Сегодня — пятница, 25 сентября 2020 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей — 10.

Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по , или нажмите Ctrl+Alt+E

Свт. Іоасафъ, еп. Бѣлгородскій († 1754 г.)

Свт. Іоасафъ, епископъ Бѣлоградскій (въ мірѣ Іоакимъ Горленко) родился 8 сентября 1705 г., въ благочестивой и знатной малороссійской семьѣ. Въ 18 лѣтъ ушелъ въ Межигорскій монастырь и въ 1725 г. принялъ тамъ постригъ. Учитель Кіевской Академіи. 1737 г. — настоятель Мгарскаго монастыря, имъ возстановленнаго послѣ пожара. 1744 г. — настоятель Свято-Троицкой Сергіевой Лавры. 1748 г. — епископъ Бѣлгородскій и Обоянскій. Устроялъ обширную епархію, строго требуя отъ духовенства благочестія и соблюденія богослужебнаго устава. Тайно благотворилъ, заступался за обиженныхъ. Имѣлъ даръ прозрѣнія. Особенно почиталъ имъ обрѣтенную Песчанскую икону Божіей Матери и святителя Аѳанасія, патріарха Константинопольскаго (†1654), погребеннаго въ Лубенскомъ монастырѣ. Скончался 10 декабря 1754 г. въ с. Грайворонъ. Черезъ два года его тѣло и одежды были найдены нетлѣнными, несмотря на сырость въ склепѣ. Съ этого времени началось благоговѣйное почитаніе еп. Іоасафа. Всѣ притекавшіе къ его гробу получали по вѣрѣ своей исцѣленія. Прославленъ 4 сентября 1911 г. Нетлѣнныя мощи святителя открыто почиваютъ въ Бѣлгородскомъ Преображенскомъ соборѣ.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Іоаса́фу, епи́скопу Бѣлогра́дскому.
Конда́къ 1.

Взбра́нныхъ во́иновъ му́жества наслѣ́дниче и Христо́ва ста́да па́стырю предо́брый, свѣти́льниче вѣ́ры, на свѣ́щницѣ Бѣлгра́да возсія́вый, ни́щихъ пита́телю и о лю́дехъ ко Христу́ Бо́гу моли́твенниче, похва́льная воспису́емъ ти́ раби́ Го́спода твоего́, отъ серде́цъ на́шихъ къ любви́ твое́й вопію́ще:

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Икосъ 1.

Ангелъ Бо́жій по́сланъ бы́сть отъ Богоро́дицы прообразова́тельное дѣ́йствіе соверши́ти и о́трока тя́ су́ща ма́нтіею святи́тельскою покры́ти, Іоаса́фе. Сіе́ роди́тель тво́й зрѣ́ти въ видѣ́ніи сподо́бився, слы́шаше и гла́съ Цари́цы Небе́сныя, глаго́лющь ти́: «довлѣ́етъ Ми́ моли́тва твоя́». Таково́му сла́достному гла́су вне́млюще, и мы́, грѣ́шніи, любо́вію вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, отъ ма́тере твоея́ въ де́нь Рождества́ Пречи́стыя рожде́нный; ра́дуйся, покро́вомъ Богоро́дицы отъ рожде́нія твоего́ покрове́нный.

Ра́дуйся, сосу́де, отъ дѣ́тства твоего́ Бо́гомъ избра́нный; ра́дуйся, подъ сѣ́нію оби́тели Тро́ицы Святы́я Го́сподеви воспита́нный.

Ра́дуйся, роди́телей благочести́выхъ возлю́бленный сы́не; ра́дуйся, па́че при́сныхъ твои́хъ возлюби́вый пусты́ню.

Ра́дуйся, во Кíевѣ гра́дѣ ра́зумомъ науче́ніе кни́жное стяжа́вый; ра́дуйся, чи́стое се́рдце твое́ Го́сподеви отда́вый.

Ра́дуйся, до́мъ роди́телей твои́хъ Го́спода ра́ди оста́вивый; ра́дуйся, та́йно въ Межиго́рскую оби́тель стопы́ твоя́ напра́вивый.

Ра́дуйся, ю́ный моли́твенниче пеще́ры тѣ́сныя; ра́дуйся, презрѣ́вый земна́я, возлюби́вый небе́сная.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 2.

Ви́дя о́бразъ мíра сего́ преходя́щь и сла́ву человѣ́ческую я́коже ды́мъ исчеза́ющу, отъ ю́ности мона́шеское житіе́ возлюби́лъ еси́ и, отроча́ сы́й, моли́твѣ и слу́жбѣ Бо́жіей зѣло́ прилежа́лъ еси́, Іоаса́фе, а́нгельскую пѣ́снь при́сно воспѣва́я Го́сподеви: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ тво́й, науче́ніемъ кни́жнымъ въ Богоявле́нстѣмъ бра́тствѣ просвѣща́емый, богомы́слію пре́далъ еси́, Іоаса́фе, сокро́вища прему́дрости не себѣ́ собира́я, па́че же си́ми въ Бо́га богатѣ́я, моли́твою же и поще́ніемъ во служе́ніе Христу́ себе́ уготовля́я. Тѣ́мже и во ю́ности твое́й сицевы́хъ ублаже́ній досто́инъ яви́лся еси́:

Ра́дуйся, о́бразе чистоты́ и цѣлому́дрія; ра́дуйся, рачи́телю благíй смиренному́дрія.

Ра́дуйся, отри́нувый, я́коже со́ръ, мíра сего́ душетлѣ́нныя сла́дости; ра́дуйся, омы́вый ду́шу твою́ слеза́ми чи́стыми мла́дости.

Ра́дуйся, дѣ́вство твое́ нерастлѣ́нно Го́сподеви сохрани́вый; ра́дуйся, прельще́нія во́зраста ю́наго побѣди́вый.

Ра́дуйся, весно́, луча́ми благода́ти осія́нная; ра́дуйся, у́тро, добродѣ́тельми облагоуха́нное.

Ра́дуйся, я́ко Христу́ путе́мъ у́зкимъ послѣ́довалъ еси́; ра́дуйся, я́ко го́рняго оте́чествія дости́гнути возжелѣ́лъ еси́.

Ра́дуйся, на ра́ло Госпо́дне ру́цѣ твои́ возложи́вый; ра́дуйся, лица́ твоего́ николи́же вспя́ть обрати́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 3.

Си́лы ду́ха твоего́ во еди́но намѣ́реніе совокупи́вый, во е́же Христу́ житіе́ твое́ безраздѣ́льнѣ преда́ти, а́нгельскій о́бразъ во ю́ности ра́нней воспрія́лъ еси́, Іоаса́фе, и со ста́рцы вку́пѣ воспѣ́лъ еси́ Тріеди́ному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я ору́жіе непобѣди́мое — кре́стъ, на се́рдцѣ твое́мъ вѣ́рою начерта́нный, проти́ву страсте́й и грѣхо́въ сме́ртныхъ, возстаю́щихъ на ны́, крѣ́пко ополчи́лся еси́ и Го́споду, побѣ́ды на ты́я враги́ дарова́вшу, сложи́лъ еси́ пѣ́снь честны́мъ добродѣ́телемъ, е́йже внима́юще, и мы́ благода́рными усты́ си́це ти́ воспѣва́емъ:

Ра́дуйся, смире́нія о́бразе, и́мже горды́ня низлага́ется; ра́дуйся, благосе́рдія пра́вило, и́мже вся́ческая зло́ба побѣжда́ется.

Ра́дуйся, цѣлому́дрія носи́телю и нечи́стыхъ помысло́въ отраже́ніе; ра́дуйся, любве́ крѣ́пкія рачи́телю и не́нависти истребле́ніе.

Ра́дуйся, поста́ ору́жіемъ отъ плѣ́на страсте́й свободи́выйся; ра́дуйся, кро́тости си́лою отъ гнѣ́ва непра́веднаго огради́выйся.

Ра́дуйся, стра́же благоче́стія, отъ сна́ грѣхо́внаго ду́шу твою́ охраня́яй; ра́дуйся, добродѣ́телей содру́жествомъ отъ сме́ртныя тли́ ту́ю избавля́яй.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, си́ми добродѣ́тельми въ па́мяти христіа́нъ преукраше́нный; ра́дуйся, свѣти́льниче вѣ́ры, отъ Со́лнца пра́вды во Ца́рствіи небе́снѣмъ возжже́нный.

Ра́дуйся, исто́чниче, въ жи́знь вѣ́чную текíй; ра́дуйся, на діа́вола крѣ́пцѣ возмогíй.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 4.

Бу́рю искуше́ній и нападе́ній вра́жіихъ бо́дрственнымъ житіе́мъ твои́мъ утиша́я, отъ архіере́я Бо́жія на степе́нь свяще́нства возведе́нъ бы́лъ еси́, и со вся́кимъ смиренному́дріемъ на ра́мѣ твои́ бре́мя служе́нія церко́внаго во честнѣ́мъ Кíевѣ подъя́лъ еси́, ко святы́нямъ гра́да сего́ при́сно припа́дая, идѣ́же и додне́сь и́ноцы и правосла́вніи лю́діе вопію́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаху бли́жніи и да́льніи о трудѣ́хъ твои́хъ неуста́нныхъ, Іоаса́фе, ка́ко пе́рвѣе во гра́дѣ Лубна́хъ оби́тель, тобо́ю благоукраша́емая, благословля́ше тебе́, игу́мена своего́, по си́хъ же ла́вра Се́ргіева тобо́ю обнови́ся, ели́ко строе́ніемъ домо́внымъ, та́ко и житія́ и́ноческаго исправле́ніемъ. Того́ ра́ди гла́съ наро́дный восхваля́ше тя́ си́ми:

Ра́дуйся, хра́мовъ святы́хъ иску́сный устрои́телю; ра́дуйся, честны́хъ оби́телей усе́рдный украси́телю.

Ра́дуйся, ревни́телю благолѣ́пія церко́внаго; ра́дуйся, па́че си́хъ рачи́телю дѣ́ланія духо́внаго.

Ра́дуйся, въ се́рдцѣ твое́мъ о́бразъ Христа́ носи́вый; ра́дуйся, Спаси́теля твоего́ до конца́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, проповѣ́дниче, его́же послу́шаше въ сла́дость россíйская цари́ца; ра́дуйся, и́стины глаша́таю, не взира́яй на ли́ца.

Ра́дуйся, богомы́слію дѣя́ніе приложи́вый; ра́дуйся, терпѣ́нію житіе́мъ твои́мъ вся́ научи́вый.

Ра́дуйся, я́ко въ по́тѣ лица́ твоего́ Бо́га ра́ди труди́лся еси́; ра́дуйся, я́ко въ по́двизѣ до́брѣ ду́хъ тво́й усоверши́лъ еси́.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 5.

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ послуша́нія, а́ки Виѳлее́мстѣй, мы́сленно послѣ́довавъ, обрѣ́лъ еси́ Христа́, во хра́минѣ души́ твоея́ я́вльшася, о́тче преподо́бне, и Тому́ во́лю твою́ подклони́лъ еси́. Тѣ́мже и Госпо́дь, въ боре́ніи твое́мъ тя́ укрѣпля́я, въ видѣ́ніи повелѣва́етъ Аѳана́сію, святи́телю Мга́рскому, на главу́ твою́ ру́цѣ возложи́ти и тѣ́мъ гряду́щая твоя́ возвѣсти́ти, да со дерзнове́ніемъ вопіе́ши Царю́ Небе́сному: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше тя́ лю́діе бѣлогра́дстіи наста́вника до́бра Боже́ственныхъ уче́ній, на престо́лѣ святи́тельстѣмъ я́вльшася и оте́ческихъ преда́ній храни́теля вѣ́рна себе́ показу́юща, судію́ же нелицепрія́тна и па́стыря неусы́пна быва́юща, ра́довахуся зѣло́ и единоду́шнѣ восхваля́ху тя́, глаго́люще:

Ра́дуйся, учи́телю и́стиннаго богопозна́нія; ра́дуйся, гони́телю волшебства́ и гада́нія.

Ра́дуйся, обличи́телю злочести́ваго невѣ́рія; ра́дуйся, искорени́телю раско́ла и суевѣ́рія.

Ра́дуйся, вельмо́жу невозде́ржнаго свято́му посту́ научи́вый; ра́дуйся, уста́вы оте́ческія во оби́телехъ крѣ́пко водвори́вый.

Ра́дуйся, правосла́вныя и́стины насади́телю; ра́дуйся, учи́лищъ благоче́стія покрови́телю.

Ра́дуйся, и́мже лати́нстіи обы́чаи изгоня́ются; ра́дуйся, и́мже сѣ́мена пра́вды Христо́вы посѣява́ются.

Ра́дуйся, и́щущимъ науче́нія отве́рстая врата́; ра́дуйся, сла́вы Бо́жія немо́лчная уста́.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ сы́й правосла́вія догма́товъ, за́повѣди Госпо́дни не усты́ то́кмо, но и всѣ́мъ житіе́мъ твои́мъ изъясни́лъ еси́, Іоаса́фе. Та́ко бо просвѣти́ся свѣ́тъ тво́й предъ человѣ́ки, я́ко, ви́дѣвше до́брая дѣла́ твоя́, вси́ прославля́ху Отца́ Небе́снаго, Ему́же вся́кое дыха́ніе пое́тъ хвалу́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́вшу Со́лнцу пра́вды горѣ́ предъ очи́ма твои́ма, но́щь грѣха́ на земли́ ни́зу не страшна́ бы́сть тебѣ́, Іоаса́фе святи́телю, отъ Го́спода я́коже на корабли́ ко́рмчій поста́вленный и руко́ю крѣ́пкою корми́ло Его́ пріе́мый. Тѣ́мже досто́йно сла́вимъ тя́, и не умолчи́мъ, вопію́ще:

Ра́дуйся, па́стырю, не себѣ́ угожда́яй; ра́дуйся, ста́до Христо́во отъ волко́въ хи́щныхъ вѣ́рно огражда́яй.

Ра́дуйся, жезло́мъ пра́вды нече́стіе сокруши́вый; ра́дуйся, небрегу́щія о святы́ни отъ Це́ркве Бо́жія отлучи́вый.

Ра́дуйся, огра́до крѣ́пкая непра́ведно оби́димымъ; ра́дуйся, защище́ніе тве́рдое пра́вды ра́ди ненави́димымъ.

Ра́дуйся, чтеца́ смире́ннаго отъ кня́жескихъ слу́гъ защити́вый; ра́дуйся, презри́тели уста́вовъ церко́вныхъ низложи́вый.

Ра́дуйся, надме́нныхъ пра́ведный обличи́телю; ра́дуйся, непоко́рныхъ стро́гій смири́телю.

Ра́дуйся, меча́ духо́внаго въ но́жны не вложи́вый; ра́дуйся, вѣне́цъ пра́вды отъ Го́спода получи́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 7.

Хотя́ бы́ти па́стырь и́стиненъ, и́же своя́ о́вцы глаша́етъ по и́мени, многоча́стнѣ ве́си и гра́ды па́ствы твоея́ обходи́лъ еси́ не ну́ждею, но по Бо́зѣ, ниже́ непра́ведными прибы́тки, но усе́рдно, о́бразъ ста́ду подая́ во трудѣ́хъ твои́хъ и ше́ствіихъ и болѣ́знехъ, непреста́нно поуча́я и облича́я, и вся́ человѣ́ки призыва́я служи́ти Бо́гу и пѣ́ти Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́ваго не́ба и но́выя земли́ по обѣтова́нію Христо́ву ча́я и си́хъ ра́ди вну́тренняго человѣ́ка на вся́къ де́нь обновля́я, посто́мъ пло́ть твою́ отъ рабо́ты истлѣ́нія свободи́лъ еси́, Іоаса́фе прему́дре, и моли́твою крилѣ́ ду́ху твоему́ возрасти́лъ еси́, и́мже и на́съ, грѣ́шныхъ, духо́внѣ воздвиза́еши, во е́же сла́вити тя́ и воспѣва́ти:

Ра́дуйся, во трудѣ́хъ и болѣ́знехъ обрѣты́й небе́сныя ра́дости; ра́дуйся, въ поще́ніихъ и бдѣ́ніихъ вкуси́вый духо́вныя сла́дости.

Ра́дуйся, во страда́ніихъ твои́хъ пло́ть смири́вый; ра́дуйся, о́бразъ терпѣ́нія лю́демъ яви́вый.

Ра́дуйся, сосу́де не́мощный, си́лы духо́вныя храни́лище; ра́дуйся, ста́мно скуде́льная, благода́ти вмѣсти́лище.

Ра́дуйся, кади́ло благово́нныхъ Бо́гу куре́ній; ра́дуйся, хра́мино святы́хъ пѣснопѣ́ній.

Ра́дуйся, та́йнъ Бо́жіихъ ди́вный строи́телю; ра́дуйся, ча́дъ Це́ркве благода́тный учи́телю.

Ра́дуйся, я́ко тебѣ́ а́нгели незри́мо сослужа́ху; ра́дуйся, я́ко отъ тебе́ де́мони дале́че отступа́ху.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 8.

Стра́нникъ въ мíрѣ се́мъ бы́въ, го́рняя му́дрствовалъ еси́, а не земна́я, Іоаса́фе преподо́бне, и, помина́я послѣ́дняя твоя́, моли́лся еси́ Христу́ Бо́гу, глаго́ля: въ ча́съ сме́рти моея́ пріими́ ду́хъ раба́ Твоего́, во стра́нствіи су́ща, да со всѣ́ми святы́ми воспою́ Ти: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ и свято́ю любо́вію твое́ю ме́ньшей бра́тіи послужи́лъ еси́, святи́телю Іоаса́фе, а́лчущія пита́я, до́мы си́рыхъ и убо́гихъ согрѣва́я, свои́ма рука́ма дрова́ вдови́цамъ уготовля́я, ми́лостыни же твоя́ творя́ въ та́йнѣ. Но Го́споду изво́лившу, яви́шася мíрови блага́я дѣла́ твоя́, я́же сла́вяще, взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, дре́во благода́тное, отъ его́же плодо́въ пита́ются а́лчущіи; ра́дуйся, исто́чниче утѣше́ній, отъ него́же напоя́ются жа́ждущіи.

Ра́дуйся, я́ко шу́йца твоя́ не вѣ́дѣ, я́же творя́ше десни́ца; ра́дуйся, я́ко трапе́за твоя́ бы́сть утѣше́ніе су́щимъ въ темни́цахъ.

Ра́дуйся, пи́щею твое́ю воево́ду опа́льнаго пита́вый; ра́дуйся, я́ко воспрети́ти сіе́ тебѣ́ не возмо́же прави́тель лука́вый.

Ра́дуйся, разбо́йники, напа́дшія на тя́, сло́вомъ твои́мъ устыди́вый; ра́дуйся, еди́наго отъ ни́хъ къ покая́нію коне́чному обрати́вый.

Ра́дуйся, ма́терей, млеко́мъ пита́ющихъ, благо́е защище́ніе; ра́дуйся, о отроча́техъ ма́лыхъ му́дрое попече́ніе.

Ра́дуйся, я́ко ми́лость и су́дъ во еди́но совокупи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко любо́вію твое́ю наро́дную любо́вь себѣ́ стяжа́лъ еси́.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 9.

Вся́кую та́йну души́ человѣ́ческія прозрѣва́ше духо́вное о́ко твое́. Тѣ́мже откры́ся тебѣ́ и грѣ́хъ іере́я о́наго, лѣ́ты у́бо согбе́ннаго, кля́твою же а́нгела Бо́жія на земли́ се́й свя́заннаго, его́же къ покая́нію приве́дъ и Бо́гу примири́въ, по Литургíи Боже́ственнѣй отъ грѣхо́внаго плѣ́на и у́зъ привре́меннаго житія́ изба́вилъ еси́, поя́ Всеми́лостивому Спа́су: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíй многовѣща́нныхъ па́че, гла́съ наро́дный немо́лчно сла́витъ тя́, Іоаса́фе блаже́нне. Тѣ́мже и ны́нѣ пріими́ похвалы́ сія́ отъ всѣ́хъ на́съ, во умиле́ніи серде́цъ къ тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, я́ко моли́твы твоя́ всено́щныя благода́ть Бо́жію на зе́млю низвожда́ху; ра́дуйся, я́ко днíе твои́ многотру́дніи бла́го Це́ркви и лю́демъ приноша́ху.

Ра́дуйся, о овца́хъ слове́сныхъ ста́да твоего́ па́стырское попече́ніе при́сно явля́яй; ра́дуйся, чи́нъ церко́вный благолѣ́пно исправля́яй.

Ра́дуйся, бра́ни и сва́ры преще́ніемъ твои́мъ укроти́вый; ра́дуйся, ми́рному житію́ пресви́теры и діа́коны научи́вый.

Ра́дуйся, я́ко въ тебѣ́ но́вый сосу́дъ благода́ти откры́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю Пеща́нскій о́бразъ Богома́тере яви́ся.

Ра́дуйся, та́йнъ серде́чныхъ я́вное возвѣще́ніе; ра́дуйся, гряду́щихъ ди́вное прозрѣ́ніе.

Ра́дуйся, завѣ́та ева́нгельскаго вѣ́рный храни́телю; ра́дуйся, за́повѣдей церко́вныхъ нелицемѣ́рный блюсти́телю.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 10.

Спасти́ отъ расхище́нія о́вцы твоя́ хотя́, во́лки лю́тыя жезло́мъ святи́тельскимъ дале́че отгна́лъ еси́ отъ огра́ды церко́вныя, сло́вомъ же и́стины, я́коже мече́мъ обоюдуо́стрымъ, нападе́нія о́ныхъ отрази́лъ еси́, Іоаса́фе, побѣ́дную пѣ́снь воспѣва́я Го́сподеви: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣно́ю крѣ́пкою огради́лъ еси́ лю́ди твоя́, блаже́нне, на основа́ніи вѣ́ры сію́ положи́въ, отъ ка́меній же наде́жды и любве́ ту́ю воздви́гнувъ и па́мятію подвиго́въ твои́хъ на вѣ́ки укрѣпи́въ. Си́хъ ра́ди пѣ́снь слага́емъ тебѣ́, взыва́юще:

Ра́дуйся, обы́чаевъ злы́хъ гони́телю, до́брыхъ же защи́тителю; ра́дуйся, о́бласти твоея́ прему́дрый упра́вителю.

Ра́дуйся, Россíйскія страны́ ору́жіе духо́вное; ра́дуйся, зерца́ло свѣ́тлое пра́вды церко́вныя.

Ра́дуйся, человѣкоуго́дія ра́ди никого́же пощади́вый; ра́дуйся, мздопріи́мство я́вѣ обличи́вый.

Ра́дуйся, стра́ха ра́ди человѣ́ча две́ри пра́вды николи́же затвори́вый; ра́дуйся, еди́ному стра́ху Бо́жію се́рдце твое́ покори́вый.

Ра́дуйся, пла́менемъ гнѣ́ва Госпо́дня враги́ вѣ́ры опаля́яй; ра́дуйся, я́рость гнѣ́ва непра́веднаго кро́тостію утиша́яй.

Ра́дуйся, воево́до Христо́въ неустраши́мый; ра́дуйся, па́стырю, вся́ любя́й и отъ всѣ́хъ люби́мый.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе хвале́бное прино́симъ ти́ отъ смире́нныхъ серде́цъ на́шихъ, Іоаса́фе блаже́нне. Сіе́ у́бо любо́вію твое́ю прія́ти не отврати́ся, а́ще и сладча́йшія гла́сы а́нгеловъ ны́нѣ слы́шиши, на небеси́ Бо́гу пою́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтоза́рному небеси́ угото́вавъ ду́хъ тво́й и ско́рый коне́цъ житія́ земна́го проразумѣ́въ, къ погребе́нію же тѣлесе́ твоего́ хра́мину угото́вити повелѣ́въ, посѣти́лъ еси́ оте́ческій гра́дъ и роди́тели твоя́, по за́повѣди Бо́жіей тѣ́ма че́сть воздава́я, и съ любо́вію сыно́внею ду́ши и́хъ въ вѣ́рѣ и упова́ніи усоверша́я, и́миже и на́съ просвѣти́, Іоаса́фе блаже́нне, зову́щихъ:

Ра́дуйся, ста́рость роди́телей посѣще́ніемъ твои́мъ озари́вый; ра́дуйся, се́ла оте́ческая предъ кончи́ною твое́ю благослови́вый.

Ра́дуйся, я́ко неду́зи твои́ ду́хъ, я́коже зла́то, очища́ху; ра́дуйся, я́ко добродѣ́тели твоя́, я́коже ка́меніе драго́е, сія́ху.

Ра́дуйся, кораблю́, напа́стьми бу́рь жите́йскихъ неодолѣ́нный; ра́дуйся, сла́вно сверши́вый пу́ть, отъ Христа́ повелѣ́нный.

Ра́дуйся, я́ко тебѣ́ при́стань благоути́шная пресвѣ́тлое не́бо яви́ся; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ две́рь Ца́рствія Христо́ва откры́ся.

Ра́дуйся, я́ко всели́лся еси́ ду́хомъ твои́мъ въ го́рняя селе́нія; ра́дуйся, я́ко и на земли́ оста́вилъ еси́ нетлѣ́ненъ зало́гъ воскресе́нія.

Ра́дуйся, звѣздо́, на тве́рди духо́внѣй сія́ющая; ра́дуйся, моли́тво о на́съ къ Бо́гу не умолка́ющая.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 12.

Благода́ти неистощи́мыя зна́меніе непререка́емое яви́ на́мъ Христо́съ въ нетлѣ́ніи моще́й твои́хъ, Іоаса́фе прему́дре, предъ ни́миже лю́діе вѣ́рніи моля́щеся, отъ ви́димыхъ къ неви́димымъ духо́внѣ восходи́ти науча́ются, Бо́га же, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, сла́вити и а́нгельски Ему́ воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще пра́ведное житіе́ твое́, Іоаса́фе блаже́нне, сла́вяще труды́ твоя́ и восхожде́нія отъ сла́вы въ сла́ву, зри́мъ и исповѣ́дуемъ, я́ко кончи́на твоя́ рожде́ніе бы́сть въ жи́знь приснотеку́щую, ея́же струя́ми благода́тными и на́съ, земны́хъ, окропля́еши, и отъ болѣ́зней душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, Го́споду изволя́ющу, свобожда́еши, неду́гующимъ и приско́рбнымъ многоча́стнѣ въ видѣ́ніи явля́яся и утѣше́ніе принося́, наипа́че же моля́щимся предъ гробни́цею твое́ю неви́димо вне́млеши и ви́димо по́мощь подае́ши. Тѣ́мже, благода́рственно воспѣва́юще тя́, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, ра́дости пріобщи́выйся, въ печа́ли же су́щихъ не забы́вый; ра́дуйся, у́хо твое́ ко юдо́ли скорбе́й приклони́вый.

Ра́дуйся, я́коже Илія́ Ѳесви́тянинъ, огне́мъ ре́вности по Бо́зѣ горя́й; ра́дуйся, стопа́ми чудотво́рца Мѵ́ръ Ликíйскихъ въ хи́жины бѣ́дныхъ входя́й.

Ра́дуйся, отча́яннымъ неча́янное вспоможе́ніе; ра́дуйся, разсла́бленнымъ благода́тное укрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами хромíи хожда́ху; ра́дуйся, я́ко тобо́ю слѣпíи зрѣ́ніе получа́ху.

Ра́дуйся, отъ многообра́зныхъ неду́говъ исцѣля́яй; ра́дуйся, во́ины правосла́вныя на бра́ни охраня́яй.

Ра́дуйся, земли́ Россíйскія защи́тниче вѣ́рный; ра́дуйся, правосла́вія побо́рниче нелицемѣ́рный.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 13.

О, пресла́вный па́стырю Бѣлогра́дскій, святи́телю Іоаса́фе! Пріими́ ма́лое сіе́ хвале́ніе на́ше и моли́ Христа́ Бо́га, да изба́витъ зе́млю Россíйскую и вся́ страны́ христіа́нскія отъ смертоно́снаго невѣ́рія я́звы, отъ вся́кія вражды́ и нестрое́ній, отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, Це́рковь же святу́ю да возрасти́тъ и укрѣпи́тъ, и вся́ вѣ́рныя ко Христу́, всемíрному Па́стырю, приведе́тъ, пою́щія Ему́: Аллилу́ія.

Моли́твы святи́телю Христо́ву Іоаса́фу, епи́скопу Бѣлогра́дскому.
Моли́тва пе́рвая.

Глаго́летъ іере́й или́ діа́конъ: Святи́телю Христо́ву Іоаса́фу помо́лимся.

Ли́къ: Святи́телю о́тче Іоаса́фе, моли́ Бо́га о на́съ.

О, святи́телю Христо́въ Іоаса́фе, чудотво́рче Бѣлогра́дскій! Вѣ́руемъ, грѣ́шніи и недосто́йніи, я́ко о́чи Госпо́дни на пра́ведныхъ и у́ши Его́ на моли́тву и́хъ, и того́ ра́ди къ моли́твамъ твои́мъ прибѣга́емъ и хода́тайства твоего́ за на́съ про́симъ, по глаго́лу апо́стольскому упова́юще, я́ко любы́ твоя́ николи́же отпа́даетъ. Во грѣсѣ́хъ и болѣ́знехъ на́шихъ льну́ куря́щемуся и тро́сти сокруше́ннѣй уподо́бихомся, и, а́ще живе́мъ, ми́лостію Бо́га живе́мъ и за моли́твы пра́ведникъ Его́. Преклони́ у́бо и ты́, о́тче пра́ведне, се́рдце твое́ къ моле́нію на́шему, и предста́тельствомъ твои́мъ да́ждь ро́ду христіа́нскому отъ Го́спода ми́ръ и благослове́ніе. Правосла́віе укрѣпи́, нападе́нія же лука́внующихъ и беззако́нныхъ на Це́рковь Бо́жію отжени́. Умоли́ Отца́ Небе́снаго изба́витися на́мъ отъ наше́ствія вра́жескаго, отъ междоусо́бій же и смяте́ній наро́дныхъ, отъ губи́тельныхъ повѣ́трій и смертоно́сныя я́звы, отъ гла́да, огня́, пото́па и ины́хъ бѣ́дъ и обстоя́ній. Испроси́ у Христа́ Бо́га душа́мъ на́шимъ крѣ́пость и тѣлесе́мъ на́шимъ потре́бное здра́віе, болѣ́знемъ же исцѣле́ніе, хромы́мъ хожде́ніе, слѣпы́мъ прозрѣ́ніе, разсла́бленнымъ утвержде́ніе, печа́льнымъ утѣше́ніе и отъ всѣ́хъ скорбе́й избавле́ніе. Отпа́дшія же лозы́ Христо́вы вѣ́тви па́ки съ то́ю соедини́, ея́же и са́мъ прича́стникъ бы́ти сподо́бился еси́, да та́ко просла́вится тобо́ю пречестно́е и великолѣ́пое и́мя Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва ина́я, предъ честны́ми моща́ми святи́теля глаго́лемая.

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Іоаса́фе! Отъ да́льнихъ и бли́жнихъ градо́въ и ве́сей соше́дшеся, во е́же на мѣ́стѣ подвиго́въ твои́хъ помоли́тися и многоцѣле́бныя мо́щи твоя́ облобыза́ти, изъ глубины́ се́рдца взыва́емъ къ тебѣ́: жезло́мъ бла́гости, я́коже па́стырь до́брый, упаси́ заблу́ждшія о́вцы ста́да Христо́ва, во дворы́ Госпо́дни сія́ всели́, огради́ на́съ отъ собла́зна, ересе́й и раско́ловъ, научи́ во стра́нствіи су́щихъ го́рняя му́дрствовати; разсѣ́янный у́мъ на́шъ просвѣти́ и на пу́ть и́стины напра́ви, охладѣ́вшее се́рдце согрѣ́й любо́вію ко бли́жнему и ре́вностію ко исполне́нію велѣ́ній Бо́жіихъ, грѣхо́мъ и нерадѣ́ніемъ осла́бленную во́лю на́шу оживотвори́ благода́тію Ду́ха Всесвята́го, да твоему́ па́стырскому гла́су послѣ́дующе, сохрани́мъ въ чистотѣ́ и пра́вдѣ ду́ши на́ша, и та́ко, Бо́гу помога́ющу, небе́снаго Ца́рствія дости́гнемъ, идѣ́же ку́пно съ тобо́ю просла́вимъ пречестно́е и великолѣ́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва тре́тія, благода́рственная.

О, вели́кій святи́телю на́шъ и чудотво́рче преди́вный Іоаса́фе, ско́рый помо́щниче къ тебѣ́ припа́дающимъ! Ми́лостивно при́зри на на́съ недосто́йныхъ, со слеза́ми умиле́нія здѣ́ моля́щихся и благодаре́ніе тебѣ́ по си́лѣ принося́щихъ. Благодари́мъ тя́, уго́дниче Христо́въ, я́ко услы́шалъ еси́ моле́нія на́съ, недосто́йныхъ, и проси́мая на́мъ изоби́льно дарова́лъ еси́. Вѣ́мы и усты́ исповѣ́дуемъ, я́ко вои́стину Христу́ те́плый о на́съ еси́ моли́твенникъ и, по да́ннѣй ти́ благода́ти и да́ру, во спасе́ніе всѣ́мъ на́мъ потре́бная да́руеши: боля́щія исцѣля́еши, стра́ждущія утѣша́еши, ми́ръ и отра́ду ско́рбнымъ сердца́мъ излива́еши, пла́чущія ра́доватися твори́ши, печа́льныя ликова́ти содѣва́еши, роди́телемъ ча́да воздравля́еши, супру́гомъ подру́жія отъ одра́ сме́ртнаго возставля́еши, вражду́ющія умиротворя́еши, зави́стливыя твори́ши ми́лостивы, и вся́кія непра́вды кара́еши, я́коже и въ житіи́ твое́мъ пра́вды и милосе́рдія му́жественный ревни́тель бы́лъ еси́. Благодари́мъ тя́, святи́телю, за вели́кая твоя́ и на́мъ явле́нная благодѣя́нія, и смире́нно мо́лимся тебѣ́ мы́, недосто́йніи: предста́тельствуй за на́съ у престо́ла Христо́ва и помози́ на́мъ па́мять при́сную твои́хъ благодѣя́ній и щедро́тъ на на́съ излія́нныхъ храни́ти, да во смире́ніи се́рдца про́чее соверши́мъ житіе́, и небе́сное да наслѣ́дуемъ селе́ніе Боже́ственное, моли́твами твои́ми, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва четве́ртая, о неду́гующихъ и стра́ждущихъ.

О, вели́кій уго́дниче Христо́въ, святи́телю о́тче на́шъ Іоаса́фе, ско́рый помо́щниче и ди́вный чудотво́рче! При́зри ми́лостивно на ны́, неду́гующія. Вѣ́мы, уго́дниче Христо́въ, вѣ́мы, и усты́ и се́рдцемъ исповѣ́дуемъ, я́ко по дѣло́мъ на́шимъ бѣды́ постиго́ша на́съ. Съ разбо́йникомъ благоразу́мнымъ исповѣ́дуемъ Го́сподеви, я́ко досто́йнная по дѣло́мъ на́шимъ воспріе́млемъ и зла́я сія́ я́коже раби́ неключи́міи терпи́мъ. Си́ми бо вре́менными муче́ньми Госпо́дь милосе́рдый сокруша́етъ горды́ню и жестоковы́йное се́рдце на́ше, да вѣ́чныя избѣжи́мъ ка́зни, грѣ́шникомъ угото́ванная: сѣ́яхомъ бо сѣ́мена житія́ своево́льнаго, и жне́мъ те́рнія скорбе́й. Оба́че, не́мощни су́ще, но въ покая́ніе те́плое прише́дше, о се́мъ моли́тися дерза́емъ, да гнѣ́въ Госпо́день на ми́лость къ на́мъ преложи́тся, и тебе́, святи́телю Бо́жій и чудотво́рче, усе́рдно про́симъ: пролíй те́плую моли́тву твою́ ко Христу́, Го́споду на́шему, Ему́же дне́сь предстои́ши и мо́лишися о почита́ющихъ тя́ съ любо́вію и смире́ннымъ на твое́ предста́тельство упова́ніемъ. Се́ бо въ житіи́ твое́мъ, святи́телю Христо́въ, ни еди́наго же скорбя́ща и ми́лости твоея́ прося́ща, грѣхи́ же своя́ исповѣ́дающа, николи́же презрѣ́лъ еси́. Умоли́ Пра́веднаго Судію́, да преложи́тъ гнѣ́въ пра́вды Своея́ на ми́лованіе на́ше. Благода́тію Его́ тебѣ́ да́нною, святи́телю милосе́рдый, уврачу́й на́ша не́мощи, болѣ́зней лю́тыхъ тече́нія уста́ви, сме́рти отыти́ повели́, и на покая́ніе си́лу на́мъ да́руй. Ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, ю́ность уцѣлому́дри, супру́жества въ чистотѣ́ и смире́ніи утверди́, на́мъ же всѣ́мъ послуша́ніе трудолю́бное и ми́рное жи́тельство моли́твою твое́ю да́руй, да терпѣ́ніемъ тече́мъ на предлежа́щій на́мъ по́двигъ житія́ сего́ вре́меннаго, взира́юще на нача́льника вѣ́ры и соверши́теля Го́спода Іису́са, Ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва въ де́нь прославле́нія святи́теля.

Въ вели́кій и пра́зднственный де́нь се́й, де́нь твоего́ на земли́ прославле́нія, святи́телю о́тче на́шъ Іоаса́фе, земли́ на́шея сла́во и ра́дованіе вели́кое, прими́ сія́ смире́нная и те́плая моле́нія на́ша. Дне́сь зри́мъ испо́лнившійся глаго́лъ Госпо́день: «прославля́ющія Мя́ просла́влю». Се́ бо во дни́ земна́го житія́ твоего́ ничесо́же иска́лъ еси́, то́чію е́же во́лю Бо́жію исполня́ти и ча́да па́ствы твоея́ упра́вити во спасе́ніе, и того́ ра́ди мно́гія труды́, ско́рби, болѣ́зни и путеше́ствія подъя́лъ еси́. По сконча́ніи же твое́мъ просла́ви тя́ милосе́рдый Госпо́дь, тѣлеси́ твоему́ нетлѣ́ніе и си́лы цѣле́бныя дарова́вый, тѣ́мже то́ки исцѣле́ній моля́щимся источи́лъ еси́, и призыва́ющимъ тя́ неду́гующимъ и скорбя́щимъ мно́гажды явля́лся еси́, утѣше́ніе и цѣльбу́ ско́рую тѣ́мъ подава́я. Сего́ ра́ди, я́коже избра́нника Боже́ственныя благода́ти тя́ вѣ́дущи, Це́рковь Христо́ва дне́сь просла́вити тя́ я́коже но́ваго чудотво́рца земли́ на́шея сподо́бися. Благослови́ у́бо и поми́луй, архіере́ю Истиннаго Бо́га, Благочести́вѣйшаго Госуда́ря на́шего Импера́тора , Супру́гу Его́, Благочести́вѣйшую Госуда́рыню Императри́цу , Ма́терь Его́, Благочести́вѣйшую Госуда́рыню Императри́цу , Наслѣ́дника Его́, Благовѣ́рнаго Госуда́ря Цесаре́вича и Вели́каго Кня́зя , и ве́сь ца́рствующій До́мъ. Да́руй Имъ утѣше́ніе се́рдца, отра́ду и ми́ръ, и ра́дость при́сную о Го́сподѣ. Во дни́ житія́ Ихъ сохрани́ въ ми́рѣ держа́ву Россíйскую, слуги́ царе́вы во и́стинѣ утверди́, во́иномъ му́жество непоколеби́мое да́руй, и вся́ лю́ди безпеча́льны сохрани́. Изжени́ вся́кую крамолу́, и крамо́льныхъ человѣ́къ лука́вая разруши́ совѣ́тованія, па́че же тѣ́хъ са́мыхъ въ покая́ніе приведи́. Па́стыремъ и архіере́емъ пода́ждь прему́дрость, чистоту́ и пра́ведное житіе́, я́коже и са́мъ си́ми украша́лся еси́. Младе́нцемъ воспита́ніе благо́е да́ждь, ю́ныя научи́, боля́щимъ и скорбя́щимъ здра́віе испроси́. Су́щимъ во трудѣ́хъ терпѣ́ніе и упова́ніе посли́, бога́тымъ смиренному́дріе и ко бли́жнимъ милосе́рдіе да́руй. На́мъ же всѣ́мъ ра́дость о Го́сподѣ при́сную пода́ждь, да вси́ благода́рнѣ тя́ ублажа́емъ, глаго́люще та́ко: Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Іоаса́фе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропа́рь, гла́съ 3:

Святи́телю, Христу́ Бо́гу возлю́бленне,* при́вило вѣ́ры и о́бразъ милосе́рдія лю́демъ бы́лъ еси́,* бдѣ́ніемъ же, посто́мъ и моли́твою,* я́ко свѣти́льникъ пресвѣ́тлый, просія́лъ еси́* и просла́вленъ отъ Бо́га яви́лся еси́:* тѣ́ломъ у́бо въ нетлѣ́ніи почива́я,* ду́хомъ же Престо́лу Бо́жію предстоя́,* чудеса́ пресла́вная источа́еши.* Моли́ Христа́ Бо́га,* да утверди́тъ оте́чество на́ше въ Правосла́віи и благоче́стіи* и спасе́тъ ду́ши на́ша.

Инъ тропа́рь, гла́съ 2:

Моли́твенниче издѣ́тска преизря́дный,* богоизбра́нный святи́телю Христо́въ Іоаса́фе,* пра́вило вѣ́ры и о́бразъ милосе́рдія благоче́стнымъ житіе́мъ всѣ́мъ явля́еши* и съ вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющимъ оби́льно исцѣле́нія источа́еши.* Моли́ Христа́ Бо́га,* да утверди́тъ въ держа́вѣ Россíйстѣй правовѣ́ріе, ми́ръ и благоче́стіе* и спасе́тъ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8:

Многоразли́чныя по́двиги житія́ твоего́ кто́ исповѣ́сть?* Многообра́зныя ми́лости Бо́жія, тобо́ю явле́нныя, кто́ исчи́слитъ?* Дерзнове́ніе же твое́ у Пречи́стыя Богоро́дицы* и Всеще́драго Бо́га до́брѣ вѣ́дуще,* во умиле́ніи серде́чнѣмъ зове́мъ ти́:* не лиши́ и на́съ твоея́ по́мощи и заступле́нія,* святи́телю Христо́въ и чудотво́рче Іоаса́фе.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Іоаса́фе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Примѣчаніе:
См. «Акаѳисты русскимъ святымъ». Томъ 2-й: Д-М. СПб.: Издательство «Титулъ», 1995.

Источникъ: Ака́ѳистъ и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Іоаса́фу, епи́скопу Бѣлогра́дскому. — СПб.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1911. — 44 с.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Ака́фист (греч. неседальное , т.е. гимн, при пении которого не сидят), форма церковной поэзии, близкая к древним кондакам.

Первый акафист, называемый Великим акафистом, посвященный Богородице («Взбранной Воеводе…»), был составлен в начале VII века в память избавления Константинополя от нашествия врагов.

Акафист ко Пресвятой Богородице изначально — как единственный в своем роде — именовался просто «Акафист», и только спустя столетия, когда появились другие подобные песнопения, за ним закрепилось название «Акафист ко Пресвятой Богородице» или «Великий акафист». Таким образом, само слово акафист из обозначения конкретного текста превратилось в обозначение жанра.

В VII-IX вв. акафист как жанр вытесняется каноном.

Множество акафистов было составлено в XVIII-XIX в.в. в России, однако по большей части они являются слабым подражанием Великому акафисту.

По уставу в богослужение входит только Великий акафист, который читается на утрене в субботу пятой недели великого поста. Акафисты могут читаться также в составе молебна и некоторых других богослужений.

Построение Акафиста

Композиционное и метрическое построение Акафиста очень своеобразно; во всей византийской литературе, за исключением последующих подражаний, не сохранилось ни одного подобного произведения. Самую близкую жанровую структуру имел древний кондак, оригинальной в композиционном и метрическом плане разновидностью которого можно считать Акафист. Акафисту предпослан зачин — так называемый проимий (греч. проимион — вступление) или кукулий (греч. кукулион — капюшон, то есть накрывающий строфы). Вслед за ним идут, чередуясь, 12 больших и 12 малых строф, всего 24, в форме алфавитного акростиха. Строфы в греческой традиции называются икосами. Они делятся на короткие (в славянской традиции они именуются кондаками), которые заканчиваются рефреном Аллилуия, и длинные, содержащие по 12 херетизмов (приветствий, начинающихся с греч. хере — радуйся), обращенных к Божией Матери и в традициях риторической поэтики представляющих Ее пространное метафорическое описание. За 12-м херетизмом следует рефрен — «Радуйся, Невесто Неневестная», встречающийся также в кондаке на Благовещение преподобного Романа Сладкопевца (+ ок. 556).

Все икосы имеют одинаковый ритмический рисунок, основанный на изосиллабизме и чередовании ударных и безударных слогов. Метрическая структура Акафиста сложна: херетизмы в икосах объединены по шесть пар, причем в каждой паре одна строка зеркально отражает другую: при строжайшей изосиллабии они связаны регулярной парной рифмой, то есть каждое слово в одной строке зарифмовано с соответствующим ему в другой. В редких случаях рифма может отсутствовать. Первая пара херетизмов представляет собой 10-сложники, вторая — 13-сложники, третья — 16-сложники, четвертая — 14-сложники, пятая и шестая — 11-сложники. Помимо ритмической соотнесенности большинства херетизмов, синтаксический и семантический рисунок Акафиста характеризует регулярное применение принципа ветхозаветной поэтики parallelismus membrorum — антитезы логической и семантической (Радуйся, Ангелов многословущее чудо; || радуйся, бесов многоплачевное поражение), параллелизма (Радуйся, честный венче царей благочестивых; || радуйся, честная похвало иереев благоговейных) или синонимии (Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; || радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози). В большинстве строк Акафиста использована парономасия (игра слов), которая утрачивается в переводе.

Историко-догматическое содержание гимна распадается на две части: повествовательную, в которой рассказывается о событиях, связанных с земной жизнью Божией Матери, и о детстве Христа в соответствии с Евангелием и Преданием (1-й — 12-й икосы), и догматическую, касающуюся Боговоплощения и спасения человеческого рода (13-й — 24-й икосы). Проимий Акафиста Взбранной Воеводе победительная не связан с содержанием гимна, имеет иную метрическую структуру и является позднейшим добавлением к тексту Акафиста. Его соотносят с осадой Константинополя летом 626 года аварами и славянами, когда патриарх Константинопольский Сергий с иконой Пресвятой Богородицы обошел городские стены и опасность была отвращена. Проимий представляет собой победную благодарственную песнь, обращенную к Богородице от лица избавленного от ужасов нашествия иноплеменников Ее города, то есть Константинополя (в церковнославянском переводе Город Твой заменено на раби Твои), и исполненную вместе с Акафистом 7 августа 626 года (синаксарь Триоди Постной на субботу 5-й седмицы).

Датировка и авторства Акафиста

Вопрос о датировке и атрибуции Акафиста Пресвятой Богородице достаточно сложен и до сих пор не решен однозначно. В рукописной традиции Акафист передается анонимно. За последние сто с небольшим лет ученые высказали множество предположений относительно авторства гимна. Были названы Аполлинарий Лаодикийский (IV век), преподобный Роман Сладкопевец (VI век), патриарх Константинопольский Сергий I (VII век), диакон Георгий Писида (VII век), патриарх Константинопольский Герман I (VIII век), инокиня Кассия песнописица (IX век), патриарх Фотий (IX век) и некоторые другие; высказывалось мнение о сирийском происхождении гимна. В настоящее время большинство исследователей склонны датировать Акафист эпохой от императора Византии Юстиниана I (527-565) до императора Ираклия (610-641) включительно и предположительно атрибутировать преподобному Роману Сладкопевцу. Сторонники авторства преподобного Романа Сладкопевца считают Акафист по композиционной и метрической структуре кондаком, полагая, что херетизмы дописаны позднее, в 620-е годы, патриархом Сергием.

Богослужебное употребление

Акафист содержат рукописные греческие Кондакари, Минеи, Триоди, Часословы, Требники, богослужебные сборники, молитвословы. Первое издание Акафиста подготовлено Альдом Мануцием в 1502 году. Латинский перевод Акафиста был сделан между 3-й четвертью VIII века и серединой IX века. Позднее Акафист был переведен на арабский, славянский, болгарский, румынский, турецкий, английский, немецкий, французский, русский, новогреческий и другие языки. Текст Акафиста, по-видимому, отражает ту стадию развития календаря, когда Рождество Христово и Благовещение праздновались вместе 25 декабря. К X веку относится свидетельство о пении Акафиста в субботу 5-й седмицы Великого поста в память о победе в 626 году над аварами, когда впервые в храме Пресвятой Богородицы во Влахернах, близ Константинополя, читался Акафист.

В современной богослужебной практике в России Акафист читается в Субботу Акафиста; в некоторых храмах круглый год служится вечерня с Акафистом. В Греции Акафист зовется «херетизми», читается на 5-й седмице Великого поста, в монастырях — на повечерии, при особых нуждах; в приходских храмах вытеснен последованием молебного канона.

Появление других акафистов

Появление гимнов, построенных по формальной модели Акафиста Пресвятой Богородице, имело место лишь на исходе византийской эпохи.

Старший список Акафиста Иисусу Сладчайшему датируется XIII веком; славянский перевод осуществлен в XIV веке, автор гимна неизвестен. Атрибуция иноку Феоктисту Студиту (IX век) — автору канона при этом Акафисте — или митрополиту Евхаитскому Иоанну Мавроподу (XI век) сомнительна. Существует гипотеза, что создание Акафиста Иисусу Сладчайшему связано с афонским монашеством конца XIII — начала XIV века, практикой исихазма и трудами преподобных Никифора Афонского (Исихаста) и Григория Синаита. Подтверждением служат древнейшие рукописи греческого подлинника и славянского перевода этого акафиста, найденные в библиотеках афонских монастырей.

Дальнейшее развитие жанра акафиста связано с именами Константинопольских патриархов Исидора I Вухира (1347-1351) и Филофея Коккина (1353-1354, 1364-1376). На славянской почве известно семь гимнов патриарха Исидора, озаглавленных как «Икоси, подобны акафисту, творение Святейшаго Патриарха Новаго Рима, Константина града Кир Исидора». Это акафисты архистратигу Михаилу, Иоанну Предтече, святителю и Чудотворцу Николаю, Успению Божией Матери, Кресту Господню, апостолам Петру и Павлу и 12-ти апостолам. патриарху Филофею усвояют два акафиста: Всем святым, в составе одноименной службы (греческий оригинал и церковнославянский перевод), и Живоносному Гробу и Воскресению Господню (церковнославянский перевод, с припевом: Радуйся, Живоносный Гробе, из негоже Христос воскресе тридневен). Кроме того, ему принадлежат молитвы, читаемые после Акафиста Иисусу Сладчайшему (Согреших, беззаконновах, неправдовах пред Тобою) и Пресвятой Богородице (Нескверная, Неблазная, Нетленная, Пречистая, Пренепорочная).

В XIV веке был написан акафист, никогда не имевший литургического применения, — переложение Акафиста Пресвятой Богородице ямбическим триметром, сделанное придворным поэтом Мануилом Филом. Последний из известных акафистов византийской эпохи принадлежит Иоанну Евгенику (1-я половина XV века). Это Акафист апостолу Иоанну Богослову.

В поствизантийское время жанр акафиста не исчез у греков бесследно (например, был составлен Акафист святой Анастасии Узорешительнице), однако дальнейшее развитие этого вида православной церковной гимнографии, расширение сферы его употребления связано прежде всего с богослужебной практикой Русской Православной Церкви.

Акафист Пресвятой Богородице в славянской рукописной и старопечатной традиции может помещаться в различных типах богослужебных книг: Триоди Постной (подавляющее большинство случаев), Псалтири следованной, Часослове, Кондакаре, Акафистнике (с XV века), Богородичнике (с начала XIV века). Первоначально с Акафистом Пресвятой Богородице славяне познакомились, очевидно, в составе Постной Триоди, перевод которой, по косвенному свидетельству жития святого Климента Охридского, написанного Феофилактом, Архиепископом Охридским (Болгарским), был завершен не позднее 916 года.

Акафисты на Руси

Важнейшими этапами истории Акафиста Пресвятой Богородице в славянской традиции являются:

  1. его древнейший перевод,
  2. новая редакция, выполненная на Афоне в 1-й половине XIV века (вероятно, болгарским книжником старцем Иоанном) и введенная в широкое употребление патриархом Тырновским святым Евфимием, и
  3. созданная при исправлении богослужебных книг в Киеве в 1627 году и с середины XVII века (издание Триоди Постной 1656 года) получившая распространение в московских (позднее синодальных) изданиях. При переводе пропадали некоторые риторические и метрические особенности оригинала, однако произведение сохраняло всю полноту догматического содержания.

Переводные акафисты получили распространение на Руси во 2-й половине XIV — начале XV века. Среди сборников, содержащих переводные акафисты, необходимо упомянуть Канонник преподобного Кирилла Белозерского 1407 года. В нем содержатся «Икосы, подобны Акафисту, патриарха Исидора — Архистратигу Михаилу, Иоанну Предтече, Святителю Николаю, а также канон похвальный Пресвятой Богородице (с акафистом)». В эпоху исихазма на Руси сфера употребления акафистов расширилась вхождением их в монашеское молитвенное правило, о чем свидетельствуют славянские рукописи XIV-XVI веков и старопечатные книги. Если в конце XIV — 1-й половине XV века в основном встречаются рукописи, содержащие два, три, четыре акафиста, то со 2-й половины XV века появляются сборники, в которых акафисты образуют седмичный цикл.

Оригинальные славянские акафисты до XVI века неизвестны, а до XVIII века весьма немногочисленны и малоизучены. Указание архиепископа Черниговского Филарета (Гумилевского) на Акафист Преподобному Сергию Радонежскому, написанный Пахомием Логофетом, не подтверждается источниками и новейшими исследованиями. Вероятно, древнейшими славянскими памятниками этого жанра являются Акафист Пресладкому имени Иисусову и «Радости» Иоанну Предтече, написанные Франциском Скориной и изданные им около 1522 года в Вильне в составе «Малой подорожной книжки». Образцами и источниками для Скорины служили соответственно Акафист Иисусу Сладчайшему и Акафист Иоанну Предтече патриарха Исидора. Уже в XVI веке списки акафистов Скорины получили широкое распространение (с некоторой славянизацией языка, в исходном тексте содержащего элементы западнорусской «простой мовы») в великорусских (известны списки иосифо-волоколамского и кирилло-белозерского происхождения) и в сербских рукописях.

Наибольшее число русских акафистов середины XVII — начала XVIII века, выявленных и исследованных к настоящему времени, посвящены Преподобному Сергию Радонежскому. Старший из них (начало: Възбранный воеводо Сергие и бесом победителю) написан в середине XVII века известным писателем князем С. И. Шаховским, текст не издан, сохранился в списке того же времени (ГИМ. Син. III). Тем же автором был написан и Акафист Трем святителям Московским. Долгое время в научной литературе Шаховскому ошибочно усвоялся Акафист Преподобному Сергию (начало: Возбранный от Царя сил Господа Иисуса, данный России воеводо), изданный в 1788 году митрополитом Московским Платоном (Левшиным). В действительности он написан в 1689 году, по всей вероятности, Сильвестром Медведевым — беловой список этого года из библиотеки Петра I сопровождает монограмма М(онах) Н(едостойный) Г(решный) С(ильвестр) М(едведев). Третий Акафист Преподобному Сергию (начало: Возбранный воеводо воинов духовных), также изданный в 1788 году митрополитом Платоном, был написан около 1690 года неизвестным пока украинским гимнографом из окружения митрополита Киевского Варлаама (Ясинского) в Москве.

В 1698 году в Киево-Печерской типографии вышел в свет Акафист великомученице Варваре, мощи которой находились в Киеве с домонгольских времен. Написан акафист был в конце XVII века, автором его церковный историк митрополит Киевский Евгений (Болховитинов) полагал архимандрита Иоасафа (Кроковского), впоследствии — митрополита Киевского, возможно потому, что его имя стоит в распоряжении об издании книги. В XVIII-XIX веках этот акафист переиздавался лаврской типографией неоднократно. В киевском (1697) и могилевском (1698) изданиях акафистов был помещен перевод вышеупомянутого Акафиста Живоносному Гробу и Воскресению Господню патриарха Филофея Коккина, но «Духовный регламент», составленный при Петре I, осудил этот акафист, так как Церковь радуется Воскресению, а не совершает покаянных молитв.

В синодальную эпоху до конца XVIII века интерес к жанру акафиста на Московской Руси был невелик, в отличие от Юга и Запада России, где акафисты имели широкое распространение. Митрополит Платон (Левшин) исправил и издал, кроме двух Акафистов Преподобному Сергию, службу с Акафистом Святителю и Чудотворцу Николаю, а в 1795 году составил Акафист святому Даниилу Московскому. С 1798 года выходит ряд новых акафистов: апостолу Иоанну Богослову (два издания: 1798, 1801) и святителю Димитрию Ростовскому (1799) — оба написаны князем Г. П. Гагариным; святителю Стефану Великопермскому (1799) — сочинение священника Иоанна Алексеева; другой Акафист святителю Димитрию (1801); преподобному Никандру Псковскому (1802); святителю Московскому Алексию (1802) — сочинение иеромонаха Ювеналия (Медведского); великомученице Екатерине (1802); великомученику и Победоносцу Георгию (1808); преподобному Савве Вишерскому (1813).

На время с 40-х годов XIX века до 10-х годов XX века приходится расцвет акафистного творчества в России. Общее число изданных новых акафистов равно 157; не одобрено духовной цензурой более 300 (на 1901 год). Побуждением к созданию акафистов послужил пример святителя Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского, который, будучи епископом Харьковским (1843-1848), установил исполнять акафисты в местных храмах, так как «действие сих акафистов на народ чрезвычайно сильное и благородное». Сам святитель Иннокентий переработал акафисты, употреблявшиеся тогда униатами: Страстям Христовым, Покрову Пресвятой Богородицы, Гробу Господню и Воскресению, Святой Троице (вышли в 40-е годы XIX века), Архистратигу Михаилу (1855). Его перу принадлежит Акафист ко Причащению Святых Таин (1849), изданный посмертно. В 1842 году был издан Акафист святителю Митрофану Воронежскому, составленный князем П. А. Ширинским-Шихматовым.

Русские акафисты обычно имеют энкомиастический (хвалебный), а не догматический (богословский) характер и посвящены русским святым, особо чтимым подвижникам. Вероятно, они предназначались для чтения на молебнах у мощей или иконы святого, в храмах, связанных с его именем. Таким образом, акафисты начинают входить в состав частного богослужения.

Акафистное творчество в России было явлением широко распространенным — акафисты составляли люди самого разного церковного и общественного положения: духовные писатели, преподаватели Духовных школ, священнослужители. Так, профессором МДА П. С. Казанским были написаны Акафисты Божией Матери ради Ее икон «Всех скорбящих Радость» (1863) и Казанской (1868), благоверному князю Константину и чадам его Михаилу и Феодору, Муромским чудотворцам (1871), святому праведному Иосифу Обручнику (1871).

Среди многих акафистов, составленных духовным писателем А. Ф. Ковалевским, назовем следующие гимны: преподобному Александру Свирскому (1875), преподобному Алексию, человеку Божию (1884), преподобному Антонию Печерскому (1888), преподобному Арсению Великому (1888), преподобному Иринарху, затворнику Борисоглебскому, преподобному Иакову Боровичскому (1885), преподобному Кириллу Белоезерскому (1882), святителю Леонтию, епископу Ростовскому (1885), преподобному Мефодию, игумену Пешношскому (1885), преподобному Прокопию Устюжскому, святителям Феодору и Иоанну Суздальским, преподобному Феодосию Печерскому (1888), а также Божией Матери в честь Ее икон «Неопалимая Купина» (1884), «Троеручица» (1884), «Скоропослушница» (1887), Смоленской, Толгской (1884) и другие.

Духовная писательница Авдотья Глинка составила Акафист великомученице Анастасии Узорешительнице (1886), а А. Н. Муравьев — апостолу Андрею Первозванному (1867). Священнослужителями созданы следующие Акафисты: Илии Пророку (священник С. Соловьев, 1888), преподобному Нилу Сорскому (иеросхимонах Нил), великомученице Параскеве (священник К. Семенов, 1860), преподобному Серафиму Саровскому (Иннокентий (Беляев), епископ Тамбовский, 1904), святителю Иоасафу Белгородскому (протоиерей Иоанн Слободской, 1911).

Процесс вхождения акафиста в состав богослужения происходил следующим образом: автор или заинтересованное лицо (настоятель монастыря, священник или староста храма) направляли гимн и прошение о его разрешении в Комитет духовной цензуры; цензор выносил свое суждение и предлагал его Комитету; Комитет делал донесение в Святейший Синод, где акафист рассматривали снова, исходя, как правило, из отзыва архиерея, и выносили определение о возможности напечатания гимна, доводившееся до сведения цензурного комитета. К 1901 году на 158 разрешенных приходилось 291 (или более) неразрешенных акафистов. Это могло быть связано с несоответствием требованиям, предъявляемым к духовной литературе, или с существованием уже одобренного ранее акафиста с тем же посвящением.

После восстановления патриаршества продолжали печататься новые Акафисты: Архангелу Гавриилу, священномученику Ермогену, патриарху Московскому (1917; составлен протопресвитером Неофитом Любимовым), благоверному князю Даниилу Московскому (1918), мученику Вонифатию (1919).

Авторами новых акафистов стали выдающиеся церковные деятели. Так, митрополит Вениамин (Федченков) составил Акафисты Трем святителям и святителю Иоасафу Белгородскому (в составе службы). Святителю Тихону, патриарху Всероссийскому (или его кругу) относят авторство Акафиста Святому и Животворящему Духу. Акафисты новейшего времени написаны в новом гимнографическом стиле, к особенностям которого относятся стихотворный размер (Акафист в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» (1927), написанный в заключении митрополитом Сергием (Страгородским); приближение церковнославянского языка к русскому .

С 1970-х годов акафисты снова начали публиковаться, входя в состав различных изданий Московской Патриархии (молитвословов, календарей, «Журнала Московской Патриархии» и пр.), а затем — отдельными сборниками. Главным образом это переиздания акафистов синодального периода.

К напечатанным впервые относятся два акафиста патриарха Сергия (Страгородского) — Воскресению Христову (1974; с припевом тропаря Пасхи к каждому икосу и кондаку) и в честь Владимирской иконы Божией Матери (1981), а также Акафист преподобному Нилу Сорскому (1986). В 1995 году был издан Акафист в честь иконы Божией Матери «Державная», составленный по благословению святителя Тихона, патриарха Всероссийского.

Литература

  • Прот. Максим Козлов. Акафист в истории православной гимнографии. Журнал Московской Патриархии, No 6, 2000 г.

Использованные материалы

  • «Акафистное пение» // Газета «Мир Православия» №3 (60), март 2003 года

[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *