Шу́йяго стоя́ния, Пречи́стая, изба́вити преста́вленнаго умоли́ Сы́на Твоего́, Де́во Госпоже́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти су́щая.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

А́да испрове́рг, Влады́ко, воскреси́л еси́ уме́ршия от ве́ка: и ны́не преста́вленнаго от нас, в не́дро Авраа́мле Ты, Бо́же, всели́, прегреше́ния вся отпусти́в, я́ко Милосе́рд.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

За́поведь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и сме́ртен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от ве́ка воскреси́вый, не возста́ви мене́, Влады́ко, на муче́ние, но на поко́й, преста́вленный вопие́т Тебе́ с на́ми, Многоми́лостиве.

Слава: Мо́лим Тя, Безнача́льне Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго ми́ра озло́бленную и к Тебе́, Зижди́телю, преше́дшую ду́шу во а́дово дно не отри́ни, Бо́же Спа́се мой.

И ныне: С небесе́ Христо́с Бог наш, я́ко дождь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя, напая́я весь мир и изсуша́я вся безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю зе́млю ра́зумом Свои́м, Присноде́во; Того́ моли́ да́ти поко́й преста́вленному рабу́ Твоему́.

Го́споди, поми́луй (трижды). Слава и ныне:

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка: земни́и у́бо от земли́ созда́хомся и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти ми́ру, пощади́ ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас прия́л еси́, вопию́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В пи́щи ра́йстей, иде́же пра́ведных ду́ши веселя́тся, послужи́вших Тебе́, причти́ с ни́ми, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Иуде́йския три о́троки спасы́й во огни́, в Трие́х Ли́цех воспе́тый, изба́ви огня́ ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Влады́ку Христа́ ро́ждшая всех Бо́га, вла́сти те́мныя возду́шнаго кня́зя изба́ви, Де́во, ду́шу преста́вльшагося в ве́ре и воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Сконча́в тече́ние и к Тебе́ прибего́х, Го́споди, преста́вленный вопие́т ны́не, прегреше́ния оста́ви, Христе́ Бо́же, и не осуди́ мене́, егда́ хо́щеши суди́ти всем, ве́рно бо Тебе́ взыва́х: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́ме свое́м, и бре́мя Твое́ ле́гкое, а́ще и не всегда́, оба́че в ме́сте преподо́бных Твои́х всели́ ду́шу его́, воспе́вшаго Тебе́, Христе́ Спа́се: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его во ве́ки.

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа.

Слава: Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, в ли́це святы́х причти́ ду́шу преста́вленнаго раба́ Твоего́ и огня́ ве́чнаго изба́ви, да Тя хва́лит, воспева́я во ве́ки: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ныне: Тя, Де́во, проро́честии ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо жезл нарече́ Тя, ин же дверь восто́чную, ов же го́ру челове́ки несеко́мую. Мы же испове́дуем Тя вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческих ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити преста́вленнаго во ве́ки вся.

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с. Тем Тя, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иису́се Бо́же мой, Спа́се, Ада́мле Ты взял еси́ преступле́ние и сме́рти вкуси́л еси́, да челове́ки от нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже мо́лим Тя, Ми́лостиве: преста́вленнаго поко́й, я́ко Благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Всеблаги́й и Милосе́рдый.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Несть никто́же, Милосе́рде, и́же не согреши́ в челове́цех, то́кмо Ты Еди́н, Иису́се Христе́, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра. Те́мже, очи́стив раба́ Твоего́ от прегреше́ний, вчини́ во святы́х Твои́х дво́рех: Ты бо живо́т еси́ и поко́й, и свет, и весе́лие всех, Тебе́ благоугоди́вших.

Слава: Удиви́ся все естество́ челове́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сын сый Единоро́дный, плоть от Де́вы де́йством Свята́го Ду́ха прия́л еси́, и пострада́л еси́ я́ко челове́к, да уме́ршия оживи́ши. Тем и преста́вленнаго ны́не от нас, приле́жно мо́лим Тя, во стране́ живы́х, я́ко Благ, всели́.

И ныне: Неве́сту Тя нарица́ем, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго, и Ма́терь Сы́на, из Тебе́ Ду́хом Святы́м воплоще́ннаго, и моле́бницу Тя о усо́пшем рабе́ Твое́м предлага́ем: Тебе́ бо помо́щницу и́мамы, земни́и, и любо́вию пою́ще Тя велича́ем (поклон).

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, присноблаже́нную и пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Заупокойная лития для чтения мирянами1

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды). Слава, и ныне:

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Тропари, глас 4-й

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, ду́шу раба́ Твоего́, Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упоко́й.

И ны́не: Еди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мени ро́ждшая, моли́ спасти́ся душе́ его́.

Го́споди, поми́луй (40 раз).

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго усопшего раба Твоего, имярек, и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, имярек, Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем (поклон).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.(поклон).

Го́споди, поми́луй (трижды).

Го́споди, благослови́ (поклон).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой душу раба Твоего, имярек, в безконечныя веки, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Рабу Божию, имярек, усопшему вечная память, вечная память, вечная память.

И читаем трижды тропарь с поклонами:

Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего, имярек (поклон), и елико в житии сем яко человек согреши, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости его и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастника учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Примечание

1 Здесь лития является завершением заупокойного канона, но ее можно читать отдельно и дома, и на кладбище. Тогда начинаем ее словами: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Московские суворовцы выражают глубокие соболезнования родным и близким постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Виталий Иванович Чуркин — один из самых выдающихся дипломатов, настоящий патриот и защитник нашего Отечества.

Мы всегда с большим уважением и восхищением смотрели на твердую, уверенную и вдумчивую позицию Виталия Ивановича, когда он отражал бесконечные нападки наших «закадычных западных партнеров» и защищал праведную линию России.

Его уход – тяжелейшая потеря для всех нас. Виталий Чуркин — отважный, надежный и достойный воин нашей Родины.

Память о Виталии Ивановиче мы навсегда сохраним в наших сердцах.

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего воина Виталия, и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное!

С уважением и доброй памятью,

Московские суворовцы

ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧУРКИН — Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США) и Представитель РФ в Совете Безопасности ООН

Родился 21 февраля 1952 года в Москве. Окончил 56-ю московскую специализированную школу с углубленным изучением английского языка.

В 13-летнем возрасте снялся в первом фильме дилогии о Ленине «Сердце матери» у режиссера Марка Донского, еще раньше – в кинофильмах «Синяя тетрадь» (1963) и «Ноль три» (1964).

Увлекался конькобежным спортом, занимался на Стадионе юных пионеров, побеждал на городских соревнованиях. В 1969 году с первой попытки поступил на факультет международных отношений МГИМО МИД СССР. Учился вместе с Андреем Козыревым и Андреем Денисовым.

В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владеет английским, монгольским и французским языками.

На дипломатической работе с 1974 года.

1974–1979 годы – работал в отделе переводов МИД СССР, был переводчиком на переговорах по ОСВ-2 в Женеве.

1979–1982 годы – третий секретарь отдела США МИД СССР.

1982–1987 годы – второй и первый секретарь посольства СССР в США.

1987–1989 годы – референт Международного отдела ЦК КПСС.

1989–1990 годы – пресс-секретарь министра иностранных дел СССР.

1990–1991 годы – начальник Управления информации МИД СССР.

В 1991 году являлся членом коллегии МИД СССР.

1991–1992 годы – начальник Управления информации Министерства внешних сношений СССР и МИД России.

1992–1994 годы – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.

1994–1998 годы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия и постоянный представитель при НАТО.

1998–2003 годы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Канаде.

С июня 2003 по апрель 2006 года – посол по особым поручениям МИД России. В это время фактически находился в кадровом резерве МИД РФ, являлся председателем комитета старших должностных лиц международной межправительственной организации Арктического совета и занимался проблемами охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.

С 8 апреля 2006 года – постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН.

Женат, есть сын и дочь. Дочь Анастасия Чуркина работает на российском государственном телеканале Russia Today.

Жена – педагог, преподаватель французского языка.

Ушел из жизни 20 февраля 2017 г…

0 Оставить отзыв: Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии. Новости все новостиСен 25 2020 ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ГЕРОЙ, ГЕНЕРАЛ, КНЯЗЬ ПЕТР ИВАНОВИЧ БАГРАТИОН Нравится: 82 Воспитанник генералиссимуса Суворова, верный подданный русского Царя, по происхождению — истинный грузин, по вере — православный, по сердцу — русский. Подчиненные видели в Багратионе спасителя Отечест…Сен 24 2020 Разгром турецкой армии в битве при Рымнике Нравится: 74 24 сентября (11 сентября по ст.ст.) 1789 г. русско-австрийские войска под командованием генерала А.В.Суворова и принца Ф. Кобургского в битве при Рымнике разгромили турецкую армию под началом …Сен 23 2020 С Днем рождения Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России! Нравится: 95 Дорогие братья суворовцы, нахимовцы и кадеты! От всей души поздравляем с 13-й годовщиной создания Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет Ро…Сен 23 2020 Московские суворовцы от всей души поздравляют Председателя Попечительского Совета Героя России Игоря Сергеевича Иванова с 75-летним Юбилеем! Нравится: 99 Выпускники и ветераны Московского-Горьковского суворовского военного училища сердечно поздравляют Вас с 75-летним Юбилеем! От всей души благодарим за Ваш неустанный и праведный труд по укреплению и ра…Сен 22 2020 О гвоздях Нравится: 88 Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в столб заб…Сен 21 2020 День воинской славы России. Победа русских полков во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Нравится: 91 21 сентября 1380 года русские войска под командованием великого князя Дмитрия Донского разгромили монголо-татарские войска по предводительством ордынского хана Мамая. Эта победа стала переломным… Сен 21 2020 Рождество Пресвятой Богородицы Нравится: 84 Московские суворовцы сердечно поздравляют всех православных христиан с праздником Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии! Великая радость дана нам по рождении Богоизбранной … Сен 20 2020 Государь Иоанн Васильевич Грозный и царевич Иоанн. Правда против клеветы иезуита и «вольных каменщиков» Нравится: 99 Пришло время разоблачить чудовищную иезуитскую ложь и очистить от грязи и клеветы имя первого Русского Царя, Государя Иоанна Васильевича Грозного. Имя великого Государя, при котором Россия стала могучей… Сен 20 2020 Крест — это любовь Нравится: 82 Человек идет путем креста, потому что крест — это любовь. Господь явил на Кресте, что такое Божественная любовь. И каждый человек должен приобщиться Кресту Христову своим собственным крестом, Его любв… Сен 19 2020 Операция «Концерт» Нравится: 89 19 сентября 1943 года началась крупнейшая в Великой Отечественной войне операция советских партизан под кодовым названием «Концерт» по выводу из строя железнодорожных коммуникаций в тылу противника. В… Сен 19 2020 ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА РОССИИ Нравится: 83 19 сентября в России отмечается День Оружейника — профессиональный праздник работников Российской оборонной промышленности. Датой праздника выбрана в честь дня почитания Русской Православной Церковью … Сен 19 2020 Чудо Архистратига Михаила в Хонех Нравится: 74 Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила; около храма истекал целебный источник. Храм этот был сооружен усердием одного из ж… Сен 18 2020 «Гвардейская часть» Нравится: 74 Ставкой Верховного Главнокомандования Красной армии 18 сентября 1941 года было введено понятие «гвардейская часть». Это решение было принято через несколько дней после успешной ликвидации советскими в… Сен 17 2020 Всеобщее обязательное военное обучение Нравится: 88 17 сентября 1941 года Государственный комитет обороны СССР выпустил постановление № ГКО-690 «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». Его текст вряд ли нуждается в комментариях… Сен 17 2020 Воин Христов и настоящий русский патриот Нравится: 3 Отец Александр Шумский, сердечный друг Московских суворовцев, трагически погиб 16 сентября 2020 года. После вечерней службы в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе отец Александр вместе с… Сен 16 2020 ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОССИИ Нравится: 73 16 сентября 1881 года было создано первое в российском государстве специальное ведомство, которое отвечало за обеспечение государственной охраной высших должностных лиц. Система государственной охраны… Сен 16 2020 ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА Нравится: 81 77 лет прошло со дня проведения одной из самых блестящих операций времен Великой Отечественной войны — штурма Новороссийска советскими войсками в сентябре 1943 года. Наши воины, большинству из которых… Сен 15 2020 Демократия — в аду, а на небе — Царство Нравится: 119 Одним из основных постулатов современного демократического общества является то, что каждый его член может добиться в нём любого положения, и даже стать первым лицом в государстве. Если оглянуться на … Сен 14 2020 НАЧАЛО ИНДИКТА — НОВОЛЕТИЕ Нравится: 92 14 сентября (1 сентября — по старому стилю) православные христиане празднуют церковное новолетие, которое в соответствии с византийской традицией именуется Началом индикта. Календарный Новый Год … Сен 13 2020 С праздником, дорогие наши танкисты! Нравится: 88 Московские суворовцы поздравляют воинов-танкистов и работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем Танкиста! Желаем вам крепкого здоровья, мужества, отваги, суворовской мудрости и смек…

Читается ежедневно в течение 40 дней по смерти и столько же перед годовщиной смерти.

Кондак 1 />

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Икос 1/>

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолиться о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еcи, воззови с нами ко Спасу Всещедрому.

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек).

Иисусе, уврачуй его язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им.

Иисусе покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 2/>

Яко безутешная горлица носится душа над юдолию земною, созерцая с высоты божественного разумения грехи и соблазны минувшаго пути, горько скорбя о каждом невозвратном дне, ушедшем без пользы, но помилуй раба Твоего, Владыко, да внидет он в покой Твой, взывая: Аллилуиа.

Икос 2/>

Если Ты страдал о всем мире, если Ты проливал слезы и кровавый пот о живых и мертвых, то кто нас удержит от молитвы за усопшаго. Подражая Тебе, сошедшему даже до ада, молимся о спасении раба Твоего.

Иисусе, жизни Подателю, озари его светом Твоим.

Иисусе, да будет он едино с Тобою и Отцем.

Иисусе, всех призываяй в виноградник Твой, не забуди озарити его светом Твоим.

Иисусе, щедрый Раздаятелю вечных наград, яви его светом чертога Твоего.

Иисусе, верни душе его благодатныя силы первозданныя чистоты.

Иисусе, да умножатся во имя его добрыя дела.

Иисусе, согрей осиротевших Твоею таинственною отрадою.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 3/>

Связанный узами плоти раб Твой падал греховно, но дух его томился по Твоей вечной правде и святости, ныне же, когда немощь плотская скована могильным тлением, да вознесется душа его превыше солнца к Тебе Всесвятому и воспоет песнь избавления: Аллилуиа.

Икос З/>

Верховный апостол Твой в холодную нощь у костра трижды отрекся от Тебе и Ты спасл еси его. Единый ведый человеческого естества немощь, прости и рабу Твоему (имярек) многовидныя отпадения от воли Твоея.

Иисусе, всели его там, где нет заблуждений.

Иисусе, избави его от тягостных терзаний совести.

Иисусе, да сгинет навеки память грехов.

Иисусе, соблазнов юности его не помяни.

Иисусе, от тайных беззаконий очисти его.

Иисусе, осени его тихим светом спасения.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 4/>

Бури жизни миновали, страдания земные окончены, безсильны враги с их злобою, но сильна любовь, избавляющая от вечного мрака и спасающая всех, о ком возносится Тебе дерзновенная песнь: Аллилуиа.

Икос 4/>

Ты без числа милосерд к нам. Ты единый Избавитель, что мы прибавим к подвигу спасающей любви Твоей, но Симон Киринейский помогал нести Крест Тебе Всесильному, так и ныне благости Твоей угодно спасение близких совершать с участием нашим.

Иисусе, Ты заповедал друг друга тяготы носити.

Иисусе, союз любви положивый между мертвыми и живыми.

Иисусе, да послужат подвиги любящих во спасение рабу Твоему (имярек).

Иисусе, услыши его вопль сердечный, возносимый нашими устами.

Иисусе, в наших слезах приими его покаяние.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 5/>

Боже, да будет принят Тобою его предсмертный вздох сокрушения, якоже мольба благоразумнаго разбойника. Он угас на жизненном кресте, дай наследовать ему Твоя обетования, якоже тому: «Аминь, глаголю тебе, со Мною будеши в раю», где сонмы раскаявшихся грешников радостно поют: Аллилуиа.

Икос 5/>

За нас Распятый, за нас измученный, простри руку с Твоего Креста, каплями крови Твоея безследно смой излитыя согрешения его, благообразною Твоею наготою согрей обнаженную осиротевшую душу.

Иисусе, Ты знал его жизнь до рождения и возлюбил его.

Иисусе, Ты видел его из далече с высоты Креста Твоего.

Иисусе, Ты простирал ему в даль грядущему изъязвленные объятия Твои.

Иисусе, Ты Взывал о прощении его на кровавой Голгофе.

Иисусе, Ты кротко умирал за него в тяжких муках.

Иисусе, претерпевый во гробе положение, освяти его могильный покой.

Иисусе воскресший, вознеси ко Отцу озлобленную миром и Тобою спасенную душу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 6/>

Спит он вечным сном могилы, но душа его не дремлет, чает Тебя Господи, жаждет Тебя вечного Жениха. Да исполнятся на умершем слова Твои: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, имать живот вечный». Дай ему ясти от манны сокровенныя и пети у Престола Твоего: Аллилуиа.

Икос 6/>

Смерть разлучила со всеми ближними, стала дальше душа, знаемии сокрушаются, и токмо Ты Един остался близок. Разрушились преграды плоти и Ты открылся в неприступном величии Божества с ожиданием ответа.

Иисусе, Любовь превыше всякого разумения, помилуй раба Твоего.

Иисусе, удаляясь от Тебя, он тяжко страдал.

Иисусе, прости неверность его сердца. Иисусе, обманутые надежды рождали тоску по Тебе.

Иисусе, вспомни те часы, когда душа его трепетала восторгом Твоим.

Иисусе, дай скончавшемуся неземную радость и покой.

Иисусе, единый верный, неизменный, приими его.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 7/>

Веруем, что недолгой будет разлука наша. Мы хороним тебя, как на ниве зерно, ты произрастешь в иной стране. Да погибнут в могиле плевелы грехов твоих, а дела добрые там просияют, где семена добра приносят нетленные плоды, где души святые поют: Аллилуиа.

Икос 7/>

Когда уделом умершего станет забвение, когда образ его поблекнет в сердцах и время изгладит место с могилою и ревность молитвы о нем, тогда Ты не остави его, дай отраду одинокой душе.

Иисусе, Твоя любовь не охладевает.

Иисусе, неистощимо Твое благоволение.

Иисусе, в неумолкаемых мольбах Церкви да омоются грехи его приношением Жертвы Безкровной.

Иисусе, предстательством всех святых даруй ему благодать молитвы о живых.

Иисусе, во дни испытаний наших приими его ходатайство о нас.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 8/>

Будем молиться со слезами, когда память об усопшем мучительно свежа, будем поминать имя его в нощи и во дни, раздавая милостыню, питая гладных, из глубины души взывая: Аллилуиа.

Икос 8/>

Тайнозритель Иоанн Богослов созерцал у Престола Агнца Божия великое множество людей, облеченных в белые ризы: это те, кто пришел от великой скорби. Они радостно служат Богу день и ночь, и Бог обитает с ними, и не коснется их мука.

Иисусе, причти к ним и раба Твоего (имярек).

Иисусе, он много страдал и томился.

Иисусе, известны Тебе все горькие часы и тягостные минуты его.

Иисусе, на земли он имел печали и скорби, дай на небе отраду.

Иисусе, услади его от источников живыя воды.

Иисусе, отыми всяку слезу от очей его.

Иисусе, всели его, где не опаляет, но живит солнце правды Твоея.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 9/>

Кончено странствование земное, какой благодатный переход в мир Духа, какое созерцание новых неведомых миру земному вещей и небесных красот, душа возвращается в отечество свое, где светлое солнце, правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа.

Икос 9/>

Если отблеск и след Твой полагает сияние на лице смертных, то каков же Ты Сам. Если плоды Твоих рук так прекрасны, и земля, отражающая только тень Твою, полна невыразимым величием, то каков же невидимый лик Твой. Открой славу Твою усопшему рабу Твоему (имярек).

Иисусе, обостри его слух к восприятию Твоего Божества.

Иисусе, обостри его слух к разумению небесных.

Иисусе, да будет его радость преисполненная.

Иисусе, подкрепи его надеждою встречи в обителях блаженных.

Иисусе, дай нам почувствовать благодатную силу заупокойной молитвы.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 10/>

Отче наш, скончавшагося в Царствие Твое приими, где нет греха и зла, где нерушима Святая воля, где в сонмах чистейших душ и непорочных ангелов святится Твое благодатное имя и благоухает хвала: Аллилуиа.

Икос 10/>

В тот день ангелы поставят Престол Твой, Судие, и Ты возсияеши во славе Отца Твоего, неся воздаяние всякому человеку. О, воззри тогда милостиво на смиреннаго раба Твоего (имярек), рцы ему: «Прииди одесную Мене».

Иисусе, яко Бог власть имаши оставляти грехи.

Иисусе, прости его согрешения забытыя или стыдом утаенныя.

Иисусе, отпусти беззакония немощи и неведения.

Иисусе, избави его от несвятимых глубин адскаго отчаяния.

Иисусе, да унаследует он Твои животворящия обетования.

Иисусе, сопричти его благословенным Отца Твоего.

Иисусе, дай ему во веки нескончаемое блаженство.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 11/>

Владыко Всеблагий, да отверзятся усопшему солнцевидные врата райские, да встретят его с ликованием соборы праведных и святых, сонмы близких и любящих его, да возрадуются о нем светоносные ангелы Твои, да узрит он и Присноблаженную Матерь Твою там, где победно звучит: Аллилуиа.

Икос 11/>

Под дыханием Твоим оживают цветы, воскресает природа, пробуждаются сонмы мельчайших тварей, Твой взор светлее весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее лучей солнечных. Ты из праха земного воскресил бренную плоть человеческую к расцвету вечной нетленной жизни весны, тогда озари и раба Твоего (имярек) светом милостей Твоих.

Иисусе, в Твоей деснице благоволение и жизнь.

Иисусе, во взоре Твоем свет и любовь.

Иисусе, избави усопшего от вечныя смерти духовныя.

Иисусе, он уснул с надеждою, подобно Нилу-реке пред холодной зимой.

Иисусе, пробуди его, когда терния земли облекутся цветом вечности.

Иисусе, да не омрачит ничто земное его последнего сна.

Иисусе, Счастье Неизменное и цель нашего бытия.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 12/>

Христе! Ты — Царство Небесное, Ты — земля кротких, Ты — обитель многих, Ты — питие совершенно новое, Ты — одеяние и венец преподобных, Ты — ложе упокоения святых, Ты — Сладчайший Иисусе! Тебе подобает хвала: Аллилуиа.

Икос 12/>

Под образом тихих садов неземной красоты, и светлых как солнце обителей и в великолепии небесных песнопений Ты открыл нам блаженство любящих Тя.

Иисусе, да внидет раб Твой в радость Твою.

Иисусе, облеки его сиянием славы Отца.

Иисусе, просвяти его озарением Духа Святаго.

Иисусе, да услышит он неизреченную песнь Херувимов.

Иисусе, да будет он восходить от славы в славу.

Иисусе, да узрит он Тебя лицем к лицу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 13/>

О, Женише Безсмертный, в полночь греха и неверия грядый с небес со ангелами судити миру всему. Отверзи двери славного чертога Твоего рабу Твоему (имярек), да в безчисленных сонмах святых во веки поет: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Господом данный Ангеле…» и 1-й кондак «Избранный Ходатаю».

Икос 1/>

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолиться о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еcи, воззови с нами ко Спасу Всещедрому.

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек).

Иисусе, уврачуй его язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им.

Иисусе покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 1 />

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Что означает после смерти 3-ий и 9-й день? Что надо делать для умершего? Можно ли православного христианина после смерти кремировать? Татьяна

Здравствуйте, Татьяна!

Нам не известно доподлинно, что происходит с человеком в загробной жизни. Святые отцы говорят, что первые 3 дня душа усопшего находится еще недалеко от тела, неким образом связана с ним. Дальше начинается вхождение души в мир духовный, где каждой душе предстоит дать ответ за все содеянные дела. На 40-ой день мытарства заканчиваются, и для каждого человека определяется, где он будет находиться дальше – в раю или аду. Поэтому первые 40 дней усопшему особенно нужна наша молитва.

Тела усопших правильней погребать, но если есть такая необходимость, то можно кремировать.

С уважением,

священник Александр Ильяшенко

Я крещенная, хотя живу сейчас в Израиле. Мне очень часто снятся мои давно умершие родители. Я хочу их помянуть, но не знаю, как это сделать дома, т.к. я плохо передвигаюсь. Подскажите, пожалуйста! Заранее благодарна. Злата.

Здравствуйте, Злата!

Вы можете молиться за своих усопших сродников сами: читайте Псалтирь, а можно читать чин литии, совершаемой мирянином (это последование можно найти, например, здесь: http://www.molitvoslov.com/text233.htm )

С уважением, священник Александр Ильяшенко

Добрый день! У меня несколько вопросов. 1. Какие существуют в храме службы о упокоении, и в чем между ними разница? 2. Мне приходилось слышать, что очень полезна для души умершего человека молитва за не во время Литургии. На вопрос в храме сколько нужно и можно заказывать подобные Литургии, мне ответили, что все зависит от моей любви к этому человеку и моего финансового состояния. Скажите, кто вообще устанавливает «цену» на различные службы и почему они именно такие? За ранее благодарю вас за ответы. С ув. Александр.

Здравствуйте, Александр!

Об упокоении усопших можно молиться на Литургии, по ним может совершаться панихида (или более краткая лития), читаться Псалтирь.

Действительно, наиболее важна молитва на Литургии – главном богослужении для христиан, за которым мы причащаемся Тела и Крови Господня.

Панихида – это особое богослужение, на котором мы молимся только об усопших, это просто совместная молитва, составленная по особому чину, она совершается отдельно по просьбе молящихся или в особо установленные дни поминовения усопших (родительские субботы).

Чтение Псалтири может совершаться всеми (в отличие Литургии и панихиды, которые совершаются только священниками), но, поскольку у нас не всегда есть возможность самим молиться об усопших, в монастырях и храмах организуется чтение Псалтири с поминовением всех, о ком оно было заказано.

Для усопших, которые уже не могут сами молиться за себя, очень важна молитва за них и Ваша, и всей Церкви. Но нет какого-то установленного числа молитв, Литургий, после которого души усопших «автоматически» попадали бы в рай. Мы не знаем Божия Суда о них, и потому при каждом случае молимся за них, например, подавая записку с их именами в храм на каждой Литургии, на которую приходим.

А почему мы молимся за других? Это проявление нашей любви к ним, не так ли? Настоящая любовь всегда проявляется в делах. Наша молитва о ближних – это тоже дело. Но часто мы хотим сделать больше. Именно поэтому есть традиция раздавать в память кого-то милостыню, совершать какие-то добрые дела, прося и окружающих помолиться о наших родственниках и друзьях. Так мы проявляем свою любовь и к тому, кому помогаем, и к усопшим, жертвуя чем-то не ради себя, а ради них.

Молитва – не товар, и каких-то цен на молитву нет и быть не может. Мы не покупаем в Церкви молитву о ближних, благодать Божию, отпущение грехов, а жертвуем какие-то деньги, попробуйте понять разницу между этими понятиями. Во многих храмах просто стоит кружка, куда каждый кладет деньги по мере своей возможности. А где-то указываются ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ пожертвований, хотя никто не должен Вам отказать, если у Вас нет денег. По вопросу о деньгах в Церкви советую почитать статью диакона Андрея Кураева «Откуда у Церкви деньги»; в рамках письма полностью осветить этот вопрос сложно.

С уважением, священник Александр Ильяшенко

У моей золовки умерла мама. Ее похоронили, но вот только, когда ее в гробу привезли в церковь и поставили на нужное место, то упал крест. Сегодня мы ездили на 9 дней. Я не знаю почему, но мне кажется, что душа ее не спокойна! Я просто всегда очень чувствую такие вещи! Мама снилась золовке и ее сестре! Но ведь говорят, что если покойник до 40 дней снится, то значит, что ему не спокойно! Значит, ему нужна какая-то вещь, без которой он не мог жить! А еще Маша сказала, что где-то весной они нашли около калитки пакетик с сырым мясом! Мы думаем, что здесь что-то не то-какая-то порча!!!! Помогите нам, пожалуйста!!!! Алена

Здравствуйте, Алена! Наши усопшие сродники нуждаются не в какой-то вещи, а в нашей молитвенной помощи. Также хорошо подавать за них посильную милостыню и совершать в их память добрые дела. Это — единственное, что необходимо, никакие вещи материального мира усопшим уже не нужны.

Что касается снов, то они в данном случае вполне естественны — ведь в снах зачастую отображаются наши переживания, а Ваша золовка и ее сестра, безусловно, переживают из-за смерти мамы. А чтобы Вас не тревожили мысли о «порче» — регулярно ходите в храм, молитесь, исповедуйтесь, причащайтесь: ведь христианин, живущий церковной жизнью, Самим Господом защищен от вреда со стороны темных сил. С уважением, Священник Александр Ильяшенко

У моего брата умер сын (младенец) прожил всего 25 дней, и то в больнице. Успели крестить. Похоронили на кладбище в отдельную могилку. Поставил брат памятник и заказал оградку. Нужно ли все это младенцу? Владимир

Здравствуйте, Владимир! Слава Богу, что младенца успели окрестить, это очень важно для его души. Теперь о упокоении его души могут молиться и родители и церковь. Оградка и памятник нужны не столько младенцу, сколько его родителям. Только таким образом (помимо молитвы) они могут позаботиться о малыше, выразить свою любовь к нему. Передайте Вашему брату и его супруге мои искренние соболезнования. С уважением, священник Александр Ильяшенко

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли отпевать человека, наложившего на себя руки? А также заказывать для него панихиды и т.д.? Ольга

Здравствуйте, Ольга!

Церковная молитва за самоубийц невозможна, то есть нельзя их отпевать, заказывать за них сорокоусты и панихиды. Молиться за них можно только в личной молитве, а также подавать за них посильную милостыню. Из этого правила есть исключение — когда самоубийство совершено психически больным, невменяемым человеком. Но и в этом случае необходимо благословение (разрешение) епископа для церковного поминовения.

С уважением, священник Александр Ильяшенко

Батюшка! Скажите, пожалуйста, можно ли молиться о упокоении самоубийцы келейно? Ставить свечи? Человек был хороший, добрый, но слабый душой — не осилил своего бремени… Спаси вас Господь! Илья

Здравствуйте, Илья! Да, молиться келейно и ставить свечи можно, а также можно подавать за него посильную милостыню. С уважением, Священник Александр Ильяшенко

Добрый день! У меня умерла дочка, прожив всего 11 дней. Естественно, она была некрещенная, т.к. не было такой возможности. Скажите, пожалуйста, могу я в этом случае заказывать панихиду в храме и ставить свечи «за упокой»? Еще после родов идут кровяные выделения около 2-х месяцев, а очень хочется сходить в храм, можно ли в этом случае? Хотя бы для заказа панихиды, больше сделать некому. Галина

Галина! Панихиды служат за членов Церкви, так что заказать их Вы не сможете, но Вашей собственной молитве (а молитва матери о своих детях имеет великиую силу перед Богом!) или желанию поставить свечу с молитвой никто воспрепятствовать не может. Впрочем, с последним лучше подождать до окончания послеродового очищения. И самое главное – не унывайте: Бог милостив к младенцам. С уважением, свящ. Алексий Колосов

Подскажите пожалуйста: — Есть такой акафист «Акафист за единоумершего», который я приобрел в церкви и на титульной странице книги «Чем мы можем помочь умершим?» есть надпись — «По благословению…..», к сожалению не помню — чьему… У меня умер отец и я начал читать этот акафист, а в интернете наткнулся на форум, где люди обсуждают этот акафист и говорят, что нужно читать Псалтирь, а этот акафист, мол, недейственен, вроде написан был самовольно кем-то 1996 году. Я истории его не знаю, потому передаю, что прочитал. Скажите, его можно читать? Господь слышит? Псалтырь для меня тяжел, я слаб в вере, а акафист вычитываю и понимаю, и прикладываю сердце в слова!? Как быть? И скажите: — если бы я читал псалтырь, то он более облегчил бы душу новопреставленного или все от моего сердца зависит? Благодарю Вас. Илья

Илья!

В молитве играет роль не определённый набор слов, а искренность обращения к Богу, поэтому молитесь своими словами. Акафист же этот и в самом деле весьма сомнительного свойства. С уважением, свящ.Алексий Колосов

Добрый день, батюшка. Объясните, пожалуйста, почему православных принято хоронить именно на третий день после смерти? Не будет ли нарушением правил, если покойника похоронят раньше положенного срока (например, на другой день)? Спасибо за ответ. Майя.

Майя! Вообще-то, древний обычай требует погребения усопших в тот же день, но последние 150 лет, по различным причинам административно-медицинского характера, хоронят на третий. С уважением, свящ.Алексий Колосов

Уважаемый батюшка! Хотелось бы узнать о правилах православия в обряде упокоения. Обязательно ли новопреставившемуся провести ночь перед захоронением в храме? Где должно заколачивать гроб (после отпевания или на кладбище)? Нужно ли помянуть человека на кладбище? посещают ли могилу на второй день? Должны ли быть венки из искусственных цветов? должна ли быть прощальная музыка? И нужно ли бросать цветы перед гробом неся тело? Заранее благодарна. Фотиния

Фотиния!

Смерть и посмертное существование определяются исключительно жизнью усопшего — разве что молитва может что-то изменить. В суетных же народных обрядах и их деталях для покойного нет ровным счётом никакого смысла. Поэтому:

1. Суть не в том, что мёртвое тело пролежит ночь в церкви — в старину это делалось только для того, чтобы как можно больше близких могли бы поучаствовать в заупокойной молитве, которая продолжалась над гробом всю ночь и заканчивалась утром заупокойной Литургией и отпеванием. Если речь о всенощной молитве и Литургии не идёт, то держать тело в храме нет смысла.

2. В древности захоронение совершалось без деревянного гроба — завёрнутого в пелены усопшего несли на доске на кладбище и опускали в могилу (которая и называлась «гробом»). Поэтому в современных условиях разумнее будет закрывать гроб в храме, тем более что оправдания к иному способу действий носят совершенно бессмысленный характер — мёртвое тело не может ни «на солнышко в последний раз посмотреть», ни «с домом проститься».

3. Поминовение православного христианина совершается молитвой: для этого и совершается отпевание. Что касается народных поминок, никак с молитвой и Церковью не связанных, то лучше совершать их дома, поскольку нередки случаи, когда после обильного поминовения на могилах начинались песни и пляски.

4.Посещение могил близких людей никак не ограничивается Церковью. Хочешь? Пойди, помолись сколько и когда душа просит. А без молитвы лучше и не ходить, поскольку от этого развивается уныние.

5.Живые цветы предпочтительнее, поскольку символизируют собой краткость человеческой жизни.

6. На христианских похоронах лучше обойтись без музыки.

7. А смысл какой в разбрасывании цветов? Лучше потратить эти средства на милостыню или благотворительность.

С уважением,

свящ.Алексий Колосов

У меня к Вам такой вопрос: Можно ли приобрести памятник для усопшего и хранить его дома до установки? Заранее Вам благодарна. Валентина

Валентина! Церковно-канонических препятствий для этого нет. С уважением, свящ.Алексий Колосов

Как быть, если вопреки моим просьбам о нераспитии спиртных напитков на поминках в день похорон и просьбе не кидать мелочь в могилу, люди, которые были на похоронах это сделали??? Илья

Илья! Наше дело — следить за собой и самим поступать как должно. Если же кто поступает не так, как следует, то надо сказать ему раз или два, может быть три. Послушает — хорошо, не послушает — предадим это дело Богу. Кроме того, о таких вещах лучше напоминать ближним заранее, не во время самих уже поминок или похорон. С уважением,

свящ.Алексий Колосов

Батюшка, здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Умер дедушка, не знаем, крещен был или нет. Как молиться за него? Можно ли подавать в церкви записки об упокоении? В лекциях А.И. Осипова сказано, что молиться в храме можно за всех, даже некрещеных, только не подавать заказные записки, а в другой православной программе говорили, что за некрещеных молиться (как за здравие так и за упокой) нельзя. Как поступить? Дед у нас был хороший, жил по-христиански. Екатерина

Екатерина! Советую прислушаться к мнению профессора: храм Божий — дом молитвы для всех и о всех. Поминайте его в молитвах дома и в храме, а в записки не пишите, поскольку Евхаристия совершается только за тех, кто стал членом Тела Христова (Церкви) через Крещение. С уважением, свящ.Алексий Колосов

Умер мой дедушка. Мама, его дочь, теперь мучается и плачет: ей кажется, что она виновата перед ним, где-то во время не поддержала, не сказала нужных слов, была порой груба: в общем, имела возможность быть к деду внимательнее, но не использовала ее. Да и я тоже такие чувства испытываю. Мы верим, что дедушке там будет лучше, что Господу было угодно взять его душу, на все Божья воля. Но как быть нам? Тяжело очень осознавать свою прежнюю черствость, хочется обнять его, попросить прощения за все, да поздно уже. Мы молимся, а тяжесть все равно не отпускает. Вот что по-моему самое тяжелое в смерти родного тебе человека. Посоветуйте, пожалуйста, что делать в таких случаях. Рустам

Рустам!

Так просто возьмите и попросите у деда прощения. Ведь наша жизнь не заканчивается смертью, поэтому хоть после смерти, но надо отдавать долги своей совести — попросите у деда прощения и молитесь за него, совершая по возможности в память о нём добрые дела.

С уважением, свящ.Алексий Колосов

На могильном кресте какую надпись можно написать? Можно ли прикрепить фотографию умершего к кресту? Георгий

Георгий! Будет довольно таблички с данными усопшего (впрочем и её можно закрепить на основании креста) и какой-нибудь эпитафии из стиха Псалмов или Евангелия.

С уважением, свящ.Алексий Колосов

Погиб мой муж, дочке 5 лет. Я объясняю ей, что папа стал невидимым, его душа сейчас у Бога, папа нас видит, мы должны молиться за него (она не хочет) и жить так, чтобы его радовать. Она то не верит в его смерть («А вдруг он вернется?»), то злится: «Если Бог забрал папу себе, значит он плохой». Честно говоря, я думаю, что муж может быть сейчас в аду, душа его мучается, мне трудно уверять дочь, что папе Там хорошо. Что нужно говорить детям о смерти родителей? Татьяна

Татьяна! Не просто нужно говорить, но и желательно, чтобы дети участвовали в похоронах — это больно, но примиряет детей со смертью близких: человек для ребёнка не исчезает, не растворяется и чувство обиды носит гораздо менее острый характер. Не спорьте с ней — постарайтесь окружить её максимально возможной любовью. Дайте времени совершить свою целительную работу. С уважением, свящ.Алексий Колосов

У меня умер сыночек, год и десять месяцев. У меня несколько вопросов 1)Как молиться о упокоении младенца? Все молитвы, которые я нахожу, содержат просьбу о прощении грехов. 2)Не могу перестать о нем заботиться, что еще кроме молитв я могу сделать для него? 3)Как православные женщины носят траур, сколько, обязательно вся черная одежда? 4)Хочу как можно скорее забеременеть снова — существуют ли какие либо ограничения в данной ситуации? Большое спасибо за ответ. Наталия

Здравствуйте, Наталия! Примите соболезнования о постигшей Вас утрате. Если Вы успели крестить ребенка, нужно совершить в храме обряд погребения младенческого. Также, если он крещен, о нем можно и нужно молиться не только дома, но и в храме. Для мирян, действительно составлена только одна молитва родителей за усопших детей своих, содержащая прошения о прощении грехов. Особые молитвы о младенцах есть только для священников, в чине погребения младенческого. Вы можете читать имеющуюся молитву, опуская смущающие Вас прошения. О младенце, не сподобившемся святого Крещения, молятся мученику Уару. Ниже привожу текст молитвы. Траур в наши дни не столь строго регламентирован как в прошлом. Но обычно он длится от 40 дней до года. Ограничений для зачатия нового ребенка Церковь не налагает. С уважением, священник Михаил Самохин.

Молитва святому мученику Уару:

О, святый мучениче Уаре досточудный! Ревностию по Владыце Христу разжигаем, Небеснаго Царя пред мучителем исповедал еси, и о Нем усердно пострадал еси, и ныне Церковь почитает тя, яко прославляемаго от Владыки Христа славою небесною, Иже дарова тебе благодать великаго к Нему дерзновения, и ныне предстоиши Ему со ангелы, и в вышних ликуеши, и зриши ясно Святую Троицу, и светом Безначальнаго Сияния наслаждаешися. Воспомяни и наших сродников томление, умерших в нечестии, приими наше прошение, и якоже Клеопатрин род неверный молитвами твоими от вечных мук свободил еси, тако воспомяни елицы противобожне погребенныя, умершия некрещенными, потщися испросити оным от вечныя тьмы избавление, да вси едиными усты и единем сердцем восхвалим Премилосердаго Творца во веки веков. Аминь.

Шрифт

На основе октоиха

Каноны Октоиха

Каноны о единоумершем

Поминовение некрещеных и не покаявшихся

Моление при разлучении души от тела и за новопреставленных

О грехе убийства чад во утробе

Чтение заупокойных канонов при поминовении усопших

Заботится и спасении душ усопших, молиться о них Господу Богу, чтобы Он простил им согрешения вольные и невольные, — священный долг каждого верующего во Христа. По усопшим обычно читают Псалтирь, каноны, Панихиды, в современной трациции Православной Церкви так же акафисты.

Настоящий раздел Православного молитвослова включает тексты канонов о усопших, взятые из Октоиха и Следованной Псалтири и адаптированные для чтения в домашней молитве.

Каноны о усопших входят в большинство заупокойных служб; они весьма разнообразны по содержанию и настроению, в зависимости от назначения.

Каноны о усопших 8-ми гласов помещаются в субботней службе Октоиха (одной из основных богослужебных книг) в качестве вторых канонов на Утрени. По Уставу их положено петь в пятницу вечером (т.к. богослужебный круг — сутки начинается с вечера). Эти же каноны могут входить в последование панихиды, их можно читать и в домашней молитве о усопших.

Каноны о усопших Октоиха написал преподобный Феофан исповедник, Начертанный, епископ Никейский. Его имя указано в акростихе канона 5-го гласа (а в славянском Октоихе он, кроме того, указано отдельно в 3-м, 6-м и 7-м гласах), однако и другие каноны о усопших Октоиха несомненно принадлежат преподобному Феофану. Каноны поставлены в численном порядке, который обозначается в акростихах: «Верою усопшим первую песнь приношаю», «Умершим второе сплетаю пение», и т. д. Все они неразрывно связаны и составляют единое целое.

Преподобный Феофан Начертанный, епископ Никейский, исповедник

Преподобный Феофан исповедник родился в Иерусалиме в христианской семье. Вместе со своим старшим братом Феодором обучался в Лавре святого Саввы, где оба брата приняли иночество и сан пресвитера. Братья Феодор и Феофан прославились как поборники иконопочитания. По поручению Иерусалимского Патриарха они отправились в Константинополь для обличения императора-иконоборца Льва Армянина (813-820) и защиты Православия; впоследствии они обличали и императоров-иконоборцев Михаила Балбу (820-829) и Феофила (829-842), за что им пришлось вынести заточение, голод, тяжкие муки. Император Феофил приказал раскаленными иглами написать на их лицах оскорбительные стихи, в которых о святых исповедниках говорилось как о «сосудах суеверного заблуждения». Отсюда происходит наименование, усвоенное обоим братьям – «Начертанные». Преподобный Феодор скончался в темнице. Феофан, брат его по плоти и по духу, положил тело во гроб, пропев над ним надгробные песнопения – может быть, именно те заупокойные каноны, которые потом были включены в Октоих. Преподобный Феофан дожил до окончания иконоборческого гонения на православие. Исповеднический его подвиг продолжался 25 лет – с 817 до 842 года. По возвращении из ссылки он был рукоположен во епископа Никейского святым патриархом Мефодием († 847). Симеон Логофет, сообщая об этом, говорит: «Когда нашлись такие, которые были недовольны этим, указывая на то, что он сирианин и православный ли – поручиться в том, некому, святой Мефодий отвечал, указывая не чело его: не нужно желать лучшего свидетельства после этой надписи «. Вскоре после этого, около 850 года, преподобный Феофан скончался. Память его Церковь совершает 11 (24) октября.

Преподобный Феофан был автором многих сочинений, в том числе в защиту иконопочитания; он также написал множество церковных песнопений – ему принадлежит около 150 канонов в Октоихе, Минее и Триоди. В Греческой Минее читаем следующие слова в его честь: «Как светило пресветлое озаряешь ты светом догматов твоих всю подсолнечную; подобно Давиду, ударяя в цитру, поешь достойные песни святым Христовым и оглашаешь Эпир (область, где преподобный Феофан был епископом) весь. Потому-то ты прославлен достойно, священнотаинник Феофан» . Каноны о усопших принадлежат к лучшим творениям преподобного Феофана; их высокое достоинство отмечают многие исследователи церковной гимнографии. Тропари канонов расположены в следующем порядке: первый тропарь содержит молитву к святым мученикам; мы побуждаем их на ходатайство перед Богом за наших усопших, особенно сильное, поскольку они претерпели безчисленные муки, пролили кровь за Господа и не пощадили своей жизни ради Него. Кроме того, обращение к мученикам в канонах о усопших, вообще частое в заупокойных богослужениях, напоминает нам о том, что эти песнопения восходят к надгробному пению первых христиан около останков святых мучеников за Христа. Припев перед первым тропарем «Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев» соответствует содержанию этих тропарей.

Затем следуют два тропаря, содержащие в себе наши прошения за умерших. В них мы представляем пред Господом Иисусом Христом все, что только может склонить Его к милосердию, указываем на Божественную Премудрость, Которой мы сотворены в начале, поминаем Его Божественное истощание, Его страдания, смерть и воскресение, обновившие падший род человеческий. Разрушив смерть и ад, Он даровал нам безсмертие, избавил от смерти и тления. Господь знает немощь нашего естества, и Он неизреченно милосерден, «приснотекущий Источник благости», «весь сладость, весь желание и любовь ненасытная, весь добр’ота несказ’анная». Он – Владыка всего, имеющий власть над живыми и мертвыми. В Царстве Его обителей много, и Он «разделяет их всем по достоянию, по мере добродетели». Мы не смеем пред лицом Бога высказать ничего о вечной судьбе душ усопших, лишь смиренно напоминаем, что они рабы Его и, «очистившись от древнего прародительского падения крещением и паки порождением и имея жезл силы – Крест Его, прошли мирское море» (каноны 4-го и 8-го гласов). В последних тропарях каждой песни канонов мы обращаем наши молитвы ко Пресвятой Богородице и просим Ее ходатайства за нас и усопших наших .

В седальне по 3-й песни и в кондаке по 6-й песни мы молим милостивого Владыку и Господа простить усопшим грехи и упокоить их вместе со святыми, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий, ввести в безконечную жизнь. Икос дает нам образец христианского отношения к смерти: естественная для человека скорбь пред лицем смерти растворяется в нем смиренной покорностью воле Создателя и хвалой безсмертному Богу: мы рабы Создавшего нас, повинуемся Ему, а не противимся. «Для созданного, хотя и от земли, но предназначенного не для земли, — поясняет епископ Афанасий (Сахаров), — возвращение в землю, как не соответствующее предназначению, естественно вызывает надгробное рыдание. Но для христианина это рыдание не то, что надгробное рыдание не имущих упования (см. 1 Фес. 4, 13). Для имущих упование надгробное рыдание о возвращении в землю растворяется мыслью о том, что это совершается по Божию повелению. А что повелено Богом, то все – благо. Поэтому христианин и рыдая хвалит Господа, его надгробное рыдание сплетается с ангельской хвалой Бога: «аллилуия”, которая сама по себе никогда не может быть рыданием, а всегда, даже в заупокойных последованиях, остается ангельской хвалой «.

В Следованной Псалтири помещается особый канон о едином усопшем. Употребление этого канона наряду с канонами о усопших 8-и гласов удобно тем, что упоминание об усопшем в нем – в единственном числе, тогда как в канонах о усопших – во множественном, и поэтому нет нужды приспосабливать текст к поминовению одного или многих. Для удобства чтения мы даем этот канон отдельно для усопшего (муж. род) и усопшей (жен. род).

Канон о едином усопшем поется на 8-й глас; начинается он с молитвы о самих молящихся – с просьбы подать нам слово для усердной молитвы. В нем отсутствуют обращения к мученикам, а в третьем тропаре (на «Слава») каждой песни, кроме последней, прошения о усопшем (и о нас самих) обращены к Святой Троице. Мы с дерзновением и упованием просим Господа о милости к нашему усопшему, с которым, может быть, совсем еще недавно «многажды вкупе снидохомся, и в дому Божии вкупе пояхом» , и он молится вместе с нами: «Я преступил заповедь, которую Ты дал мне, и стал смертным, но Ты, Христе Боже, сошедший во гроб и воскресивший души от века умерших, не возстави меня на мучение, но на покой».

В древнерусских «Псалтирях» перед каноном о едином усопшем имеется следующее предисловие от лица усопшего, обращенное к своему духовному отцу. Оно может быть обращено и ко всем, кто мог бы молиться о нем.

Как правильно читать каноны о усопших

Каноны о усопших (как о едином, так и о многих) можно читать в домашней молитве по выбору и желанию в любое время, кроме двунадесятых и великих праздников, а также дней Страстной и Светлой седмиц.

За одного усопшего всегда следует читать канон о едином усопшем. Его читают ежедневно в первые сорок дней по кончине христианина – во время сугубого поминовения, особенно же в 3-й, 9-й и 40-й дни .

За многих усопших читается один из канонов о усопших 8-и гласов, желательно канон текущего гласа (то есть того гласа, на который в ту седмицу поются песнопения Октоиха) . Этот канон можно читать за всех своих родственников и близких накануне субботы.

[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *